Skip to main content

Full text of "Eachtra Lomnochtáin : Irish text"

See other formats


<**. GAELIC LEAGUE PUBLICATIONS fc actoa ^ omxiocteáte. IRISH TEXT. Edited by 
OSBORNE J. BERGIN, B.A., 

AND 

JOHN MacNEILL, B.A. Dublin : 

GAELIC LEAGUE 
190 1. mi An English version of this text will be found in the 
Gaelic Journal, Nos. 94 to 105. The more idiomatic 
locutions in the text are represented by italics in the 
English. (TN0LL LIBRARY 
BOSTON COLLEGE edcund Lotnnocu^in dti cstéibe 

flk 011 *oe taecib *oÁ f\Aib ponn hiac 
Curh<\itA, 7 niAice 7 mon-UM^le 
\§> tia pémne ttiaji Aon teif, A5 
AriiAjtc An cuAn teACAn-rhón 
lÁn-Aoibmn tAnmnije. 7 if é fÁc j:a 
t)UÁini5 Ann An tÁ fAin, p'oj* 7 Aif- 
Unj t)o connAic ponn aíi oiT>ce 
]\oirhe pn, .1. 50 •oaocp'ó oitt-piAfc thana 
1 t)cín Ann 7 50 fttngjre&'ó t)Á -ocniAn nA 
cacjiac mA cnAOj\ ^X liAicte nA hAiftwge 
pn *oo ^óúipj ponn Af a ccvotA'ó, 7 tx> 
fmAomix; ^unAb eAcq\AnnAÓ nó AtttftunAc 
t)o ciocfAt) 1 -ocín Ann. 

2. 1 omcúf *£irm, céit) Ap n-A bÁnAÓ "o'ionn- 
fAi§e Ltnmmje cum jtéAf coimeÁocA t)o 
cun aji An gcuAn 7 An ÓACAin Luimnijje aji- 
ceAriA, 7 *oo cuin cionót 7 uiornfut;A'ó Ap 
rhAiciV) tYluriiAn ; 7 iAn*oce<\cc 1 tÁcAiNT)óib, 
céit) 1 rroÁit corhAij\te, 7 ij* 1 corhAijVte t)0 
qnocntii^eAT) leó, iiAonbAtt *oe rh Aicib 
7 *oe mó]\ uAi^tib riA pémne t>o cun 
a^ curh-OAÓ An cuAin 50 cionn coicójif, 7 
1 gaonn nA né 7 n<\ hAnnpne pn a ^coirh- 
Uon eiie t>o cup niA n-Áic, 7 íeAnrhAmc *oe'n 
ojA-ouJA-o pn 50 cionn bliA'ónA, 50 n-irn- 
ceoÓA-ó bníg tia hAiftm^e pn mAn but) 
jnÁÚAÓ ; 7 Aj^ peo AnniAnnA An nAonb&in 
Iaoc -oo fÁgA-ó A5 coimeÁio ah cuAin An caíi pAin — 5°^ 5tAn-béiine^nnAC mAc Tnó|\nA, 
5<M A ^ sApb-fotcAc rn ac ttlopnA, Op^A^ 
An-jLonnAÓ ttiac Oipín, T)i&ptriAi*o *oéiT)-5eA 
■ope<\c-fotAip Ó TXnbne, 5^ A f ™ AC ^ oir| - 
ceAjroA X)é&]\]\<x, p<xolÁn peAp-ÓA ttiac ^^vwí, 
LiA^Án LuAiinne&c ó Lu&CAip *ÓeA5Ai*ó, 
>dj\c 05 ítiac TTIópnA, 7 peAp nnltce 7 món- 
biiATOeApcA ^aca ctn'oeACCAn, .1. ConÁn 
triAot mAllAccAÓ ttiac ttlópnA. 

3. Cix> upÁcu, ceite<\b|\<MT) péin 7 ponn T)Á 
céile, 7 cuato gotl 7 a ctn-oe^ccA ajj 
gÍAC^t) Aeip An cuAin cubAp-bÁm ; 7 aja 
tnbeic a^ u*if ceAÍ An cuAin -oóib, *oo conn- 
ca*oa]a An bÁpc beAnn&c cue a ^ac n*oípeAÓ, 
7 nío]\ pcA-OA-ó téi *oe'n nuACAppAm ^up JAb 
CAt,A-ó-ponc op a 5corhAi|\; 7 ati cah *oo 

pteAt)A|A 101TIA*0 CU]\A*Ó 7 C^IC-ITH'tcAT) '00 
ÚeACC AipC1, tlí ^ACAtiAp ACC AOÍl ógtÁc bu-ó 

ttió UATTiAn 7 upgpÁm *o'j:eAjiAib da cptnnne ; 
óip ip ArhtAi*ó bí An c-ó^tÁc f&m, níop 
b'Aoijvoe peól-cpAnn ttnncje tÁn-TTióine 'nÁ 
jjAÓ tupgA Leip, 7 níop ÓAcnle tupgA caojiac 
Viá gAÓ Lup5 A cjiuA-ó-cuifteAnriAC *óíob, 7 
níop teicne béAÍ bÁi*o nÁ beA^-luinje 'nÁ 
ah t)Á fpÁig teAÚriA x>o bí aji An "oá lom- 
tu]\5Ain -oo bí pÁ'n 05IÁC pAm, 7 níop nió 
mAOilinn rhAot-cnuic 'nÁ ah ceAnn clu<\p- 
tom *oo bí ai|\, 7 An béAl t)o bí Ain 
LÁn -o'pAcÍAib pvoA bun-ójrÓA ; 7*ooc|uaIÍ 
cue a y&n *ocoicnn pn, 7 gé gup geApp 
uaca é, ip ^a-oa *oo bí pé Ag ceAÓc -oÁ 
n-ionnpAige te cptnmeAcc -6, cmn 7 An- 
bpAinne a cop, 7 i<\p -oreAÓc im lÁCAip 
■00 cporn a ceAnn 7 t)'feAC a ^iún 7 -oo í 

éÍAon a coLarm, 7 x>o be Arm 1115 cj\é n-4 
"óéicib at>aj\ca *óóib niA]\ An ^cé<x*oriA. 

4. T>0 lAbA1|\ 5°^^ 7 1f é |\0 nÁrÓ, tt Cia 

cu, nó ca hAinni acá ope, a pj\ rhóin? nó 
cia cu pern -o'potAib UAirLe nó AnuAirle 
<xn t)OTfiAin ? Ói|\ if UAiii <vm AnAicni*o linn 
•oo -óeAÍb 7 *oo *óéAnAiii, ói]\ ní ^acaiiia]! 
c'mneAÍt nÁ c'eAgo] ^ a^ ceAÓc -oo'n cín-j'é 
ttiArh, 7 níon fíteATTiA]\ x)o teicéi*o t)o beic 
&n *ó|\uirn cAlniAn." 

5. "Hí an olc leM:-]^ úÁmig mé *oo'n 
zí]\-ye, a NÍzj-rhíte," a]a fé, " acc aji tiiAice 
te&c fém 7 te pAntiAib ÓijAeAnn tnte, óin 
if lonriiAin bom p Ann a jtAn-Áilte 5Ae*óeAt, 
acc 50 hÁinice cur<\ 7 ct^nn c'aca]\, t>e 
b]\i'5 50 nAib mé btiAt>Ain 7 cnt piciT) a^ 
lomc&n f j^éice 7 ctAmirh *oo*o' feAn-AÚ&i]\, 

7 A COÍTlfA'O eite -OO-O' AC^1|\, 7 fUAjAAf Óft 7 

lonnniAf, peói*oe rriAome 7 món-fAi*óbneAf 
tJAÚA, ^giif acá mo •óóicm -oe zjac tnle 
rriAiceAr y aojaIca a^ahi Anpip, 7 mé fém 
7 ino bAin-céite aj\ ^cAiceAth 'oeitii'ó Án 
n-Aoife 7 Á|A n-Annripe, 7 $<\n -oe clomn nÁ 
•oe ftiocc beó AgAinn acc Aon mjeAn, 7 50 
bptnt An mge<xn f Am An ninÁib Áitte An 
•oorhAin, 7 ip é rp miAn tiom Anoip ctifA 7 a 
bptnL iu' fOÓAi]\ Annpo -o'pAnn&ib éine<\nn 
a ÚAbAipc Liom "oo'n Áj\up cotrmtnjne mA 
bjruilim, óin ní ciAn ó'n ^cu<xn po é, 7 5AÓ 
ó|\ 7 jac lonnrhAp *oÁ bp.nL a^atti ttian Aon 
Lem' mgm a ÚAbojtu: -oo-óume éigm 'o'uAip- 
tib nA pémne, 7 rno -óóicm a beic ajjaiti 
pern "OÁ n-éir, 7 -ootn' "óóij ní'L ní nÁ flAic 
fAn -oorhAn nAÓ bptnt a "óíot x>e thnAOi 7 *oe fpjié ionncA, 7 1 n-oibeÁn m<\]iA bítn, 7 ip 

mé yew ir cniac 7 ci jeANNA ain. 

6. " aXjjuj* if AThÍATÓ úánía t)Ani An c-oiteÁn 
f Am -o'fAJÁit, An CAn -oo bí u'acain 7 "Ojionj 
T)'1pi<Min<MD GineAnn niAiLle leir Ag 5Abo.1l 
ceAnntnr 11 a gquoc 7 A5 CAbAi|\c iajicaiji 
An *ooítiAin ^Á rniAÓc 7 yÁ Áitvo-cíor 
-o'reA] i -Aib éijieAnn, 7 aj ptleAt) "óúinn 
A-DAite, t)'éir An áijvo-cío^a r Am a CAbAÓ 
50 mbuA-ó-cofjAji, cánIa pnn ; rAn oileÁn 1 
mbíni-fe, 7 *oo corhnuigeAiriAjt cainaLI Ann 
00 cun r^íorA 7 Anjió "óínn, ói]\ *oo ÚAicmj 
Aep nA hÁice Unn. ^jur ! f 1 corhAiNte do 
cníocntnjeAt) bnn, mi-pe •o'-pAgAit a 5 
coimeÁ*o nA hÁice pn, triAitte leir An ionn- 
rhAf t)o cu^attian <\y cjn'oc^ib nnciAnA An 
•oorhAin T)'i:Á^Áií 1 T>CAij^e ajatti fÁ-o' 
corhAi|i-^e, a gjuitl, nó 50 *ouioc]:a'ó aoi^ 7 
oi]\beA|\c "Dine, ói]\ ní n^b^ir acc 1 n-Aoir *oo 
ú]\í mbliA'ÓAn An CAn rAin ; 7 níoji b'fA'OA 
•o'éir ceAÓc 1 néi|\mn *ooc' acai|\ 50 bpjAiN 
yé bÁ]% 7 *o'éi|H5 imNeArÁn i*oi)\ riiAicib 
ConnAÓc cnriceAtl ceAmiAir nA cnícc, 
50 n*oeACAi*ó ÁiuneAb An oiteÁm Ar & 
gctnrhne, 7 *o yAn AjAtn-rA ó pti Ate." 

7. ^VnnrAin *oo IaIxmn X)ia}uiiato O 
*Ouibne 7 ir é At>ubAiNC, " <Xn í pn -oe^lb 7 
■oéAnAiti t)o bí o|ic An iiaiji pn ? óin if 
lon^nA-ó Liotn cpiac nó cijjeAjmA Y Ari "ooriiAn 
a cAbAijic utnllrhe nó cuA]\A|-rAiL 'OO'o' 
teiúéiT) -o'Aimriróe AncumcA, 7 50 hÁiNice ní 

ConnACC A£A |lAlb 10TTIAX) CU|\^"Ó J CA1C- 

nn'leA-ó an a cuiriAr péin, 7 fór if longnAt) 
Uom ^eói-oe nÁ inAom, mir nÁ oileÁn Y^n T)orh&n t)Y^5^ 1 t &]\ cum<\f Aon t)tnne 
AtriAm, 7 50 hÁipice ifjieAnnAc T)iAbtAi*óe 
m<\]\ cu^a, 7 ptim, mÁ CÁ ah mge&n m&]\ 
T)o-beifi cú cuA|i<Mf5 tnjiju, nAc cupA a 
Viacaija nÁ *oo tTiAC-fArhtA 'o'&mrm'óe." 

8. "11Á 1iAbAi|\ pn a True 111 'Otnbne," <*jt 
ConÁn, " ói|A níop bYei*oifi Aon t)tnne mf 
An y&o jaI f o '00 coJA *oob' feAjifA ido *óá 
coimeAt) 'nÁ é. óiji nibeAt) Aige acc -peA^Atri 

1 flA'Ó&jlC At! CUA1T1, 7 ní't CAbÍAC A|\ bic 

T)o ciYeAt) 6 nAc jiACAt* be geAtcAitieAcc, te 
fgeimteAt) 7 be fgAnn^At) jioirhe; acc 1 
gcÁf i* géice tnomcAji 'oom' ACAifi-f e nÁ t)om' 
f eAn-AÚAi]i, ní ■óeAjuiA, 7 póf níop ctnp a cof 
aji caIatti ha héipeAtin pAtti 511^ attoiu. 
gi'óeAt) jiACA*o-fA T)o'n turn 5, 7 mÁ cÁ An 
c-oiteÁn mA]i *oo-bei|i ye ceif c Aijt, acá ctut) 
■oa corhA]iCAi*óib 'f^ 11 btung." 

9. Híop ctn^ An c-acac jnnm Y Ari t>p^A|i 
m&ot, acc 'oYpe^S^P *Oi&jimAi , o, 7 At>u- 
bAipc, "Hi 1iArhb&ró ca, a *ÓiAfAmAit)," aji 
fé, "ói]i ni hi pn T>eAtb nÁ *oéAnAm *oo bi 
ojim-fA An uAip pn, 7 ni mó jtajat) mi' 
^otiAji Y An oiteÁn me, ói]i t)o fÁjjAX) nAon- 

bA|1 T)e 5tlA*ÓA1|\1'Ólb gtAn-JAIfgl'ÓeACA 

gniíh-é^cuAc^ im' -pocAip Ann, 7 f óf t>o bi 
mé fém 05 ÁtAmn it-t)eAtbAc &n cAn fAin, 
7 5 A1 t 5 A1 f5 eA1 ó 7 gnioniAcc ionnAm, gróeA'ó 
nio|i úÁptA beAn A5 Aon mnne 'oe'n t>eic- 
neAbA^ acc AgAm-px, 7 if i comAi]Vte 
pinneA*oA|\ eAco]\p<\ -péin fe&tt a "óéAnAm 
opm-'pA 7 An beAn a beic aca fém. 

10. " *Oo cfnocntngeA'ó An coTfiAipte fm 
teó 7 *oo ceApA*OAp oix>ce Ái|uce cum bÁif 8 •o'lrrnfic oprn-fA, 7 if é 5^^f bÁi*p t>o 
cui]ie<x'OA|i o]im, lonnuf nAc ^pÁin^e^'ó 
-An beAn 1AT) qiém' bÁj% .1. ttnbe 7 LufA 
mine pjA]i&'OAp Y An 01 teÁn t^uttriiujjA'ó 
•ÓArn, loo-béAfifAT) tno bÁf ArhAit "guji 
bÁf T)e cÁitii -oo-geobAmn. T)o pinneAt) 
ArhtATO fin 7 'o'pÁgA'OAji An t)eoc mrhe &fi 

f 1151*0 A hÓÍCA AJAID Y Afl gCOJin Af Afl 

jnÁÚAÓ Uom veoc "o'ót &j\ nt)ut a co*ot&*ó 
•ÓAm. 

11. "*Oo hi An cojin tíoncA Ajt úAob íia 
teApúA 'f^^ omce 7 ibim -oeoc &f, 7 jiÁmig 

•OOTTl TTinAOl gt!]! JAb ]AAbA|\CA-p C&flCA i J 7 

•o'iA-pp An cojm opm-f a, 50 n-ibeA-ó t)eoc 

Af, 7 CU^Af-fA fAin t)1. ClT> CJ1ACC, 1AJ1 

n-óL nA *oije -oumn *oo cuait) Áfi ^ciaIX 7 
Áp jcéA'O'pAi'ó UAinn, Áji neA|\c 7 Áp mbjiíj, 7 
cuiceAmAji AjiAon 1 t)CAipb 7 1 *ocÁirh-néA- 
ÍAib bÁif 7 buAn-oi*óit) ; 7 iaja *oce&cc nA 
mAit>ne, cÁmig t>pon5 ACAifceAÓ t/jréACAin 
An jiAbA-p-'pA mAjib, nó cionnuf *oo hi 
•poi'ói'one nA mnÁ t)'éif mo bÁif , 7 ip aiti'Iai'ó 
-ptjA|iA*0A|i pnn A|iAon ™&|Vb. Uéi*o guf An 
mumcifi eiie 7 innpt) pn t)óib. 

12. ^j^bAit) AnnfAin A5 AiubeAjiA-o a céite 
Cfié bÁ-p riA mnÁ, 7 qié ^eAU, t)o -óéAnArh 
o|Am--pA 7 jjAn An beAn a beic &ca t)Á b&jift. 
ÚÁmi5*oe pn ^tip ■g&bA'OAn -6,5 cuAp^Ain a 
céite jup corh-cuiceAt)A]i tnte bonn te bonn 
&f\ An Íácaiji pn, 7 ní -p&ib neAÓ p]\ nÁ mnÁ 
beó Y^ 11 oileÁn acc An mjeAn acá A^Am- 
-pA X)o bí 1 jjcionn a CÚ15 mbtiA'ÓAn, 7 mife 
7 mo beAn *oo bí 1 jiiocc biiAin-éAgA bÁij\ 
Ci"ó cjiácc, *oo bÁmAp cjtí LÁ aji An ojfouJA-d f Am, 7 An mgeAn a^ qiuAij-éijeArh of Aji 
gcionri, 7 1 gcioriri nA ]\é pn cÁmig rnocu- 
£a*ó &nmA lonnAmn 7 luvÓAitL beó mÁp 
mbAÍÍAib, 7 *oo Ú115 An m^eAn biAt> 7 *oeoc 
cujAinn 7 cÁinig An jnocc yo opAmn 7 
AcÁmAoit) ArhÍAiT) ó pn Ate." 

13. "I^Ai^eA'D,'' <M* 'O 1 ^™^ 1 ' ' " cionnuf 
tdo jeib pb biAX) nó *oeoc 7 5 An 'jvm oiteÁn 
acc cú jrém 7 t)o beAn 7 c'mjeAn ?" " <dcÁ 
*oe Ttiéro co]\ax) 7 cÁ-ób&cc An oiteÁm *oÁ 
Tnbeit)íf pn 6i]ieAnn Ann 50 bftnj^ofp a 
nt)óiúm bit) 7 t^je Ann, 7 ' aja An c-aúac. 
" 5 1 * ™^ 1 £ <* n-&bAij\ cú," A]i > OiAf\mAiT), 
" ní TfioÍAim yém *oui aja r'ionncAoib, nÁ 
t)o biA*ó nÁ T>o -óeoc a bt,Af , 01 ji ní rheAf Aim 
gup -otnne cói]\ tu, 7 if í tno cuAijnm guji 
cú ^Ác nA h&ifLmge t>o cAifbéAnA-ó cim- 
ceAÍb An cuAm yeo .1. oittpiA|x At>u&crhAp, 
óip ní hmneAtt mnne acá ojic." 

14. T)áía ConÁm *oo cuato *o'ionnf ai §e nA 
Lumje, 7 A|\ poccAin Ann -oo, 'o'éipig *oe 
téim túcihAi]\ tÁn-éA-oc]\tnm *o'upt&nnAib & 
fteAj 7 -oe ófAnnAib a cjAAoif eAÓ, ^up jAb 
íeice<vo & -óÁ bonn -o'uplÁ]! nA ttnnge, 7 
céi*o p'of mnn, 7 t)ob' ÁtAinn ie n-A 
£eicpn í, 7 t)o bí mnci lotriAt) x>e tiAjAib 
ÍÁn-ufoittfeACA, 7 *oe ctoÓAib uAifle Uípe 
nA n-1nbeAji n-Ó|\*ÓA, 7 nfó *oob' Annf& te 
ConÁn 'nÁ ia*o fAm tube, mó|\Án t)ebi<yÓAib 
fAOjiA fO-c<MÚirie 7 t)e "óeoÓAib fo-bl&jXA 
fo-óla, 7 *oo j<xb 45 uiomfuj^-o 7 a^ cacaja 
gAÓA X)ei5-bi*ó *oÁ b|?^cA Ann f a n-A •oiceaVU 
7 aji rnbeic *óo -pÁÚAc *o'éijuí; a|\ co]\p coj^aij 
tia iumge 7 x)o f5Ai]AC 7 *oo tiúg Ajl T>1Ap- 10 mAi*o <xp Of^Ap 7 A]\ 5°^l 7 ^p cÁc uite, 
t>Á yiÁ*ó teó ceAcc Wn tum^, 7 n&c ]iAbA- 
t>A|\ 1 n-Aon Áiu piAifi -oob' Aoibne, 7 munA 
t)ciocfAiT)if 50 jiacat) j?ém *oo'n cíjt ó 
•OCÁ1TH5 An ton^ p Am, 7 nÁp b'jre&fiji teif 
nfó *oÁ 'ocioqrA'ó t>e 'nÁ otc 7 imjie<vpÁn. 

15. T) , éi|iigeA'OA]i &n "ojiong tDe&j-úxoc 
fAin 7 'oocjuaLUvoah cum nAÍtnnge, 7T)iaja- 
mAiT) Ó "Otnbne A5 coijirneA-pg An cuj\Aif 
pn o])ca, acc níop JAbá'OAji-'pAn uah? é, acc 
cjiiaIL fiotnpA ; 7 1A|A n'out ifceAÓ x>óili> 'pAn 
Lumj;, t)ob' ion^nA*ó ieó An rhói]i-éA'oÁit *oo 
fUAjiA , OAf\ mnci 7 f e^bAf An bró 7 n<\ "oije 

ftlAjlA'OAp ]A01TipA ^tltl. *Oo C&1CeA*0AJA A 

teó|A-*óóicin 'oe nuA 54ÓA bí-ó 7 t>e fean 
5&ÓA tnje, 7 *oo ÍAbAi]i *OiA]im&i*o 7 if é 
At)ub^i|\c, " 5 1 ^ cAjic^nAÓ utif a Lmn, a 
ój;tÁic, ní bpjA|i<\TttAji poy c'AnniA uaic 
fój\ a|a fon An cuijnt) feo a CAbAijic 
•oúinn." 

16. (í LomnoccÁn An cStéibe ílinpe 
if Ainm •OMn," A]\ -pé, "70 c|\íocAib Áitle 
nA VKVpp<\ice •ÓAm." " *Oaji ttio cubAi-p," &]\ 
*OiAjimAiT), "If beAg "o'Áp gcAfAi-o-ne iftiA 
cjAÍoóAib pn, óif if Ttimic a cugATriAf Áp 7 
eAfbAi-ó o|^]\a, 7 toipjeAmAf a nmincA 7 a 
n*oeAJ-bAiLce, 7 if longn^t) Liom &on a 
ceAÓc ón fbof f Am te f ocAf nÁ m&iceAf 
'oúinn.'' <dnnf Am Ú115 LomnoccÁn gfian 7 
éAf^A, rntnf 7 cí]v 1 ^cojAAije&cc 7 1 flÁti- 
Aige^cc z^u}\ b'fíop ^ac a n*oubAijic. 

17. 'dhAicle íia mb|HACA|\ f Am t>o cÓ5A*oaji 
n& feotcA pxit>b|Ae fó-ÁitXe, 7 x>o bíot)Ap 
A 5 CAi|"ceAÍ nA rnAjiA f ó-Anf ai*ó 50 ceAnn II riAoi tÁ, 7 1 gcionn tiA \\é fin *oo conncA'OAn 
cín ÚAitneAniAC 7 fofgAii) ÁÍAmn oiteÁn 
An a jcorh&in; 7 céixnt) 1 *ocín Ann, acc 
ConÁn *o^An 'y^n ttnng, óin níon b Áit teif 
An biA*ó 7 An T>eoc fÁ|\-riiAic t>o bí mnci 

•O^Á^Ált ^An CxMÚeATTI, 7 A*OubA1|\C nAÓ 

pAgyAt) An ton 5 coi'óce 50 n-íopA*ó 7 50 
n-ot^A-o a nAib t)e biA*ó 7 T>e •óeoc mnci ; 
7 ca|a éip a ctnnp a tíonA*ó, t)o ctnc 1 
•ocoincirn fUAin 7 p'on-ccolACA. 
^ 18. *OÁbAAn OCCA1J1 cu]\a*ó eitex)' > piAnnAib 
éineAnn, t)o cuAT)An Wn *oún 7 LomnoccÁn 
niAtt eotAi*óe aca, 7 An nt)ut if ceAÓ t)óib Ann, 
bA tftón An CÓ5Á1L mcinne 7 meAnmAn *oo 
luce ^AÍAin 7 e&f tÁmce beic Ag jréAÓAin An 
An x)ún nío jx)A |ió-riiAij A eAÓ f Am ; 7 ní bpuA- 
]\At)An ifcij |\ómpA ^níi acc Aon CAitte&c 
AniÁin cniíAt)-ctiifte^nnAC torn-cnÁriiAc bA 
rhó UAtriAn 7 U|\g]iÁin *oe'n "onum^ -ó&onnA ; 
ói|\ bA fAtfiAit te nmn -pbeije jac ion^A 
fA*o& p'op-joncA *oÁ nAib tnnni, 7 bA jjAinbe 
'nÁ mon^ ÓApAiUl An ponn^A'ó'oub-jnÁnnA 
•00 bí A|\ a mAibi-oib moctACA mong-^A*OA, 7 
cÍAjj-ftnte *oe^n5A bnACAi-óe pon-t)oirhne 
fÁn-A hé&T)An £Anb wein^eAc tní--p^i aitiac, 
7 ceAnn ui|\ni mAn oitjeAn méifeÁt&, 7 
f5]i05-TfiumeÁbmAn £eAnrAt> a 5 iomcAn>n 
rniunÍA jÍAi^-téic cmn pn, 7 but) AOijvoe 
í t>e t]\i unoijce 'nÁ An LomnoccÁn, 7 í An 
11 -a -potcA'ó 'oe ó|\oicnib bnoc 7 )?eA|\A-poc, 
lonnu^ $un AnACAm tfióp, An-uAiriAn, 7 An- 
Acpumn Aon £éAÓAm AttiÁm a ÚAb<xinu 
ui|\ni, 7 "oob' longnAt) nÁ T)eACAT>An nA It cu|a<vóa caÍitia fAin 1 j^eón 7 1 ngeAÍcAi- 
t>eAcc aji feicpn a hupjjvÁwe. 

19. 5 1 *ó e ^*ó *oo bí ingeAti TTiAtt-iiofgAc 
riiín-T)eAUbAC 5|\u<xi'ó-'óeA|\^ cfiuú-ÁtAinn, 
'oob' feAjifA t^eAC, T>eAtb 7 *oé<Mi<xrh t)e 
ninÁib An *ooTfiAiri 50 corii-iomlÁn. 7 1 inA 

f tHt)e 1 gCACAOip Ó1|A Afl A ^CIOnil. T)o IaÍ)A1|1 

LomnoccÁn 7 1-p é A*oubAipc, " StJi'óit) a 
Piaíiíi 6i|AeAnn, 7 gufiAb é -pío|A-|AÚn pop- 
CAoin p'|\-triiti|" bup mbeACAt) 7 buji f lÁmue, 
7 nÁ ^AbAt) UAtfiAn nÁ gpÁm pb ]ioitíi An 
mnAOi úx>, óijt \\ í pút) mo beAn-px, 7 
t) , mni^ trie a cuAj^Af^bAit ceAnA xxib." 
" T)A|1 mo bjiiACAp," a]a *OiA]imAi , o Ó T)tnbne, 
" gup rnóp "oe'n T>orhAn *oo pubÍAf 7 nÁ 
f aca mé m mo fiubAÍcAib bu]\ teicéi*o x>e 
ÍÁnATfiAin, 7 t)OTrr "óóij nÁ fAicpnn t>á 
pubAilpnn An cjitnnne." 

20. <<\nnf Am *oo ÍAbAip IvOtnnoccÁn 7 if é 
A*oubAii\c, " ^ijnj, A mjeAn, 7 CAbAip -oeoc 
cum nA mAice yeo ó 6i|Ainn." TVéipj An 
inje^n 50 ViAirhteAfg mio-CApAit), óip btró 
CjiUAj 7 bu*ó ieAfg téi An bunóe&n ÁÍAmn 
^ipm-jtéAfCA t)o irnUleAÓ xjAn cac gAn 
coTTitAnn, 7 50 hÁijiiúe j:eitt-beAjic *oo 
■óéAnArh ojaúa. ^dcc ceAnA -oo Ú115 p' An 
co]in cutTTOAigce béi, 7 ibi*o pAnn éijieAnn 
t)eoc a|\ 7 *oa|i teó fém níojA ibeAt)Aji juatti 
t)eoc bu'ó CAicneArhÍA 'nÁ An -oeoc f Am ; 7 
iaji n-ót nA "oi^e *oo'n feúji t)éit)eAnAc -oo 
ctnceA*OAji a n-Ai)\m A-p a bÁrhAib, 7 -oo 
cuató a neAjic 7 a túc Ap -oe&frniAt) usúa. 
7 t)o ctAOcttng a n*oe^tb 7 a n*oéAnArii, 7 t)o 
bÁt)A|\ Ag ^eAjicAmn aVLaij* te liAnbpAinne, 13 

An buTÓedn lAocf\Ai*óe pn nÁp jjAb gfiÁm 
jtonn -ÓÁ méit) C]\oim-neipc nÁ cói]\ t)Á 
X)CÁmi5 o]\ca, lonnup n&c ^iúneocAT) c&]\<\ 
nÁ compÁnAÓ iat> c|\é rheipbceACCA njjnéice 

21. ^uf ^|t mbeic my via ]nocc&ib fin 
t)óib, t) , éi|Aij An pi&fc AnAicm*o 7 An t)úit 
t)iAbÍAit)e 7 An c-acac uAcrhAp uj\jj\Ánn&. 
7 *oo rhtnj -6, jeAn ^Áipe Ai]i 7 -cooubAipc, 
"^\ pAnn éipeAnn, cionnuf ÚAicni^e&nn 
lib &n jnocu 'n-A bpiit pb ^noif ? óip ip 
mó]i tn'fAbu&nA-p bb, ói|\ 1]~ é 5°^ ™^ c 
tTlójin& T)o rii&pb tn'&ÚAiji 7 mo *óíf 
*oeA|\bpÁCA]i, 7 if é Of^Aji rn&c Oifín t)0 
m&jVb t>e^|\bpÁCAi|i tn'Ac&fi .1. Cjiom r\& 
CfiAige, 7 if é Di^pmAit) Ó "Otnbne x>o 
rtiApb -oeA]ib]iÁcAi|\ jAioj nA c|\íce feo .1. 
tlí An OiLeÁm *Ooitbce ; 7 if iomt>A 
An^o]\ÍAnn úug £iAnn éifie&nn mf n& 
cjnoÓAib yeo jn&tii ; 7 acá púit AgAm-fA 
pn *oo tMojaiÍc opÚA 50 TT1A1Ú Anoif, óiji 
me&ttf&i-ó mé pAnn CipeAnn tnte ^TTi&it 
t>o rheAÍt mé f ib-] e ; óif\ x>o bí tné 1 
bfoiú]\ib t)oirhne ifjunn ó bíof 1 gcionn mo 
feAÓc mbti&*ÓAn, A5 fojlAirn gbocAif 7 
5emclit>eAccA, lonnn^ nAÓ cuniACCAige 
x)tnne 1 n , o]A6 0i'óeAcc 7 1 ngemcti'óe&cc 'nÁ 
mé ; 7 ní "oeAi^Ann Afim o]\m, 7 'oo bAmpnn 
nA cmn 'oíb-fe Y AT1 ^ 1C 1 *ocÁ|il<6> mé lib, 
mtiíiA rnbe<vó 50 jcAicfeax) ]\i &n oibeÁm 
feo 7 móp-uAifle n& jcfiíoc acá 1 bpo^uf 
*oó beic a|\ Aon Íácai|\. 

22. ^juf if AriilMt) 'oéAnp^p tib 
cpuinningAt) m bup -oamceAtA, 7 bup 50111*0 14 

peót^ fSfuof *oíb te ceAnÓAiuib *oe<\|\5<x, 7 
'n-A "Ó1A1-Ó pn bun ^cmn *oo buAm *oíb, 7 a 
gcu|\ 1 n-Áijvoe An cuAiLLeAÓAib ponn- 
coitte 7 bun 50111*0 j?eotA úAbAij\c le n'ice 
*oo rinyojtAitnb An x>ún& 7 -oo bun gconAib 
féin. "T)An Án ^cub&ir," An 5°^< í<r11 ' 
mime *oo beAcui^eMTiAin-ne Á]\ H5a*óai]a te 
feoit *OAome ni&rh, 7 ní cnei*oim fór 50 
mbem nomnc Án 50111*0 peoÍA AgAib-re." 

23. TVéinij &n c<MÍteAC 'n-A reArArh, 7 
•o'or^Ail & rnóin-béAt 7 *oubAinc 50 n-íor a-ó 
p' féin *oo tÁÚAin 1*00. -AnnrAin *oo g&b 
feAj\g riión LomnoccÁn. 7 cug pje rAnncAÓ 
cum tia cAiLLige, 7 Ú115 An cAilteAc 
pje 'n-A comne 7 'n-A coriit)Áit, jun 
5|te<\mui5e<voA|t a céite, 7 *oo bÁ*oA]t A5 

CACC<yÓ & Célte AÚA1-Ó fA*OA, ^UjA g^b fe^ng 

LomnoccÁn, gup buAiL cojip nA cAitbge 
yo uaIatti, 7 *oo ceAngAit te fl&bn^*ó 
AcJA]\b iA]\Ainn í, 7 *oo cuin 1 ^CAncAin 
•ÓAmgm í, 7 AnnrAin t>o cuai'ó *o'ionnrAije 
An ]uo§, 7 *o'innir *oó fiMin 6i|\eAnn a 
beic Aji a cum&f yém jAn bní§ 1 gcoir nÁ 
1 tÁirh ac&. but) túc£Ái|ieAc An ]\i ó'n 
fgéAL j^Ain 7 A*oubAi|\c 50 rnb'jreAnn 7 50 
mbut) fÁfArhlA Leir 'nÁ *oÁ nibnonncAoi 
ceAnnur &n *ootfiAin *oo, An méi*o pn 
•o'pAnnAib GipeAnn 'oo beic An An M^ce 
pn Aije. 

24. > OÁÍa tiA hmgme, cÁinig 50 p&nnAib 
éineAnn 7 *opA|rpui5 "oiob cionnuf *oo 
bÁ'OAn. "1p cjiuaj fAin, a jiiogAin/' Ap 
*OiA]\mAi*o. #< >AcÁmAoi*o 5 An bníj 1 gcoif 
nÁ 1 tÁirh AgAinn, 7 *oÁ mbeAt) fé An 'oo 15 

cumAf--pA Aon con^Am j:oiicacc& CAbAi|\c 
t>úwn t)o-bei]iim mo bf\i&ú&]i pon-t&oc'OA 
óuic 50 mbut) cu mo Aon coja t>e mnÁib 
&n *oomAin, 7 ip aji mcmn tú *o'j?AjÁit tvia|a 
mnAoi tAn^Am^ te LomnoccÁn." "If 

•oeirinn, a 5<^ 1 V5 1 'ó 1 5y , ' ^t 1 P» " ro^'f P°T* A 
n-AbAift cu, 50 T>nubpA > o-fA mo xríceAlt 
con^nAim tMb, cum buróne com Át&mn lib 
a CAbAijic Af AmgAn, 7 mnpm t)ib tiac 
bfuil fAJÁit niAjVbcA aji t,omnoccÁn ^An 
Aimfiu^At) fAn tnb&lt otdaja acá j?á bun a 
cluAipe *oeif e," 7 t>o cpom p Ag jul f A5 
caoi 50 cuiji if cac, oi]\ *oo tiori p ve f eAfc 
7 *° e Sl 1 ^ *0^1^ia*da Hi T)uibne. 

25. *OÁÍa l3f<Mfi 7 S^eoÍAin^, t>Á coin 
£mn, t)o bí 'n-A byocAip, t)o cuAT>An tjo'n 
lumg 7 *oo •ótnpgeA'OAn ConÁn. *0'aicw 
ConÁn An glÁmjAil nA gcon 50 f\Aib a 
cui*oeAÓcA 1 n-éijeAn món nó 1 mb]ioi*o, 7 
•o'éinij 50 pn&p 7 t)o connAic An *oún 1 
bfojuf x>o, 7 Ajt n'out 1 gcompo^uf Wn 
T)opAfoo t<vb<M]i *Oi<\pmAit) teif 7 A'oubAinc, 
" ^\ ConÁm, nÁ uaja níop foijfe "óúími, óin 
ACÁmAOTo yÁ •ónAoi'óeACC a^ t,omnoccÁn 7 
cÁmAOit) fgA^CA te piAnn é-i|\eAnn 50 b\\Át 
A 1^f» 7 ^^^T ^ 1 ^ "óíb ^l 1 "óume cói|\ 
LomnoccÁn, 7 & ConÁm if cup a ip cioncAÓ 
leif An mb|\oit) yeo, 7 ip é ip nToécncA 
t)uic Anoif imceAcc *oe Íua^ coy 7 5 An 
f^nAtriAinc le com|AAC nA péipre pn, óin ní 
•óeAngAnn Apm Ain, acc ArhÁm bAUl o-ÓAn 
auá pÁ n-A cluMf -oeip, 7 bei|\ pgéAlA teAu 
50 héinmn aja jjac aji imti£ ojiAmne, 7 nÁ 
téig te h&on -oume eite ceAÓc l* 5 i6 

LorrmoccÁn, óifi acá yé t> , incinn Aije Ati 
p&nn tube x>o mecAX&x) teip 7 a rmltea'ó, 7 
imcij 1 Ltnng LoinnoccÁm yui cioq?Af pé. v 

26. SjAijAceAnn 7 fgjiéACAnn ConÁn 7 
A*oubAitAC n&c iiACAt) A-bAiLe 50 héirnnn 
comce 5 An iAt)-fAn, 7 ó bÁT>Aj\ Ag cuji 
mitteÁin Ai]i 50 n'oéAnTTA'ó pé t:ém btoj- 
AnnA beA^A t>e copp LomnoccÁm, 7 nAÓ 
fÁgiTA-ó t:eAji nÁ beAn 'fAn gcpic 50 téip 
jjAn -oíocugA-ó 'n-A n-éijuc, 7 teip pn 
jnceAnn t:Á *óÁit LomnoccÁin, 7 Y An 
Am pAm -co bí LornnocrÁn &g ceAÓc, 7 
beipeann ConÁn Ap bjiÁJAit) Aip, 7 t)o fíi 
a tiu'ic<vó $An |xa*o ; ^i-óeAT) if atyiIait) *oo 
bí An péipc, git) ^uji caoL a copA 7 A 
TritnnéAt 7 ^up c|\om a ceAnn 7 a •óá fpÁig, 
bA cuinfe<\ttiAit cjiéAn neApcrh^ji é 7 bú 
caiIc cotl-bojVb, óip An c&n t)o bei]\eA*ó 
ConÁn béim cuitg nó pAcAti) pteije aiji, "00 
pgeinm-oíp t>e AriiAit r>e ctoic nó x>e 

CAftfAAIg. ÚCC ÓeAtlA JAbATin ATI pélfC 

ConÁn aja óAot a iTieAt)óin 7 t>o cpeAf^Aiji 
50 tÁfi 7 50 bÁn-CALrhAin é, ionnup gup 
téig ofriAt) éA^corhlAinn Af, 7 x>o téigeA- 

*OAfA ATI C-OCCA]\ CUJIA'Ó eiLe tlUAUl-JjÁftCA Of 

Ájvo atxa iA|i bpeicpm ConÁiTi at/i tÁ|\. 

27. T)áLa con pmn riiic CurhAitb, .1. \)]\An 
bioú-buA-óAC bioc-uA^At, A|\ bpeicpn Con- 
Am Arht-Mt) pm, bei]ieAnn a]\ ctuAip *oeip 
nA péipce 7 X)o teAt)Aip 7 x>o teo-ó 1 ó 
cnÁirii 50 hincwn, ionnup 50 tub'éigeAn 
•oo LomnoccÁn a j^eitn a p^AoileA-ó -oe 
ConÁn 7 iompó*ó A]i t)j\^n *oÁ *óíocuja Af. 
1r attHai*ó bí LomnoccÁn, ní tiAib oi)\eAt> 17 

An o|AtAi§ x>& copp aji a nT>eAji5fA*ó Aprn 
acc An c-Aon bAÍÍ AriiÁm pn, 7 *oo bi t)e 
rrieit) An buAX>A *oo bí A5 t)fiAn feAC gAC 
cu eite 50 *ouÁ|itA An bAÍt fAin teif feAc 
Aon bAÍt eite, ói]i ní fi&ib Trip Y at1 
bJTémn bA tiA biiAi*ó 7 x)0 b'feAjip Áj Via 
bpAn 7 Con Án, 51*0 nAji b'freAf&c iat> 
péin *oe. 

28. T)áIa ConÁm, i&p fgAjiA'ó Lom- 
noccÁm teif, éijii£eAnn 'n-A feApAtii 7 
beipednn a|\ fleig 'Oi&piriA'OA 111 *Ótnbne, 
.1. An c|\Aoif e^c t)eA|i5 nAc ctig ujaca|\ pAtii 
a^ rneAfVbAÍt, 7 bei|\eAnn aji An ftAbjiAt) 
t)o bí j:Á b|iÁ5Ai*o t)p&m, 7 uAipjtnj^eAnn a 
ceAnn Af ah ^cpéAÓc, 7 fÁÚAnn An cpleAj 
aja Lo]^5 nA c|\é^ccA •00 junne An cú 1 
gcluAif LomnoccÁm, 5UJ1 cui]\ An cfteAJ 
qié n-A mcinn, gup ctnc LornnoccÁn mApb 
&\\ An tÁÚAip. 

29. *OáIa trmÁ LomnoccÁm t>o bí fÁ 
gÍA^ mA}i A-oubnAtriAp, mA]\ t)Vicm gup 
mA]AbA*ó LoTrmoccÁn, t)0 |iéAb nA ceAn- 
jaÍaca *oo bi uip|M 7 bju^e&nn ahiac t\\ix> 
An t)0]iAf ppÁif t)o bí A]\ An x)uinpún, 7 
jnceAnn 1 gceAnn ConÁm, 7 *oo fpAc 7 do 
fpAoit a |iAib -o'^eóit 7 ioe teACAji aji a 
ceAnn t)e'n jrob^ ^Am t)Á hmgmb ^a*oa 
p'oji-joncA, lonnuf gup béic 7 gup búiji 
ConÁn ó'n fspof mrhe cug An CAitteAÓ 
Aip. Leif pn bei|\eAnn SgeotAing, .1. cú 
eite £mn aja fgópnAÓ a]a An 5CA1UI15, 
tonnuf jtjp cojjAm 50 prnojt 7 50 ftnúf&c 
íi 7 ^V ctnp ^ r oc 7 A ceAnn pAji 1 
fjjópnAC nA cAittije, ^tiji cA^^ing a 18 cpoit>e AmAc &ipci, lonnup 50 rvoe<Min<\ 
trnpeAnnA beA^A t)Á pAib ifcij mnci, 
gup úuic mApto cAppn a LomnoccÁm. 

30. ^dp n-A £ eicpm pm t>o'n 015-pioJAin 
cug pi téim 1 n-ucc 'ÓiApmA'OA uí *Ouibne 
7 if é A*outo&ipc, " A ÍAoic nÁji teón<vó 7 
a pp tiióip ha cpó , ÓACc&, tvA téig *oo'n 
AtnAT)Án riiAot fAin mé riiApbAt), óiji 51*0 
gup rmpe cug An T>eoc "óíb t>o pinne bup 
íTooÓAp, ní •ootTi' *óeóm é, óip ní léigpeAt) 
eAgt& LotnnoccÁm 'nÁ & liinÁ x>om ^An a 
t>é&nArh,7 mÁ mApfac&p Anoip mé auá pib-pe 
5 An puApsLvó coi*óce, 7mÁ5eibim c&otiinA 
^nmA, 'oo-bé^ppA'o mo tríceAtt congAncA 
•óíb-pe." 

31. "Ha huite TMombÁró opm-pA," Ap 
Conán, "pip An *oottiaiii 7 mo cÁipt>e pém 
50 hiomtÁn mÁ fAoppAi-oíp optn úu gAn 
peóit, 7 pnn-leAÚAp mo cmn t)o *óíojAitc 
opc, 7 ah eApnAitc x>o cugAip t)om, meAp 
óinrhi*oe t)o ÚAbAipc oprn," 7 teip pm t>o 
to^Aip &n cpteAJ -00 cup upé n-A copp 7 a 
ctiAb). " A ConÁm," Ap T)iApm^i*o, '• nÁ 
mApb An mjeAn t)o JAto coirmpc AgAm-pA, 
7 cuirhmj gup mé t)o cug Ap Optnjjin An 
ÓAopÚAinn cu, 7 cu ceangAitce mno *o uip 
nA UAlrhAn, 7 ó uÁim-pe 7 mo cui*oeAÓCA 
Anoip ceAn^Aitce Annpo ip cóip "ouic-pe *oo 
•óíce&tt *oo x>éAnATTi cum pinn x>y UApgtA-o, 
7 5 An piocAip miUlue & •óéAnAíh -ótnnn, 7 ip 
mAic An pÁpAíh x>uic in *oo cpéAÓcAib gup 
cuic LomnoccÁn 7 a beAn teAc/' 
u ITlAifeA'ó," Ap ConÁn, " noccA-ó pí *ócmi-f a 
^An cÁip*oecionnup t)o béAppM-ópíp uApgtAt) •óíb, nó tui§im fÁm' AfimAib 5^1^51*0 50 
léigfe&'o a tiAbAc 7 a hionAC^]t Aifci, 7 5a 
*ouiut>n<vo a cuit) feoÍA te n-ice t)o 
mA-opAitub íió, cípe/' 

32. " Hocc^at) g&n 1710111," A]i An m je&n, 
; 'óip if é ]\í An oiteÁm -peo m , ACA1]1-'pe, ,, aj^ 
p, " .1. ]\i An OiteÁm T)oitbúe, 7 acá a *óún 
1 bpojuf *oo'n *oún fo, 7 ftuAJ An oiteÁm 
yeo c^uinnijce Ai^e te huóc pbf e *o'f eicpn 
x)0 bup bpeot-coj^Aijic 1 mbÁj\Ac, 7 *oo fit 
LomnocuÁn pb-fe tnle t)o n'ieAtL^-ó cpé 
•ójiAoi'óeAcc, 7 pb & cuji cum b&Mf te jreAtt. 
7 auá copn ctoc-buA*ÓAÓ ^5 An jn£, 7 ní't 
<\impuj.yó 'OjAAoi-oeACUA nÁ -oiAbt<\i*óeACCA 
nAÓ fói|\feA'ó acc x>eoc T)'ót Ap 7 if é 
■oeAn^AiT) pb-fe ceAX) "oo ÚAbAipc T)orri-f4 
T)ut rriAfi A bfuit &n ]tí, 7 cuijijreAt) j;|viAn 7 
éAfgA, |\AnnA mAi^ 7 a']ie 1 scopAigeAcc 7 
1 ^lÁnAijeAcc opm yém ptteA-ó o]\Aib ye 
6,|\íf teif ^ti 5co|\n t)'fAt;Áit nó g<\n a 
fA^Áit, ói|A ní téigceAji 1 lÁnfi neic y&r\ 
•ooniAn é acc *oo'n bAinpíogAin ArhÁm 7 
-oom-fA, 7 acá pnt &5&TT1, -oÁ b^AJAmn 
t)ut cum An 'oúnA pit 'oo-^eob&i'oíf fgéAÍA 
bÁif LomnocuÁm, 50 bpuijmn An copn te 
CAbAijic cujAib-fe, 7 5 An ^Ain ní't ^AJÁit 
fupcAÓCA nÁ fUAfgtAi^ce o]\Aib-fe 50 
bpÁc." 

33. T)o mot 'OiAjmiAit) Ofg&p 7 ^oXX An 
pío^Ain t)o téigeAn AmAC A]\ cionn ^n cuijin 
•o'fAJÁit. "Tlí 1iAmtAi*ó 'oéAnf&fi," aji 
ConÁn, " acc f\&ÓAt) fém téi, 7 beAp^At) An 
cojin 7 ceAnn An jaíoj Annfo cu^Aib-^e/' 
" UjiUAg pn," Afi An mjeAn, " óip ní béAjwó 

B 20 rnó|iÁn fttiA^ nÁ focAit)e An conn teó, óif 
if ioittóa c|Aéin-rhíle<\*ó 7 gAif^i-óe&c ^aLac 
zjnírh-éAÓuAc 1 t)ueAJtAC rn'ACAn-fA Anoif 
'n-A coirh'oeACu, 7 rrmnA bfAJAm rnife 
re&cc 6f An gcojm te ceit.5, ní bptnjTó 
pAnn éineAnn tnte te f oinneAjAc é." u T)aji 
mo cubAif, Árh," Af "SoXX, É<t)A tnbeirníf aji 
&ja ]\é\]\ féin, ní iAj\jAfArriAoif te ctuAin é, 
acu T)e tof caca nó corhj\Aic. Jró^'ó» 
moÍAim 'oo ConÁn cuf& téijean 'oÁiAttjtAi'ó 
50 bponnAtn -oo com jeAÍt." 

34. ^dnnfAin 'oo jtuAif An fío^Ain, 7 ní 
•óeAnnA of a*ó nÁ corhnAi-óe 50 nÁmig mAn 
a fAib aÍiaúai|\. fAibnjeAnn An ]\í noimpi 
7 x/fiAfntnj *ói cionnuf X)o bí An 'opon^ 
f ^m *o'pAnnAib éi]\e^nn 'o'fÁg fí *oÁ héif. 
^VotibAittc fife, " ^dcÁix) 50 tneifb rriA]\b- 
Íaj/' 7 50 f Aib fúit <xg LomnoccÁn pAnn 
CijieAnn tnte vo TrieAÍt^t) ítiaja An 5céAt)nA. 
X)o rfitnj a geAn jÁife &f An f\i^, 7 
AT)iibAifc nÁn §AifiT) teif f ém céAnmA a 
fAojAit acc 50 bfAgA-ó fé An melt) fin 
t/pAnnAito Cine<*nn te -oíceAnnA-ó, ói]\níon 
cÁf teif ueAÓc Af An gctnt) cite, *oÁ mbeA*ó 
An n^xonbAnfAin t)e'n cfAOJAÍ, 7 A*otibAinc 
teif An mbAmn íog&m &n co|\n ctoc-buA-ÓAc 
a CAbAi|\c téi 50 n-ótfA*ó f é -oeoc IncjÁp^ 
fÁ ctiAi|inn An fjjéit fm. 

35. ÚÁimg An co|\n 7 T>'ib &n fí 'oeoc &f 
An mjm, 7 A*oubAi)\c téi & mnpnc -oo LomnoccÁn 50 mbecvú j*é pérn 50 niAicib a 
cíne 7 a ]\Aib x>e ct<\nnAib jn'05 ó cíojAÚAib 
eite in' i?oc<\i)\ 1 moc ha niAmne &]\ n-A 
bÁjiAC 1 n-&iniceAr ce<xnn "Ói a)uiia*oa. jm^L 
7 ^fS^T 1 7 CA1 ^ ^ 1 ^. 5L ACArir| ^ 11 wje-An 
An conn, 7 &n cAn t:tiAi]\ UAin Ap ati jtí§ 7 
aji An ceAJLAC, éAttntjeAnn attiac 50 
huAi^neAÓ, 7 ní *óeA|\riA corhnAi*óe 50 pÁinig 
pAnn e-i|\eArm, 7 bA túc5Ái]\eAÓ 1^-0 
fiomipi. T)o tíon p' ah coj\n 7 •o'piA^jAUig 
T)e ConÁn ciaca *o'piAnn&ito 6-i|ie&nn b& 

ÍT1A1C teif D'ptJAf^lAT) A|l T)CÚf\ ^X*OtlbA1^U 

ConÁn, 51't) 50 }AAb)AT)<x}\ a "óíp > oeA]\b|iÁcA|A 
Ann, gunAb é "Oia|\itiai'o O *Ouibne t:eAn *oo 
b'AnnrA Leir x>Á nAib j-An fapémn -oe bníj 
jiijAAb é ir rrnoncA úug j?u)\cacc 7 ]?ói|\iúin 
*oo, 7 t)o coirg a úa|\c 7 & ocnAr te biA*ó 7 
te -oeoc, 7 tnrne pn A*otibAi|ic téi é 
jrtiA^bA'ó A|\ *ocúr. Leir pn *oÁiteAnn An 
níoJAin An conn x>o T)iA)\mAi , o, 7 ní cúrgA 
'o'ót T)iAnin<\i , o An *oeoc nÁ cÁmig a neo^c 
7 & ^l^'j ^nn, 7 -o'éinij; 'n-& f e<\f atti 7 Ú115 
céo)\A póg -oo'n mjm, 7 Ú115 An conn t>o 
^ott, 7 "o'ib t)eoc &r, 7 TnfaeA-OAn tnte 1 
n-Áic a céibe -oeoc Ar &n 500)^1,7 úÁmi^ a 
neApc 7 a túú, a topíg 7 a rheAnmA 'oo ^ac 
n-Aon T)iot). lonnur 50 mbA pubAÓ po- 
ttle An inn Ac |TiAnn CipeAnn t>á héir. 

36. *Oo bí ce&nn ConÁm copgAnÚA ó 
ingmb nA cAittije, 7 An cpoiceAnn <xp 22 

tiob&|\ri4i5 AnuAp &p AptucAib. UémDiAp- 
m&i-o Am&c 7 t)o ceAngrh&ig fóif5 cao|\ac 
&1]\. *Oo rhApb T)i^|\m<xi*o An fóirg 7 *oo 
copgAip 1, 7 Ú115 Ati cpoiceAnn ijxeAc, 7 *oo 
•oeAjunj A|\ ce^nn ConÁm é, 7 x>o beApp 7 t>o 
btÁctn^ é, lonnur gup JAb teip An gcneit) 
uip AtriAit cpoiceAnn nÁT)úpÚA, 50 n*oubAipu 
T)iApmAi'o, " T)Att tiom, a ConÁm, ir ttiaic 
X)o cuavó compAc nA c&ittige "óuic, óip ip 
mAic CAjjAnn -oo cAipin x)u 1c, 7 50 mAipit> 
rf é!" 

37. '' Í1a huite 'oiombÁi'ó opm-pA," Ap 
ConÁn, "-da mbux) neAc eite acc cu^a 
A'oéAp&t) pAm bom, 50 ngeApppAmn An 
ue&n^A cuipteAc CAppnA úubAirueAC ,'00 
CAn An bAoc-jtón Ap An tnbéAÍ bpuipteAÓ 
bpupAc, 7 50 •oueibgpnn 1 cum mA-opA-me 
An bAite. ^$uf ^ T)iApmAi'o nA mb&n, ir 
é but) cnpce *óúmn & •óéAnAm *out T)'ionn- 
fAige pioj An OiteÁm T)oilbúe 7 An 7 
eApbAi*ó a cup Ain pern 7 An a mumuip 1 
n-ioc peotA 7 pmn-teAÚAin mo cmn, 7 
^AJAm eoÍAp ó'n mtjm." 

38. a> OAn mo bpiAnAp," &p OpgAp, "if 
mAiú An pÁpArh 1 n-A bpuAip cu *o'AnpoplAnn 
An pgéirh *oo cuip An CAipin one, 7 An 
LomnoccÁn 7 a beAn *oo cuicirri teAc." 
" T)A]1 mo bpiACAp, a Op^Aip," Ap ConÁn, 
" gup pó-beAg -oe'n rhA^At) vo bí ope ó 
ci^nAib, 7 munA mbeAT) <x pc^bAp x>o 
pAoúpmg mipe be corh]\AC ua h-acac, 50 
mbe<vó bup gemn-pe uite níop meApA '11Á 
mo ceAnn-f a 50 Iuac, 7 nA huile cubAipce 23 

cugAm-fA, Ati cé<vo t)ume eite, c&jia tia 
nÁmA, •óéAHfAf fAriAmAT) ftim cimceAÚl mo 
ÓAipín,50 rmé<\rif<vo 50m JAÍArm t>e, 7 fó^ 
hac x)é<xri]:A'o corhriAróe 50 bf&gAt) fÁfAm 
ati mAfÍAni) ó muincin ah níoj." 

39. " UfitiAj fin," &]\ An mje^n, "ip 
cuApgAin 'oaji&c *oe •óonriAib, nó fnÁm 1 
n-A§Ait) eA]^A, nó cun jait) um ^Aimrh, x>ut 
cum ceAgÍAij m'ACAjA-'pA cum fAm t)o 
ÓéAHATTl, Ó1]1 1f 10TTTÓ& íaoc tÁn-CAtmA 
Afl CeAgÍAC TTl'ACAfVpA AtlOCC A]1 AfYO A 

n-Aigni-o 7 &fi uAibjie&c a tneAnmAn, 7 if é 
1|» iTToéAncA xrib-fe, ó cÁ pb vo í>ii|\ |\éifi 
pém, 7 5A11 fib tíon caúa x>óib pú-o, 
cjuaLL 50 héifunn 1 1111115 LomnoccÁin t>o 

Cllg ATITlf O flb, 7 jlACA'O-'pA Lib, ó ní beAt) 
1T1A1C *ÓATT1 AJ^AH-MTIAinC 111 bujA tT01A1T>, t)o 

bpíj 50 iroéAHf Aix>e rmn 7 íuaic xn'om, 7 
-oo-bé^nfAm feóit)e 7 ttiaoiíi linn m^n aoíi 
te n-Án riT)óicin bi-o 7 "oije." 

40. " tlÁ biox) eA^ÍA ojic |Aoirh Aotrouirie 
*oÁ bpnt Y Ari o^eAn,*' aja ConÁn, '* ói|A íia 
huite 'oiombÁi'ó ojim-pA mÁ ^Á^ATTiAOit)- 
ne 10HT1CA t)ocAn t)o "óéAriAiTi t)o 'ótnne 
&\\ bic, 7 mÁ cuaLa mé fUAm x>e ceot nÁ 
-o'oinp'oeA'ó 'oo b'Aoibne bom nÁ ati 
oi|\e,6/o fAin 'oom' eA-p5cÁin*oib t^a^aiI 1 
bpoÓAifi a céite A|\ &on tÁCAiji cum a 
T)cuAti5^riA, 7 mÁ cÁ aoíi nít) if mó a 
buAi-óneAnri mé 'nÁ jioja jjaca bit) a beic 
ACA-fAn, 7 mé -péin 7 ati méix> acá im' 
cui-oeAccAin a beic uAob te fuijteAÓ 
LomnoccÁiri, 7 mÁ C15 cú tiom Anoif, a 
'OiAfimAiT),'' t)o |1Á1X> ConÁn, "50 mbuAi*ó- 
eAppAmAoiT) AmeA*ÓM|i,iormuf $un Lu5-MT)e 24 

Aft tmocAji 1 tnbÁpAc é" " tlíop *óiútuAi§ 
rmpe wax) nÁ T)oc&]\ ]tiAm," ^0 jiÁit) 
*Oia]ittiai*o, u 7 níop cóij\ -ÓAm cup* 
•ónitcA-ó Anoip, & ConÁm, óip ip cú 
•o'pu^pgAiL mé fém 7 cac mA|t Aon 
tiom." 

41. J ^ 1111 *Oi<v]uyiai*o a cuIato caúa 
tnme, mAji acá éToeA-ó T)túú -oAmge^n um & 
CAom-co|\p, a *ÓÁ cji&oipj cpAnn-pe&mpA 

CAÚA, A ctATOeATTl CJ\0f-ÓfVÓA cl,Aip-LeACAn 

caji a CAOib cLí, a ygi aú móp míteACA aja 
jxuAij-teip5 a -ópom^, 7 cpiAÍÍAnn pém 
7 ConÁn ca|\ *óo]AAf An T>tmA, 7 t)o bí ati 
tvíoj Ain 7 ^o\X 7 ÓpgAp A 5 coi|imeAf5 &n 

:UjtAip pn OfCA, ACC nÍ0]t §AbAT)&jVf An Aíl 

joi]AineA]"5 pAin uaúaJ 7 A-oub|iA"OA|\ leó t)Á 
*outnciT)íf\ ^An An c-oiteÁn -o'^ÁgÁit 50 
ml)Ainp*oíp pÁpArh &mAÓ Vi-a mbÁp If 
Annpxm *oo jtuAifeA'OAp An t)íp 'oe&j-ÍAoc 
pAin 'n-A n-uAÚA*ó 7 'n-A n-AonAjt nó 50 
j\Ánj;o*OA|\ &n -oún -ooitbce mAj\ a bpACA , OA]\ 
An ]\í 7 mópÁn -o'uAiplib íia h^\p\Aice 'n-A 
cnnce^tL, 7 1AT) Ag ót 7 Ag AOibneAf, 7 1A]\ 
|\occAin An x)0|\Aif t)óib x> p atia'oa|i aj éir- 

CeACC, 50 gCUAÍA'OAft 1AT) T)Á rh A01"ÓeATTl te 

n-A céile a y upxcc "oóib cpeipujjAt) Ap An 
bpéinn, ó bío*OA|t An nAonbAp r>o b'jreApp 

gAlt 7 gAlf^eAT) *Óíob 1 mbpOIT) AC A. 

42. " A ConÁm," a|\ T)iA]\mAi*o, " if é if 
n*oéAnuA "ótnc-fe pnpeAC a^ T>o]tAf An 

•otmA, "o'eA^LA 50 T)ciocpvó A011 cói|\ 1 teic 
Áp 5CÚ1L o|\Ainn, 7 rrnpe a -out ifueAC 7 
pxitce eAfgcÁip'oeAniAit a cu]\ pomp a, 7 a 
cup 1 n-urhAil T)óib nAC bpnt Aon neAC 
•o'£i&nnAib CipeAnn 1 mb^oi-o nÁ 1 mbfAi£- 25 

-oe.dn.Ar aca" "X\a titnte *oiomth$i*ó ojtm- 
?&," a\\ ConÁn, " mÁ p\n,Aim, aóc £it>é tMtt 
curh^ng nó -pxMffin^ 1 jvAó-Aif\-fe, 50 \kacat> 
leAC, "] 5U|\ iridic Uom t>á rhéi*o cóij\ -j 
c^oirr-neA|\c t>a *ocioc-pvVó 0^™." leip -pm 
céi*o t)nx|AmAiT) ifce^c -} *oo ie-an Con^n é, 
1 ia\k rmul ifce^c too > ÓiA|imAiT) úu$ pje 
f^nnc^c óum at\ fi S> 1 cpearstVAnn 50 
IÁ\\ -j 50 l^n-cx\U\rh é," *] c tiffin 5 e*\nn ^n 
tnionn fíogt)A T)Á óex\nn -j ^voufc-AifAC te 
Con^n é óe-An^t te cfuixvo-ouibpexxc. l< p*5 
zaoX) tiotn é," ^p ConÁn, "•) leif fin cean- 
SLann Con-Áti é 50 T)oc^iT)eAó -j x>o bxMti- 
jre^ró a ce^nn "oe mur\A mbe^vo av\ T)eicne^r 
*oo bí ^ij\ óum a Suits t>o líon^vó teif avi 
mbMTD 1 leif xmi *oig ~oc bí ^ n^ bojvoAib 

43. teif fin -oo óf\otn as AlpA*ó -] 45 
flu^^T) cogA a fút "oe'ti biA*ó -| "oe'n T)ig 
rhitif rheifseArh^il, -] T)iA|\niAi*o ^5 Le^vojvA*ó 
-j x*5 z\\éAr\-ruA\\-£Am via fttiAg, lonniif 50 
rme^fmA jMf potAtfi ciincex\tt at\ btnjvo, 1 
ctí5 eAfb-Ai*ó péinnit) -j píof\-ó5LÁó oj\ca aji 
^n lÁtA^ ftn, -] ^n méiT) nxS|\ ctnc te T)Mf\- 
m-AiT) Annf Am Triob, x>o cuxVOAf 1 fgeón -j 1 
n^e^tCAóc C|\é fuinneo^ib -j z\\é rhion- 

pOXXAlX) AV\ T)ÚVIA Am AC, Ó1fl T)0 fíte^t)^|\ 

5«f\ cmg-ftUAg tió foc-di*óe -] ^npofitx\nn 
eAóCfAtin 'do cairns o\\tA } -j t>o leAti 

44. Aóc ce*.\n,ó, Ar\ ^eAi) X)0 bí Con^n a^ 
zaca\\ cog^ 5^c^ -oeig-bró X)Á X>\:aca ) t^ini5 
^n bAin|\íogAin -j T)o rgAOit 5.AÓ ctuiAit)- 
óeAn^At -oÁ fAit) A|\ aíi fiíg 5^n pof t)o 
Con^n. X)e-A|\CAnn ^--a timóeAtl i m 26 

bpu<Mf\ ne^c 'OÁ cÁij\*oib nÁ *oÁ nÁirhx>i1f> &\\ 
feA-ó An oje, ói|\ t)o teAn ThAjArnAiT) An 
CeAJÍAC attiac Y AT1 bjrAicce, 7 <w ^An *°° 
ttioctng ConÁn j;u]i éAttnj; An ]\í uait) t)o 
JAb nÁipe mó]\ é, ionnuf 511 p cuttia Lei]" a 
b<vp nó a beAÚA, 7 j:óf 5 An fgéAÍA 
T)i&]miA*OA Ai^e. 

45. Lei|" pn T>0 CUAI'Ó AttlAC CAfl t)OjlA^ 

An *oúnA, 7 cájaIa feAfi T)Q rhuinci|i An jiíog 
Aifi, 7 fit An u-óglÁc 511JI 'OÁ rhtnncifi p éin 
ConÁn, 7 A*otjbAi|\c teif 5 An *ouL níof pA, 
" óifi acá Aon c|\ém-iriileA'ó AttiÁm, 7 a riiéi*o 
f 5 AC Laoc, 7 if é 1]" Áitte t)Á bj-WCA-fA 
x>e -ÓAomib juArh, 7 ní Ú15 neAÓ beó ó 
n-A béimeAnnAib. ,; " Ca ciAn UAim é ?" 
Ap ConÁn. "><\uÁ yé 1 gceApc-tAji nA 
^ Aicce, 7 An ceAJtAÓ tnLe 'n-A ómceAtt, 7 
ní Ú15 teó tnte é co^g," aja An u-ójtÁc. 
" <\n bj?ACAi]~ An -p-í ?" aji ConÁn. " T)o 
cájiIa f é tiom," &ji An c-ó^lÁc, " 7 é A5 *otil 
50 uij LornnoccÁm t)Á ú^bAi|\u teif 50 
n-imeó]iA*ó fé t)]\Aoi"óeAcc &]\ An íaoc ú-o, 7 
50 gctnpjreA'ó fé cum bÁif é rriAp Aon te 
-ojitnng 'o'pAnnAib éipeAnn auá 1 mbjiAig- 

46 "VIa htute T)iombÁi'ó o|irn-fA," aji 
ConÁn, " inÁ connAc fiiAiri 'pgédtAi'óe if 
bmne nÁ cu, 7 if "oeAjAb 50 , ocitib)iA'o- i pA 
Luac t)o j^éAÍAi'óeAccA "óinc, 7 C1A pleAf 
cú a beic ajac Annfo V " tlí jreAT)-^," aja 
An c-óglÁc, " rntmAb X)e rhumci|\ An píoj 
cu." "Hi heAt)," A]i ConÁn, " 7 ní hÁijv- 
itieócA]\ cufA Afi & rhtnncip níof fiA," a 5 
buAtA-ó bénne ctAi*óm'i Aip ^up ^eAfg a 
ceAnn t)Á coÍAinn, 7 ]Aiúe/vnn -csg UAbAipc V fUJlCACCA T)A CAjIMT) J t)Á COtnpÁnAÓ 

"OiAjiniAvo, junAb Annr&m Ú115 pje r Ann- 
exe 1 5ceA|\c-LÁ]t a nÁriiAT), rriAn a jjcuaLa 
^Áin nA fjiAÚ t>Á rgobuA'ó 7 opiA'óAc riA 
bfeAji-ógtÁc "oo útnc be béirneAnnAib *ÓiAn- 
niAX)^, 7 gAbAnn T)Á teA-ojuvo t)Á -óeir 7 -oÁ 
cti 50 nÁirnjj gur An 5q\ó caca x>o bí 
cimceAbi *ÓiA|imA-oA. 1r Annr&m t)o Ú115 
<xn -oír gAif^TóeAc fAin Án 5 An ÁineArh 7 
coriiÚAc coiúceAnn &n plnAigab, icmnur 
gun pteAT)A|\ gun lorriAX) ftuAJ eAcq\Ann 
-oo cÁinig onÚA gun f5AipeAt)A]\ m ^ac 
bAÍt 7 50 t)cti5A*OA]A cut Wn 'oíf 5^ 1 f5~ 
1-óeAÓ pAin lonnur gun fÁgA-ó 'OiAnrnAi'o 7 
ConÁn 'n-A n-UAÚA-ó 7 'n-A n-AonAn. 

47. <dnnrAin t)o bong ThAnrnAiT) t)e 
ConÁn cÁn £Ág ré An ní. InnreAnn ConÁn 
•oó gun rgAOil mnne éigm t)e gAn por *oo, 
7 gun éAluig ré uai*ó. "1r Ag iúe cuai*ó 
cuta a ConÁm," aji ThAnrriAiT), " 7 ní Ag 
fAine An níog." u Circ Anoir, a 'Óiajutiai'o," 
An ConÁn, " 7 nÁ bi T)om AiópugA'ó pxbiAt) 
t)'it:e, 7 a por AgAC gun rnón a úeArcuig 
ré UAim, acc gtuAirirnír Anoir gAn rrioitl 
An eAgtA a imceAccA tiAinn, óin A*oubAinc 
ógtÁc x)Á rriuincin -6. rÁnÍA tiom An An 
b^Aicce gunAb 'o'iAnnAi'ó LomnoccÁm t>o 
cuaix) r é cum 'onAoi'óeAccA 'o'irmnc onc-r a." 
" mAineA-a," An ThAnmAit), " ni b&oglAÓ 
t)úinn nÁ conneÁ'o^Ai'o An rhumcin acá 1 
n-Áic LomnoccÁm gjiemi Ain, 7 nAÓ bjruit a 
por AgAc-rA a ConÁm, gun cui]\ cú pém 7 
bjiAn An LomnocuÁn ó 'ónAoi'óeAcc -o'innnc 
An &omneAc ? 7 cj\éA-o T)o-ninnir Leir An 
ógtÁc "o'lnnir nA rgéAÍA r Am *ouic ?'/ 28 '* *Oo-ninneAr vÁ o]\x)Án tjá cojtp be béim 
cLATC-im/' aji Cor.Án. " T)a|a mo bjHACAp," 
aji T)iAnmAi'o, "mAicnn An ní a téigedn uaic 
Anoir." " 1llAicin," a|a ConÁn, u itia]\ cá a 
ingeAn 'n-A mriAOi a^ac, acc tia huite 
•oiombATO oj\m-rA mÁ cÁ *oe fAoJAb <M$e 
acc A]\ ]:eA*ó rrnre tjá nocuAin." " T)ém tjo 
noJA tffó teif," a|\ 'OiAnmAi'o, " acc reAÓAin 
t)o ceangA o]\m jreA-pcA." 

48. Ctó q\Ácc, tjo Le^nA*OA|i An ní 50 
•oeicbi|ieAÓ 7 ní món t)o nÁmig beir "out 
ifceAc 50 U15 LomnocuÁm An CAn t>o bí 
DiAjnriAiT) 7 ConÁn 1] ceAÓ 'n-A *óiai'ó. T)ob' 
lonjnAt) teir An pig An buróeAn curuvó x>o 
fUAip ircig A|1 a cionn, AnmÚA éi-oi§ce, 7 a 
m jeAn 'n-A pjróe 'n-A meArg, 7 1 1 gcAOiti- 
eAr corh]\Ái , ó beó. piAf?nuit;eAnn iAp rAin 
cÁ ]i^ib LomnoccÁn. " Cia tura acá t>á 
pA-p]\Aije ?" An ConÁn. " 1Thre ní An 
oiteÁm reo," &}\ ré, " 7 acá 'onong éigm *oo 
nÁmi^ ^An por gAn AiruuJA-ó -óúmn A5 
tDÍoútigA'ó Án mumcijAe, 7 ir é ir* miAn biom 
LomnoccÁn a ÚAbAinc bom 50 n-imneóc<vó 
•onAoróeAÓc onÚA, icmnur 50 gcuinpnn cum 
bÁir 1AX) mAn Aon te •onumj; -o' pAnnAib 
Ci]\eAnn auá 1 mbnAij'oeAnAr Ai^e." "Ha 
huile 'oiombÁi'ó An An mbéAÍ t)uuifbeAC '00 
CAn An feArúb-jtón fAin !" An ConÁn, " nó 
An ^ciiaÍa &on-ouine ]\iArh cAinu corn hóm- 
rhi'oeArriAit. cciti beA^ *o'éir;e^cc ! *Oume 
t)Á tTiAOTÓeArh ^ogcuinpeAt) ré An rhumcin a 
bpnb ré iraj 'nA tÁp cum bÁir ! -^jur 
ctntbeAt) uubAirce 7 -oojnAinge cujjAm-rA 
gun 5Ainit) 50 mtnn^eA-o An c-eoUvp -ouic 
cum LomnoccÁm ' — aj CAbAinc Airtuir aji 29 

An ní§ 7 -oÁ cneAfzjAinc cum cAlriiAn, 7 x)o 
b'Áií teif a ceAnn *oo btiAm *oe. 

49. T)o ]"5|\eA*o An níoJAm aj\ £iAnnAib 
CijieMin 5001 a téi^eAn -oo'n £eAj\ mó]\ f Am 

Ajl A jlAlfo Atl CAipin A llAÚAin '00 rh&]VbA*Ó. 

t>eif fin T)'éi]ii5 5°^ 7 ^ ^ Airi Ari 1 A1 ' A f 
tÁuii ConÁm, 7 -oo ctnji 'n-A fuTOe it)in 
T)iA|\mAi'o 7 O^jaji é, 7 inn-peAnn fgéA^A 
LomnoccÁm *oo ó túy 50 T>eitteA*ó, 7 gunAb 
é T)ia]\itiaix) 7 ConÁn Ú115 &n nuAÚAn ú*o 
yÁ n-A rhtnncin, 7 hac j\&ib aoh ni Y At1 
t)otriAii iiió|A do béAnpcvó bA|i]\ A|i ponn riÁ 
An pAnriAib 6i|\eAnn. "t71Á1reA'ó, ,, An An 
ní, " ó cÁitn-fe An bAn gcum^f, m^Am 
cÁi|Voe AnmA *ó<xm, 7 'oéAn^AX) bA]\ x>coib Af 
fo AmA.c 50 b|AÁÚ." 

50. T)o jeAtt T)iA]AmAi'o, Or ^a^ 7 50^ 7 
An £i<\nn tube pn -oo acc ConÁn, 7 1-p é 
A*oubAi|\c ConÁn, " \\ *ÓiA]\mAi-o nA mbAn, 
*oo trioí^Á-fA An corh&i|Ale pn 50 itiaic, 
rriAn -ptnb 50 mbeAX) mjeAn An píog a^ac 
-pém ttia|\ TtinAoi, acc nA htnte 'oiombÁi'ó 
onm-fA 1 n-Áic ha tdíojIa vo fileA*0An- 
fAin a ÚAb<\inc onrn ]?éin, 7 onAib-^e, 50 
n*oéAn-pAi*ó miye rrnn-jneArriAnnA T>e cofAp 
An níog 7 50 iovp5]:eA , o a *ótm 7 & "óeAJ- 
bAite.' ; "TM niA-p pn if cóin," A|\ 5°^ 
" acc cAire te quiAJ; 7 cnoi*o be cnéAn, 7 if 
cóin -oúmn géitteA-ó *oo'n níj 7 5 An ^nÁr 
^ac emit) a bpifeAX). ' -úonctnjeAnn ConÁn 
impi-óe tiA n-iiA^AÍ 7 -oo ceAn^ÍA'ó p'oc 7 
ca|aat)a^ roi]\ ia*o ]?ém 7 An níg, 7 cugAt) An 
m je&n T)<\nAb Ainm OtÁúrhAp SjpArhAÓ rriAn 
rhnAOi 'oo 'OiAjwiAiT), 7 t)o geAÍÍA'ó -peoix>e 
u<\ifbe *oo 5°^' , o'0|"^A]\ 7 T)o các eibe, 7 3o 

-oo cuAit> An ni <vp a hAicle *oÁ mm. T)o 
ciitnnnijeA-o&n roaice 7 rnon-UAifle tia 
cníce cimce<\tt An níoj, 7 T>'innif An ni 
•óóib 5AÓ aji imcig Ai|\ ó fg&tt fé Leó, 7 
mAn 'o'Aonctng ye a mjeAn rriAn rhnAoi X)o 
■OiAjunMt) Ó T)tnbne. 

51. lorncúfA An ttlACAOim tílóifi, itiac 
tlioj An *OoiTiAin, noc T)o bi 1 bpocAin nioj 
&n OiteÁm *Ooitbce rriAn Aon te ctAnnAib 
níog eite, jrÁ'n Am 1 *ouÁmi5 ConÁn 7 *Oiajv 
mAit) 50 t)ún An 1*105 1 nx)Áil> óit 7 Aoibni^ 
1 n*otm fÁ teic teó fém, 7 An CAn t)o 
cuAUvoAn nA héAÓcA T)o nmne An t)íf 

t)eA§lAOC 7 An 'OÁ itlítlX) rheAIA-CAÍTTIA, 

cAngATiAn go T)ún An ni'05 caja éif An Áip, 
acc nío]\ tofeAf -oóib cia hiAt) nÁ ca conAiji 
A|i JAbADAjA 50 T)cÁmi5 An ní CAn a aij% 7 
An UAn cuaía'oai\ 50 nt)eAnnA An ní cle&rii- 
nArtepAnn&ib CineAnn 1]' é At)ubAinc An 
ITIacaoiti tTló|\, — "T)o jeAÍt cú An mjeAn 
fAin 'oorri-'pA, 7 beinim bniAÚAn nÁ beit> p' 
Ag pAnnAib ÓipeAnn, óin bAinpeA'o-'pA 
attiac í T>'Air nó -o'éigeAn, óin ní £tnt aja 
•óntnrn CAÍTfiAn ní nÁ a/Iaic tia nó-cijeAjwiA 
•oÁ teijpnn teir í T^eA^tA a LÁiriie, 7," A]i 
fé, " nAÓAt) pém 7 *oÁ céA*o L&oc iÁn-CAtm^ 
auá mA|A Aon tiom, 7 bAinfeAt) a gcmn 'oe'n 
nAonbAn Laoc fAin -o'pAnnAib éhneAnn, 7 
'n& •óiAit) pn nÁ 'oéAnpvo oy^i) nÁ corii- 
nAix)e £An -out 'oMonnfAije nA héineAnn, 7 
50 gctnnfe&'o An cip tnle fÁm pnAÓc, 
lonnuf nÁ hÁiceoÓAi-ó AonT)tnne ve ftiocc 

52. *Oo riiot TTlAognA-p óp-A|\triAC, ítiac 
ni'05 An OileÁm T)oilbce, An coTriAi]Vle pn, 3* 

" 7 V^V" a T* f^ " T^cat> fern 7 maifre nA 
niojacca m&n Aon teAC, 7 t)Á mbeAt) jAn Aon- 
mnne beic im £ocAin acc mé j?ém nÁ aufe- 
nAmn be&n nÁ mAom -o'pAnnAib 6ine&nn 
nÁ *o'AOinneAc eite *oom Airiroeoin, 7 if 1 
mo comAinte -óib," An fé, " Amiif nA hoi*oce 
Anocc -oo ÚAbAinc o|\ca 'o'eAgtA 50 n-éAtóc- 
AToíf UAinn ^Á rhAi*oin." *Oo bi ^Á'n Am 
fAin 1 TToún An nioj An TTlACAom tTlón, 
tlit)ine nA t)eitce IDeip^e 7 CÚ15 cóa-o 
cnem-mi'teAt) ^aoi, ^donguf 05 mAc niog An 
OileÁm *Oo|ica 7 CÚ15 céA*o ^Ai^p-óeAC mAtt 
Aon teij% UoÍAmAf 5Lvm-*oub ™ AC ni '°5 nA 
héigipce 7 CÚ15 céA-o ni*oine lion a cui- 
t)eAccAn, T)Áine TluAt)-AnmAc mAc ttioj 
Úine An Óin, 7 mite jreAfi fnorhcA bA lion a 
ctn'oeAccAn ; LAmAf t,Aoc-A}nnAC ttiac jvío^ 
nA SoncA, 7 c]\i céAt) fAijeA*oóin ^a n-A 
corhAi|Vle ; 7 An cu io|iJAite 7 An ÍAf Ain 
toifgneAc 7 An biot)bA bAogtAc, gntiAg^c 
"OiinA An Oin, 7 t)Á ceAt) AnnA^ AmmiAnAC 
T)Á néin, 7 A'oubjiA'OAn nA cnéin-riiíti'ó pn 
tube 50 -pACAToif mA|\ Aon be itiac An ]\ioj 
7 be mAcniog &n 'ooitiAm, ionnuf 50 mbeA*ó 
yé *o'onóin aca beic Ag com]\Ac Le pAnnAib 
éipeAnn. 

53. T)o tM An ftf A5 coi|\meAf5 An gniorhA 
fAin oftA 50 tnón, CAn éir é pém t>o 
•óéAnAfh fíotA -j mtunceAttAir te piAnnAib 
Oi|\eAnn, " -7," aj\ fé, "níon óóin ríoc a 
bnifeAX) teó, óin if iat> rú*o péin acá 
onóf aó -j feAfrhAó T)Á bpocAt, -| -póf ir é 
mo tuAittim, *oá mbeA*ó An oineAT) eite 
A^Aib Ann, nA ciocpA*ó rtÁn ó piAnnAib 
éineAnn, óin níon buAi'óeAt) fiAtii ontA, -] acá 32 

a por AgAtn Anoif nÁ buAi-opeAn comce Ó 
cuAt)&n *oe LomnoccÁn." ><VoubAinc THaoj- 
nAr ó|\-AnmAC ttiac An niog, &n mAiceAi/ nA 
cnumne 'oomAn'OA n<xc pcA'oirA'ó $An nnfi- 
eAnnA beAgA buAn-]\eAbcA -oo "óé&nArh ve 
conpAib &n nAonbAip rm T)'piAnnAib 
CineAnn. "1nnpm Trib,'.' Af\ An ní, "mÁ 
úéi-óeAnn pb cum cAÚAbe*piAnnAib 6-ineAnn, 
nAc Aon AgAib ^ém CArtTAr be j^éAÍAib bAji 
mbÁir, óiia níon ^abAt) uneir o|\t<\ ]UAm, t>a 
mém x>o ciocpvó 'n-A nt)Áil. 7 ní buAi"ót:eAn 
o]ica 50 T)ei]\eA'ó An T)orriAin." -A-oubAip: 
An tTlAc&oTTi ttlón, iriAC i^'og An *OoTriAin 
Uoin nÁ beAt) An fgéAÍ r Aiti le mAoi-óeAm 
onú& níor pA, óin 50 'ouiubjAA'ó -péiri An 
nAonbA]\ rAin Leir ceAnjjAilce c|uiAX>-cuib- 
pijce 'n-& pAtmAire x>Á -óún. 

54. lomúúr^ 1T^6,otnA1| , ttlóin Óp-Ajimc<\ 
7 rrnc p'05 A11 T)oiiiAin 7 nA itiac pog eite, 
7 nA ni*oi|ii *oo bi 'n-A bj?A"p]\A'ó, c|ttnnnijji'o 
A]\ Aon L<xúai]\ cum -out -oo •óíce&nnA'ó 
pAnn néijAeAnn, 7 tdo bí ah ní nó-buATÓ- 
eantA 1 -ocAob An ÓA|\A*oAir -oo pnne yé 
t?ém leó rAin t>o bp^eAt), 7 *oo cui]\ -oume 
ór íre&t be -p^éAÍAib cum n& péinne &j\ An 
qiom-fluAg -oo bi a<5 cpAÍt o^úa An oi-óce 
pn. *An CAn *oo cuaLa-oa|\ pAnnA 6ij\eAnn 
An fgéAb rAin •oo JAb mipe me&nmAn 7 

T)ÁfACC AljniX) 1A*0, 7 JAbAIX) A gCUÍAICe 

caúa umpA. 1]~ AnnrAin At)ubAi]\c An 
injeAn gu]\Ab é bu*ó cóij\ *oóib & -óé^nAm 
•oub 1 bum^ bomnoccÁm 7 éAlót) A-bAite 
5 An poy -oo fluAJ An t)únA. X)o LAbAip 
JJoUt 7 if é t)o nÁix>, — u <\n cionnr^nAm mo 
^Airgm *ÓAm ^ém -oo cu^&f móit) leftr 33 5<Mf5 eA, ó T>o cofn &rh, 7 5 An ceiceA-ó noini 
t>á itiéit) *oo cioc^at) *oe c]\om--pluA5 im 
a^ato aj\ eA^ÍA bÁi-p no btmn-eA^ATnimnc 
onni, 7 An nfó iuc -oeAnriA 111 e ]\iaííi ni 
coifeoÓA*o teif Anoif, eA*óón mo tjAir^eA-o 
•oo bnif eat)." 

55. tllOjA C1AT1 T)Ólb TTIAn fm gO ^CUAUvOAfl 

món-jÁin nA fttiAg *oÁ n-ionn|'Ai je 7 iaji 
-oceAÓc 1 b^ojur *oon mm t)óib *oo cuij\eA- 
t)A|\ Aon-jÁin of Án*o uaca, tonnuf ^un 
ctof fo tia cníocaib bA conrineArA *óóib An 
TTión-jÁin pn. " ^X T)iAjirnAi , o." aja ConÁn, 
" ó'-p pnne AnAon T)o coftng teir ah móin- 
jleó fo, UAn born Anoirionnur 50 -ocAbnA- 
mAoif cúi^ caoi t)o'n rhtnncin *oo téijj An t;Áiri 

AÍtCA fO T>0 CUd>t<MTlAn." T)o CU&1*Ó DlAlt- 

mAi*o 7 ConÁn AtnAÓ Ar a hAicle pn 7 cugA- 

T>Ajl C|AÍ teAbAn-CUA^CA CITttÓeAUl An *OtmA, 

7 t)o rhAnb&*OAr\ CÚ15 cé<vo 'oe jac cuaijvc 
•oíob, 7 úÁn*c;<yoA|i irce&c Annr^Am, 7 tnbeA- 
t)An -oeoc Af conn n<\ rnbtiA-ó 7 -oo bío*oA]i 
r4,Áin-cnéACCAc t)Á éir. Uéi-o Arrive aíi 

T)A|1A ^eACU 7 CU5AT)A|A Ct\í teAbAn-CU&nCA 

eibe cimceAÍl ha bntn^ne, 7 'oo ífiApbA'OA|i 

C|A1 OeAt) T>0 gAC nUO^TAn 'OÍob rAm, 7 CÁT1- 

gA'OAp i|Xcac 'oo'n mm n TnbeAt)An ioeoc 
^r Ati 5co]\n 7 x)o LeijeAf a-ó ó n-A gcpéAÓ- 

CAlb 1AT). 

-- 56. *Oo ÍAbAin ^o\X AnnfAin 7 A*oubAinc 
511 p cóin x>óib tube *out aitiac r>'f éACAin ati 
b^uig'oif ah ftuaj eAcc]VAnri rAin t>o 
cLaoi -put T>'éij\eócA'ó An bÁ An n-A bÁnAc. 
>dnn-pAin "o'eijijexyoAn pAnn Ci|ieAnn aitiac 
a^ ah mm 7 cu^A'OAn ajató An An rtuAJ 7 

5AbAT)A|\ *OÁ LeÓnAX) 7 "OA beA*0)AA*Ó X)Á TTOetV 34 

7 t^ jcU, lonntif gun ctnneA'cxvp r ^AOiteA-ó 
7 fgAi peA*ó onÚA, 7 An nAonbAn gAirgmeAi 
AUltiitinAc t>á njneAnmigA'ó 7 *oÁ irotticti^Av 

CUtTl Atl bÁir : Ó1|1 T)0 JAbó.'OA^ pATWA 

éijteAíiTi *oÁ teAt)|iA'ó AiiiAit ^Aot-conAib 
ocnaca cnAor-r^Aoitxe cjté Tmn-C|\éA*oAib 
CAonAÓ, nó A1Í1A1I míoL món cpeirnn-iAfgAtb 
nó AíiiAit feAbAc cné eAÍCAin t>e rmn- 
éAíiAib, lonnur gun corh-LuAC iat) aj; 
cionnbA*ó cojtp, c&úbAjin 7 ceAnn a nArhAt). 
t)A pjilceAÓ jremnToe ó'n gcAiú-jleó 
ram, gun §Ab goll jjtAc-LÁiTnn gÍAin- 
béimeAntiAc itiac THónnA qtíoÚA itiaja 
btnnne c&i'óbreAc cttéAn-A*óbAL Ag DonuAt) 
te fbor mófi fléibe, bjnreAr 7 fgUAbAr 
nowipi 5AÓ nró *oÁ T>ci5 1 h-a cotriAin, 7 ir 
é cuAjiAfgbÁit Of^Aiji An-gtonnAij thVc 
Oiffa, AtiiAit copAnri rnón ceinci*óe cóinmg 
Ag 'oonca'ó 7 A5 bpfeAt) 7 Ag rél'OeA'Ó Af 
&n bpofim&mAinc neArrróA aj duL po íia 
fttíAJAib, 7 ^AbAnri da n-oi|\leAc aítiaií 
pot> ccnUle t)Á DciieA-pj^i^c nó niAn bnúcc 
món-fAinnge A5 unéAn-buALAx> ie rleAfAiu 
CAipjigeAC^ te hAn-pAt) gAOice. tTlAn pn 
•oóib tnle A|) Aon crArhAil. 

57. Ci-ó cpÁcc do b'é cjtíoc ah íiiójv-corh- 
pAic pn tiAc |AAib 5 An rriAttbAD aja triAiDin 
aj éi|\je ÍAe De tiA rn ón-fUiAgAib pn, acc 
AtTiÁin An nAont')A]\ GineAnnAC 7 An nAonbA|\ 
pnioni-ÍAoc AtLriitj|AAc do but) cAoipj a|\ 
nA rtuAJAib, 7 ní Aji ctÁr nÁ aji mi-ÍAocA| > 
t>o cuadaji sTéir Áin a inuinci]ie ? acc *|/ 
tnipe the^tttrfAn 7 A]\ D4f4cc AigeAncA. pifi 
rt»<gAT>An An n.Aonb<xn ALlrhunAC a n-AJAit) 
A]1 ptAnnAib CipeAnn, 7 do b ADbAÍ te n-A 35 

Airnir inne<\Ul An coiíi]\aic pn. ^dcc ceAnA 
bA gníorhAÓ An 'oe&bAit), bA CAoib-*oeA}fc; 
CAoipg 7 t)e^g-t<xoic, bA *oeAUi>-co]icAfi 
T>|\eAC-nirhneA.c t)eig-p|\, gu]\ bA cio)\|\- 
buigúe cu)u\i*óe, gtijt bA teóncA Íaoc|\a , ó ón 
teAT)Ai|i-;5teó p\m, 7 j?óp r>o b'é pn An 
corhnAc cpo-tinnueAc cé<vo-goineAC cor- 
jajaúac, 7 An *oeAbAi-ó t)iAn T)íogbÁtAC, 7 An 
upÍAi'óeACc oUl-bonb, 7 An cneAf cnorn- 
gome&c, lonnu-p 5111* néAbA-oAn ctnnp 7 
cneAr a céiLe, gun coirh-bnireAT)An a 
gcpAoireACA c|iAnn-|\ATri|\A '-pAn gcAic-gleó 
fAin. 

58. ^Xnnpxm t>o CAififingeA > OA]A a gctAit)- 
irhce cnopójvóA cuitg--óíneACA A-p a 
T>cjuiAittib UAirge^'ÓA 7 '00-pnneA'OAn un- 
L<xi*óeAccc]\éAn uneAbAii-'óAingeAn gun clor 
a bpiAitn 7 a bpocnAm 1 gcuAp\ib en Ann 7 
CAinj\geAc, gun 5^bAT)A]i ha -otnte T)orhAnDA 
coiifi-^geirfiteAt), lonnuf gun éingeAT)Ai i \ 
cnÁc *ÓÁ JA01Ú 1 •ocuai'ó An beAÚ& t:Á 
buwnróib An OiteÁm T)oitbúe um An Am 
pxm, 50 n'oeAnnA'OAn coriinAc 7 cAcugA*ó 7 
cotri-cuAngAin 1 tÁ|\ nArríAige. *0'^&y uem- 
ceAÓA 7 córnneAÓ, cnioc 7 corh-bog&'ó, 1 
gcAÚnACAib 1 bponuAib 7 1 gcAijij\gib nA cí]\e 
'n-A T)ciTticeAÍÍ te huAcbÁ-p An corhpAic pn. 
X)o-ctumcí if nA cp'oÓAib bA coirhneArA 
"óóib coigeAT)AL nA gcbAi*óe<xrh, gÁijt nA 
fgiAÚ ngeAÍ-botgAÓ T)Á rgotcAX), 7 opiA^e 
nA T)cnéin-riiíleA*ó aja ngAbÁit béimeAnn 
caca, go T)ctig gAc feA]\ corhcnorn cneA*ó 7 
cnéAcu T)Á céite. 

59. \\cc -oob' é cnioc &n corhnAic gun 
ctii)\ T)iA]\tnAi'o Ó *Otnbne An gA 'oeA^g 

C 3* 

5<\n ÓAimegAn ctAon^-ócné fgiAC, fgAbAtt. 
7 conp ah ttlACAoirh tilóiji ó ucc 50 fOfmwA, 
óin if ^e T)iA|\m<Mt) t)o-|nnne fé céite 
corhnAic, n\]\ n-Aiúne *óo gun teip *oo rnAT>- 
m<vó ah ir,jeAii, gup yAg 1 niAiVb-fuJAn An 
há\y é, 7 *oo útnc ITlAogn&r Ó]i-A|imAÓ te 
1iO|^a]\, 7 t)o úmc 1li-oi]\e ha beitue tlAine 
te Jott, 7 ^ ^uic tiit)ine nA Oeitce 
Deipge te p<\otÁn, 7 *oo cuic rriAc niojj nA 
hóigipre te h^dnc Og, 7 t)o útnc ttiac nioj 
Uine An Gin te 5^°T mA0 ^oin-ceAtto&, 7 
t)o ctnc rriAc nioj An OiteÁm T)oncA te 
Con Án, 7 t)o riiv\|\b 5 A 1^ gAnfa-fotcAC 
5ptiAjAc "OtniA An Ói|t, 7 bA cneA'ÓAC cpéAÓ- 
cac cpóitmnce ujAom-gonuAnA pAnnA *o'éir 
An caúa r&m, acc *oo ciiai*ó OrgAjt cum An 
•otinA 7 cug An coj\n teip, 7 •o'ibeA'OAjt tnte 
-oeoc Ar, 7 UAn éir íia *oije pn x>o bio*OA|i 
ftÁm-c]\éACCAÓ. 

60. AnnyAin céi*o T>o'n T)ún 7 bA túc- 
5Ái|ieAÓ T)o bi mjeAn píoj An OiteAin 
T)oitbúe nónipA, 7 *oo póg 50 xnt 7 50 
-oíoc|\a iat) tnte acc ConÁn. " C]\éAt> 11 tn 
nAÓ bpóg&nn cú ConÁn p'on-tAocT)A ?" aja 
*OiA|\mAiT>. "T)a|\ mo cub<\ir, a rhic tlí 
"Óuibne," An An beAn, "ní te piAÚ x>o nÁ 
póg^Ainn é, acc jtó niAiú gAipgeAttiAit a 
jjníotft, ní Ú15 teni' AigneAt) peAn a "óeitbe 
•00 pó^At), ói]\ 51*0 511 1\ 5]\ÁnnA noniie feo 
é, auá pé nó-uAÚrhAn ó cuineA*ó An cm pin 
tm Ain." " 5^tAp ™róe it) béAt/ 5 &]\ ConÁn, 

" 1 f 5^ lrir,e An c ^ 1 P 1T1 AC ^ A P ^ "óeAjVbnÁ- 
CAin 7 ir T)it a pój uú An yeAn *oo riiA|\b é, 
7 a bpjnt a cnú bog Le aja a ó|\Aoipit; póp 
7 ttnjim-fe 1 bpAt>nAife m Ajnn nÁc Aicpt) 37 

mé bi<vó nÁ t)eoc 50 mbAinró mé a ceAnn 
t>e , n nij, 7 50 'ocugAit) mé *oeA|\5-Á|\ a riunn- 
cine, 7 *oÁ AnnrAcc le *OiAnmAij0 cnrA, t>o 
b'féiT)in 50 bftnj^nn UAin A]t <\n ní*ó 
jcéA-onA x>o "óéAnAm teAu, m&n -oo-junneAr 
teif An tnnAoi 1 nOiteÁn n<\ mbAjic, An La 
t)0 TTiAttbA-o mgeAn níoj Sl^éAg." 

61. "1TIÁ témeAnn curA a|\ An cunur 
fAin, a pn móijt," An rí, " ir *oeAnb 50 
gcAittpxiieAn cu fern 7 An t)|\on£; rAin 
t>'pAnnAib CineAnn 1*0 ctn*oeACCAin t]\i*o. 
óin AUÁ1X) ceic|\e pjuom-^Airji-oij; An -oomAin 
Ann 1 ftpAnnA-ó An jnot; a|\ <xn tiAi]\-re," a|\ 
rf, " .1. An TtiT)i|\e *Onb itiac 5l u1A 5 Al 5 
CAif\]\j;e nA m D<\|\c, An Hi-oijie T)eAj\j; mAC 
5-PUA5A15 nA JjArcAme, An llroipe 5°t uri 
mAC níoj OiteÁm nAlTlA]\b, 7 An limine 
UAine mAC ju'05 nA h6ypé]UA, 7 nft A|\ 
caÍatti unom-^ót)Ac Aon Íaoc auá ioncom- 
)\aic be hAon neAC -oiob pAm, ói|i t>o 
5AbA*OA|A u]\rhón An T)orhAin ceAnA." 

62. "1p cormAiL, ,J a]a ConÁn, "nACT)eA- 
ÓAtxxp 50 héinmn m^m, nó fór cÁ|\&b<voA|i 
nÁ|i úÁnÍATíAii onAinne 1 n-Aon uii|\Ar 'oá 
•ouujy&m&n ; 7 ó'r Anoif a ceAngmAmA]^ leo, 
ni oeit> AgAC be iwvo 1 mbÁjiAC Act nÁn 
buAT>A*ó o|\]aa jn&m ^un cÁnÍA rmre Leo, ói]\ 
An méro nAÓ n'oeA-p^Ai'ó &nm o|i]\A, bnir- 
jreAT) a jcnÁrhA ifaj 1 n-& jc]\oiceAnn, 7 
bAmpeAt) a gcmn T)e'n ceAC|\A|\ gAirgme^c 
fAin, 7 -oe'n pig mA|\ An gcéA-onA, 7 atiti- 
rAin ní ^ÁgpAt) &n níojAcc An ye&v be&r 
ipe&]\ beAn nÁ LeAnb beo mnci ; óij\ ip 
iotttóa An^o|\tAnn -oo jruAjv^r ó 'o'pÁgA]* 
Cine, 7 ir món t>o fT]AAoiLeA*ó -o'peóiL 7 x>e 
teAÚAt» mo cmn 7 "o'^uiL mo cneijV' 3« 

63. 4: ^ ConÁm," &]\ An p<\nn, " nÁ bpip 
An cpíoúcÁm T)o-pinneAniAip-ne teip An pig, 
ní-ó nÁ bnfppmíp pém Ap riiAiúeAp nov 
cptnnne, rn<\p ip "OÁ Airh-óeóm a cÁngA-oAp 
riA ptuAi jyce pn te n-A rhAc." " TMAnpA-o- 
f a rriAjA An ^ceAionA tib-pe," Ap ConÁn, f< 7 
niop CAitt Aon T>tnne Ajy<\ib-re cpoiceAnn 
a cmn mA|\ x>o cAitteAp-pA, 7 mÁ pmneAb<\p- 
fA poúcÁm teir An pi'75, congbAit) 1 gAn 
bpipeAt), 7 m"tirn-pe a 5 iAppAi*ó con^AnuA 
nÁ CAb]\Ac op<vib-re, 7 ttnt;itri pÁ nA *oéicib 
nÁ t)éAnpvo p:A*o nÁ corhnAi*óe 50 gcpíoc- 
ntn jeA*o 5AÓ a nt)ubpAf , 7 50 n-íocAT) o]\]\a 
An cAipín reo cpé a bptntirn a^ f&jÁit 
Aicire." 

64. T)o jtuAip ConÁn fó p&bApc^ ^eipge 
1 n-^icpoppA ^aca conAipe 50 -oún An 
píog, 7 *oo btiAit a rgiAÚgotonn toip^ne&c 
7 1 Ann Ann coriipAc. Do cuait) An llixupe 
*Oub AtnAC, 7 T)o ÍAbAin te ConÁn 7 t)'p<*f- 
prnj-oeciA aca 'o'iroÍAib UAipte nó AnuAifte 
An -oorh&m é. "irhpe," An r é, (í ConÁn rn&c 
ITIópnA, Iaoc -o'pi(xnnAib é-ipe^nn acá Ag 
lApp&vó corhnAic Aompp." "IpceApc Áic 
t)Á p&b<\ip niAth, , OA]\Ab uta "ótJic pn 
'o'f&jÁit," An fé, " óip acá miofgAif pó-rhóp 
&5 An pig 7 A5 nA gAip^i-óeACAib tnte acá 1 
n-A jrocAin cum pAnn 6ipeAnn 7 T)o- 
jeobAi-ó en cotnpAc Aompp £&n tnoitt." 
"1TlAipeA*ó nÁ bícró ré 1 bpA*o uAirn," An 
ConÁn. Uéi*o An Timine T)ub cAp a Aip 
X)o'n t)nn, 7 t)o ceAn^Ait & copp 'OÁ caiú- 
éiX)eA'ó, 7 céix) An Ati b^Aicce 1 jcoinne 7 
1 gcoTTTÓÁit ConÁm tílAoit, 7 cÁmig ah pi 
mAp &on te ftuAg An mmA v'ye&p&Mn ap 
corhpAic pn. X)o teAnAt>ApPAnn éipeAtw 39 

ConÁn A]\ eAglA a ctncme le fluAg aíi 

T)ÚT1A. 

65. Ci*ó cnÁcu T)'ionnrui5eAT)An An *oíf 
•oeAg-tAOÓ fAin a céibe, 7 -oo ninneAT>An 
corh)\Ac cpoix)e^íriAit cAbrriA coim-neA|\urhAn, 
7 fór x)o b'é pn &n corhj\Ac neACcrri&n nó- 
Aige&ncAÓ AicjeAnn uobgÁnAÓ, bAf-tuAC 
boi|\b-cnéAn cj\é&ccAC cnoib-"óeA]A5 e<vp- 
5CA1|\t)e^TTlAlb Ó COfAC An coíti-Íaoi 50 
meot)ón, 7 fUiAJ ati t)únA 7 p<\nn 6ifieAnn 

Ag ATÍ1A|\C 0|\]1A. g^^ 1111 *Ol^^TTlA1X) Ó 

T)tnbne a^ tnoÍA'ó 7 Ag tÁm-jpéAfACu 
ConÁm, 7 if é A*oubAinu, " <\ ConÁm caIitia, 
a ctiAC be&nnAn céAt), 7 a ÓAbAi|i 1 n-Arn An 
gÁbAi-ó, cuiTTinij -oo 5^it 7 t)o j^irgeAT) 7 
"oo 5nÁiú-ion§Ait, cuAipbe 7 c'acajvóa aj\ 
ceAnA " 

66. O'txhiAb^ ConÁn AiceAfg T)iAnmA'OA 1 
t/éinij a TheifneAC 7 'o'Ánmnj; a Ai^neA-o 1 
n-&§Ai*ó An tlix)ijie T)uib. <<\]\ n-A ye^cpr^ 
pn t)o'n TtiT)ine *Oub, t)o §Ab j\AbAncA nó- 
peipge é ? 7 t>o ceilg a ctM-óeAtri 7 a fteAJ 
tiAm, 7 t)o cuató gocott-bonb cum ConÁm, 
7 t)o nAt> fÁrg-CAnn&ing "óo, gun Ú05 jniAp 
An Apt) a guAÍAnn é, 7 nite<xnn teif cum 
An -oúnA 7 ceAngÍAnn 50 cnu&i'ó 'OAmgeAn 
*oo-]^Aoilce é, 7 "oo cuin fÁ'n níj-ceAnjjAÍ 
T)Á pi<\nA"ó é. 

67. dnnrAin cÁmig An ni cutn X)iAnmAt)A 
7 yÁitcijeAnn noirhe, 7 A-oubAinc guji 
b'iongnAt) tei-p ia-o *oo bnifeA*ó An ceAn- 
5Ait pÁi|\ce 7 ca|\a*oai|" *oo |unneAt)An be 
céile, 7 5U|\<\b -oÁ Aini-óeom pém *oo cuai*ó 
& Tii&c 7 ha rtuAi^ce t)o hi 1 n-& pAnnA*ó 
x)Á n-ionnpsige. cYoubAinc T)i&)irnAi , o nÁ 40 

nAib Aon TrntbeÁn <Mge yém Aip mAp geAÍt, 
An An ngniotii *oo-|\inne a itiac, 7 jjad aod 
rmt/leÁn t)o belt Aige pn 1 'ocAob gnó 
Con Ám, 'oo bníg gtijiAb 'o'Aiífmeoin nA 
pémne ÚÁ11115 fé A|\ An cujwvp pAin, 7 50 
]\<\ib yé ci<\pÁLAÓ AcnAnnAc niArh, 7 at>u- 
bAinc j:cY A]\ ttiAiúeA-p nA cAÍrhAn nÁ bnif- 
ptnp yem a gceAnj^AÍ nÁ a bpÁijic Leip, 
gi-óeA-ó nÁ teigp'oiY rn&fÍA'ó ConÁm gAn a 
10c &y An ^ceAÚjAAn ^AirgTÓeAÓ x>o bí Y^* 1 
t)ún, 7 fÁpAtfc a b^mcoiob. 

68. "ílí'L acc t)íoriiAomeAp "oíb t)ut 1 
n-iomAt) teó yúx> 9 " A|\ An ní, " óin -oÁmbeA-ó 
fbtiAJ An -oorhAin 'n-A n-AJAit) pút), *oo 
bu&TÓprnp o]\]\a 111 te, 7 níon bjnre&'ó a 
^c&r nÁ a gcorht,<\nn niArfi onnA, 7 jeobAt)- 
rA uaca ConÁn -oYtiAp^bA-o/' "t)einim mo 
b]\iAÚA|t," A]\ *OiA|iniAi , o, '; nÁ jÍAcpAin-ne 
uac^ é acc *nun& mbAin|?eAm t)iob -oÁ 
n-AiTrmeoni é." ^nn^Am ceiteAbnAix) t)Á 
céite, 7 ^Ui&ipeAnn T)iAnniAi'o 7 a Thuinci}\ 
50 *oún LomnocuÁm 50 "oubAÓ ceAnn-cnom, 
óin bA rhón An CAncAipne Leó ConÁn a 
beic ceAn^Aitce 

69. X)o cugA'OAn Ap An omce pm, 7 Ap 
m<M*om *oo ÍAbAin 5°^ 7 <voubAipc ^un 
rhiót) t)óib T)ul pÁ -óÁib ConÁm 7 ttA n^Aip- 
gi-óeAc, " 7 a tine tlí 'Otnbne," aji p é, "cuf a 
7 Oj^n 7 mo •óeAjAbttÁcAiji 5 A I^ 5^t^~ 
yotr&c p|\iocÁib]pe^f An cotri]\Ac, óin auáit) 
jió-A|\|i^cua T)o'n t) piling 015 yeo." &ou- 
t>Aipc ^AolAn rru\c ]Snn gup tnóp An rní-ctú 
•o'pAnn&ib éipeAnn gup ppÁTÓmn -oo'n 
ce&cpAp íaoc -oo bYe^FP 5 Ai r5 eA ^ *°^ 
p&ib 1 bpAnntngeAcu conipAC x>o fpeA- 41 

5P<vó t) , Attniiip<xcAit) An biú, 7 nÁ téix- 
fe&t) fém cum cotri|iAic An t&e rm i<vo, óijt 
b& *óeAnb Leir nAc nAib 'r^ 11 'oorhAn Aon 
ceAúf\&n eAcun&nnAÓ nÁ uiubnA*ó pém 7 
>Anx Ó5 m&c TTIónnA 7 Li&^Án lAiAirnneAc 
ó LuAÓAin TteAjycMt) 7 5^ A f ™^ c ^onceAj\-OA 

t)é<\flJ14 COTTinAC -OÓlb. 

70. 1aji f Am Aonctngm An ceAÚnAn eite 
•óóib 7 A'onbnA'OAn teo caÍitiacc *oo -óéAnArh 
7 An nfó t>o jAbA-o&n te n-Air *oo feArAtn. 
-dmnrAin r>o 5AbA*o&n a ^cutAiúe caúa 
umpA 7 cÁri5AT)A]A 50 ]:Aicce An -oúnA, 7 

bUAltTO A rglACA A^ 1 Ann Alt) COrh|\A1C A]1 ATI 

^ce&cn&n nix)iní 5^1^51-0 t)obíiruij. U151T) 
&n t^ocp^'ó &Utrhu]\'ó& 'n-& ^comne 7 Vi-a 
gcorh-óÁit, 7 cÁn5&*o&f\ bucc &n *oún^ ix)in 
£e&n 7 rhn&oi ^5 fé&c&m &n corh]\&ic pn. 

71. Ci*ó cnÁcc úuj&'o&ja n& cti)\Ai*óe 
c&lrriA r&m ^5^1*0 &n & céite, 7 *oo pe&nxvó 
gteo gÁibce&c pjitce&c jr&obn&c nÁrnV 
t)e&TTi&it/ ear^cÁijA'oe&rh&iL e&co|\ji&, 7 x>o 
cóg&'o&n n& tÁrh& téit)ine&c& tÁn-&pn&cc& 
50 rÁn-"5&rT>& 7 b& T>íocn&cn& btntti 7 b^ 
r&nncAÓ ah fÁ]\-buAbA'ó tDO bí e&cojvp^ ó 
rhoc niAi'one 50 nie-<yóón t&e g&n por 
cbÁccA cime nÁ u&}\c&irne a^ aoti *oe'n 
ceAÚp&n reAÓ a céite corhn&ic. T)o caiú- 
eA'o&n An ceAÚNAj\ aUIttiu|\ac a n-Ai|\m Ar 
a bÁrriAib 7 jj&bAi'o An compAn cbéibe An 
ceAÚnAin íaoc éhneAnnAc, 7 xriA'ÓA'OAn nA 
t)óix)e ^Aingne 'oo-leómce -oo-r^Aoitxe 7 nA 
tÁrhA níoj'ÓA nó-}\eATrinA c&n co|\pAib nA 
néineAnnAÓ, 511 ]\ cógA-oAn An Átro a 
njiiAÍAnn ia-o 7 511 ]\ nice<voAn~ Leo ctirn An 
t)tinA, 7 ceAngbATO 7 c|\tiA'ó-ctiib|Aiji"o Ann- 4* 

r&m i<vo, 7 cin|\i*o rÁ'n jii^-ceAn^At 1 
brocAi|\ ConÁm iat>. 

72. pArnwgeAnn &n Rit)i|\e "OtTb t)e 
ConÁn cionnur t)o bí ré. " ^XcÁim 50 Íaj," 
An ConÁn, " t)om piAn&*ó Atinp 5 An bixvó 
gAn T>eoc gAn co'oÍax) ^An ruAn, 7 1f rAt)A 
gun mire T)'f:Á5p(yó ribre 1 bpém, -oÁ nibtró 
mé -oo jeobAt) An Cj\eir, oij\ t>o bain ruin nA 
cinn 5 An cAijvoe -crib." "Tlí bAinri'óeAp An 
ce<\rm T)ioc-rA 50 T)ci 1 mbÁ|\AC," A|\ &n 
1liT)ine T)ub, "7 AnnrAm An uaij\ be<j y An 
ce&C|\<\|\ eite m bujA brocAin ^eobAVó pb 
tube bÁr AntJArAÍ 1 n-&ompeAcc, 7 a 
Con Ám," An ré, " -oo piteAr-rA 50 br .\t;cÁ 
biAT) 7 T)eoc." "Hi brAJAtm mo I.eAU- 
'óóicm," A]\ ConÁn. 

73. -dnnf Am -o'o|\*otnt; An tli-oine bioró a 
CAbAinu cum Con Ám. Uujycvo ceAC^AtfiA 
ctnnc ctn^e iAn rAm ; 7 An cAn *oo bi a botj 
LÁn A'onbAinc ré, " T)Á -ocógrAi-óe ón pi j- 
ceAn^AÍ Anoip mé, ir fÁm *oo coit)eolAmn 
50 mAi'om, 7 AnnrAm ir gAipix) An moitb'oo 
beA-o opm gAn puAp5lA*ó, óip 51*0 50 
bptntim rem 7 An ceAcpAp eite Laoc ro Ap 
bA|\ gctimAr nAc bruit a beAg nÁ a móp 
eA^lA opm róp." " Cia píteAp cú -o'<xnACAb 
opAmn ?" &]\ An tliDipe TDub. "Sibm," Ap 
ConÁn, " nA huppAn^s ionJAibe 7 n<\ LeomAm 
tonnACA tuAic-peAp^ACA, .1. OpgAp An- 
glonnAC mAc O1 pin, 7 mo *óíp *oeApbpÁÚAp 
rem, 50UI gtAc-bAi-oiji gÍAm-béimeAnnAC 
zmím-éAcuAC 7 5^1^ j^pb-potuAÓ móp- 
Ai^eAnuAÓ, 7 mo cajia ionrhAin CAp các 
tnte, T)iA|\mAiT) -oéi-o-jeAÍ 'opeAÓ-pot&ip Ó 
THubne, ó ; r é 'o'jruArgAiL opm Ap jjac jjuAip 43 

A|\ An íli*oi|\e T)ub, " 50 T>ciuí>A|\CAn Annro 
cugAib-re iat)." " t)eAg a ó|\ei*oim -oo-o 
§to|i/! Afi ConÁn, " ói|\ ní'b An ceAÚ]\An L<\oc 
pAin {.w'n ngném T>o-í)é<x|A].'A , ó Leo t)o'n Áic- 
reo iat) T)Á n-Airh*óeoin." 

74. ClT> UnACC ' T>0 CjHAbb A.H C(3ArnAf\ 

Iaoc rAin, TlhAitrriAiT), J^obb, Of5 A j 7 o^t^ 
gAnb-jrobcAÓ gominLornnoccÁin,A gujioróce 
aji beAjVbAX) be n-A pAit) beo uaca An 
niAit)in, 7 a mtnnci|\ a beic Y^ 11 éigin J 
HAOA*oAn. ^\cc ceAnA, t)'éi|n§ OrgAn 7 a 
•óeAJ-rhuman aja attiajic An bAe aja n-A 
bÁ|\AÓ, 7 cniAbbAm 50 nioriA-o An coTriÍAinn 
]:a nA^ApcA peinge, 7 51-0 moc a cuax)A]\ 
Ann do bí An tliDine T)ub 7 a rhtiir»ci|\ Ann 
pómpA 1 gcntAiD caca 7 cpuA'ó-coTÍinAic 7, 
ni a|a Tnín-corh^Ái-ócib -oo cuatda^ nA beo- 
ttiAm tiiAic-freAngACA ] , Ain, 7 a rgi&CA tnó]\A 
tníteACA nómpA Ag *oíon a gcAOtri-conp 7 
nA rteAJA beAnctngúe be ppAoc peinge 
n-A njeAÍ-'oói'oib -oeAJ-ÚApAi-óe DeAfA. 
gnnAb ^nnrAin 'o'ionnrmgeA'OAn a céibe 
niA]\ LeorhAm aj\ bAn-tinne, be n-A fbeAJAib 
rioc-pvoA rÁ]\-niiiineACA, lonnuf gun búbA- 
t)An iat) ó ]\mn 50 huntAmn be jac rÁrA*ó 
t)Á "octigAiDÍr An nA rgiACAib mónA míbeAUA 
X)o bí a^ -oion a gcAotn-conp, 7 An CAn -oo 
b]upeA*0A}\ nA rbeAJA be niomAt) nA fÁÚA-ó 
1 n-AJAix) nA fgi&c 7 nA gcAorh-búineAÓ *oo 
CAinnn^eADAn nA cLoTóiriice cpopójvÓA AniAc 

Ar A T)U|U1Albblb CA1] % 5eA*ÓA, J 'OO-jtltineA'OA]! 

corri|\Ac poctriAn |:oip-nithneAC, 7 unbAi*óe 
cmneAfnAc cnéAn-bonb, lonnur gun geAn- 
jAA-oAn cui|\p 7 cneAfA a céibe, 7 gun cnto- 44 

€<voa|\ a j\Aib 1 Lácai|\ te huAcbÁf An móin- 
jteoi-ó *oo bí i*oi|\ tu cjiéAn-teorhnAib pn. 

75. X)0 blOT)4]\ ACA1T)e An Aeoi]\ 7 bA*ób4 
béil- , oeA|\5<\ bnic-ti4Ú4 &}\ pobuAtiiAin 'n-A 
•ocimceAÍl, 7 i)A ctoj- ^Á ha cjiiocAib bA 
coirfineApA -óóib cuAj^Ain nA -oconn 
*ou]\éAn ngA^b 7 piiAim-J5eA)\Án ^uAj^Aoi'oeAc 
n& ]?pAoc-^Ai|\|\5e aj; buAt<ró te ^teAf Aib 
CAipngeAC 5ceAnn-§A|\b, 7 g4b4i"o &]\ te4*o- 
jiax) co|\p 7 cne4f a céite, lonnuf 50 
gcuittmíf C|\í ceAÚA -óíob, .1. cioc ueineA*ó 

t)Á n-Att1TIAlb, C10C CAltce T>Á fglAÚAlb, 7 C10C 

pot^ *oÁ gc|iéAccAib, 10111111^ 511 )\ upuAj te 
n-A jreicpn An -oíot-tÁinjmit;<yó cugA-OAp 
An c-ocua|\ ciAeAri-iiiiteAX) fAin aj\ a céite, 
ó co]^ac An corh-tAoi 50 rneAÓón tAe. 

76. 'dnnfAm ATmbAinc mjeAn An fvíoj, 
.1. beAn T)iA|imA*o<x, " A £10.11114 cu]t<\r4 
CAÍrriA 7 a tAoc]A4-ó éi)ie4nn H4]\ f4]\inj;e<yó 
jii4rh 1 5C4Ú nÁ 1 ^coirit4nn, ctnrhni^i-o 
U4ifte b4|\ n-4Ú4]vÓ4, mé4'o b4ji me4niri4n, 
7 114^1164^ b4|i n-di^nit), c]\tiAf b4|A tÁrh 1 
<5Corht4nn4ib, cei|\ce b4j\ jjcaj^t) 7 iohia-o 
b4|A n4rfi4 , o m b<y|A -0011106411." Ó *oo 
ciiAtA*OA|A pAiin4 5t<xn-4itte 5 Ae>oe< ^ &1É- 
eAf^ nA |n'ojiiA, ^Ab&nn mijie rheAnm<\n 7 

AlgeAnUA 1AT) 1 n-AJ^IT) 4 1l41TI<y0. 1an 

f\xm r>o 54b |i4b4]\C4 ]\ó-^ei|i5e n<\ fiToiiu 
&ttrhu]vÓ4 |"4 4on 54i]^i-óec\c pÁ'n nj^ém 4 

C0TTIf4T) |"4111 *00 C01Í1|\<XC & fe4f4rh 'n-A 

n-4541-ó yem, 7 ueitgit) 4 ^ctoitnmce 7 a 
I^i&úa UAC4, 7 uéiT) 50 «cinne4|'nAC curn ha 
bpiAnn, acc nío]\ Láitia Ái|\ice *óóib pn, 01 1\ 
bei|\TO An t<\oó]\A'ó é-i|ie<\nnAc aja com 7 a]\ 
bnÁJAit) onÚ4 ; 7 pKyotnAit) tnte a nt)ói*oe yA 45 
inn eAfnAC a céite, 7 cujait) copnA cbfce 

ÍfÁfgCA ]?eA|A<\tflLA 7 C|AeAf5A]\CA CoUl- 
0|\bA t>á céite, 7 ]\inneA*OA|A im^eAfgÁit 
*)Án<\ t)^n<\|\*óA x)ti|\-c)\oit)e<xc lonnu^ gun 
ó]\iocniiij; Án caIa™ j:a n-A gco^Aito. *Oo 
JAb An ingeAn aj; tÁm-jnéA^ acc 7 Ag fÁjv 
ítioIa'ó pAnn 6i|AeAnn 7 A-oub>Ainc leo gAii 
<*n ctú t>o cuiUteAT)A]\ &n ^eA"ó a ^ao^aiÍ 
**o CAitLeAitiAinc 1 n-Aomj:eAcu. 

77. 1a|\ gctof aici^5 nA hmjjine t) , pi-ó,Ti- 
uit) CineAnn, vo jaÍ) x)Á]"acc meAnmAn 
M), óin uó^Ann Of5An a céite corhnAic aji 
ijto a guAÍAnn 7 buAiteAnn ^a ú|\AfnA j:a 
lÁ|\ é, 7 T)o ceAn^Ait 7 -oo cnuA'ó-cuitonig é, 
7 1&]\ 'ouógÁit a cmn t)o, connAinc fé &r\ 
ctuún |ai *o 1 ] \i ce&ngAitce a^ 'OiAnniAi'o a^ 
5ott 7 A5 5<x|\t>. ^\*oub<M|\c OfjAp teif An 
T)cniújA eite puineAÓ 1 byeigit nA ngAif- 
gi'óe&.c 50 ]w>.cat) yé t?ém AgiAppAit) ceicpe 
tribion bpAt)A bponn-coitte x>o cum cmn 
An ceAÚ|\Ai]\ pn t)o cup onÚA. 4Annp\in t>o 
LAb)Mp mi Tlvome X)uh 1 A-oubAinc : "tlÁ 
otnpceAjA cum bÁif pnn, a piAnn GineAtin 7 
TDo-tjeotoAix) pb ciof 7 unnAim UAinn ati 
ye<vó m<\ii\pmú) 7 a cun cu^Aib jac fie 
btiA*ÓAin 50 hé-ipnn, 7 1i)eic a 5 congnAth 
Lib m gAc bAÍb 'n-A inbeAt) juACCAnAf opAib 
cum congAncA -o'^AJÁib, 7 beimí-o x>o bAn 
néip ó fo puAj\" " Cia ^eobAix) pb x>Á 
óomAtt?" An OfgAn. "tTlife pn," an ní 
An OiteÁm T)oiibte. " SgAoitceAn 'oíob/' 
A|i Of 5 An. " HÁ f gAoitueAn," a|a 'OiAnmAi'o, 
'■ óin a|\ ón nÁ a|\ AingeAt) nA cnumne ní 
teijpnn-fe a^ pMn iax) nó 50 x>c&b>AncAn 
ConÁn 7 An ceACjian jrémneAXxx ftÁn cu^atii, 4 6 

7 mun<x -oauctrAi-o 5001 eA^DAiT), ir -oemnn 
50 gcdjltp-o fib bAn ^cmn/ 

78. ^Xn CAn *oo connAi|\c ftuAJ; An miiux 
50 |\<\bAT)<v|A rid ni'oi]vi ceAnj^Aitce, *oo 
ctii]\e<xt)Ap &on jÁin ÓAgcAomce óp Á]\-o 
aj~ca, 7 An CAn cuaIa ConÁn ha mó]\- 
^Ájaca, t)'i:iai:)\uij y&t da btnpe&ccA y&m. 
X)o hmnfeAt) -oo ^un b' iat) pAnn é-ineAnn 
T)o bi ceAtigAitce, 7 50 nAbA*0A)i aj\ a 
nguAiLbb Ag nA ^Aifgi'óeACAib eile T)Á 
•orAbAipc mA|i a |\Aib yew cum ha gceAtin 
a -pgocA'ó tríob uite aji Aon Lácain. 1a]i 
n-A cLoj~ |"aiti *oo ConÁn.'oo téig cjií tní 7 
cní huAiLLe óf Á|A-o ^f, ionnuf gun nimeA^- 
La*ó Luce &n 'otmA roin peAn 7 rhnAoi 1A|1 
5cto]"nuAÍt-5Á|\cA ConÁm,7nío|\b , ion5nA*ó 
óóib, ói|\ níon b'eAgt* g^n cúif a jIaca-oaji. 
ói]\ t)o §Iac ]iAbA|\CA btnte ConÁn, ronntif 
511 \\ péAbA-ó nA ceAngÍACA -oo bí Ain teif, 
7 -oo riiApb 5AÓ n-Aon *oÁ -ocÁnÍA &in, 7 úug 
AJAit) a|a An bt?Aicce, 7 CAttÍA An fUlAg A1]1 
A5 ceAcc cum An -oúnA, 7 -oo JAb -oÁ 
n-oi]\LeAÓ -oÁ LeA'opA'ó 7 -oÁ LeonA-ó -oÁ •óeif 
7 -oÁ ótí, ionnuf 5ti]\ cui|\ -pgAoiteA-ó 
'P^AipeA'ó 7 ^5Ann|\At) opÚA. 

79. ua tíiÓ]\ An c-iong&ncA-p Lei^ An 
jvíj 7 Leif riA 5Ai|^it)eACAib tnle cia *oo 
cin|i An ^AipeA-ó fAin aj\ a rnumcip guji 
hmnfeA-ó *óóib gujiAb é ConÁn T>ob]\ij^ 7 -oo 
jtéAb nA ceAngAii do bí Aip. 7 x)o rhA^bjAC 
Aon x>o iucc An -oúnA -oo úájaía aijv " <A 
pAnn éij\eAnn," a|\ ah tli*oi]\e *Oub, " coif- 
jtó ConÁn t)ínn 50 -pgAoiti?i'óeA|\ "oínn, nó 
bAinp'*ó fé nA cmn -oínn." ^dnn^Am t)o 

CUA1*Ó 'OlAJATTIAI'O, 5°^> 5^1^, 7 ^fS^I* ' gcotwte éonÁiti, t>Á co| 5, 7 ctn]\e<voA]i ctm? 
fuiAimmr é, 7 if é x>o one *oe Uicr An mm 4 
ie Láiíti ConÁw «oe'n ]\UACAnrAin c|\í cé<v*o. 
TVpAfiunj t)i<\|AmAi*o t>e cionnu^ -oo bí An 
ceAÚnAn eite, nó &n jtAbADAp beo. " ^uáit)," 
aj\ ConÁn, " acc íxCÁ riAD f a -ÓAcnn-ceAngAt." 
"tllAifeAT)," Af\ T)iA|\mATO. "irncij-re 7 
rgAoit ia*o." *0'im€i5 ConÁn 7 r>o r^AOit 
t)"piAttn<Mb éineAnn 7 -oo r^Aoit OrjjAjt t)o 
tia nit)iníb, 7 céi-o uite *oo 'n -otm, 7 x>o 
bío*oA|A 50 rú^AC ro-rheAnrnnAC Ann, 7 an 
|AÁ1^ pn ConÁm aj T)éAnArii a tÁm §|^nn 
-oóib, 7 'o^mgnigeA'ó t)oinre An mm a Aft 
-oceAÓc *oo'n oróce. 

80. tlíon ciAn *oóib aitiIato rm An CA11 
do buAiLeA*ó An -oojuir 50 *oÁn a T)iAn-tÁi'oi}\, 
511 j\ clor f o'n mm tnte jac LÁn-btntXe *óíob. 
■O'iriA-pntn j An -ooinreoij\ cia t>o bí Ann. 
v\-oubAi]Ac An u-ó^tÁc -oo bí Amuij, "'tlflife.^ 
<\]\ yé. u An c-Aon gAirgTOeAC ir ]?eA]\]\ 5A1I 7 
jníotriACC *oÁ|\ pubAii An T)orhAn, 7 ir mó 
•oÁ|\ ctnn *oe'n 'ooniAn ^a rniAÓc tno tÁniie, 
eAt)ón An tlToine Ón-Aj\rriAC mAc níoj tia 
h^ncuAire, Aj^tir ir é if Áit tiom ní An 
OileÁm T)oitbce 7 a rntnncin 50 Léin 'oo 
rhA^bAX), 7 An c|\íoc a beiú p& rrnAÓc mo 
lÁitiie, 7 if é rm mo úoirj; Wn cjvíc reo." 
Uéi*o An > ooi]\reoi|i 50 'ocí An jví 7 x) ; mmr nA 
r^éAÍA 'oo bí Aije. " C]\é<vo 1 bAp gcorh- 
Ainbe *óatti, a £iAnn CineAnn ?" aja An pí, 
"LéigceAp irceAÓ é," a]\ Orj;&n, " óin ní 
cubATO a rhAC-i'AThtA 'oo congbÁit Atntjig." 
X)o téigeAt) irreAÓ é iAn fAin, 7 An CAn x>o 
nÁmig 1 byiA*ónAire An níoj;. t)o buAit T)onn 
"oÁrAccAc a|\ freAt) aíi béii Aip 5U|\ bAin A» 

piACAit Ap, 7 nógAnn ó'n mbopt) é 7 btiAtt- 
e<\rm pA uptÁp r\& bptn*óne é, j^up cui|t 

bpÚÓU poÍA CAp a bé<\t AniAC. 

81. TVéifuj Opj;Ap 'n-A cotÍTÓÁit 7 t>o 
ia'óa'oa]\ n<\ t)ói-oe ^Am^ne 'oo-teomce CAp 
*ópom<\nnAib a céile. Oa bopb An btiAi'ó- 
peA*ó 7 bA me<\p An meApgA-ó 7 t)o b'peAp'ÓA 
An pÁpj^-cAppAnj; T)o bei|\eA*ó cac Ap a céite 
A|\ pe<vó cpéimpe fAT)A, pip jjtac nÁtpe 
OpgAp pA AomneAc pAn T>orhAn a co-opomAT) 
teip pern An pAit) pm. Leip fin t)o jAb 
rmpe tfceAnrriAn 7 T)ÁpACC AignTÓ An píj- 
rhíti'ó, 50 T)cu5 pApgAt) ftnnneATTiATTiAit Ap 
An tlToipe Óp-ApmAC, 7 có^Ann puAf Ap 
Apt) a jtJAÍAnn é, gup bu&it po CAppnA Ap 
lÁp é, 7 t)o ce^n^Ait 50 "o-Mn^eAn Af a 
ViAicle é 7 t>o ctnp po pij-ceAngAt t)A 
pi&nA*ó é. " A íti-oipe Óp-ApmAij," Aft 
Op^Ap, "An pAbAip piAm 1 ^concAbAipc nfop 
mó Via auaoi Anoip ? óip "oo-jeobAip bÁp 
AntiAfAt upít) An eAponóip cugAip'oo'n pig." 
" ^p m'Apm 5<xif 51X) 50 pAbAp, 51*0 T>eim- 
ne&c mo bÁp -o'irmpc opm," Ap An tli'oipe. 
" CpéAt) An concAbAi|\c pm ?" Ap Op^Ap. 
"T)Á bfAJAinn mo úó^Áit ó'n pij-ceAn5^t, ,, 
Ap An TlitDipe, " t)'inneopAinn *oío i." u> Oo- 
jeobAip 50 -oeimm," Ap OpgAp. T)o co^ax» 
An pij-ceAn^At AnnpAW t)e, 7 *oo cionnp- 
^Ain a eAÓcpA 7 a imúeAÓCA t>'innpin 1 
bpiA*ónAipe An pi 05 7 UAipie An -ounA mAp 
teAnAp : — 

82. " lAp ^cpiocnugAt) mo 50^51*0 t>Am-p a 
pA ceiúpe bÁp*oAib An *oomAin, t>o j&bAp 
ne&pu 5^ca cpíce t)Á pAib 1 jcompo^Ap 
t)Am, 7 "oo ctupeAp iAt) po neApumo lÁirhe 7 49 

mo ctAi*óith. UfnAltAim t)om' ti]\ t>uccaij* 
lAjtfAin, 7 t)o bí t)e mem mo rheAntriAn jun 
íheA^A-p gAÓ cníoc fA'n jjcnumne r>o cup 
f Am c'trm&f pern, 7 Ái]fo-cíof 7 cÁm -oo cup 
oj\úa, 7 unne pn t>o cuipeAp cjtí coat) long 
An muin 50 n-A bpuinmn ÍAocnAi'óe 7 cei- 
teAbj\Aim t)o niojAcc nA lnAncuAice 7 
ru^Af fern 7 mo c&btAc c|\ó*óa ajaix) 'oo'n 
bócnA rhón-úonnAÓ. TIaoi Lá 'óúmn A5 
pÁmAi'óeAcc aji An fÁt-murp, jun éi|\i§ 
ATipAt) món An ah b^Ainnge, 7 t>o f eAfuij 
An puoinm pn An peAT) cúi^ tÁ, lonnup ^uji 
bjnfeAt) 5AÓ ton 5 t)Á jiAio 'ftn ^cAbtAÓ 
acc An ton^ mA nAbAp féw, lonnuf 50 
|\Aib mé |?éiri 7 An fuijieAnn *oo bí im' 
pocAin t>'Án puA^Ain ó tumn 50 uumn An 
feA*ó CÚ15 tÁ eite, 7 1 ^cionn nA hAimpne 
pn x)o 'peoÍA'ó ifceAc 1 bpoijAf 'oo'n cín 
pnn 7 t)o ceAjwA An muin UAmn 1 mbeAgÁn 
Aimp|\e ionnuf ^un fÁgA-ó An tong 1 gcAnn 
JAinme pemeAm. 

83. "1f AnnpAm t)o béic An CAipcín 7 
At)ubAinc nAc n<\ib *out A-p A^Ainn 50 *oeo, 
óiji ní cÁmig Aon *ouine t)Án peoÍAX) 'f&n 
Áic feo niAiti beo Af, óin fluigúeAn An 
ttnn^eAp q\í*o An n^Ámim pgAoitce -peo 

[íof, 7 ní -pé^X)^At) AoTToume pubAÍ Ann 
e bui;geAcc nA gAinrhe Leif pn x>o buAit 
rjeice 7 fgAnn^iAX) a jtAib 'p^ 11 tumg 50 
troubAijAc An cAipcín teo nAó pAib Aon 
Aimpn le CAitLeAmAinu aca, óin 50 jiAib 
An tong Ag t)ut fíof ceAnA pém, 7 teif pn 
beineAnn An clÁn 7 CAiceAnn AmAc An An 
n^Amnri é, 7 pug An ctÁ|\ eite 7 cuin An a 
gUAÍAmn é, 7 t>ubAinc te 5AÓ n-Aop 5o 

t>éAHAtTi than t)o-nmne fé péin. 7 Annrwm 
t)o cuai-o t>e téitn aitiac aj\ An gctÁp *oo 
caic f é ]Aoirhe, 7 t>o teAj An t)Ar\A clÁp 7 -oo 
cu&i*ó aiji, 7 cog &n cé<vo ctÁ|\ 7 do caic 
poirhe é, 7 map pn *oo a^ cógÁtt ctÁip 1 
n-Áiu a céite x>o néij\ mAp t)o úéi-óe<vó At\ 
ctÁrt eite. T)o-nmneAr ^ém Aiúfur <vip 7 
cÁc eite rtiAp An ^ceA-onA, t>o péip mAp 
£éA*oA*OAr\ 7 ní pAib -oínn acc feAcctriogAA'p 
An Unng ]?A'n atti 1 |\Aib ri ftuigce caja a 
bóp-o, 7 pxn Am *oo noiceAmAn caLaiti ní 
r\Aib acc bAnp An cnAinn re 01 1 be reicpn. 

84. "1r ArhÍAi-ó x>o bí An cuAn r\xm, *oo 
bí AOijtoe reAÓu ^CAirteÁn 7 a mbeic oy 
cionn a céite itif An 5c Ann ai 5 vo bí teir 

An brAinpge jTA-0 Áp jlA'ÓAipC Ap JAC CAob 

t>ínn, 7 í rm corn rteArhAm be com eAfcon 
7 5 An conAin nÁ corÁn cum ^aIdáÍa CAinp 
acc cu&fÁn vo bí A5 ceAÓc attiac ó bun nA 
CAinpge- 7 rpucÁn AbAnn Ag ceAcc A]\ a 
Lo|\g. 1r í comAipbe An aja cmneAmAp 
rui]\eAC AnnrAin 50 ceAÓc -oon AbAinn 
irceAC 7 5AÓ Aon a -out Ap clÁn 7 mice^cc 
teir An UAoroe a^ bopg nA ViAbAnn m jpbé 
Áic t)o béAprA*ó p' pnn. Tlío]\ ciAn t)úinn 
j^an éimj; An cAoit>e 7 gup bpúcc irceAÓ An 
bopg An cuArÁm, 7 x)o ImgeAm^ip-ne Ap 
nA ctÁ|iAÓAib 50 xrior^Aip *oeA5-CApAi*ó, 7 
•oo bí An 01-óce Ann An uaii rAm. Ci"ó 
cjiácc "oo piA-ouijeAt) pnn &]\ bop$ An 
crpoÚA mA}\ UiAr veipbe, ^up |xat) An 
fojppge UAinn, 7 guj? jrÁg 'r^ 11 TT U * : f irm > 7 
t)&}\ bAn bÁrh&-rA, a UAirbe, gu]\ rheA^A 
•óúmn An JAbAmAn cpít) An oit>ce ym, 'nÁ 
Ap bAm -oúmn A]\ ^eAt) aj\ taojaiI noirhe Si 

fin, t)Áp mbuAtA-o 7 'oÁp mbpú'ó 1 n-A§Ait> 
da -gcAippgeAc aji ^ac CAob •oe'n óuApÁn, 
lonnup nÁp rhAipT)enr mtnnci|\ pA'n Am pAin 
acc pee ye&\\. 

85. " *OfAnAm&p AnnfAm ^up eipig An 
La, 7 if ArhlAi*ó piApArriAp pnn féin 1 
ngte&nn A*óuAcrhAp i*01|a cAippgib Ap jac 
CAob t)inn, nÁp b'péi'oip j^AbÁit CAppA te 
n-A n-AoiptDe, 7 pnne cpéic meipb Ia^, le 
hAnpoptAnn 7 te hocp&f, ói|\ níop iceAiriAp 
gpeim te t)Á tÁ 50 n-oi'óce. T)o jtuAip- 
eAmAp A]\ topg ha ViAbAnn, 7 *oo rhApbAmAp 
CÚ15 bjiA-oÁin, 7 "oo bi XDe mé<vo Áp n-oepAip 
nÁp p AnAmAp te n-A mbpucA*ó acc a n-ice 
mAp vo bío-oAp. gi-óeAX) níop b' pAt)A gup 
pcnceAmAp comepom CAtmAn 7 mAÓAipí 
perne pó-Áitte, 7 t)o b'Aoibmn te n-A 
bpeicpm iAt). ^^™** 01 ' A 5 f itibat n a cipe 
7 ní pACAmAp neAÓ pip nÁ mnÁ Ap yeao An 
•oÁ tÁ 'oo bíomAp *oa cAipceAt 5 An biA'ó 
5 An t)eoc, 7 pA'n Am pAin t)o cAitteAt) 
ctnz^eAp eite t)em mtnncip >dnnpAin t>o 
cuató neAC T)Áp ^ctn-oe&ccAm Ap ifiAoiLmn 
Apt) entne, 50 bpAc<x 1 b]?A-o tJ^i*ó CAipteÁn 
ceAnn-Á]TO Ap bptiAC coitte, 7 cpiAttAmAOTO 
*oa lonnpAije 7 iAp nx)ut ipceAÓ x)úmn ní 
bpu&pAmAp Aont)uine pótriAinn Ann, acc 
mope móp cemeA*ó. Sui*ómfo pi op tÁn *oe 
CApc 7 'o'ocpAp 7 Ap p éAc&m pe&cAT) t)úmn 
•oo connAjicAmAji cApn móp en Am 1 teAc- 
cAoib An cAipteÁm 7 -oÁ pci-o r>e beApAib 
Pa*oa impeAmpA Ap CAob nA cement). 

86. "tliop ciAn T)úmn ArhtAi-ó pin 50 
^cuAtAmAp cpopc 7 cop Ann AtibAt-rhop, 7 
if é t)o bi Ann acac upgpÁnnA bA mó 'oe'n 

D 5* 

AT><MTi-cLoirm, ói|\ nío|i h' Aoqvoe y eol-cjiAnn 
Linnge tÁn-trióine 'nÁ é, 7 bAnnÍAtri a]a £<vo 
in gAÓ p<\c<vit *oÁ |\Aib 'n-A cÍAib-béAL, 7 
teiceAt) méij^e mói|\e m ^ac pmt teij\ T)o 
furó p'o]^ 7 *o yé<\c ojtAinn 50 tÁn-gjuiAuiA, 
7 p'neAnn <\n tÁm tÁn-teAbAifA t/Áp 
n-ionnf cMJe, 7 -oo cóg j:eA|\ -oem' rhtnncifi 
7 -oo fÁic ceAnn "oe n& beA]iAib pn cjut), 7 
beipeAnn aja ati -oa|\& ^eAfi 7 t)o junne An 
ní'ó céA'on<\ tei|\ 1f é cpíoc An fgéit j^uja 
ctn]i |"eifeA]\ ]?eA|\ Ajt ^ac bio)\ loe 'ÓÁ bioji 
7 5]\eA*o<xnn inóip-úeine teo t)Á ^ó^CAt) ; 7 
An CAn t)o bíotx^ uVlArh Ai^e, ^cpAc^nn a 
gctnt) -peólA "óíob, 7 X)o flu 15 í 'n-A móip- 
5]AeAtriAnnAib 'n-A cpAOf 50 |\Aib fÁÚAc, 7 
AnnfAin T)o fín aja leAbAio rhóiji ^woa t)o 
bí a|^ c<\ob nA b]\ui-óne, 7 t)o cuic 'n-A 
co*ol<yó. 

87. "Hi jiAib beó AnnfAin •oem' mumcift 
acc mé fém 7 An cAiprín 7 t>íf f eA]\. 7 t)o 
l&bjiAf leó 7 At>ubAjic gu|\Ab é An x)íol 
coawia t)o béAj^At) An *otnl t)iAbbAi , óe 7 
An c-aúac bjuii*oeArhAil pn ojiAinn aji 
m&iT)in A]i n-A bÁ]\AÓ, rnunA 'oogeA'ó tinti é 
iiiA|\bA*ó An oi*óce pn, 7 if énró-oo cmneAD 
linn T)o •óéAnAth, bpeic &\\ biop jac -oume 
AgAmn, 7 a n*oeA|\5At) m^A uemio 7 íia 
ceicpe beAj^A *oo fÁcAt) 1 n-Aomf eAcc Ann. 
T)o |MnneAtnA]\ aiíiIató pn, 7 do fÁiceAinAji 
1 n-Aomf eAÓc u)\é n-A cj\oi*óe ia*o. *Oo cui|i 
An c-aú&c Aon | % 5i\eAt) ArhÁm Af xdo ójnoc- 
111115 An c&ifleÁn ó bonn 50 bAÚA^, J 
ctnceAnn An An Am a]" a^i An Iácaija. 

$$. " Corii lti<\c 7 'oo connA]\CAmAp An lÁ, 
< oyÁ5^niA]\ A11 cAij^teÁn, 7 t>o cjnAllAmAji 53 

D'iormfAige ha fAi|i]ige, 7 vo bíom&\\ Ag 
pub&t, a]\ ye ax) Ati ÍAe gAn ce&ngrhÁit be 
-oume nÁ ^inrin*óe, 7 prm Ag poj\-ArriAj\c 1 
n-Án 'ocimceAÍt, Ag ftht te tiling nó bÁx) 
t)o béAj^AX) Af An cnteÁn pnn, ói]i *oo 
biorriA|\ g&n biA-o gAn t)eoc -oo CAiúe<\tii ó 
-o'fÁgAniAn &n tong, acu An méit) Atii-éi]^ 
t)'iceAmA|\ ; 7 Ar. uah CÁ11115 An oi-óce -oo 
ciiAt)mA]\ 1 tnbAnn c]\Amn ceAnn-Áijvo, *o'Á]\ 
TTOion yém &n beACA*cu\CAib éigcéitlme. 
t1ío|t ciAn -oúmn Arhb&i*ó pn An CAn cÁmig 
oiUl-pi&rc trión A'óbAÍ Af An b^Ai^ige, 
7 cniAÍlAnn -o'ionnp&ije An cpAinn, 'oo fin 
fniAf a ceAnn 7 *oo flvng T)uine 'oeni' 
rhtnncin-fe pAn 'n-A c|\aoj\ 7 t>o c|\iAtXcum 
ha f-ainnge Aní|\ *Oo 'ójun-oeAniAn Ann^Ain 
Y^n gcoÓAtt uacca]\ac T>e'n ó]\Ann, 7 b^\ 
jai|ii*o Ann^Am -otnnn An c<\n ÚÁ11115 An 
oiUÍ-pi&rc An *oa]\a peAÓc. 7 *oo fín piAr a 
ceAnn 7 t)o fbtng An x)An& jreAji 7 -o'nncig 
A]\íf. tlí ]\Aib beó Ann]"Ain acc bei|\c 
AgAinn, 7 cÁngAtviAn atiua^ a^ &n gc]\Ann 
1A]) n-nnúeAcc Wn oibt-JDéifc, 7 cuA , ómA|i 
ijxeAÓ 1 n*olúc nA coitte go-ocÁmigpoiU/pe 
An ÍAe, 7 ní T)eA]mAniAn mó]iÁn fCAix) 
Ann^Ain 50 nÁngAniAn An fAipjige Wn 
c^ob cia|\ *oo'n oibeÁn. 

89. " Hío|t ciAn t)úinn <Mi)i|\\in go 
b^&CAni&n cAirbeÁn CAniAtt u^nn, aitiaiL 
An CAipbeÁn *oo bí Ag An acokc en 5 'oíc Án 
mumcipe, 7 AmibAinc An cAipcín gun cói|\ 
•oúirin -out x>Á ion nrAige. <\*oub|\A|^-pA gu|\ 
bAogAÍ tnnnn "out Ann, aj\ eAgbA gup pAÚ^c 
eite *oo bí *nn, 7 bA riiAic An cmgpn 'OAtn, 
6in níon ciah 50 bp*cArnA]\ Ag cpiAÍL 54 

óugAinn coir tiA -p<M]i}\ge Ainir.i*óe eiie m&]\ 
An acac -o'ic An mumon. ÚÁimg mA]\ a 
fu>bAinAn 7 níon t&bAin j:ocaI ti nn, acc & 
LÁTh X)o lDtiAÍA*ó lontiísmn, 7 T>ume a^ai nn 
•oo bneiú in ^ac iÁirh teif, 7 nug teir *oo'n 
CAirteÁn rmn, 7 x>o bí a beAn 'r^ C|\1«]1 
mgeAn ifcij, 7 'o'fé&ÓA'OAn oj\Ainn 50 
ínongAnuAC, 7 t)o nug An w jeAn x)o b'óige 
onm-rA 7 *oo cóg ruAp cum a b|\otÍAi5 mé 
AiiiAit cogyA-o beAn te&nb 1 gcionn a 
btiA*óriA, 7 X)o bí rí 'oom' pó^A-ó 7 a^ 
rugpA-o bom, 7 cuato mA|\ a ]iAib a mÁCAin, 
7 bí aj CAinc téi yeA*ó CAmAiVt, 7 AnnrAm 

T>0 CUAT)A]1 AflAon mA|A & |AAlb AD fACAC, 7 

bío*oAn 1 bpA-o Ag CA111U Leir , 7 nío|\ cuigeAr- 
f a Aon jtocaI T)Á n-oub|\AT)A]i, acc gun Aicm 
mé 'n-& •óiAi'ó pn gun -oom' ia|\|\ai*ó jrém 
An a h^coj)\ ttia]\ bjté^gÁn -oo bi An mge<\n, 
óin *oo jluAir rí gonuige a ViAc^in bom 7 
mé An a cui]4,e 7 i 'oom pógA*ó 7 Ag rúg|\<vó 
bom. tlíon ciAn -oúmn iA]\rAin 50 nug An 
c-^úac An mo cAipcín 7 -oo rcAC a cum 
éADAij -óe 7 *oo fÁic bion Ann, 7 cuin Leir 
An cemi*ó t)Á nórcA*ó é, 7 -oo bí coine fA 
n-A tÁn *o'j:eóit cuinc *oÁ b]UJCA*ó ^nn Án 
*n cemi"ó, 7 An cAn x>o bí An £eóil bnuicce 
•oo cóg&*0An ruAr í 7 -o'AÍpA*OAn í, 7 T)'ice<\r- 
ra mo pÁic t)e'n £eóit -oo bí mrA gcoine, 7 
céi*o riAT) a co'oÍA'ó i&nrAin. 

90. " Aóc óeAnA x>o £>eineA*ó An mgeAn 
AmAC mé 5AÓ Aon tÁ Ag teAgA-ó neAT) v\a 
n-éAn *oo £>í 50 tiiomA*OAtfiAiL coin n^ 
^Ainnge, 7 *oo tM geAn nó-tfiójA aici *óAm, 7 *oAn 
mo tÁirh, a UAirte, ní nAib Aon mí-gneAnn 
AgAm-fA X)ife, óin ní |\ai£> mnci aóc 'oeic 55 t)Cf oi£fce Af ,Aoifvoe 7 t>o t^i fi niof cumfcd 
'aá HA liAtAig eite. Cit> qiÁóc tk> óAiteAf 
btiA'óAin -ArhtxM'ó fin, 7 50 *oeirhin bA fi-A x\n 
btiA'óAin fin 'via Aon *oeió mbtiA'ónA t>o 
óAiteAf fiAtfi, -oo bfig guf Ab é coúugA'ó t)0 
bí oftn aj\ pe^t) nA tiAimfife fin feóit time 
bfiA*óAin 7 ctnfp *óAome -oá mbjuitAt) 50 
mime 'r\-A bfoóAif . 

91. "t,Á n-Aon T)Á fAbAtriAfi Af bfUAó nA 
mAfiA triAf a f\Aib cufAóÁn -an pif\ rhóif, t)o 
gAb -An mge^n A5 got 'f 45 caoi 50 
géAf, 7 *oo b'ionsnAt) Uom fÁc a 5111 1, óif 
ní f ACAf fiAtii foirhe fin í aóc 5f eAnnrhAfi 
fUAifc neAtfi-ufóóiT)eAó. T^fi^ffuiSeAf-fA 
fÁt a TMbfóm *oi. ' tlí £An fat/ Af fife. 
4 SM' ^ 00 tUgAf -f a *óuic, 7 If 1TIA1Ú ACÁ A 
fiof AgAm 50 bftnt m'ACAif Af CÍ bÁif 
gfAineAmtA X)o CAbAifc miic.' Af gctof 
An fgéit fin -OAtfi-fA T)0 gAb mifneAó 7 
meAnmA fó-rhóf mé, óif ní fAib cuAfAim 
AgAm 50 bftngmn An c-oiteÁn Tt'fÁ^Á^ 50 
bfÁt, x>e bfíg nÁ téi5f eAt) An ingeAn peA*ó 

ttf ÓA1f f A15t)e Af A fA'ÓAf c mé, 7 An CfÁt 

•o'mnif fí fÁt a tieotóAife 'óAm, t>o bíof 
•oeitfmeAó 50 bftngmn ftige óum gtiiAifce. 
*1f fúSAó acá tú te tiucc *oo bÁif/ aj* fí. 
1 tlí'L Aon rhAit *óaim btiAi*óf eAt> Ai5m*ó beit 
ofm/ Af mife, * 7 mi gní cufA mo 
corhAifte, beimro AfAon ftÁn.' 

92. " ( Cf éAT) An óorhAifte fin ? ' Af fife. 
! AcÁ/ Af mif e, ' fmn AjvAon j o , imteAóc 
óum fAiffge, 7 béAfpvo liom tu •oom' 
fíogAóc f ém, 7 *oéAnp at> bAinfíogAin T)íoc 
uiftL' 'O'Aonctng fife *out 1 n-Aon á\c 
■oe'n 'oorhAn tiom, 7 ceApAtriAf An ttiAiT)in 5« 

táft VI- A tWjldÓ, AV\ C-Atl T)0 fAC\\f) A \\At A1ft 

•oo'n coitt, é-AtóT) cutn ax\ cufVACÁin. Act 
óe^n^ *oo CAtáeA\r\A\K ati Aitnfij\ ^m^c 50 
tr\Amm 1^|\ n-<A í),ÁfVAC, 7 50 tnoc lAe 7 LÁn- 
Cf oittf e *o , imúig av\ z-AtAC ipA'n 5C01IX, 7 ^n 
can -o'itntig .An z-azac t>o g^b-Af f ém nV,Afrn 
5xMf5iT) utnAm, 7 -oo úfi,AlLAf fém 7 an 
mge-An cum An cujvAcÁin, 7 tioin<Áine,Am.Ap 
>Atn^c a\\ mtii|\ 7 x\|\ niojA-pAiffse. 

93. (í X)o leAn a *oei|At3fiú|A bA fine fmn, 
óifA -oo b'iongn^x) téi cÁ \ióX)AmA\\^ 45 t)ul 
óorh rnoc f^m, 7 u\f n-imúe^cc aítíac ó'n 
^cuAn T>uirm, cÁitns fí ,Afi ^n 50^^15 of -Áp 
5Cionn, 7 x>o cuija cjaí 5LA01T) ^aILca of ájvo 
Aifci <Af\ -a íi^t^ip, 7 nío|\ ty f atm 50 T)cáini5 
^n c-acac Of ,Af 5cionn A\y trmtLAc n^ ti^ille 
7 -oo óuijA uaiU of Á\\x) Ay, ionnuf gup 
ctn^e^t) Unn 50 ^ctiAt^c^f -A^ fe^*ó cpí 
jwm An T)om^m é, 7 T)0 teitg é fém ^m^c 
'f^ti rhui|\ 7 *oo fnÁrhxMg ^n-^f n*OMiX), 7 511!) 
50 |VAl3^mAif.-ne 45 gtti^ife^cr 50 rpéAn, 7 
ne-Afu 5-AOite 7 c,AOi*oe tmn, if uféme } r\Á 
f-Ain X)o gttixMf ^n c-,ac^c, óifi T)o t>ei|\exJk*ó 
fé fe-Aóc bpéiffe teif T>e ^aó c^é^n- 
Aif\leói5, 7 ctii5e<Am^|\ 50 ftAb-Ain,Af\ CAittce. 

94. " Act ce^n^ ní £,atm cu,AT)m.Af\ >an CAn 
tÁmi5 ^n f^t^c fu<Af tmn, 7 btixMte^nn 4 
V^rh 1 tnbjtÁg,Ai*o ^n cujtAig, 7 *oo tM a<£ éifge 
ptjx\f teif. Aif fin -co tu^-Af-f-A béim 
ctAi*úirh t)0 5U|\ bxMne^f ^n LÁrh ó'n ngiiAt- 
amn -oe. leif fm T)o tuic fíof apif 'f^m 
bf-Aiffge, 5i*óe^*ó ní fc^T) uaiíiíi T)o finne 
^cc fmn *oo te^n^rh>Ainu, 7 ^n cAnx>0fi5 fé 
^n cup^ó ^f\íf, x) ; éi|Mg r>e téim ^f -a cof p 7 
titiAit -d «ór Af ftojvo ^n ótif^ig. Annf-Ain »? 

•do étiifte^r-tM tno *óÁ tÁirh f yAn gctAi-oe-Arh 
7 bu^ite^r i 5C.A0L v\a cotn^ 7 1 fwhAft a 
rhuméit é, 5uj\ bAineAf ^ óeArm *oÁ cotAinn 
7 *oo ttnc fíof 50 5fviAn 7 50 gfvirme-Att x\a 
p-Ai^f^e, 7 if lúcgÁi|\ex\c lÁw-meAnmr\AC *oo 
bí ^n inge^n ó CA\\XeAmA^r\■c a ti^c^, 7 
beifie^rm i*oif\ a x>á U\irh oftn 7 *oo póg 50 
•oil 7 50 *oíoó|\a tné, 7 ^nrif Ain *oo g^b^m^ 

lomjwh cjAé^n ^mAó ó'n cíf\. 

95. "HÍOJA Ó1AÍ1 *oúinn ^n zav\ *oo -óofótng 
Ati fpéi|\ of Á\\ 5cionn com *oub leip An 
ornce, 7 if é nró *oo bí ^nn Ainrhi*óe éin T)Á 
•OCU5ÚA01 An tiAt-c^t\fu\i5, 7 buAileArm a 
C|a^5A CAtn-mgneACA lonn^m 1 n-aótwm, 7 
cógAriri léi ftiv\f inf -dn Ae\K tné corn riÁjvo 
fxMti gup óxMtt me ruvú^fvc txxttfi^n 7 tufge, 
7 níor\ corhntng tiom x;tir\ tuifvtins 1 nstexxnn 
*ooirhin t>o\\ca \:uAtrriA\\, 7*00 fg^oil armfVMn 
Af a cru\5^ib mé, 7 T)0 ó|\otn tm sob^vó 7 *aá 
Cfot^T) péin ; 7 triAf\ £UAru\p-|M m^r* pm í 7 
A cut tiom, t)0 tAfjAAingeAf mo óUMt>e-Arh 
Af x\ tfv u^itt 7 tug^f btntte ACAf ac *ói 'jm™ 
mtnné^t 5U|\ X)A\neAy a ce^nn *oi. ArmjMin 
■o'itncig mé cr\í*o ^n ngle-Arm, 7 if ^rhtAix) 
bí ^n ste^nn |Min, LÁri -o'xMnrmncib f uAcrn^fid 
7 *oo n^t|\^cAib rnrhe, leorh^m 7 ceitfeACA, 
geitce £tinne, 7 *oeArh4in ^eói|\, 7 *oo 
gab^f x>Á leAT>pAT) T)om *óeif 7 *oom ctí 50 
X)cÁmi5 ^n oi*óce oron. 

96. u Af\ r\-A X)á\\ac *oo bí tné ^5 fiub^t 
q\ÍT> avi ngteAtin mUÁX)X)A\\AC rwm, 7 níofi 
ci^n T)A\r\ 50 b^-ACA mé Ó5LÁÓ tnóf\ míte^c^ 
rneAri-CAlrn^ •ootn' ionnf\Mge 1 -ocrve^tArn 
cfiotxa 7 ct\tiA*ó-óorh|A^ic, 7 a^ 'oce^óu 5« 

ttfrogup T)&tY\, r>^A\\i(\ corhf <\c o\\m. TVionn 
ftngeAtnAf\ a céite mAf\ *óa teorhAn tonnACA 

UiAlt-feAfSAÓA, AÓU T)o b'é Cf\ÍOÓ AV\ 

-óorhjtdic fin gup ceAnstAf é 50 t)iAn *OAm- 
ge^n T)oct\Ai*oeAC, 7 T)ubfrAf 50 mbAinpmn a 
ceAnn *oe 5^n rhoitt munA t)cu5A"ó fgéAÍA 
-óaíy\ cia } \\ ^'é péin. TD'innip fé *óAtn 
AntifAin 5«|\ 13* é pém TtiT)if\e An CtAi*óitn 
ÓfvóA itiac píog pionn-tfiAf\A, 7 nAfi pÁ^ cpíoc 
5^n pwbAt nÁ oiteAn $An CAipceAt A5 ctip 

A CtÚ 7 A gAlfglt), ' 7 T>Af\ tnO bfUAÚAjV Af\ 

fé, ' níop cui|\eA"ó 1 n^eittieAt mé poirhe 
feo, acc AtfiÁm ceAn^At eite tug gfiUASAó 
An OileÁm Ó|a*óa of\m, 7 *oo oeAngtooAt!) An 
Iaoc f Am pf\ An beACA tnte.' T)o f^AOit 
tné tliT)i|\e An CtAi"óim Ójvóa Annf Ain, 7 tug 
mionnA 7 bpiAtAp nAó psAfipvó tiom 50 
cionn btiAT)nA. TypiApjung mé *óe cpéAT) 
t>o £115 'f^ n ttgleAnn f^ 111 é- T)'mnif t>aiti 
An cAn ceAngAit ^fu^S^c An OiteÁm Ójvóa 

é gUfl CU1|\ CéAT)A |?A n-A OfgtAlb 7 5«f 

fgAoit te |?ÁnAiT) An gteAnnA f Am é. 

97. " Ci*ó cfÁcu *oo bíotnAp A|u\on A5 
fiutDAl An gteAnnA ^An biA*ú ^aví -oeoó, 1 
ni pat>a T)o bíomAfv ArhlAit) fin An jzav\ *oo 
óonnAfCAmAfv An *oún t)A bpeAgtA T>Á bpACA 
mife fiAtri, 7 *oo cni|AeAT) pÁitce |\órhAinn 
Ann, 1 C115AT) biA"ó i T>eoó óu^Ainn. TVfMAj:- 
jung mé Tíe'n bAncfAóc cféAT) An -pÁt 50 
|\Aib An oif\eAT) fAin bAn Y^ n *oún 7 5 At1 
Aon f?eA|\ 'n-A bpAfjAAt), ói|\ ní fMCAtriAfv 
■peA|\ Af\ bic Ann. T)o fpeA5Aif\ beAn t)e'n 
bAncfAóc mé, "| A*oubAi|\u 511^ gleAnn T)ub 
•oob'Amm T)o , n gteAnn fAin^ -j nÁ|\ pÁ^ 
Aon *otnne *oÁ T)cÁmi5 av\v\ é te €f\í óéAT) 59 

btiA*OAin, -J r\Á p^5|v\*ó An f?Ai*o -j ivuAi|ipeA'ó 
5*pu a^aó An gteAnnA THnb, ( -j acáit) *oeic 
mile 5Aif5it)eAC saíac snínVéAcuAC f\\ 
•ój\Aoi*óeAóc Ai^e Y^ n n Stearin fo, 1 nil 
jMgÁit fUAfSAtcA o|\£a pém na ojiAinne 
coi*óóe nó 50 t)ciocpai'ó 5aif5i*óe-Aó £1511? 
T)o T>éAji|:Ai*ó buAit) Aip an ng|iuAj;&c 
5corii|i^c AoinpjA, 7 AnnfAin éi|\eoc<xró An 
gteAnn corn hÁjvo Leif An caLaíti a)\ ^ac 
Cóvob *oe, 7 -poiLt-peocAró An §]Ai&n ai|\, ói]i 
níop ÚAicm 5 An 5^1 An A|i An ngteann yo te 
cjn' céAO bliA-OAm, acc An fpéiji *oub *oo|\c<\ 
of a cionn, -]/ A|\ fife, 4 ní't Iaoc p'n 
•oottiAn ioncorh|AAic teif An ngfWASAc, ó\\i 
ní "óeA^SAnn A|\m Af\ Aon bAtt *oá bAllAib 
aóc ArhÁm a ftnt cté, "j if mgeAn *o'peAf\gtif 
Ó \tMr\r\, Áijro-j\í tHA*ó, mif e/ Afi f í, ' -j acái*o 
ceAt|\Afv eite t>o cU\nnAib figte Gif\eAnn im 
poóAifi Annfo, -j ioitia*o eite "o'mgeAnAib 
f\íog -| fó-tigeAfvnA mAf Aon tinri, -j if mop 
An T)íogbÁit -co f\mne cufA *óúmn cfé 
rhAfbAX) An ém t)o tug T>o'n gteAnn fo tu, 
óifv if é An z-éAn úr> T*o tugAt) nA 5Aif 51*015 
•oo'n gteAnn fo, mA|A ftnt 50 *ociocpA"ó te 
5Aif5i*óeAó éigm T)íob btiAit) *oo b^eic Aft 
An nsfiiASAc 1 5corh|\AC, 1 fmne 'O'ftiAfstA'ó 
Af An n^teAnn fo 1 bptntimro. Acc Anoif 
AcÁmAOiT) féit) te tiAon caoaija j o , pAgÁit 50 
*oei|AeA*ó An *oorhAin/ 

9S. u A*oubfAf teif atí jAíogAm ^An Aon 
•ooitgeAf a t>eit «i|\ti, ói|\ 50 |\Aib fé 1 nT)An 
•oo'n éAn ^An •o'pAT) fAOgAil a beic Aige 
acc 50 *ocuib|\A*ó fé gAifsi'óeAó teif T)o'n 
gteAnn fo *oo buAit)peA*ó aj\ An ngfitiASAc, 
1 gup T)óig 5ti|\ mé péin An íaoó fAin, ó'f 6o 

tné *oo rh^fvb av\ c-é^n. ' X)Á bfíg fin 
&CÁ full ^5^m te fib-fe t^f iMfgUvo ^f An 
mbf Aig*oe^nAf 1 n-^ bftnt fit).' AmibxMfc 
inge^n fiog tltAT) 50 f^óA*ó fí fém tiom, 7 
50 mb , féi > oif 50 mbu*ó tfixMc ^n congnarii 
*óAtn í. T)o co-otAf fém 7 tli*oife ^n 
CU\i*óirh Ó\vóa 50 triAi*oin Af n-x* tMfAó, 
"I i-Af n-éifge t)x\m za\\ éif mo tuiffe 
*oo ótif 'óíotn, T)o ceAngt^f mo cofp 'n-^ 
ó-Ait-éi*oe^*ó, 7 tfii-ALUvf fém 7 mo corh- 
g^if5iT)eAc 7 mge^n fíog tltAt) 50 fúitce 
5f«-A5Aig av\ jteAnn^ T)tnb. 

99. " *Oo bí bile Af tÁf n^ f Aitce 7 clog 
móf 1 mb^ff ^n bile fin 7 f i^bf ,<yó ^1^51*0 
^f x\n 50105 fam Anu^f . A*oub,<Mfc mgex\n 
fíog tlUvó Liom-fA ^n cto^ t>o X)UAm. 
T)o-finneAf AríilAi'ó, 7 níof cuti T)úmn 50 
bfAc^m^f Laoc móf tníleACA me^f-cAtm^ 
T)éi*o-gex\t TXAt-ÁU\inn a^ ce^óc cn^Ainn 
te ffAoc feif^e, "| , oob , é fém ^n beicif 
becóA l An teorh^n lUAit-feA^AC, "j An 
n-AúxMf mrhe neitfi-e^£U\c, 1 AnrypA^An wavi 

TXÁfACCAÓ, 7 AV\ CUfd*Ú nJ]l CfAOCAT) flAtfi 1 

^corhf^c, .1. gfUASAó ^ n $-6Ann-A *Ouiti) ; 7 
^A\\ -oce-dcc 1 LÁt^if T)o, -o'i^ff corhfAC 7 
níof tdiúIcxVó X)o, óif TVionnfingeAin^f a 
óéite tn^f T)Á teorhAn ^f Unnne, nó mA\\ t>Á 
ófA^^n *oÁf^ccA, 7 T)o finne^m^f corhf^c 
p^obf aó f uilce^c ne^fc-óAtmA acait) £xvc>4 
oe'n tÁ f^m, 7 5^0 fÁic fteige nó béim 
ctxM*óitri t>á •ozu'SAmn A\y An n^uA^Ac ní 
•óé^nAT) ftntiugxvó nÁ foifóe^fs^X) Aif, -j 
mo óf e^cca-f a a^ fiteA'ó f oLa f U\nn-f u^me 
ó t>éimeAnnAib An 5f*tU5^ig. ' Ctnrhmg, 
^ rhACAOim, 1 a$ mge-An í\íog tltA'ó, ' r\Aó 6i •oeAf^Ann Aftn Af av\ n^MA^Ao.' 4 1f f iof 
fAin/ AffA mtfe, 7 tetf fin x>o gAb mife 
meAnmAn me, 7 *oo ftteAf ifceAó Af An 
ngfUASAC, 7 *oo tfeAfgf Af f útn é, 7 tu^Af 
fait turtle fteige '\*at\ cfúit cté Aif, ^uf 
cui|\ búitfe uAfcbÁfAó Af bA ótof Af feA*ó 
An gteAnnA, gup cute An AnAm Af Af An 
tÁúAtf fin. 

100. "Antif Atn T>'éifig 5-AOt 7 fcotftn, 
cfiotnugAt) CAtrhAn 7 coifneAó fUAtrtiAf, 
ionnuf sup fiteAtriAf 50 T>uocfA*ó An fpétf 
cum CAtttiAn, 7 "o'éifig An gteAnn corn 
tiÁfo teif An cAtAtti ^f 5AÓ cAOb *oe. 1f 
AnnfAtn *oo ciúntng An gAoc 7 T)o gtAn An 
fpetf of Áf gctonn, "| t)o foittftg An gftAn 
50 cAicneAttiAó, 7 t)'imtig An -ofAOfóeAóc 
•oe'n gteAnn, tonnuf, An mtuntif X)o bi te 
ctAn t)'Aimfi|\ Ann, 50 *ocÁn5AT>Af ou^Ainn 
50 tutgÁtfeAó, 7 f eAf ai*o fíof-óAotn fÁttce 
fórhAtnn -oo'n OiteÁn, 7 iat> a$ bfett bufó- 
eACAif tiom-fA cféf An bfUAfstAt) tugAf 

T)Ólb, 7 OAtteAtTlAf CAOtgtlgtf A|A ttlíf £0 

fubAó fottbif. Aóc óeAnA T)o póf<vó nA 
CÚ15 céAt) beAn t>o bi Ann, 7 t)0 póf mé 
fém tngeAn fiog tltAi!), óif ní fACAf a 
triACf ArtiAtt 1 n-Af CAtfceAt mé "oe'n t)orhAn 
Af rhém Af ófuc -j Af óAOtn-*oeitb, 7 t>o 
tAif5 mé a fogA mnÁ -oo JAifst-óeAó An 
CtAfótrti ÓfóA, acc A*oubAif€ fetfeAn ttom 
nÁ póffAt) Aon beAn 50 bfÁú aóc mgeAn 
5ftiA^Aig An gteAnnA 5^™, 7 5° t^ti ^ 
5fÁt) fAin com móf fAin ceAngAttce 'n-A 
ófot-óe 7 1 n-A AigneAt) T>e tó 7 ■o'oi'óóe, 
50 fAtb fé -oeirhneAC bÁf *o'fAgÁit mtmA 

bfAgA-Ó t, 1 StífAb T)Á tllAffAIX) T)0 CUA1*Ó 62 fé AT\ UAM(\ *00 Ce-ATI^Alt AY\ 5f\Ux\5AC é. 

A*out)vApr -pern n-á téi^pnn b-Áp *oo, 7 50 
fAÓAinn teif *oá cocmAfc 1 T)á btu\m ^mAC 
a\k Aif nó Afv éi^eAti. A*oubfVc\T)AH v\a 
5>Aif 51*015 eite 50 |tAC^T)-AOif -péin Imn. 

101. (í X)o gtéAf^mAjA Á^ Itnn^e^f -] Á\\ 
leAtAr\-fiA\\CA bfionn-jMi fringe -j *oo 
feotAtriAtA aimac ^fv ójtaof rn^fiA -j níof 
corhnuigexvó tinn 511^ gAb^m^ cu^n 
-} caUvó Y^ n Oite>Án S ! 1 ™* 7 T)0 
gtti-Aife<AmA|\ jióttiAinn 5uj\ foiceAm^jA 
pMtóe an *oúna, -j ctnfieAf-fa Conn C|\iti|A, 
5Aif5it>e>Aó ó éifinn ótitn an gfuiasaig 
&5 MfpxM'ó a mgme tnaf rhnaoi -oo 
gAifgi'óeAó -An Útai*óirh Ójvóa, nó mutiA 
*ocu5-A*ó, 50 -ociubnainn áf\ fUiaig, t)íú 
•óaome, "j tnfeAfbAi"ó«FeA|\-ó5tÁó opca. T)o 
gluaif* Conn CjAitif\ *] t)o óuait) *oo tátaip 

6X1 gfUíaSaig 7 T) , A1Cí\1f A UflAgAtt *oo. 

A*oubAitAc an 5fvtiA5Aó *oá mbei*oíf pi|\ av 
•oorham ap aon rhacaif\e nac *ocitibt\at) péin 
bean ná aon ní*ó eite uait) x>á airh*óeoin, -j 
50 'oaubfa'ó cat *óóib aj\ n-a báf\aó. ÚÁimg 
Conn cap a aif 7 'o'aitftir gac ap óan x\n 
Stuaa^ao teif . 

102. " Acc óeana tu^anian af an oi*óce 
fin, 7 1 moó na maitwe aj\ n-a bájvaó támij; 
an 51WA5AC 7 x>á pici*o rníte *oo gtéif\e 
gtan-fUiaig 7 'o'fósxMfi cat ojAamn. *Oo 
pfeA5tvAm-A|A-ne50 néafsaiT) neirh-eastac é, 
7 tan^aniaf 1 n-agai*ó a óéite 7 tunneatnap 
corhf\ac catma cjuia'ó-'óainseancaó ptnlceaó 
pf\-tf\éan, ionnuf gu^ab iom*úa tárh aj\ n-a 
Leonat) 7 caob a\k v\-a cottAX) 7 cotann aj\ 
ti-a ciopivbat) -oo bí Ann, 7 x>o b'iotrmaniota «3 

^oIa pLdrm-fti^i'óe x)o £>í a\\ ti-A r^of^A'ó 
cfié c|Aé^cc,dit!) r\A píg-tfrile<vú. Antif^m 
•oo méxvotngexvo^ nA cufuvó^ a mexxnm-A 
7 T)o cjui^i'úeA'aAfi x\ 5C|\oit)te 7 *oo 
ItMttngeA'aAfi <a LárhA 7 *oo tfiorntngexvodfx 
a mbtntU, 50 rmeApriA 54c qAéin-f e^jA -oem 
rhtnnci|\-fe 7 T)e ha tiAttrhufiAóAit* gníorh 

103. "An can t)0 fhottnge-Af pém 
^|\fxM*óe>Aóc t\a ti-attrhufVAC 1 m'^g^it) 
•o'ionnfing mé ^n caz jm tidtiAfiCA peif5e 
7 p^ conpvó c-aú-a 7 Áfix)-4i5e4ncA, 511^ gat^f 
-oá rnúéxvó, tm ti*oi^n-f5>AOiteAt) *oom *óeif 
7 *oom cU, lormup nájA fS-A^ tné *oen fua-At^f 
Cxmii 5tif\ jwigAf 4n Cfió <m£a 'n-A t^ 1 ^ 
5f«^5^c Aíi gtexMin^ gtiifim, 7 an can *oo 
connAi|\c ^n 51111^5^0 ^n c-Aingem *oo 
tug^f-pa a\\ a tfmincif\, *oo 'ófun'o im óoirme, 
7 T^iormfuigexMn^fi a céite 50 'OAtiafvóA 
'oúf-ófoi'óe^ó anne-Afn^c cot5^n,Aó, 7 t>o 
pe,AfVA*ú im|\e-Af^n cfiéx\curhAf\ exVOfiAirm. 
5i*óeAT) *oo b'é Cfu'oó an oorhjvAic av\ ^wa^a^ 
*oo ctnam tiom ^a •óeoi'ó, 7 *oo fute^r 
AtirifAiti as 'oíce^nnAt) íia ri-4ttiiitijvac, 511^1 
ctnf e^f >Á|\ 7 e^ftxAit) o^t^. 7 511^ gUAOATMp 
ceicexvú 7 |\Aon tnxvótn^, 7 x>o leAnA^ 7 mo 
rhtnncip 1AT) ifce«Aó Y^ 11 5Cacai|a, 7 t>o 

coimi|\ce ^5Atn-fA, 7 015^ inge^n ^n 
g|\UA5Aig triA|\ tfitiAOi 7 rn^fi t!>Airi-céite T)0 
1lit)ifie atí CtxMt)irh Ójvú-a, 7 t>o fvirme mé f\í 
ap ax\ Oiteán ngojuri -oe, 7 if eafbA'óAC 
•oíteAó -co t>í mo rfitnncifv pém c^p éif ^n 
c-Ait-gteó pam, óif ní fVAift beó "oe'n x>eic 
tnite Iaoó -co cuai*ó tiom cum An óaúa 
acc <don iriíte akx\á\v 6* 

104. " *®° £UAT)Ar\ An ÍAOCfl<VÓ, AVi melt) 

*oo rhAir\ -oíob, t>á nx>úitcib pém, 7 t)o 
croAtlAf-fA T)om riíogAóc péin 7 tujgAf 
mgeAn rdog WIa-ó tiom, .1. T)oirui T)éAT)- 
folAif, 7 if se^|A|A -co tr»xM|\ fí AgAm, óif\ *oo 
£UAif\ bÁf 1 5cionn btiA*ónA, 7 acá ítiac t)Á tiéif 
a^ahi acá Anoif 1 gcionn AfeACc mbtiA*óAn, 
-] -co rheAf mé a óur\ 50 ti6ifvinn 45 j:ogtAim 
Lúit 7 5^if5i*ó. Acc ceAnA, 1 gcionn 
bliA*ónA -o'éif bÁif mo rhnÁ t>o óuaía mé 
A5 tucc f uai*ó 1 f eAnóAif -\ A5 tuóc téigte 
teAbAfv 5tif\Ab A5 fvíg 1nf e nA tnt)eó x>o bi 
An mgeAn bA br\eAg*óA croit "1 T>e&Vb -oá 
riAib 'jwi *oorhAn tnte, "] ^uri ttiúó a T>eAlb 
Afv 'óeitb bAn An *oorhAin. lAfi n-A ctof fAin 
*OAifi-fA, *oo óuai*ó mé X)Á biAfvr\Ai , ó a\\ a 
liACAirv rnAfv rhnAOi, "J if é prieASfiA tu^ fé 
of\m nAó *ociubf\At) fé a curiiAl coitimeAócA 
mAj\ rhnAOi *óAm. T)o gtAC peAr^ fió-móri 
tné iAr\ sclof An Aitifg fm, "] "o'iAfvrtAf 
corhr\AC Aip . A*oubAifvc An fví nÁ p aóa*ó pém 
cum corhf\Aic An peA*ó *oo bí An oirveAT) fAin 
fUiAg Ai^e. AnnfAtn AT)ubr\Af CÚ15 céAT> 
Iaoc X)0 óup oti^Am, óir\ '00 rheAfAf gup 
geAf|\ 50 'ocuicpeA'ó fltiAg An T)únA 50 
titnte tiom a^ An mot) fAin, aóc t>a\\ x>o 
U\irh-fe a tfvéin-rmte, ní tiAtfitAit) *oo bí, óija 
An CÚ15 céAT) *oo mA|AbAf An tÁ f Am, ip ia*o 
130 tÁmi5 im AgAiX) Af\ n-A bÁf\Aó. Cit) 
uf\Ácc, t)o bí mé A5 comr\AC teo póe tÁ, t 
if 1AT) An mumcifv céA*onA tÁimg óti^Am av 
céAT) tÁ úÁmi5 5AÓ Aon IÁ, "J x>o bíox)A^ 
corn beó An IÁ T)éi*óeAnAó "j *oo bio*OArt 
fiiAtti. 'O'fÁgAf An cífv iAf\-fAin 50 *OtlbAC 
T>fioic-meAnrnnAC, 1 A5 fin mo fséAi *otiic a 
gAifsi'Dig/' A|\ An tliT)ir\e Órv-AfimAó, a 7 «5 

itmif TMrh-fA Atioif cm tti fém *oo ftij; 

105. "T)on,Af 7 cubAifc a\\ *oo béAl!" 
Af\ Conin, "if wm-óA U\oó if cféine nÁ cú 
a\\ <Af\ fug ^ 11 CAit-rhíte fin buAi*ó, 7 bíot) 
a pof <A5>ac gufdb é Of^Af mx\c Oifín 
itnc fíog n ^ pémne é, 7 oóu-Af eite *oe 
rh^itib n^ péirme azá 1 n-A f oóxMf ^nnfo." 
" 1f mxMt tiom-fA," a\\ av\ s-Aifgi'óeAó, 
" 5U|\^b teif -oo f-áini5 cfeifitigAt) ofm, 
•oe bfíg 50 bpuit a pof ^Atn 50 bpuige^t) 
tn^tiACAt uAit>." "ílíof b'pú le tiOfSAf 
tu rh^fb^tV' x\f ConÁn, "ó nS\\ rh^fb fé 
'fA^ sconifVAC tu. n " T)o-geobAif AtiAC-At 
iiAim-f e," x\f\ Of s-Af , " i beif btiAit) 7 be<vn- 
n^óc, óif if fó-bmn via ^éAlZA óAn^if 
*oúirm." X)o f5AOite^*ó T>e'n fti*oife Óf- 
^ftriAC lAffAin, 7 t)o ó^iceA*o,Af ^n oit>óe 
fin 50 fub^ó foi-rhex\ninn>dc 50 mAiTnn. 

106. 1f ^nnfxMíi t>o LabAif Ofs-Af T 
xvoub^ifc, "ttngim fAm' ^fmxMb 5^if5i*ó 
tiAó f aca mé cAf m'Aif 50 béifirm óoi*óóe 
50 bfdg^ mé ingeAn fíog Oiteáin v\a mt)eo 
tnAf rhriAOi 7 tn-Af bAin-óéite 'oo'n TliTHfie 
6p-A\\mAó. ,} " Raóxvo-fA te^c," Af AX\ fí, 
" mAf Aon te fUiAg au T>tmA." " tlí 
tiocfAit) ^on T)tnne liotn-fA," a\< Of$x\f, 
" aóc tno rhumuif f éin 7 x\n UiT)ife Óf- 
^fm^c 7 -An ceatfAf eite fi*oifí-fe Annfo." 
teif fin cuifi*o ia*o f éin 1 scóip cum am^ cif , 
7 ceiteAbfúiX) féin 7 ah fí t>á óéite 7 
cfiAit-Aix) n^ ceitfe fif\ T>éAs fAin *o'ionn- 
fAige Untile tomnocuÁin, 7 céi*o irmci 7 
ní tiAitfifceAf a r\-imteAczA 511 1\ g-AbA*OAf 
cti-An 7 cAUvú-pofc 1 nOiteÁn n^ int)eo, 7 66 ni fCAt> nÁ cotfmAit>e J oo-tvinneAT>A^ 50 
f\Án5AT)At\ pAitóe An *ounA, 7 AT>ut>Aitu; 
Of 5-Af\ te ConÁn *out mAf\ a fAitt An fí 7 a 
ingeAn -o'lAjvitAit) mAf\ rhnAoi Wn tlit)i^e 
Ó^-AjAmAó, nó ceitf\e céxvo T)éA5 Trá ftuAg 
t)o óup óum cotfit^Aic teif nA ceitjve peApAib 
•oéAg ac><* a^ An ftp Aitóe. Uéi*o Con-án guf 
-An f\í 7 -o'innif -oo 5Uj\At> 1 a m£eAn t>o t>í 
uai*ó mAp rhn^oi -oo'n tli*oij\e On-ApmAo. 
" 5^ Ó P 6inrhiT)e nó Amxvaám *oo óAnAifV' 
aj\ An f\í, "óip -oá mbe-dt) rtuAg An *oorhAin aj\ 
Aon LátxMft ní tiut>f\Ainn-fe m'mgeAn *oóit> 
x>om xMrht)eo1n.• , í(, Oo óAnAif bfiéAg xhóp" 
aj\ ConÁn, u ói|\ ní't Annf ú*o aóc ceit^e pi|\ 
*o&A5, 7 n-Aó 4it teAc í t^bxM^c uaic te 
péiceAó, pf\e>A5Ai|\ corhf\AC céA*o *oo gAó 
peA^ t)íob, 7 óíp*ó cú cia hé ^n c-AmAt)«án 
1 n*oeifve,A , ó An f^eit.'' " T)o-5eobAi*o fiAt) 
rAin gAn c-áitvoe," Afi An f\í. g^^f^ 1 ™ 
Conán lAjv-fAin ótim a rhtnncipe, 7 ní móp 
50 jVAit> a^a Aige Af\ a f?peA5fVA ■o'innpinc 
An ctvát óonnA^CA*OAf\ ceitf\e céA*o T>éA5 
peAp ApmtA éix)igte *oÁ n-ionnfAige. 1onn- 
ftngeAnn ConÁn 7 a rhtnncij\ iat), 7 *oo 
peAtv<vó gteo 5-Áit)teAó eA€Of\tA, 7 5-AbAnn 
ConÁn 7 a rhwincif\ z\úotA ArhAit peAbAic 
cfé eAtXAin *oe rhm-éAnAit>, nó mAp 
onóom o^AOf-ofSAitxe jm tpéAT) óaojiaó aj\ 
rhAóAif\e féi*ó ^ó-pAijtfins, 50 nÁf\ fÁ^AT>A]\ 
peAf\ mnifce fséit beo A|t An LÁtAif\ fin 
•oíob. 

107. "lp be^5 An cAi|\be 'óúmn iat> fAin 
a rhA^bAt)," Af ^n Hi*oif\e ÓjA-AfunAó, " óift 
if 1AT) An rhtiincií\ céA*onA -óéAnpAf corh|VAC 
'n-^ix n-AjAtt) 1 mt>Áf\Aó." u ílí tiArh- 6 7 

Iai*ó tteAf ," Af\ Con^n, " ói fi pAi fifi* mif e iat> 
Anoóc 7 rnÁ óofAjungeAnn aoii *oinne aca ip 
é óípe^f An c-UAttiAf." Caicit) An Aimrifv 
iriA|\ rm gu|\ ttnc An oi'óóe, 7 *oo gluAir 
ConÁn 50 hAifim-gtéAfCA 50 tuonA*o An 
óaca 7 T)o Ung 1 tneAfs An ám(k. Híoja 
X>'f at)a *óo AttitAit) fin, An CAn -oo óonnAi|vc 
An cfvéAn-óAiLLeAó A5 ceAóc pÁ'n ^p, 7 í 
Af\mtA éix)igce 7 twiT>éAL aici 'n-A LÁirh, 7 
é tÁn *o'íoc ftÁntngte, 7 -oíf fcóCAó 'n-A 
poóAi|\, 7 An zau tAmi5 ótim An céAT) pif\ 
T)0 tM rriAfib, t)o óuimit euro T>e'n T)ig *oo 
Erí 'jw* mbtn-oéAt t>á tiéAt, 7 *oo #j\eAt> 'n-A 
feAf Atti, 7 t)o ótnrrnt *oo'n *oa|aa peA|\ 7 mA|\ 
fin T)0 tóg fí f eifeA|\ t)e pjieib. Pf\eAbAnn 
ConAn 'n-A feAfArh 7 AT)u£>Aiftc, "A óAitUg 
trieifgig rhí-f5iAtriAig ! wa CÓ5 Aon -otnne eile 
•óíott fAin, ói^a tií f aca mife Aon T>uine tdáji 
rhAptiAr iMArh 'n-A t>eAtAi*ó AfAÍf 7 ní triAit 
Uom a feicfinc Anoif/' ílí r5Annj\A*ó nÁ 
eAgtA 'oo gtAC An óAitleAó fiontie, aóc a 
ctAi*óeArh a tAffiAms aitiaó 7 a tiAgAi-O *oo 
CAtiAi^c Af\ ConÁn, 7 T)o-f\inneA*OAf\ corh- 

f\AC pei$ ftHtCeAÓ fAOttflAÓ CAtttlA Cf\Ó"ÓA 

c|\oi*óeArhAit corh-uAitifieAó móifWbéimeAnn- 
aó, 7 T)0 rhéA*ouig An corhtAnn aj\ ConÁn, 
lonnuf 50 f\Ait> t)Á c|\aoóa"ó 50 mó^ 7 An 
CAn T)o rhottng An óAilteAó fAin t)o ceitg 
a ctAi*óeAtri 7 a rsiAt iiAiti, 7 T)o |\it óum 
ConÁm 7 'oo tuig cf\tiAit)-g|\eim ^a n-A óom 
A1|\, 7 *oo £05 fí fUAf Af\ 1Í1A01L a gtiAlAnn 
é, 7 'oo t>UAit p a t Áj\ púiti é, 7 T)0 ceAngAit 
50 C|\tiAi*ó x^ArngeAn T)o-f5AOitxe é, 7 t)o 
cuif\ a|\ rhtnn mnne x>Á fuócAóAit) é, 7 
A*out>Ai|\c teif é Ovap pA^n pig-oeAnsAt x>Á 63 piAtM'ó, 7 anntMin Tj'-Aitttecrouig fí ax\ 
ftu^g tnte. 

108. X>o gluAif An fiA*ó-óxMttex\6 ótim An 
X)v\nA 7 óu^it) mAf\ a fiAib Conán 7 A'oufrAific 
leif, " & Con^m, azá pé a^ -oo óum^f pém 
póipttin o|\c péin ^noip ó'n rnóir>éi5e<Ari 1 
n-A bpuiLijA, óip if rmpe mÁtAM^ f\íog n.A cít^e 
peo, 7 m-Á pór\Ann cutta mé £eob,Ai*ó cú 
c^nAtn, 7 tnunA bptnt cú tAápcA teip fin, 

lUlgim ^Am' A1(W\A\t> S^VS^ 5° *OC1UtttUT) 

b>Áp Anu-Af\Al -ouic." 1f -ArhtAit) tM an 
óAJlteAó fMin, tM cfí tiOfitAige m j;aó fCAiru 
pi^oAil léi, 7 ^ p«f íoóCAfiAó x\5 iompót) 
AnuA^ >Afi a fmigín, 7 a X)Á f úit fttngte cttf 
tiojAUMge fiAp ^n-A cestui 7 iat> -Ag fít>f itexvó 
btvAó«Ai*6 7 potA, i t)0 t>í ceicf\e hottf*Aige a\\ 
pA*o m 5-AÓ lon^Ain r>Á tvAib uifiti 1 *oo tM 
oi|\eA*o T)uifvn tvíg-rhíteA'ó *oo ón^p 1 scLÁfi a 
héAT>Am, i oi|\eA*o copoáin t>o órwp 1 gcLÁp 

-A tlOÓCA, 1 -Atl COIjAC Ó&ATH1A 1T)1fl -A T)-Á 

ftirmeán, 1 t>o fe-ApjM*ó mótv-ub-Att -Ap ^aó 
tunbe -o-Á potc 5-A|\t> ftim ci-Atvóutt, ionrmp 
5«|\ tV A*ób-Af\ fs-AnnjA-Ait) a peicfin. 

109. 'Oo La£>ai|\ Cotixin 1 if é xVOUt^Airic : 
" *oa|\ mo bfiAt^ a ó,Aittig grvÁnn,A, ^n b^f 
if cAtKMifnige t)xS|a ctt^A-ó -o'Aon -oume 
\\iAm, 50 tnb' fe^f|\ tiom a puLAtij; ri-Á *oo 
fwiAit-fe -o } oittpéipc T)MbtAi*óe t>o póf\A*ó, 
nó póp a beit te pÁ*ú ^5 peAjvAib n^S tnn^ib 
OipeArm gu^ coAngUvú tné te ^eAn-rhÁtA^ 
píog Oite-Áin n^ mt3eo. ,; Armp Ain *oo t^bAi^v 
An CAiUeAó 50 ceAnnfA te ConÁn -j at>u-„ 
5<Aif\c : " YÚÁ póf-Atin uú tné >a ttíg-rhíte 
mtnppi*ó mé An |\í 50 n-A b-Atiuf-Aóc, 7 
^éAtip^T) t\í "óioc pém A|\ -An oite^n fo.^ 6 9 

"T)Á n*oéAncA pí &V An "OoríiAn triom," Ajt 
ConAn, "ní hé AtfiAin cu ftófA-ó, aóc ní 
tiemn A5 péACAin ojac." AnnpAin T)o §Iac 
buile 1 otc at\ óAitteAfc, -] có^Ann ConÁn >ár 
An Áic 'n-A fAib, 1 "oo óuifi j?Á'n j\íg-óeAn5At 
nniie é, itiaja a j\ai£> ^aó tojiAon a^ -out 50 
cnÁnfi Ann, 1 An piAn A5 xmt 50 c|\oi"óe aij\, 
lonnuf 50 fiAib as btiitf\e 50 nuAtttÁfAC 
mA|\ tAfvb tornte. 

110. Ci*ó cjtÁóc *oo b' lon^nAt) te mtnncijA 
ÓonÁm a fAiT) *oo tM fé -£An ceAóc, 7 uóit> 
50 I1ÁIC An óorhfAic l connA|ACA*OAfv 511^ 
tiAitbecróA'ó An tuóc x>o rhA|AbAT)Af\ An IÁ 
|\oirhe fm, 1 fniAomi*o 'n-A n-AigneA^ gup 
CAilteA'ó ConÁn. Acc óeAnA nA pifi *oo tuic 
Leo An IÁ |\oirhe fin, *o , ionnftngeA*OAf\ ia*o 
50 CAtr ^ An *oa|aa IÁ, ionnuf gtifv c|\aoóa"ó 

teO Afl All tÁCA1f\ fin 1AT>, AÓ€ Aon tAOÓ 

AtriÁin •o'puA'Otng OfSAfvó ctAi'óeArh guilt 7 
•o'piAptung *óe cf\éAT) *o , Aiút)eo , ótii§ An 
ftiiAg. "O'mnif An c-ógtÁó 5ti|\At> í au 

ÓAlUeAÓ T> , A1CttecrÓtllg 1AT). X)o tel^eATOAtA 
UAÚA é 1A|\fAin, 7 A*OllbA1tA€ OfSAfl £0 

bpAijvpeA-ó -péin An -oajaa hoit>óe r* n t>óitt. 
<Vou$Aif\u *OiAt\mAi*o 7 5°^ 5° ttpAinpnoir 
pém mA|i Aon teif . 

111. gtUAIffO f ÓmpA 50 LáfcAlft Atl ÓAtA 

7 Uiigro 1 meAfs An áif\, 7 ni"of\ óiAn x)6ib 
Ann 50 -ocáinig An éAitteAó 7 a Trtp f cócaó, 
7 nío|\ téig Of 5A]A T)i X)0 tógáit aóc -oíf An 
CAn *oo ótJAi-ó 'n-A coriró^it, 7 nl fSAnn jaa-ó 

TiÁ eAgtA X)0 gAb 1, AÓC A CtAfÓeAfh ^ 
tA|A|AAin5, 7 A hAgA1"Ó T)0 tAbA1|A€ A|A OpgAjA, 

7 t* 1 ™ie<A'OAfi corh|AAC peig putlreAó pojA- 
óAtmA |\eAóctriA|\ pó-gomeAó, 7 t)iox>Ap -dp 7° 

An teA'OfA'ó f Am Aimfifi imóiAn, tonnuf 50 
f ai£> An óAitteAÓ x>Á cIaoi, 50 X)cti5 OfgAfi 
béim ctAi*óirh *oÁ ínonnfAige, 51^ rheAf An 
ceAnn *oo titiAin *oa cotAinn *oe'n £>éim fin. 
JJi'óeA'ó t>o C115 An óAilLeAó bAoit-Lémi aja a 
cut, ionnuf 50 n'oe^óAi'ó f eAóc scéitneAnnA 
•oe'n t>AOit-téim fin, 7 ó neAjAcrhAife nA 
móifi-t)éime fin gup ttnc An ctAi-oeArh Af a 
lÁirh óutn cAttfiAn ó OfgAf, 7 An feA*ó *oo 
t>í fé A5 có^Ait An ótAi"óirh *oo p\t An 
óAitteAc cum fiuttAit. *Oo rhAj\tt T)iAftriAiT) 
7 5°^ ^ n *°^ fCóCAÓ 7 An tteific "o^icbeo- 
•óuig An óAiU,eAó, 7 mAf connA|\CA*OA|A 50 
f Ait) An óAitleAó A5 imteAcc x>o tuAf cof ó 
Of^A^ fitix> 'n-A -oiAit), 7 ^ tnbeit t>óib 
fó-*óiAn uifti Y^ n cóija *°° timóeAlt fí An 
T)ún f a nAOi mA|\ nAó f éAT>f At) f í *otit if ceAó 

A5 A f Ol^feACU *DO tMo*OAf\ An ÍAOÓflA'Ó *ót. 

Annf Am *oo §Ab gott 'n-A comne 7 an *oif 
eite 'n-A tmai*ó, 7 1A|\ 'oceAsrhÁit Af a céite 
t)i fém 7 T)o 5°^ *o° p eAf a*ó steo f tutueAC 

eAUOjACA 7 COtflfAC CAttttA CféACCAÓ, f A tTIAf 

•oo tM An óAitteAó óuifpce ónApAó, tnÁtAif 
fíog 1nfe nA mt)eo, 7 5°^ meAf-óAtmA 
mAC tTlófnA. 

112. An CAn T)o rhottng A<n óAiUeAó í 
pém *oá ctAOi as "Soil, •o'iomptng p uai*ó t 
-oo téis fí í pém 'n-A féim fó-feACA, 7 ní 
fA*OA -oo ótiAi-ó An CAn -oo ceAngrhtug 
T)iAfmAiX) 7 Of^Afv tnpti, 7 *oo fíteA*oAf í 
tteit ceAnncuigte aca, 5i"óeA*ó x>'éifig fí *oe 
téim éA*oufom mneAttuA lonnuf 50 n*oeA- 
óai*ó fí of ceAnn *OiA|\mA*OA 7 OfgAif tAff a 
AmAó 1 5f a*o Af An t)f Aitóe, 7 téig í fém Af 
fiubAt 50 c^oig-eAfSAit). gi-oeAt) X) ; flU 7* 

T)iAftnAi*o ó T)tnbne «i|\ti 50 cApAi*ó 7 *oo 
teAn mf An tóifv í 7 An CfiAOifeAó *ÓeAp5 
beAfictngce 'n-A geAl-*oói*o At$;e, 7 tug fogA 
uf\cAi|\ *oe , n cfteig púiCi, 511^ cuifv jtat) 
Láirhe tAOic *ói 1*01 1\ c^Ann 7 lAfVAnn cfié n-A 
Cfoi*óe. T)o cui^ An óAitleAó Afv -ouuium 

T)1 £1A1*Ó-f S^eAT) ^r^ 1 ^ CtOf Af\ pe-At) An 

•otmA tnte, 7 *oo £>AineA*OAf\ a ceAnn *oi, -] 
cuifeAT)Ap aj\ cuAitte é A5 T>of\Af An X)úv\a. 
AnnfAW cjaiaLIait) caj\ a n-Aif cum a 
mtnncifie 7 tti£;AT>Aj\ fgéAtA nA CAiltige 
*óóib 7 bA t«úg<\i|AeAó ia*o ó nA f^éAtAib 
fin. 

113. T)ÁIa An ^°§j At1 u^ *° cuaIa 
f5|veAt) tiA cAitlige, T)'Aitm su^Ab tnAfb *oo 
bí fí, 7 *o J éi|Mg Af a leAbAit) 7 *oo cuij\ 
cotfictunnrnugxvó aj\ a fUiAgAib, 7 •oob' iomt)A 
5Aif5i*óeAó saíac 7 Laoc íáith^ tÁn-óAltriA 
1 nt)ún An fvíog An c ^ n f^ lri - lomtújM 
pAnn n(5ifieAnn, aja An ^céAT) ArhAfic T)e'n 
IÁ Afi n-A bÁfAó cÁn5A , OA|\ 1 n-AgAi*ó ha 

CAtfAC, 7 T)0 bíOT)Af\-fA11 1 n-mneAtt CACA 

fótnpA. teif fin céix> piAnn éifAeAnn 7 An 
ceAtfAf 5Aif5i*óeAó ón T)orhAn Uoi|\ *oo 
tÁini5 teo 7 An tli*oif\e ó|\-A|\niAó cttfotA -| 
^útA \y\a\k t)o geobAt) -piotA^ ufté TS^ca 
cotm, 7 bA fAitiAit te ^Aifb-eAf gtófAó An 

C|AéAn-|\tl At A|A tU5AT)A|A Of\ÚA. Acc ceAnA 

•oo b' é cfíoó An rhóif-gteo fAin trmnA 
n*oeAóAi*ó peA^ \a\\ ^T* fUAf ^^ fí°r 1 
n*ooitfmib nA uAtrhAn, níojA imtig neAó *óíob, 
acc AriiÁm An fí 7 beA^Án *oá rhtnnofi T)o 
cuai"ó 'n-A jAAon mA*ómA iDo'n *oún 7 iat)ai*o 
^eACAoi An *oúnA o^tA pém. RéAbAix) 7 
bjMfi-o piAnn éipeAnn 7 triAfbAiT) gAó n-Aon 7* 

r>Á *oC/&fitA teo, nó 50 rroe^ó^o^ mAp a 
jiai5 av\ -pí, 7 *oo 5|\ifeAT>AH ah cfió caca *oo 
5f t>á AnACAt, 7 C115 Of5Aji fige fAnnuAC 
T>Á lonnfAige 7 iA*óAnn a *óá U\irh teA5Ai|\e 
Iáv\-a\\\\act:a 'n-A timceALt, 511^ 5uaií 
£0 tAtAtfi é 7 *oo ceAn^Ait 50 cfuiAi'ó 
'ooc^Ai'oeAc é. "TlÁ triAf\5 1116/' Afi An pí, 
" 7 geobA cú cíof 7 CAin tiAirn peA*ó mo 
fAOgAit, 7 trTmgeAn triAjA rhnAOi Tto'n 
tli*oi|\e Óp-AjAmAó." "tuigirn-fe-pAnV AfvtriAib 

5411*51*0," A\\ *OlAf\rnA1*0, " HAÓ pÁSJMtf» AV\ 

aic feo 50 5fAgA*o-rA ConÁn." "Do-geo- 
5aijV' Af\ An fí. teif fin *oo ctni\eA*ó 
zeAczAM[\e aja óeAnn ConÁm, 7 lAft *o"ceAcc 1 
Iacai^ t)o, *oo f 5A01L Of5Ai\ "oe'n fíg. 

1 14. 1f AttitAit) *oo "51 ConÁn 7 é fCfiAOilxe 
fpotcA 'n-A óneA*óAi5 *oeAiv5A ó'n 5ceAn5At 
nnfie 7 a 5éAt a pltiCA 7 a ftni5ín 50 téijf 
polXuA ó fCAi|A-í?ix\cLAi5 nA CAiUige. " TXdf 
mo bfUAtAiV' ajv 'Oiaj-i mAi*o, " if olc a óuai*ú 
corhfiAC n^ CAiLtige 'ótii'c, a ÚonAin, 7 if 
me^fA 'nÁ fAin *oo óuai*ú a zocrhA\\c *ouic, 
ói|A acá An béAt iute *óíoc aici." "Lingim 
1 5£ixVónAife nV AjMn," Af\ ConÁn, " mtmA 
mbeit mé -p^nn tA5 ocfAó 5^n biA*ó 5An 
*oeoó, An ueAngA ttnfteAó a*ou5aii\c av\ 
bAO-c-óoriijuvú fAin te ponotriAiT) tiom 50 
n*oéAnpAinn a ffvACAó 7 a f\éAbA*ú Af *oo 
5éAt attiaó, 7. a *ÓiA|vmAiT) nA mt)An bA óójaa 
"ótn-c biA*ó nó -oeoó a tAbAifc ó«5Am 'nÁ 
5eit A5 mAoi-óeAfh nA cAittige opm." 
-AnnfAin C115 T)iAiimAi*o buvó 7 x>eoó óui5e, 
7 *oo óAit Cotu\n a fÁit X)ío5. " A ConÁm," 
A\\ 'OlAfAmAIT), "if cneAT)Aó acá *oo 5éAt 7 1f 
cfeimte auáit) t>o pt«CA 7 if m °\\ Ar\ c-ac 73 

&cá ic AgAi'ó, 7 tnÁ 'p ia*o pó^-A n>A CAitti£e 
*oo óf éAóunuig mA|\ fin cu if mófi -Ati cf e^c 
T)0 t)í aici •útnc." <( tlA ntnte 'oíombÁit) 
ot\m," -a^ ConÁti, " Aon twine tf^ócp-áf 
poc-At tiotn níof tnó Af\ corhnác nó Af\ 
toórh^jAC nx\ oditlige T>iAbtAi , óe, 50 n*oéx\n- 
tMT> min-gfe^tnAnnx\ t>a 6o\\p, 7 m^p an 
SCéATmA wa \\aóax> t)0 óorhjtAC te naon 
óxMttig 50 Lá 'oeitM'ó mo f\Aog^a tnte." 

115. Ci*ó cfiÁóc T)0 pófxvó mge^n ^n fiíog 
T An 5^ i r5 1>óe ^^ ófi-^p™^ 6 ^ e 6éite, 7 tug 
An |\í feoi*oe 7 triAOine lotrmA UAifle t 
mófvÁn éAT>ÁtA "óóib, 7 *o , uUrhtiig pAnn 
éifieAnn tons tomnoócÁm óurn cfUAll 50 
íiéi|Ainn. Ci*ó ctvÁóc a^ mbeit "óóib Ag 
gAbÁil ceA*OA A5 An pig 7 ^5 a rhumafv, 
tÁinig f^éAtA óuca 50 j\Aib pi^'ó bAttAó 
beAnn-óofAcnA Afi An bpAicóe 7 fcjtfoc x>e 
gAó tnte *óaú Aifi, 7 A*óAfCA óif\ Ain, 7 ceitjie 
cofA Aifi5i*o j:aoi, 7 gtifAb é btró Áitte t>a 
b^ACA fúit "OAonnA *o , Ainmincib piArh. 

ÓIHI5 An jAÍ 7 An tAOÓflA*Ó f A1t1 «lie Afl AU 

b-pAitce, acu ArhÁin ConÁn t>o bí Afi <a 
teAbAi"ó teigif . T)o f5AOiteA*ó nA com 7 nA 
5<A*óxMt\ 1 nTHAit) An pArt, 7 "oo teAtiA*OAfi é 
CAf\ rhAOilmn cnoc 7 fliAb n*oiAtfu\ij\ n-oo- 
eotAif, 7 *oo leAnA*OAfi An Laoójwó é mAft 
An 5céA*onA. tlío|\ óiAn t)óib triAf fin ^uja 
éifvig ceo 'r\-A T)cirnceAtt lonnuf nAó b|:ACA 
Aon -oíf xríob a óéite, 7 *oo feotA*ó ah 
c-oócA|t fAin *o'£iAnnAib éijveAnn 1 gcoitt 
*oof\óA Airhféi'ó 7 *oo bíot)Af\ ciAti t) , Aitnfi|\ 
A5 oib|MiigA , ó cfé 5^0 Aó|\Ann T)Á *ocá^Ia 
t)óib 50 |\Án5A*OAí\ C|\í CAifteÁm x>o bí Y^^ 
Scoitl, 7 cfUAtUM-o óum An óxMfteÁm -oo b' 74 

fch5f e *66i& 7 t)0 óonnAf CA*OAf An Aon beAn 
•oo b' ^iite *oe rhnÁib An -oorhAin 50 
coirh-iomLán, 'n-A feAfAtfi 1 rmojiAf An 
óAifte^in 7 comneAt Afi lAfd'ó 'n-A Lánfi. 

116. X)o beAnntngeAT)Af t)i 7 n'p&ippw- 
geAT>Af *oi ci 4 x\n Áic 'n-A pAbA'OAf, nó c <^ 

tXA CflAÚ nó bA ClgeAfnA A1f. "AcÁ," 

Af x\n mgeAn, " nÁtfiAiT) *oíb-f e, eA-óón 
OittpiAfc nA ^CAifteÁn nT)iArhAif\, .1. 
•oeifbfiúfv iomnoctÁin, 7 if í tk> bí 'n-A 
fiA*ó A^Aib-fe *oa fiA*óAó -oo £>Af\ meAttA*ó 
Annfo, 7 *oo ótnf\ fí An ceo ú*o m X>a\\ 
t)cimceAtt óum fib t>o "óeAgAitc ó'n 5Ctn*o 
eite óum f eille ofAib, 7 nÁ €151*0 ifceAó 1 
n-Aon óAifleÁn *oíob fo, aóc cfiAttAi*ó *oe 
UiAf cof Af An xSic f eo." " tlíof gAb eA^tA 
nÁ AnbfAinne finne fiAtti/' Af Ofg-Af, "7 
acá *oe fó-rhéA*o ^f T)CAfCA 50 mb' fe^Aft 1 
linn bÁf T>'f AgÁit 'nÁ a putAns niof fiA." 
11 AcÁim 'OÁ pó^f a •óíb," Af ft, " nÁ blAifit) 
bfAon *oá ctii*o *oige nó bei*ó fib mA 
AitfeACAf." "Hi péiT)if An fgéAl a beic 
niof rneAfA," aja 5°^ " Ó1 F mu^ bfAgAtn 
•oeoó geobmAOi*o bÁf *oe'n CAfc." 

117. -dec ce^nA céi*o ipceAÓ Wn 
CAifíeÁn i *oo hi cAitteAC móf meifgeAc 
f ómpA ifcig, 7 *oo cuif pi f Áitce pómpA, 7 
At)ui)Ai]AC ieif An mgm *oui 7 *>eoc a 
tA^>Aipc cum nA ÍAoc|\Ait>e. "Hi ciubpA*o," 
Af An mgeAn. " Uigró i101n, ,, Ap An 
ÓAiiieAÓ, " cum An cAip teÁm feo Amtng 
mAp a bptni An *oeoc." Uéix> piA*o iéi 
iA|\fAin, 7 cug An cAiiieAc poiceAc *oe 
•015 bÍAfCA cuca, -j 1A]A n-ói nA tnje *oo'n 
ye&]\ 'óéi'óeAnAc *oo cuireAT)A|^ a iÁrhA 6 75 

nA gtiAitbb xn'ob tnte. ^nn-pAm T)0-ninne 
An cAilleAc gÁine 7 'opAfjung *óíob 
cionnuf 'oo bíotxxn. T)o jrpeAj^itt "^oXX 7 
A*oubAinc, " -c\cÁmAoi*o 50 cubAijxeAc." 
u bei*ó pb níof meAfA," aja p, " ói|t 
béAjijTA'o-f a bÁf 5|\Áin eArh Ait *oíb 1 n-éinic 
mo "óeAnb]\ÁÚAn riiAic 7 a rhnÁ *oo úuiu Lib, 
eAX)ón LomnoccÁn Sléibe tlifrpe, -j ní'L 
*oe cÁin-oe A^Aib acc aja ^at) ConÁm 
IÍIaoiL *oo ÚAbAi]\c bom." 

ll8. lAnfAm *0 ? 1TTIÚ15 Afl CAltteAÓ uaca 

•o'éi-p ^ÍAir 'oo cup opcA, 7 'OfÁj ia*o 50 
'oubAC tnibfiónAc. tTlAn fAin -oóib 50 
-ouÁimg An m^eAn cuca, 7 *oo ctnn a 
ceAnn 1-pceAc tné ftnnneoig 'oo bi aja An 
^CAifbeÁn, 7 -o'yiAtrptnj; -oíob cionnur 'oo 
bíox)A|i. " <\uÁmAoi'o 50 cnéic Laj,'' 'oo 

\\Á\X) OrgAjl, "Ó1N T)0 CUICeA-OAp nA LÁTTIA 

tMnn." " ÚnuA§ pam," an p, " tAocnA"ó 
com bneÁj lib 'oo ctnam ArhlATÓ, "| ní't 
fAJÁit teigir 50 bjiÁc "óib gAn x>eoc 
x)^A§Áit Ar conn nA mbtJA-ó, 7 ní'L *oe 
cÁijvoe AgAib acu ConÁn a ÚAbAinc téi, 
1 *oÁ mbeAt) fbtiAJ Aii -oorhAin A5 ^AbÁit 
t)e clAi*órhib tnnci ní 'óeAngf a*ó riA*o tnnti 
gAn Ja *ÓeA^5 *ÓiA|imA'OA tlí T)tnbne, 7 
nAÓA-o-rA 50 *ocí An -pi AgiAtitt-Mt) An ctnnn 
An uAn jiACAf An cAiUleAc 'n-A co'oLa'ó, 
óin/> A T* Hi "^B^f 51 A ^ fto-mon "o'Or^An 
rut connAinc mé juaiti é te méAt) a clú ■] 
a j^ifSi^o, 7 níof mó An cAn connAinc mé 
Annro é, "\ ní't ní nÁ rÍAit Y AT1 'oomAn ir 
mó rAi-óbneAr 'nÁ me, 7 ir LeAc-rA An 
c-iomLÁn *oe, mÁ jeobAin bom mAn 
mnAoi, a Or^Ain." T)o t&bAip OfgAn •] 7 6 

<vout>Aific 50 mbu*ó í a jiogA CAn trmÁib An 
T)orhAin. 

119. <dn cÁn t>o cuAi'ó An ÓAibleAc cum 
ftiAm, t)o cuait) ad mjeAn 7 a cmtiAÍ 
coirh'oeAccA 50 'otm jvíoj OileÁm nA rnt)eo, 
7 btiAitiT) a 5 An -oo}\aj\ "O'p&rnuij An 
T)oinreoin ciAbí Ann. " UeAccwi]ieAcc acá 
A^Amn ó pAnnAib 6i]\eAnn/' &]\ rí. T)o 
téi^eAX) irceAÓ iat> *oo bÁÚAin An in'05 7 nA 
triAiúe eibe t>o bí caj\ éir ceAÓcA irueAÓ An 
cati 'oo ciiai-ó "óíob ceAgniÁit Le pAnnAib 
6i]ieAnn iaj\ n*oéAnAtri ioinAi*o ciiAnmnjúe 
t>Á Loju^ 7 -oo bío*oA|i bÁn -oe búcjÁin ó 
f géAb X)'f AjÁib uaúa. *0'urhUnt; An mjeAti 
t)o, 7 Tnnnir gti]\ bAmeAxi) ha bÁriiA ó 
nA gtiAittib -o'£iAnnAib ÓineAnn u]\é 
•ónAoi'óeAcc •] |:eill-beApc -oeinbfeAÚAn 
LomnoccÁm. " DeA^ a ó)\ei*oiin-re 'oe'o 
jbón/' ^ji ConÁn TÍIaoL, " óin ní b<\mp trír 
p\\ An T)oiriAin nA bÁiriA -oe'n occAn tí*o." 
" T)Á rfiéi-o 'oo *óócAr ArcA," a-]\ aii m^eAr^ 
" X)o bAm Aon ÓAibteAC AtriÁin nA lÁrhA 
■óíob tube, 7 *oÁ mbeicéA-rA -n-A brocAip " 
— "1r beAj Tn'ion^AncAj" Anoir," A|\ ConÁn, 
^iat) a 5 cAiLleAtriAinc a lÁin, 7 jrór T)Á 
jjCAiblnoíf a gcorA Le "oub -oo com|\Ac be 

CAllblj." 

120. T)0 JAb ATI ní 7 A 11 ÍAOCjlAt) A 

ijculAi'óce caca umpA, 7 *onbAi]ic le ConÁn 
ceAÓc leo t/^oinirm a ca^atx ThibAipu 
ConÁn nÁ iaacax) Le n-A triAncAin 1 n-Aon 
Áic 1 mbeA*ó cAitbeAÓ. " ly ]:a*oa gunAb 
iAt)-fAn 'o'fÁ^A'ó úufA 1 ngéibeAnn 5 An 
póinicm one," aja An tlitnpe T)wb, "7 ca-ji 
tnrme Atioif fuí ciocfAf An cAilíeAc ^at)' I 77 

■óÁit, óin iy cipue •óinc-fe fóijuúm or\ÚA 'nÁ 
•óúmne, rnó|\rhón ó bímíp aj; congnAiii 
teAc." " T)aja itio bniAÚAn," ^p ConÁn," ní 
beA^ born rh'foijr-eAcu tn, 7 ní feifnvoe 
fibfe mil Ann, óij\ ó buATO ]i or\CA ftm, if 
*oeirhm nÁ buAi'ófeA'ó fUiAt; An *oorriAin 
iii|\ci, 7 rnÁ cÁ pbpe 5A11 céitt ní hA*óbAji 
y<\m 50 trtbemn-fe ArhÍAit)." 

121. Cit) c|\Ácc -oo cniAU, ah |\í 7 iia 
pi*oi|\i eite 1 5Ciiroe<xcc<viíi nA hingme, 7 
beijnt) An co}\n teo, 7 iaji noccAin An 
ÓAifleÁm t)óiV) b|\ipt> 7 né&bAno n^ -ooirtfe, 
7 Ú115 An mtjeAn -oeoc T)"piAnnAib 6ine&nn 
4xy a 11 ^cojAn, 7 iDO ceAn^l&'OArt a bÁrhA *oÁ 
ngtiAitbb corn ttiaiú 7 *oo bío*oA]\ ruArh. *Oo 
póg OfgAn An mgeAn 7 tfpAppjjOg *ói cé hí 
f éin. " -<XcÁ, m^eAn -oo ]\íj t,oc uxnn rmr*e," 
an fí, " 7 if é Ú05 nA CAipteÁm peo 7 úuz; 
fé a r\Aib -o'ón 7 'o'AijtjjeA'o 7 *oe -peoi-oib 
UAipte eibe Aige 1 'ocAifgi'ó ionnc& 'ÓArh-fA, 
7 & gcúpAm a]a An 5CA1II15, rriAn if í x/oit é 
fém, 7 ni't cijeAnnA j?A'n -oorhAn tiac bpnt 
a -óíot r>e fppé Ann/ 

122. 'O'éinij; An c&itbeAC 50 moc ají 
mAi-om, ói|\ 'oo b'f-A'OA béi ^An ConÁn 4 
beic Aid, 7 Ar\ bféAÓAin aitiac xn t)o 
connAinc yi 'ooijApe An ÓAi|4,eÁin tnte 
ttéAbÚA, 7 pAnn Cir\eAnn 'n-A ye&y Arh Ann, 
7 An mgeAn Vi-a bpoÓAin. "O'pll irueAÓ 7 
t)o ctnn a cuLai-ó caca tmnpi 7 cÁmig Tnonn- 

&ije nA pémne. ^dn cAn do connAinc An 
ngeAn An oilt-pi <\yr ÓAiUlige Ag -oéAnArh 
Air\ci do y^neA-o 7 A-oubAinu, " a > ÓiAnmAi , o 
ui 'Dtnbne, intmA mtnnbp'ó cuf& An 
CAiiLe<xc acáttiaoi'o uite CAittce." *Oo bo^ 7« 

7 T>o beAjicui§ ThApmAVo 411 ÓpAoifeAÓ 
*Óe^5, 7 cuj; 1*054 upÓAiji *ói T)'ionnpxit;e 
nA CAiUtijje 50 n'oeAÓAi'ó cpé n-A ctiAb 50 
cpoi*oe. " A X>é *oÁ n-At^iAim," Ap An 
éAitteAÓ, " if mAipg 'oÁp bAin An c-upcAp 
pvm, óip if f feo fteA§ 'ÓiAfirn&'OA Hi 
*Óuibne cftApiA mo clei^" i6 )y i ceAnA," 
Aji TDiAjimAit). t( tnAifeA*ó," Ap p', "rnunA 
mbeA*ó An c-uficAp pun, *oo bAinpnn nA 
cinn t>ib tnte ; " 7 iaja fiÁ*ó nA bpocAÍ f Am 
t)0 tine An c-AnAm Aip:i. *Oo ppe&b Oj^Ap 
1 ^coinne tia hmjme 7 *oo póg 50 *oil 7 50 
tríocjiA 1, 7 mi piAnn tule rriAp An gceA-ona. 
123. T)ÁÍa ConÁm iaji n-imúe&cc Wn 
pig 7 *oo nA LAocAib *oo bi 1 n-A y<\pp<vó Af 
An t)un 'o'ionnpMge pAnn néipeAnn, -oo 

JAb UATTlAn 7 eAgÍA J101TT1 An gcAitbj é, 
mA|\ 'OO Ctl&ÍAI'Ó T>0 ]1Alb p' Ag b}\AC Ajl 

ireAÓc ^a n-A •óÁit, A*oubAipc nÁ|\ -óíon -oó 
beic 1 n-Aon Áic T)e'n pioJACc p\m, 7 
At>ubAipc Le Cope Le<\c<Mi-ApmAc 7 ie 
*OÁipe LAoc-ApmAC, x)iy r>e CAoipeAÓAib 
ceAJÍAij An pi 05, "out teip cum nA Lumge. 
X)o -ppeAgpA'OAp fMn 7 'opAfptngeA'OAp x>e 
C|AéA*o An fÁú a -p&ib fé aj^ -out cum nA 
tumge An c-Am p\m •o'oit>ce. T)"innip 
ConÁn *oóib zjujwxbte heAgÍA 7 A5 reiceA-ó 
|ioim An 5CA1II15 •óiAbÍAi'óe pn "oo bi yé, -j 
nAÓ -pcA-o|?A*ó 50 pACAt) 50 1ié-ipmn. "HÁ 
pvnpM*ó cú leip An gcuit) eite -oet) 
cui*oe^ccAin ? " aji các. " Hi fAnpvo," Ap 
ConÁn, " Ó1|A AUÁim T)eimneAc 50 bpnb*o pn 
1A]\ n-A mApbAt) teif An gcAitbg, 7 50 
tnbeit) pi Annp> gAn riioiUl cum rmpe -oo 
ifcApbA*ó mA|i An 5céA*on^, 7 if bpiACAp 79 

•óAtri-fA nÁ bei*ó mé péin te y A§Áit aici. m 
u ^y cifice "óuic t)iit 'o'fóinicm t)o rhu incite," 
A|\ iat>, "7 nACAni-ne teAc." *'1f féit)in 
bb-fe *out Ann/' An ConÁn, " rnÁ'f ttiaic 
lib fém, aóc if t)eirhneAÓ nA NACAO-fA 
m'of foigfe n-A fo *ói 50 bnumne &n 
bnÁCA." 

124. Leif pn t>o §Ui*if ConÁn attiaó, 7 
t)o te<xn ati t)íf CAOife&ó é, 7 A5 gAbÁit 
irneAtt nA f Aicóe i&óib t>o bí tiAg thón ótoice 
'n-A ^eAf Arh aj\ a ceAnn Ann nómpA, 7 aji 
a jreicpn x>o ConÁn t)0 jjAb u&iiiAn nión é, 
Ó1]1 T)0 f AOlt gtin V i <XÍ1 c&itteAÓ *oo bí 
Ann, 7 t)o jut cum pubAit 50 cnéAn-tÁit>in 
1 tuAf tiA jAoice 5LAH-fiiAi|\e. T)o 
leAnAT)An tiA 5^^51*015 é t gAti bneit &ca 
a]\ ccacc fUAf Xeif, acc ArhÁm 50 nAbA*oAn 
1 n-ion&*o |\AX>Ainc t>o, 7 t)o bí ConÁn 
•oeniineAc jun b'í An cAiUleAC t)o bí Vi-a 
*óiaix), 7 t)o bíot)An t>á ieAnAtiiAinc coi*óce 
50 n'oeACAi-ó fé Af a jiA'ÓAnc ifueAC 1 
nt)iArhAip c 01 Lie a pAib céAt) míte 1 n-A 
pAt) 7 níon b^éToin teo nA*ÓAn© 'OfAgÁit 
Ain ó pn AÍe, 7 t> , ptteA'OAi\ nA 5 Aif 51*015 
caji a n-Aif x)o'n t)ún. 

125. "OÁÍAAn jiío§7nApéiíiTie'o , f AnAt)A]i 
1 nt)ún nA cAitbje An oit)ce pn 7 An Li 
'n-A 'óiAi'ó, 7 ní ]\Aib |aí nÁ cijeAnnA Y AT1 

T)OTTlAn A5 A fVAlb OineAT) < pA1*Ób|11|" 7 *oo bí 1 

nmin nA cAitbge. Cit> rnÁcc t)o cuA'OAn 
CAn a n-Aif 50 mm An níog, 7 x>o hmn^eA-o 
cunuf ConÁm *oóib, 7 if món An gneAnn 7 
&n cui'oeAccA 'oo nmneAt)An -oe'n UAtiiAn 
fAm *oo ^Iac ConÁn nomi An gCApnAig» 
^Xcc ceAnA cui}AeA'OA]\ An c-ón 7 nA -péAt)A éagf ArhtA eite t>o bí 1 n*oún nA cAitlige i 
tiling LornnoccÁm, 7 ní nAib moitt onÚA 
5<\n gitiAifeAcc acc a|\ feAti) ConÁm 
•o^AjjÁit, 7 bío*OAfi rriAn pn 50 ce<\nn 
feAÓurtiAine, 7 lOAoine jac Aon lÁ &n tojij; 
ConÁm, 50 nT)tibAinc An ní j:a •óeipeA'ó, 
"1f bAoJAÍ born " A]\ fé, "gu]\Ab é pxc&c 
nA C<Mj\j\£;e *Otnbe t)o úeAngrhing Leif, 7 
mÁ?y é, cui]ux) bA]\ pjnt x>e. J ' 

126. T> pA-pptnj; Of5^| ; ^ e ce Ari fót lc 
mime An c-acac fAin. " <duÁ," An An jií, 
" ^acac mó|\ neAriiA|\-cnÁriiAC, corhningeAr 
Yah gcAnnAijj -ótnb 1 gceAnc-tÁn nA ccnLte 
*oiAriiAi]Ae. >dcÁ unoij 7 pce a^ &oi]voe 
Attn, 7 An oineA-o eile An a teiúeAt), 7 ní 
hionconi|\Aic Laoc Y Ari "ooriiAn tei]~, 7 An 
c]\Ann if mó 'fAn jcoitt T)o CAipngeocA-ó 
A|" a p)\éAttiAib é te n.eAnc a tÁitiie, 7 
cugAnn ctiAinu nA cníce ^eo UAifi Y At1 
nibliA'ÓAin, 7 ní'l t)uine nÁ beAÚA-ÓAC t)Á 
-oueAngniAnn Leif nÁ beineAnn cum 
^iubAiL. ;> " Ltnjim-fe fAm' AjAmAib gAif- 
51*0," <vn Of5Aj\, "nÁ fiACA-o 50 héinmn 50 
b]\Ác nó 50 'octncp-ó yé bom, nó mé 

127. >dnn-p Ain x>o jltiAifeA'o&tt 1 
TKronAi-oeAcc ConÁm, An c-occAn fémnróe 
7 An ceAÚn^n ]n-oiní ó'n 'OoriiAn Uoin, 7 
gAbAlt) umpA a gcut-M'óce caca, 7 céit) 
•o'lonn-pAije nA coiUle 7 t>o cuij\ An ni 
eobAi'óúe Leo, cnnceAtt meA'óóin ÍAe 
nÁnjjA'OAn copAÓ nA ccnVte, 7 if mAÍt An 
imceAÓc -oo-jni-oíf te ciuj;acu 7 -ooinceAÓc 
nA ccnVle T)iAitiAi|ie pti, 50 DcÁimg 
oemeAX) ÍAe ojica, 7 x>o connAjicA'OAn St 

pjjAor t>e rhucAib p<vóAine 7 caici*o a 
fleAgA Leo 7 mAn^Aix) cru cuinc -| 
T>o-r\inne&T)<xt\ mo|ic móp cemeA-o 7 cuij\e- 
At)An an cní beAjAAib cnuA'ó-coiUle te c&ob 
ha cemeAt) iat>, 7 An can bA ]\órxA ia*o 
t)'iúeA'OA|\ a fÁic xriob 7 cox)t<\*oAn 50 
mAiT)iri. *ÓÁ tÁ "óéAg A|A An tno-ó r*Ain T)óib 
A5 uónATÓeAcc ConÁm, 7 iAn n-éinje 
gnéme An cneAr tÁ -oóaj t)o connA]\c&*OA|\ 
An ÓAr\n&i5 ceAnn--oub ungnÁnnA corn *oub 
teif An n^u&t Ag éinje 1 n-AompeAcc terp 
An Aer\. *0'mmr* An u-eotAi*óe -óóib 50 
]AAib An ÓApnAig pn poÍArh r;úici 7 ^unAb 
Ann t)o corn n 111 5 An fAÚAc. 

128. <<\cz ceAnA cÁn^ATjAn 50 bun 114 
cAinnge uju^Ámne pn, 7 níon b^A'OA 50 
^cuAUvoAn uAVt-jÁi]t rhón mnci, 7 T)'Aiúni- 
geA'OAtt gun b' í UAiít ConÁm í, 7 teir pn 
t)o tuACUi5eA*OAp cum nA hÁiue, 7 aji 
-oceAcc 1 opoigfeAÓc uncAin fteige *oo'n 
•oon&f t)o connA|\cA'OAr\ ConÁn a 5 geApnAt) 
connAit) cum cemeATJ, 7 mÁÚAin An ^acai^ 
'n-A reAfAm CAob teif, 7 An uAin nÁ 
uAicmjeA'ó téi mAr\ t>o jeAnpAt) ConÁn An 
connA*ó t)o buAiteA*ó buitte x>e cójroA 
cnuAiTj cnÁibe cArvpnA An 'onomA 7 nA 
•pbmneÁn Aip, 7 *oo cuineAtD ConÁn UAitt 
rhón Af be 5AÓ buitte 7 x/feACA-o 50 ur\uA§ 
Ap An 5CA1UI15. T)o jÍac fe&rvg rhóji 
*OiA|nnAi'o 1A|\ br;eicfin pnACCAHA CAiUli§e 
An ConÁn, óir\ x>o b'ionrhAin te *OiAr\mAiT) 
ConÁn, 7 cu^ u|\ÓAp -oe'n gA TJeAjvg T) ; ionn- 
f Ai§e nA cAittige te rnomLÁn a nitvc j;un 
cuin cné n-A cnoi*óe í, 7 -oo úuic p mAnb 
an An Íácai|\ pn. 8a 

129. An can x>o ctnc An cAitteAC t)o éójj 
ConÁn a ceAnn 7 -o'péAÓ 'n-A cimceAÍt 7 
t)o connAipc pAnn é-ipeAnn 7 t>o pic *oa 
n-ionnfAije 7 -oo póg -oo -oil 7 50 T>iocpA 
iAt). ÁnnpAm «oo ÍAbAip T)iApmAi , o 7 ip é 
At)ubAipc : '* A ConÁm," Ap ye, " meApAim 
nAcbpuit pgApArhAinc a^ac le corhpAc na 
gcAitteAC, 7 iAt) uite A5 cpeipiuJAt) ope." 
" Léijj CApc An peApb-compÁ'ó pAin, 7 
munA mbeAt) 50 bpuibm-pe pAnn bpeoice 
7 ^An m'Apm ^Aip^m Ag&m -oo-béAppAt) *oo 
cpovóe "0101 Ann ; 7 bA cóp a *óuic uAm&n a 
beic ope poirh An acac auá Annpo, 7 
cionnup úiocfA-ó teAc a mApbAt», nÁ beic 

Ag CpÁÓC Ap An LÁ1TT1 tÁTOip ACÁ CAitteAC A 

-oo -óéAnATTi opm-pA, 7 mun<\ mApbcAp An 
c-aú&c put ciocpAp ye 1 5cóip CACA, 
muipbpi-ó peipeAn pib uite. 

130. "1nnip -oumn a ConÁm/' Ap 5°^, 
"cionnup "oo cÁimg cu cum An aúaitj." 
<( AcÁ," &p ConÁn, 6( An UAip -o'nncig An pi 
7 ha JAi^jioig t)o bd|\ n-ionnpAije 50 
CAipteÁn T>einbfeAcpAC LomnocuÁm, -oo 
jIac UAtriAn 7 pgAnnpAt) móy mé |\oirh An 
5CA1LU5, óip -oo cuigeAt) -ó&m n&y -óíon Aon 
Á1C Y Ari piojAcc *0Am. AnnpAin gAbAwi 
m'Apm gAip^TÓ um Am 7 T)'iAppAp Ap "óíp 
CAoipeAc ceAJlAig An pioj ceAcc t)om 
coirh-oeAcc gup An turn 5 mAp x>o bi An 
oix)ée Ann, 7 xTmnpeAp -001b 50 pACAinn 
50 hCipmn, 7 A5 gAbÁit upí*o An bpAicce 
X)<\m connAipc mé *oeipbpúp LomnoccÁm 
&p An bpAiúce 7 t>o jíac eA^tA mé poimpi 
7 x>o piceAp cun? piubAit CAp rhAoitmn 
cnoc 7 ^teAnn 7 An CAitteAC a^ ruú nn »3 

■Ó1AVÓ 7 t)o cuij;cí TKMn ^ac cnÁc 50 mbemn 
aja tÁim aici, 7 5A1Ó Aon Liu t)e<x]\5 nn •óiai , ó 
aici Ag búi]\^eA*ó 7 aj; sIactóac onm. 

131. ''Híon ciAn ioatti An An T)cnéin-ttic 
pn gun -peotA-ó ip:eAC 'y&n 5C01UL feo mé, 
7 t>o bí mé An An -ocnéAn-gbuAifeAcc y Am 
An feA'ó f eAcc LÁ 50 n-omce gAn biA*ó gAn 
co-oUvó 5 An fUAimneAp 7 An CAitteAC 1m 
-Ó1A1X), 7 iAp T)ueAÓc n<\ hoi*óce An feAccmA'ó 
LÁ t>o cvnueAf cum CAÍtriAn 7 ^ati cumA-p 
A^Am t>ut níof pA, 5 An bjuj 1 gcoi-p nÁ 1 
tÁirh Liom, 7 trmnA mbeA*ó mo cuLait> 
gAifgi'ó beiú o|\m ní beA"ó gneim te céiLe 
tríom, ó -pgeAÓAib 7 ó AÓnAnn íia coibLe. 
Acz ceAnA x)o buAiLeAf mo T)nuim be bun 
cnamn 7 cAnpAinjj mé mo cLAi-óeAm aitiac 
cum com|AAic *oo ÚAbAinu -oo'n ÓA1VL15, T)An 
bom, t>o bí im *óiai*ó, 7 &n uAin nÁ cÁimj 
p' cugAm *oo bAineAf A*óbAn boiúe 7 
-oo-pnneA^ ceitie 7 'o'nncigeAf Annp\m Ag 
-péACAin pA*ÓAi5 An bic, 7 ní pvoA cuai-ó 
mé An CAn t)o ceAn^minj fgAoc *oe mucAib 
pA*ÓAme bom, 7 ÓAiceAf uncAji fteige 
pjCA, 7 mAjVoA-p muc x)e'n uncAn p\m, 7 t)o 
pugA-p cum nA cemeA-ó í 7 *oo cuineAf *oÁ 
|\ófUA , ó í, 7 An CAn -oo bi p' nóp;A 'o'iteA'p 
mo fÁic *ói. 

132. ''^nnpvm T)o cuato mé cum piAin 
7 níon x>úi^i j mé 50 mAiT)in iaji n-A bÁnAÓ, 

7 1A|\ mÚfgbMÍ) -ÓA1T1 Mf é Á1U 1 jlAbAj^ 'nÁ 

r AT1 5 CA T^ 1 5 ú' j °in ^ 5 A ^ Ari f^^ c 
cujAm Am éigm T)e'n oi*óce, An ^eA-ó t)o 
bíof im co*otA*ó, 7 cug Leif cum nA cAinnge 
reo mé. -dnnpvm AT>ubAi]\c An jtacac 50 
pAbA^ mó]\ tÁit)in 5Af\b-cnÁrhAc 7 gun ]:aT)A bí pé an io|\5 mo Leiúéi'oe 7 gup 
meA-p ré 511 1\ ttiaiú An reAj\ cemeAt) -oo 
oéAnrdmn. 7 *oo ctn|\ a^ 5eA]\]\At> AtwiMt) 
mé cum cemeAt), 7 a mÁÚAi|\ 'n-A itiao]\ 
o]\m, 7 An uai]\ nÁ cAicnije^*ó lei m<\f\ 
-oo jeA|\|\<\mn é, -oo buAite<vó btntle *oe 
có]\T)A cnuAró cnÁibe o|\m lonnur 50 
rAoiLmn 50 ngeAjij^wo 50 cnÁim me." T)o 
bAin ConÁn a cuto óa-oaij t>e AnnrAin, 7 
•oo ÚAirbeÁn é j?ém *oóib. 7 ní |\Aib o|\Íac 
*oá co|\p gAn a beic T>ub gonm ó niAn An 
có]\-o^, 7 a ctnt) reoÍA A5 bobAX) 7 AJ 
b|\éouuvó ó ^nÁc-btJAÍA'ó nA cAibbij^e. 
íC T)a]\ *oo LÁnii, a ConÁm," aji T)iAj\mAi'o, 
"An ÓAilteAc ir cioncAÓ rurA beic mr nA 
jnoccAib ]^i n ir ruAimne<vpAc acá rí, 0111 
nío]\ co]\|\tnj rí ó'n byAicce ó fm 7 ní 
coi\|\ócai*ó 50 ^cArvAró uú A|\ir -oo'n 
j?Aicce." 'ítf beA^ a cneix)im *oe*o glón,," 
aja ConÁn, ;í ói|\ do bi rí Ag ]\iú 7 a^ 
jIao-óac o|\m." 

133. 1a|\ j^Ain -o'mmr ^o\X ^ S^n ^' * 
L1A5 nA mbeAnn *oo bi niA|\ CAibte<\c Aij;e, 
7 5ti|\Ab ia*o j oí]" cAoireAÓ An níojj 'oo bi 
A 5 ^Iacoac A1]1, 7 -o'mmr -oo mAn An 
5céA*onA gAC A|\ éinij -oóib rém 7 mAj\ -oo 
riiAnb > OiA|\mAi'o -oei]\bpú|\ LomnocuÁm. 
1a|i rAin vo JAb nÁi|\e nó-rhón ConÁn 7 vo 
b'jreA-pn teir a bÁr 'tiÁ a beAÚA. 

134. ^Xcu ceAnA nío|\ ciAn T)óib a]\ nA 
hiomnÁi*óuib pn An CAn connAncA'OAn An 
c-acac AjimcA éi*oigce 7 clATÓeAm -óÁ tÁm 
Aige 7 X)o b|\inúp-óe mA|\c nó uonc 1 n-oonn- 
cLax> An cÍAi'óim rm, 7 t>o bí mA]i An 
gcéAtmA fteAj rhón cnAnn-nArhA/^ caca «5 

Aige inA nAib T)ice&\X xyiye Laoc a VnorncAn, 
7 *oo úÁmig r>Á n-ionn^ Ai£e An An ofrauJA-o 
pAin. T)o ÍAbAip ConÁn 7 AT)tibAinu, " -d 
•ÓiAfimAit) tií TXnbne/' An f é, " munA •ocige 
teAc-fA An u-AÚAc tdo triAnbA'ó -put t)o Ú15 
X)&]\ tÁÚAin ni téi^p'ó f é 'otnne Ag&mn beo 
Af An ionA-0 fo, nÁ -oÁ mbeAii) ftuAJ nA 
cnice m bAji bjroÓAin." 

135. <<\nnfAin gtuAif *OiAnrnAiT> x>e 
coifcéiinib cnoij-éAr^Ai'óe *oÁ lonnfAije, 
7 An a peicrmc pn *oo'n ac&c t)o ctnn Aon 
§Á1|\ AiiiÁin bnifce caca A]", ionnup ^unAb 
lonz^ncAC nÁ T>eACA , oAn 1 n^eAÍc&cc nó 
1 T)UÁirh-néAtAib bÁir ó 5 énn e An nAib nA 
gcnoc 7 nA ngleAnn 'n-A'ocnnceALt, 7 teir 
rm cug An m'p f m niAn uncAi|\ v& pteAJAib 
yo conpAib a céite, lonnur nÁn rhó bt&cróm 
cóinmje 'nÁ An uonAnn T)o-ninneA*oAn Ag 
bnifeAt) 7 Ag néAbAt) An Aeoin ]iompA. 
gTóeA-óctiglDiAnmAix) bAoic-Léim éAt)cnom 
ó ÚAÍAtti, icmnur 50 n'oeAÓAiT) neoariAin- 
fteAJ An AÚA15 1 leAÚ-c&ob peac<\, gi-oeAX) 
T)0 cuai-ó fteA§ TJlAnmAIDA TTIA]\ bA jnÁc 
teif cnér An aúac ó ucc 50 -pontrinA gup 
emu An conAbÍAc mA]\b aja An tÁÚAin. 
LéimeAnn T)iAnrriAit) t)Á lonnrAije 7 cuj; 
béim *oíogtA da ctAi*óeArh Y Ar> tntnnéAl 
do, gup fgAn a ceAnn ó n-A coÍAmn teif 
An mbtnt/le pn. 

136. lorncúfA T)iA]iTnAX)A 7 a tntnnnuifte 
tjttiAireA'OAn nómpA t>'éir An jníorhA fAm, 
7 ní hAiúnifceA|i rgéAÍA onúA 50 nAngADAn 
fAicce "óúnA An níog ; 7 An n*oéAnAtn A|\ An 
gcAnnAig DÓib, vo ctnn ConÁn te bÁmróe 
7 geAÍCACAf, At>ubAii\c > OiAnmAi'o, "-d 86 

ConÁm, if Arht<\TÓ 1]~ cóiji •óinc-'pe <\ 'óéAtiArh 
Anoif\ ^ÁrArh a b<\inc 'oe'n ÓA1UI15 a ctnn 
r.ú cmn jveACA óV: Áic reo, 1 n-éi|uc ^ac 
T)ocai|i 7 oc|\Ai|" *oÁ b|:iiA|iAi]" Ag irnúe<\cc 
cpé coitbob -oiAtruM|ie *oo-eotAi-p, 7 j?ój* 1 
ti-éifiic c'frolA 7 cjreólA a beiú tobÚA aji 
t>o cnÁrh&ib." An uai|\ *oo cua1,<\ ConÁn 

CjlACT) A|V Atl gCAlVllj, CUg C]\UZ THAIC A|\ 

óac;c|auc 7 CÁIT115 Ai]róe<\n& a bÁi]~ t)Á ionn- 
f Aije. " C]\éA*o pn o|\c, a ConÁm ?" a|\ 
X)iA|AmAit) ; " bA "ócng 1_iom 50 bptntiT) 
^Aoiúe An bÁif Ag ceAÓc o]vc." " >d T)ia|a- 
TnAiT)/' A]\ ConÁn, ÍÉ fÁbÁit mé ó'n ^CAitXij, 
7 bei*ó mé -ocro j\éi|\ in jac ní-ó if 
triAic LeAc 50 tÁ mo bÁip" " SmbAit, 

blOm-fA Anoi|\" A]A *OlA|UYIA1T), "7 C0111- 

geóbcvo An ÓAitleAc *óinc 50 fgpofATÓ 
cú te cÍAix)eAtr> a bpuit •oyeoit Ajt a 
cnÁriuvib *oi AmAÓ." " T)o b'fófoiji gtifi 
cAitleArhAinc o|un *oot)é^n]:Á, a 'OiAi-imAiX)," 
A|A ConÁn. "Ltiigim pÁm Anrndib gAij'gi'ó 
nÁ cAiU/freA-o," aji T)iA]\rnAiT) ; " 7 a ConÁm," 

Afl fé, " Att CAltteA]' ]\1A1Í1 one ?" 

■ 137. "Vhoji caiÚIi]V' An ConÁn. lAfi 
|"Ain *oo jttiAif T)iAjmiAiT) poirhe 7 ConÁn 
Ag imúeAcc 50 rriAtt ^eA^ cnorn-AigeAncAÓ 
n-A *óiai*ó, 7 ian ]ioccAin riA cloice *oo 
*ÓiAjAiriAix) A*oubAinc te ConÁn éijnc uiaic *oo 
bAinc 'oe'n CAitbt; t>o ctnji te bAOif 7 jjeAÍ- 
cac&j* é. " A *OiA|imAit) nA rnbAn," aji 
ConÁn, "tf mAi]i5 mÁCAiji a pug úu 7 if 
rriAinj: beAH vo AtujAom úu, 7 tuiprn p&rti 
A^mAit) gAi^git) gtijiAb cupx An céAT) *oume 
a mbAin^eAt) éijuc *oe, 1 n^n'o^Ail a b]:tiA|Ax>f 
•OAnfóg 50 *ocnÁ1XA; , ' — 7 iaja n-A nÁ*ó fAm «7 

cut; btntte if<sob]\&c *oÁ clAi-oeAm cum 
T)iA)imA*o<\. T)o Ú05 *Oi^]\m4iT) & p^t 1 
n-AJAit) An buible, ionnur nÁ nÁmij; *oo 
ConÁn -oocA]t nÁ •0Í050Á1Í a *óéAn<xm *oo. 
Uu^Ann ConÁn An ioa^a buibte 7 -oo pc 
T)iAjun&i"o cum pubAil 7 x>o teAn ConÁn é. 
Uojait) các ^Áine p)nArhAi*oe y& ConÁn. 
T)'iompui§ ConÁn ó T)iAnmAi*o 7 tug a^ató 
djica pvm. SjjAipiT) pn uile A]\ feA*ó An 
thAÓAine, 7 *oo cnom ConÁn A5 btnpreA-ó be 
conpvó buibe, 7 do bi aji An Airce pn 50 
•ocÁmig 5°^ 7 Of5 A F 7 gup cuipeA*OAji 
cum fUAHTinip é, 7 pnneA*o<\]\ pot i*oin é 
fém 7 *OiAnmAi*o. 

138. 1a|\ rAin céi*o cum An t)únA, 7 t)o 
cÁmig An |\i 7 rbtiA^ An xninA 'n-A gcomne 
7 'nA ^corÍTÓÁib, 7 < |:eA]\Ai'o p'oj\-c&om ]:Áibce 
nómpA, 7 ir món An túc^Áin do bí An ftuA- 
JAib nA cp'ce mte cné bÁr An acai§, óin ir 
iomt)A "oiogbAib •oo-jnío'ó ré "óóib, óin *oo 

CUgA-Ó CUA1|\C nA jUOJACCA UA1N 'p* 11 ™btlA- 

t)Am 7 -oo bei]\eA*ó beir An rnéit) Ái|\néiye *oÁ 
DceAngmAT) íeip, 7 cu^at) t)eAn5-Á|\ nA 
cp'ce 50 huile. 

139. T)áLa ConÁm, *oo b'éigeAn vo buige 
an a beAbAm, óin x>o bí f é cpéAÓcnuijce 50 
biomAncAÓ ó coirheArgAn nA ^cAibteAc 
*Oo uugA-ó biAij An p'05 cuige, 7 x>o 
b'éigeAn unrhón a cuto feóÍA a jeAnnA-ó *óe 
<\mAÓ, 7 t>o b'f<voA 50 |iAib f é beij^eArcA, 
acc "o'^An An cult) eibe ■oe'n £émn beip ói]\ 
An rh AiceAr nA c|\umne ní nACAi*oif A-bAite 
5 An ConÁn a CAbojpr beó. 5 1>oe<v ó> m 
ciocpvó ConÁn 50 héhpnn coit)ce leó go 
t)cu5At)An uite bpAÚnA 7 rmonnA t>o nÁ 88 

tjiÁcqrAi'oíf 1 tiGi]\irm aji a eAÓqiA teif nA 

CAlUteACAlb. Clt) CpÁCC, T)0 ^leAfA'DAp 

piAnn éijie<\rm iat) ]?éin cum a T)CU]\Aif x>o 
cup *oíob, 7 ceiteAbpAiT) *oo'n ]\it 7 tdá 
ceA^ÍAíV 1 bA *oubAc *oub]iónAó t)o bí An |aí 
1 n'oiAió nA péinne, óijiníop ceAngrhtnj teif 
|ai<xtti ctMT)eAccA bA jjieAnnniAifte 7 b<\ 
ftiAipce 'nÁ iat). 

140. ^Xóc ceAnA, *oo tjtuAifeA'OAfi óum 
ah óiiAin, 7 aj; jjAbÁit caji Í1A15 nA 
rnbeAnn ioóib 'o'jréAóA'OAji aji a céite 7 
T>o-fnrme4*o<\|i JAi^e. "Ltnjjim pÁm AjmiAib 
gAif^it)/' aji ConÁn, "nmtiA ntbeAf) tnéit) 
tn'AnbfAmne,-] gAn meim tÁn-neAficj:óf caji 
éif aji óAit/leAf *oetn ótn*o jtoIa 7 feóÍA, 
50 'oaubjiAwn cúif 5111 1 7 jjájica caoi 7 
uctÁm t)Aoib 1 n-ion<vo An ^Áifie ; 7 ó 
fUAfiAf poy h&\\ miofgAife 7 bAp n*ojioó- 
ai jnix), CAffAt) Ajiíf t)o'n mm caji m'Aif 7 
ní jiaóat) 50 héijiirin 50 bfiÁc," — 7 'o'iotn- 
ptnj uaca 7 T)o fiic caji 'aij* 'oo'n *oún. *Oo 
íe&n 5°^ ^f5 A r 7 'OiAjimAit) é, 7 cuj&'oaji 
mionnA 7 rnóijvbpiAÚfiA x>o nÁ cjiÁócjrAi'oíf 
Aon f ocaí 1 né-ipinn coTÓce aja Aon ní *oáji 
imcij aiji. >dnnfAin •o'Aonctnj ConÁn "out 
teó, 7 céno aji bojvo ttnn^e 7 feótAi'o 50 
ntnge An c-ChteÁn 'Ocntbce, rriAfi Afi fÁg 
T)iA|\mAiX) a beAn, 7 beifieAnn teif í fém 7 
f Ait>bfieAf cAi^teÁm LomnoónÁm aja bojvo 
7 fAgAiT) f tÁn 7 beAnnAÓr atj fn'jj An OiteÁm 
T)oitbce, 7 beijAi*o An nró céAT)nA uaca, 7 

ní VlAIÚpifCeAp f JjéAÍA OJACA ^Ujl §AbA*OAp 

ciiAn 7 CAtAt)-popc 1 gciiAn móp-tongAC 
Lwm***;5 7 {?ua|\<yoa|i ponn 7 An £iAnn 8 9 

fiótnpA Ann, ó^]\ *oo bí 'piop aca "oo |iéi]i n<v 
pÁipane ah tÁ cioc^aix)í|' 1 *ocíp Ann. 

141. U]\iaIIai*o 'n-A gcoinne 7 'n-A gcorh- 
■óÁit, 7 pójjAit) 50 x)ii 7 50 -oíocfi^ ia*o 7 
•opApjunj; ponn cia An *oÁ jn'ojAin pw 
cti5A*OA|A teó. T)'mnip ConÁn x)o j;u|\Ab 
í injeAn píoj LoóLAnn *oo bí A5 Ofj;A]i 7 
injeAn j\íoj ah OiteÁin *Ooitbce bí A5 
*OiA]iTnAit). "*Oa]a T)o tÁirh, a ConÁm," Afi 
Ponn, "ní ^An peót) *oo cÁn^Aip-pe jrém, 
óip ip T>eA]" An cAipín yw o]\z." *Oo Ú05 &n 
pAnn tnte jjáiji itidgATÓ pA ConÁn, 7 teif 
pn *oo gAb feAji^ ifió|\ é, 7 t)o jtuAip cum 
piubAit ó'n bpéinn, 50 nÁp §Ab Leó ó'n tÁ 
pAm 50 lÁ a bÁip a]a StiAb CAÍtAmne ; 7 aji 
fon nA cot)a eite 'oe'n femn, ní mó]\ a 
óo*oÍa*oa|\ An oi*ó6e pm LeAÚ A|i LeAc, aóc 
OpgA|i Ag p^éAtAi-óeAóc A|\ gAó A|\ irnój 
0|tcA ó p5A|\A*0A|i Leó, 7 t)o cinp^eAt) yé 
ipn^AncA^ a]a Aon Truing aóc Ap pAnnAib 
éipeAnn. 

142. <\óc ceAnA ip piiAÚrhA|i peAfigAÓ x>o 
bí ConÁn -o'OpgA^ cpé beic A5 p^éAÍAi-ó- 
eAÓc Ai]i pém 7 aji íia CAiUleACAib ca]i éif 
An geAÍLArhnA -oo-fAinne fé j?ém 7 An cum 
eite t)Á ctii'oeACCAin t)0 a bjupeA'ó ; 7 níoji 
b'jreAfijA teip AbeAÚA 'nÁ a bÁp, 7 -oo pmAom 
fé mA AigneA-ó pém nÁ fiAib Aon cfUAitii- 
neAp Aije te pAgÁit 1 bpAnnATÓeAÓc 
Ap pAm pUAp 50 bfiÁc. T)o rheAp pé 
gAn nnceAcc 50 n-íoq?AT> f é & f e<A F5 A T* 
cuiT) éigm Toe'n £émn ; 7 *oo ÓAiceA'OAfi 
An Aimp|i rriAp pm 50 ceAnn peAÓcrhAme, 7 
gAÓ Ájvo Vi-a ngeobAii) ConÁn "oo bío-ó ^ac 
n-Aon aj; fgi^e 7 a^ fonAitiAit) p<xoi. 'O'éifc 90 

fé teó no 511 j\ ce&p&x> Ia Ái]iice cum 
Vk\t6ai5 7 ^eitje te pcmn j:a SliAb t)AOi 
An Tlíoj ; 7 A|1 fpeAÚA'ó 7 A]t f |iAonA*ó tiA 
feitx^e pn teó, A*otibAi|\c cmx) -o'ójjAib 
bAoic-céitti*óe tiA ^Témne te ConÁn 50 
]w\ib cAitteAÓ riA Umne btnnbe AnmuA 
éi-oigúe |AÓmpA 'y&r\ n^teAnn 7 50 tnbAj^- 
nAnn p' Án ftuAJ 7 -oíc "OAoine -oo CAbAipc 
A]\ feo.cc gcAÚAib nA 5 n ^ c -p^ inlle » 

143. ^Xn cati *oo cuaIa ConÁn -pAin 
•OAiúm y é 5U|\ ctnge fém -oo bíot)A|\, 7 Ú115 
aj;ató o)\ca 50 p'ocrhAn boi|^b-neA]icn*TAp 
C|\éAn-tÁi*oi|\, 7 níon -pj^ui|\ -oe'n ]auaúa]\ 
-TAin jjun riiAjVb -peAÓc gceA*o -oe'n pémn. 
1a|a ]'Ain *oo cpiAÍt ]ioirhe 1 n-Aicgio]\]\A 
c;aca coriAipe 50 i^Áini^ LtnmneAÓ, 7 m'on 
jxat)a , ó Lfeif 50 nÁmig An •oún Aoibinn 
feAÓc mil* ó utmnneAÓ AmAC ttiaja a ]iAib 
^on^uf riA CAi]\nge, 7 t)o corhntnj Ann^Ain 
1 bfocAip ^on^uij" A|\ ye&x) -peAÓcniAine, 7 
t)o CAicmj Aen 7 AoibneAr tia hÁice piti 
leij\ ói]t ní |iAib 1 né-inmn jrÁ'n Am fAin 
Aon Áic bA bneAJÚA Acnbne 'nÁ é. ^gur 
oÁ rhéit) An gpeAnn t>o jIac ConÁn -oo'n 
mc, if mó j nÁ fAin 50 món An gjtednn *oo 
gÍAC fé t)o mnAoi -Aonjtnf. ^Xcc ceAnA lÁ 
DÁn éinig ^donguf 7 ConÁn aitiac aji Ati 
bfAicce Aoibmn AenAij t>o bí aji An UAoft 
ceA]" -oe'n -otm, At>ubAific ConÁn, " 4\ 
^on^tnf, ní món mnc ceACCA|\ t)Á ctnnfe a 
ÚAbAijic T>Arh|^ Anoif." " C]\é&r> iat> f Am ? '■ 
An -úonguf. " -dcÁ," An ConÁn, " t>o *óún 
7 t)o beAn t>o CAbAinc -oaíti nó corhnAC 

144 ^VoubAinc <\onj;uf nÁn CAifceAÍ Ati 9* 

£At&™ rporn-fó'OAC Aon Iaoc *oá •ontibjuvó 
yé f ém a bean nÁ a *ótín an eA^LA a tÁitrie, 
u -Acc," A|\ f é ? " cÁ •oeipeó'ó tae Ann Anoif\ 
7 *oo-béA|\yA*o corh|\AC 1 rnbÁjiAC ■ótnc." ^dnn- 
-pAin réit) -piAt) Don *oún 7 *oo co'otA'OAft An 
OTÓce pn, 7 1 moc tk\ niAi-one A]A h-a bÁnAÓ 

-OO JAbA , OA|\ UTTipA A ^CutATOUe CACA 7 C]AU A*Ó- 

coni]\Aic, 7 uéi*o fiA*o an An bfAicce bfó*o- 
gl A1|" b]:éA]A-iiAme ArriAC. ^Vnnp&in •o'ionn- 
yu\ jeA*OA]i a céite itiaja -óá teorhAn tonnACA 
LtiAic-f:eAi\5AcA, nó triAn *ÓÁ nAÚAin mrhe 
neirh-eA^ÍAÓA, nó niAn *ÓÁ ÚA|\b *oo- 
iomJAbÁÍ& r]\o*oA. T)o-nmneA'OAi\ coriijwxc 
jreij pmtreAC ^Aobj\Ac conrmeA^crhAp 
cAÍrnA c|\oi*óéAiriAit coiri-uAib|\eAC nomn- 
rhe^n |\eAÓctriA|\ nó-jomeAÓ bonn-rhAlX 
bAf-btiAc béimeAnnAÓ lÁinvóeAng tÁit)ip 
LuAc-jomeAC. Ctó cpÁcu *oo bío*OAn aja aíi 
gcoriicuAngAinu pn a^ ^eAjrp&'ó co]\p 7 
cneA-p a céite 50 cionn cpí La 7 ueójiA 
oif)óe jati co*oIat) gAn ptiAn 5AH corhnAi*óe, 
7 <^5 éi]\je Sterne Ari ceAÚpAtfi As*ó tÁ -oo cug 
ConÁn r|ieA-p-bémi coirh-neA]icttiA]\ fj'pio^- 
fAob|\AÓ cum ^0115111^, ^u|\ ceitg a ceAHH 
*oÁ CAorti-cotAmn, 7 x)o bi ^é pém 50 
cneAt)AC c|\éAÓrAc c|\ó-teóince caji éi|* An 
coiítjumc cnuAiT) pn, 7 bi beAn Aou jl11f A5 
jréACAin An corh]VAic Ap peA-ó nA hAitnfine 
pn 5 An biA*ó gAn co'oIa'ó jAn ftiAn, 7 cÁimg 
]i o-p cionn ^Xongtn^ *oÁ CAomeAt). 

145. ''Léig -DOT) 'óogpA nó "00*0 "oubiAOn/' 
&]\ ConÁn, " 7 ^Ab bom fém peAjXA." ''tlí 
jeobAt)-]^ let) íeicéi'o t)e bot)Ac coinajce 
cnÁiiii-|\eAtíiA|\ c]\om-ceAnnAÓ cuAifgeAnxAÓ 
lem f aojaI/' aa p, ' 7 ip geA]^ An cÁifVoe 92 &t& a§ac nó 50 5(Millpf\ *oo ce^nn péin 1 
ti-éipic cum Aongui|\" Agup iaj\ x\-a fu\T) 
tv\m T)o gluxMf fl cum pmb^il -j niop fUxM) 
"I níof\ conhntug nó 50 frÁinig 50 *ocí 
5^ux\5^ó av\ C&\ipÁm bí mile fi^f\ ó f|\ut 
m\ ttliige, exvóón *oeA\|\bfiÁc*\ip Aongtnf v\a 
CxMfifge, "j *o'inmp "oo a coifg -] ipÁt a 
cujuup. AnnjMm *oo rhóix)ig nÁ c-Aitpexvó 
^on gfienn bit) ná *oige 50 mbAinpeA*ó a 
óe^nn "oe Con^n 1 n-éipic a ómn *oo bxunc 
•o'Aonguf, -| 1 moc lAe ak n-A X)á\\a6 *oo 
g-Ab tntne a cuU\i*ó c-ac-á -j cjuiA'ó-comjtAic, 
7 *oo glu^if |Aoime 1 n-Aitgio|Vf\A ^aca 
conA)\\e "| 1 f éitn -óípe^ó ^aca CAOim-eoUMf, 
1 av\ bexMi m^j\ x\n 5cé<\n*aA ítía\k aov\ teip , -] 
níofi óorhntiige^T)^ nó 50 iwi5<vo,Afi An *oún 
aoibmn, "| T)o buxMt xxn sfui^s^c ^ fSiAt 50 
tonn toifgne^c, -| "o'l^p comfi^c An Con>Án 
-j •o , ft\e^5^i|\ Con^n é 50 weAn-lÁiwn 
znéAn-6AlmA, -j but) é cfíoc An óorhjvAic 
gu|A bxMn Con-Án a cexum T>e'n gfiiAgAó, -] 
corhm-AOi*óe^p Coti^n avi ^níorh f\Ain 1 
Xy^AttnAiie cáic. 

146. Cit) cfuÁcc ni jAAib Aon IÁ ^o cionn 
btixvónd 'n-A tuAit) pm ná ^\úib cottiftAC nu,á 
An ConÁn 45 cajvait) Aongtur -j as a 
rhtnrmxif\, -| *oo b^m Con^n ua cinn *oíob 
tnle, lonnuf 50 |\AbAT)^ cju óé^T) cfí pióro 
-j CÚ15 cinti óujaat) *] c^it-rhíteA'ó xM$e aja 
be^fUMb iAf|AAinn cimóe^tt \)a\Xa An T>úr\A, 
lonnup 50 rmeAÓAi*ó uiMtrdips Coaám a\k 
pexvó v\a nw^AóZA 50 poijAle^cAti, -| 50 
mb'éiseAn *oóib éifige pu^p *oe, óif T)0 
biot) eAgt^ a\\ sac aou *oume fvoirhe. 

147. 1omtúf<Á mni Aongtiif, -Ati uai\\ 03 

nÁ|A b'^ert)^ téi Aon T)uine *opAj;Áit t>o 
buAi-óireA-ó an ConÁn, úÁmig fí *oÁ ionn- 
fAije, 7 Amib<M]ic fí nÁ TnAinpeAT) pí aoíi 
cah-jaIL A]" An Áic pn 1 nu^A-o í fém 7 a 
hAÚAif\ nomipi, 7 50 ngeobAt) p' Leif *oÁ 
mbut) triAic beif. ^VoubAinc ConÁn 50 
mbu'ó 1T1A1C, ói]\ *oo bi yé 1 n^pAt) téi 50 
]ió-irió|% 7-00 bío*OA|i 50 foilbip pceoitce 
a|" fAin ^tJAf 1 b]:oÓAi]\ a céite, 50 pu^ p' 

C\\)Ú]\ 1TIAC t>0, *00 bl A]\ ÍA0CA1D LÁlT)Ne 

chó-óa Ati -oorhAin, 7 t)'£&n ConÁn Annf Am 
50 b]:uAi|\ bÁ|^, 7 511 |a ViA'óriAiceA'ó An An 
bpAicce acá A]\ &n -ocAob cian -oe^ *oún é, 
7 ó'n *oún fAin, 7 ó'n gcorhnAi-óe *oo-]imne 
ConÁn Ann. 7 a ctin Ann, *oo 50i]\úí TlÁic 
ConÁm *oe, eAt)ón An Áic aja a -ocugrAtt 
HÁic ConÁm intnu. 

cníoó. 95 troctóm. a, Jiat which, all that ; a bptnl ic £ocai-|i, all who are 

with thee ; a ti-AbAiji c6, all that you say, 13 
AbAC, s.m., entrails; gen., Abrtic ; 31. 
A-bAite, homewards, 26. 
AbAinn, dat. of AbA or Ab, $/., river ; 84. 
AbAiji, imp er. 2nd sing, of Atrium, I say. Also indie. 

Pres. 3rd sing, —says ; 8, 13. 
&b Arm, gen. of Ab or AbA, s.f., river ; 84. 
ACfiAnn, s.m., entanglement, broil, quarrel ; gen. % 

ACftAinn ; 95, 115. 
AcjiAiinAC, quarrelsome ; 67. 
.íVÓAtri-cloifin, dat. of <áx>Atr)-ctAnn, s.f., the race of 

Adam ; gen. -ctomne ; 86. 
ax>a\\ca, n. pi. of A-OAfic, s.f., horn ; gen. A-oAtftce ; 115 
Á-óbAÍ, very great, enormous ; 88. 
Á-óbAt-thófi, adj., exceeding large, terrible ; 86. 
A-óbAfi, s.m., cause, reason ; gen., A-óbAijt ; 108. 
A-oéAttAt), would say, condit. 3rd per. sing, of A-oeiftim, 

I say ; 37. 
AT>mAi*o, gen. sing., of a-óitia-o, s.m., timber ; 132, 
AxmAiceAT), past passive A"ónAicim, I bury ; infin 

a-óhacax), A"ótiACAt ; 147. 
a-ójia-ó, m. gen. A-ÓAjttA, act of adoring, worshipping; 

3- 
A*ó|tAim, pres. indie. ; 1st s., I adore ; 122 
A-otiAtrriAfi, hideous ; atd, prefix, and tiAtuiAjt, horrid ; 

13,85- 
A-otjbAinc, 3rd per. sing., perfect of A*oeijinn, I say; 7, 

15. 25,98. 
A"otibAiir, 1st per. sing,, perf., AT)eiftim, I say ; 87. 
ATvubftA-oAp, 3rd per, plu. perf. A-oeijnra, I say ; 41» 

£2, 100. 
A-o ti b ji atti a ji, 1st. per. plu perfect of -oeijtim, I say ; 2Q. 9 6 

A"oub]iAj\ ist. per. sing, per/., A-oeijum, I say * 

ATmbAfic ; 89. 
Aeóiji, gen. of Aejt, s. m., air ; 75, 95. 
Aeji, s.m., the air, gen. Aeoift and Aeift ; 3, 6, 95. 
AejtAij;, dat. sing. /em. of AejtAC, adj., airy, pleasant; 143. 
a pAi-o, its length = how long ; no. 
a peAbAp, its goodness = how well ; 38. 
&Y\i&\ce,gen. of ApjiAic, s.f., Africa ; 41. 
<\£ peo, here is, here are these are ; 2 
Á5, s.m., luck; gen., ája, Á15 ; 27. 
A5A, s.m., time, season, gen. id. ; 106. 
0.5Á = a 5 -4- a, at whom ; 7. 
AJAi-ó, s./., face ; gen., Aijte ; 39, 54, 78. 
AiseAnuA, gen. of A^neA-ó, s.m., mind. 
Ai^neA-ó, s.m., the mind ; gW., A^mt) or A^eAncA ; 60 
Ai$nix), gen. of A^tieAX) ; sjn., mind ; 39, 54, 91. 
Áit, in the phrase ip Ait, it is pleasing ; 17, 48, 80. 
Aitte, gen. of Aitt ; s./., cliff; 93. 
Áitte, compar. of ÁtAinn, beautiful; gen., Áitne or 

Áitte ; 16, 45, 115. 
AiTÍróeóiti, s.f., unwillingness, in phrases 1 n-Ainroeóm, 

despite, -oÁ Ainróeóin, against his will, &c. ; 52, 

63, 101. 
AiniteAp5, indolent, reluctant ; 20. 
Aimpijt, s.f., time, weather ; gen., Aimpijte; 2, 5, 83. 
Aimpijte, gen. of Aimpiji ; s.f., weather, time ; 5, 82, 90. 
Airrifiéi-ó, rugged, uneven; 115. 
AiirifiuJAX), verbal noun, act of aiming, striking ; gen., 

Aimr- ijce ; 24, 32. 

Ainm, s.m., name ; 2, 50. 

AinmiAnAC, evil-disposed ; 52. 

Ainrrn-oe, s.m. , animal, gen. id. ; 7, 88, 89. 

AitiTTííncib, dat. plu. of Aintin-oe, or Aimhinue, animal ; 

95, "5- 
Áift, gen. of Áft, s.m., slaughter ; 51, 57, 107. 

Áifi-o-cíor , s.m., high tribute ; 6, 82. 

áijvoe, /., height ; a scufi 1 n-Ái-jroe, to set the rr. 

up ; 22. 07 

AifvóeAnd, n., pi. of Aijtx>e, sign, token ; £*»., AijvóeATi ; 

i 3 6. 

Ái|tD-|ií, 5.w., supreme king ; gen., ÁifttD-jiíoj ; 97. 

41^51-0, ^«. 5. AiftseA-o, s.m., silver ; 115. 

ÁijteArh, wp&ít/ wowu, act of counting ; 46. 

AijuceAf , Aijiicip, in the phrase 1 n-A., e.g., teACc 1 u-a. 
HA £ceAnn, coming to meet or get the heads ; 35. 

Áijiiúe, certain, particular; 50 hÁipuce, adv., above all, 
in particular, at all events; 5, 20, 76, 142 

AifmiJA-o, verbal noun, act of noticing ; 48. 

Aiftm, n y-n. plu. of Afim, s.m., weapons ; 20. 

ÁiftrheócAji, /ut. pass., Áijtrhim, I count ; 46. 

Aipm-i;léApCA, a., weapon-girt; 20, 107. 

Áipnéipe, gen.s. of Áifinéip, s.f., cattle, stock ; 138. 

Aiplm^, /., dream, vision ; 1. 

Aiptinse, gen. of Aiplins, s.f., dream, vision; 13. 

Aipce, s.f., contrivance, fix ; 23. 

Aipci|\, gen. of AipceAji, s.m., journey ; ioó. 

AitbeA|tAX), m., act of reproaching, censuring, blaming ; 
12. 

Aicbeo-ÓA-ó, m., act of reviving ; no. 

Aitbeo-óui^, yd per. sing, perfect of Aicbeo-óui^im, 
I revive ; 107, no. 

AiteAp^, s.m., speech, statement ; 66, 76. 

AitjeAftji, very short, brief; 65. 

Ait5iop|iA, s.m., short cut, short way ; 143. 

ÁiceocAró, yd per. sing, fut., Áicijim, I inhabit; 51. 

Aitm, yd per. sing, perfect Aicmm, I recognise ; 25, 89, 
"3- 

Aitipe, gen. of Aitip ; s.f., insult, reproach ; 63 

Aitips, %en. of AiceAp5, s.m., speech; 77, 104. 

AicipiugAX), act of reproaching ; 47. 

Aiúte, a hAitte, (with genitive) after, (Aicte, a rem- 
nant) ; 1. 

Aitne, s.f, knowledge, recognition ; 59. 
utneócA-ó, cond. yd sing, of Aiumm, I know, recog- 
nise ; 20. 
Aicni5eA*oA|i, prest , ydpl. of Aitni$im, I recognise; 123. 9 8 

ÁicjieAb, m., habitation, dwelling, possession ; 6. 
AicfieACAf, s.m., repentance ; " béi-ó fib inA AitfteA- 

CAf," " ye shall regret it." 116. 
Aitftif, s./., repetition, imitation ; 83. 
Aitjiir-, yd. per. sing. per/, of Aitfiir-nn, I recite, I narrate ; 

101. 
Aitfif, s./., recital, imitation ; 57. 
Aitfur-rreAfi, pres. pass, of Aicfiipm, I narrate ; 106. 136. 
ÁtAirm, beautiful; 14. 

Ate : ó fin Ate, from then tiM now; 6, 124. 
AttAf , m. t sweat ; 20. 
AttAif , gen. of AttAf , sweat ; 20. 

AttrrmftAc, foreign, an outlander, foreigner; 1, 56, 57. 
AttmuftACAib, dat. pin. of AtttrmfiAc, a foreigner, an 

outlander ; 69, 102. 

Attmu-p-OA, foreign, outlandish ; 70. 

aUua, wild; 55, 93. 

AtpA-ó, act of devouring voraciously, gulping ; 43. 

AtpA-oAfi, 3rd per piu. of AtpAim, I devour; 89. 

Atrjf otn, pret., 3rd sing, of AtrftomAim, I nurse, foster ; 

137- 
ATÚAit, as, like ; 18, 21, 26, 36, 56, 89. 

AtTiAm, only ; 7, 18, 25, 32. 

AihA|tc, m., view, sight, act of looking ; 1, 65, 74, 113. 

ATri-éif5, gen. of aiti-ia^ ; s.m., raw fish ; 88. 

Airi^A-p, m., distress; 24. 

ATritAi-ó, thus, so; ní hAtntAfo cÁ, it is not so; 3,9, 

26, 33, 80, 104. 
Amvnp, gen. of Amur-; m., an attack, onslaught; 48. 
AriACAin,/., evil, harm ( = AnpocAir>) ; 18. 
AtiACAt, m., protection ; 73, 105, 113. 
An-Acvtiinn,/., helplessness; 18. 
AtiAitm-o, unknown, strange ; 4, 21 
AtiAíti,/., soul, life ; 12. 

AntipAmrte,/., weakness ; gen. id. ; 3, 20, 116. 
AncumtA, ill-shapen ; 7. 
Atif a-6, s.m., a storm ; 56, 82. 
An peA-ó, whilst ; 44, 77. 99 An -pop t Arm, m., attack, outrage ; 21, 38, 62, 85. 
An-^LonrtAc, adj., great in deeds felonn, a great deed) , 

2, 56. 
AnmA, gen. of An Am, soul, life ; 12, 30, 49. 
AnmA, gen. of Amm, name ; 15. 
Ann, in it, in existence, there ; 6, 14, 53. 
AnnrA, compar. of lonrntnn, dear, beloved ; 14, 35. 
Annr-Acc, /., affection ; 60. 
AnnfAin, adv., then ( = Annpoin, Atinpn) ; 16, 34, 46 

62. 
Anocu, to-night ; 39. 
AnjtA-ó, s.m., chief, warrior; 52. 
Anftó, m., stress, hardship, distress; 6. 
Anfój, s.m., discomfort, distress; 137. 
An cAn, when ; 35, 73. 
Anzu&iie,gcu. of xXnctiAit ,/., a place-name (Antioch?) ; 

80. 
AnuAirte, phi. of AnuAfAt, ignoble ; 4. 64. 
An-uAriiAn, m., great fear, terror; 18. 
AnnAf, from above, downwards ; 36, 88. 
AnuAf At, ignoble ; 72, 108. 
Aoibmn, adj., pleasant, delightful ; 85. 
Aoibne, comp. of Aoibmn, delightful, pleasant, 14, 40, 

143- 
AoibneAf, m., beauty, delight ; 41, 143. 
Aoibmf, gen. of AoibneAp, pleasure ; 51. 
AoinfeAcx : 1 n-AoinpeAcu, at one time, together wilh; 
" A5 éinje 1 n-AompeACc leir An Aert," rising up 
into the air ; 127. 
Aompfi, gen. of AOinpeAti, one man ; córhjiAc AOinpjt, 

single combat ; 64. 
AomneAc, m., anyone, a single person ; 47,52. 
Aoirme, comp. of Ájvo, high ; 86. 
Aoin*oe, height. 
Aoip, /., age ; 4. 
Aon, one, any ; 1, 63. 

AonAft, m. t one person ; in phrase, 1 n-A AonAjt, t ru 
n-AonAp. "jc, = alone ; 9, 41. 100 

^cmjuif» gen. and voc. of -don^up, a man's name ; 143. 
Aonjuf, a man's name ; gen., .donjufA and ^otijuif ; 

52, 143- 
Aon-oume, anybody ; 40, 48, 51, 83. 
Aoncui^ 3rd per. sing. per/, tense, Aoncuijim, I agree, 

injin., AontruJA-o ; 50, 92, 140. 
AoncuijeArm, pres. 3rd sing., Aoncwjim, I agree ; 50. 

Aoncuijro, 3rd plu. pres. -Aoncui$im, I agree ; 70. 

Aft, m. t slaughter ; 16, 37, 46. 

aft tiobAfinAij;, dangling, hanging loose ; 36. 

AjiAon, both ; 11, 55, 91. 

Ajt-ceAnA, in general ; 2. 

Ájro, s.f. f point of the compass, direction ; 142. 

Áffo, high, loud ; op Á|A"o, aloud ; 26. 

ÁjfOAib, dat. plu. of Áifro, ájit>, 5 - /•, ; point of com- 
pass, direction, quarter ; 82. 

Ájto-AijeAncA, gen. of Áfm-AisneA-ó, m. t high spirit ; 
103. 

Ajtm, m„ weapon, gen. pi., Ajtm ; 6o, 62. 

ApmAib, dat. plu. of Aftm, weapon; 31. 

AjimcA, armed ; 106. 

Ápr-Ai-óeAcc, /• , antiquity, body of veterans ; 103. 

Áfiup, m., dwelling ; 5. 

ac, ?n. t a swelling ; 1 14. 

acac, m., a giant; 9, 21, 38,86. 

ACA15, plu. of At ac, m. giant; 90. 

AtAi-oe, plu. of AÚAi-o, /., spectre ; 75. 

AUAC1, 2nd sing, present, AcÁim, I am ; 81. 

aca|it)a, s. /., patrimony, inheritance ; 65. 

AÚ5A|\b, exceedingly rough, ragged, jagged; 23 

bi-OAji, old form of bio-OAjt, they were ; 26. 
bA-óbA, plu. of bA-ób, /., vulture ; 75. 
bA5|iAtm, pres. indie. 3rd s. of bAjjiAim, I threaten; 142. 
bA-óbA. pin. of bd-ób, /., vulture ; 75. 
bam, gen. of bÁ-o, m., boat ; 3. 

bAin, take away, cut off, pluck, reap; fut. 1st sing., 
bAinpeAX), 62 ; 1st p. bAinpeAm, 68; pass., bAin- IOI piueAfi, 22; cond. 1st sing., ftAinpnn, 21, 72,96; 
Jfd p., bAttip-oif, 41 ; /w/. 1st sing., b<\meAj\ 94, 
95; 3rd sing., bAiti, 49; Jn/ /., bAineA-oAji, 112; 
pass., bAineA-o, 119; pres. subj. 3rd sing., bAini-o 
60. See bAinc. 
b^m-ceite, /., consort, wife; 5, 103. 
bÁim-óe, s.f., frenzy ; 136. 
bAinjiioJAm, bAiti|tio5Ati,/. ( queen; 32, 92. 
b^inr, verbal noun, plucking, taking, cutting, &c. ; 67, 

136. 
bÁip, gen. s. of bÁr- , m., death ; 32, 48, 91. 
bAlt, m. y limb, member, spot ; 12, 24, 25, 42, 97. 
bAlt*, w., wall; 146. 
daIIac, spotted; 115. 

bAttAib, dat. piu. of ball, limb, spot ; 12, 97. 
bÁmAji, old form of biomAft, we were ; 12. 
b&t\,gen. phi., woman, wife; 97, 137. 
bAnntArii, m., a measure of about two English feet, 

" cubit;" 86. 
bAncjiAcc, /., woman-folk ; 97. 

bAojlAc, dangerous, in danger of happening ; 47, 52. 
bAoJAt, m., danger; 89, 125. 
bAoif, /., folly ; 137. 
bAoit-céiU,ix>e, foolish-witted ; 142. 
bAoit-téim, mad or light leap ; 1 11, 135, 
bAot-corhjiÁ'ó, m., foolish speech ; 114. 
bAot-^tóji, m., foolish speech ; ^7- 
bAfi, >our (plu.), also spelled buji. 
bÁ|tAc, m. t the morrow, in phrase, 1 mbÁ|u\c, to- 
morrow ; tÁ aji n-A bÁ|tAc, next day, 2, 32, 62. 
bÁjic, m., barque, ship ; 3, 60. 

bAfifi, s.m., top, victory ; -oÁbÁfijt, as a result of it ; 49. 
bAf-VuAt, nimble-handed (bAf, bof, palm) ; 65, 144. 
bACAf , the top of the head ; 87. 
beA-ó, con.lit., 3rd sing, of ACÁim, I am. Also spelled 

bei-óeA-ó, 8, 38, 52, 73. 
beA^, little ; ip beA^ -oÁfi jcAftAfo-ne, it is few 
of our friends ; 16. tb± beA^-tom;,/., gen. -ttnnse, a small ship ; 3. 

béAt, m., gen. belt, mouth, opening ; 3. 

b e Arm, /., peak ; 133. 

beAntiAc, peaked, pointed, horned ; 3. 

beAntiAcr, a blessing ; 105. 

bexMin-cojiCjUA, red-antlered ; 115. 

beArmuij;, per/. 3rd sing, of beAnnuijim ("oo), I greet, 1 

salute ; 3. 
be-Annuije4"OAft, perf. t 3rd p. of beAnnuijim (-oo), I 

bless, salute ; 116. 
beAjiA, pi. of biofi, m., a spit ; 87. 
bé-AftAX), cond. 3rd sing., beijiim, I bring ; 33. 
beAjiAib, dat.pl. of bioji, *#., a spit ; 85, 127. 
beAftbAX), verbal noun, act of boiling ; 74. 
bé^pipAX), fut. 1st sing., beijiim, I bear, bring; 92. 
(•00) -bevAfifTA-o, fut. 1st. sing, of T>o-bei|iim, I give. 

bring; 33, 117. 
béAfijM-ú, cond. 3rd sing., beijiim, I bear, or of 00 

beijiim, I give ; 84, 87. 
béAjij:AiT>, fut 3rd sing, of beijiim, I bear ; 97. 
beAjtjt, per/. 3rd sing, of beAjijiAim, I shave ; 36. 
beAjitiAr», gen. of beAjiriA, /., a gap ; 65. 
béAjijtA, district in West Cork ; 2. 
beAjicui^, per/. 3rd sing, of beAjiuinjim, I brandish, 

wield ; 122. 
beAjicwjte, balanced, brandished ; 74, 112. 
be^,fut. rel. of ACÁim, I am. Also written bei'óeAr- ; 

62, 72, 107. 
beaúA,/., life; 44, 96, 133. 
beAÚA-ó, gen. of be At a. 5. /., life ; 19. 
beAtAx>AC, m., beast, animal. Also beACAi-óeAc, 

beici-óeAC, beiteAc ; 88, 126. 
beAÚAi-ó, dat. sin. of beAÉA, /., life ; 107. 
beatmjeAmAiji, per/. 1st p. of beAtui^im, I feed, 

nourish ; emphatic ; 22. 
óéic, per/. 3rd sing, of béicim, I roar, I cry out ; 29, 83. 
6eix)if, cond., 3rd p., of ACÁim, I am ; 101. 
belt, gen. of béAt, m., mouth ; 80. io3 

béii-*oeAji3A, plu. of béit--oeAfi5, red-mouthed ; 74. 

beilce, gen. of beiLc, /., a belt ; 52. 

béim,/., stroke, 26, 47, 135. 

béime, g. s. of béim, /., blow ; 46. 

béimexvnn, g. p. of bérni, /., stroke 58. 

béimeAnriAib, dat. plu. of béirn,/., stroke, blow ; 46, 99. 

beitnix), fut., 1st p. of auáitti ; 77, 91. 

beimíp, cond., 1st p. of ArAim ; 33. 

beinn, cond., 1st sing., of ACÁrni ; 109. 

beifi, bring ; 25. 

bei-peA-ó, imperf, 3rd sing, of do beiftim, I give, or of 

beijnm, I bear ; 26, 81, 90, 93. 
beifieAnn, 3rd p. sing., habit, pves., beiftim, I carry, 

bear ; 26, 27, 83, 86, 94. 
beifu-o, pres., 3rd p. of beijum, I bear, beijtim aiji, 

I catch, 76. 
beifiim,^m., 1st sing., I give, I bring ; 68. 
bei^c,/., two persons ; 83. 
beitifi,/., a bear ; 99. 
beó, alive ; 5, 12. 
beo-ÓA, lively ; 99. 
biA-o, m., food; 35, 114. 
biA-ÓAib, dat. pi. of bu\f), in., food ; 14. 
bi-6, gen. sing, of diat>, m., food ; 40. 
bite, m., an ancient tree, a great tree; 99. 
bititie, compar. of birm, melodious; 46. 
bmtie, gen. of be Ann, /., peak ; 142. 
bío-óbA, vi., enemy ; 52. 
bio-p, m., a spit ; 77. 
biot-buA-ÓAÓ, ever victorious ; 27. 
biot-uóf At, ever noble ; 27. 

bit, m., the world, all creation ; aji bit, at all ; 8. 
blÁtrnAft, flowery, flowerlikp ; 50. 
btAipx), imper. 2nd pi. o\ btAipm, I taste ; 116. 
btAO-óm, m., crash ; 135. 
blAf , m., taste ; also as verbal noun ; 13. 
btAfuA, sweet-tasting ; 117. T04 

5LÁrui5, per/. 3rd sing, of blÁtuijim, I deck ; 36. 
btoJAnnA, nom. pi. of btoj, m., a morsel ; 26. 
bóctiA, 111., ocean, sea; 82. 

bo*OAc, m. (hard to define), a sturdy, self-sufficient 
ungenerous man ; a churl, a common fellow un- 
distinguished by good qualities ; 145. 
bos, Per/. 3rd sing, of bosAtm, I move, sway, rock ; 

122. 
boi-pb-neAfttiriAti, fiercely vigorous ; 143. 
boifib-tfiéAn, fiercely valiant, 65. 
boite, gen. of hot,/., booth, hut ; A-óbAfi boiúe, the 

materials for a hut ; 131. 
borm, m., sole; 12. 14, 87. 
bonn-mAtL, slow-footed ; 144. 
bofro, m., board, floor, table, deck ; 83, 140 
boffOAib, dat. plu. of bojit), m., a table ; 42. 
bjtACAi-ó gen. of bfiACA"ó, m., festering matter, pus ; 

108. 
bjiACAi-óe, festering, inflamed ; 18. 
bfiA-oÁm, plu. of bjiAT>Án, m., a salmon ; 85. 
bjiÁJAi-o. d. s. of bfiÁJA, /., shoulders and slope of the 

neck {gen. bfiÁJA-o) ; 26, 76, 94. 
bjiAi j-oeAtiAf , m. t captivity ; 42, 98. 
bjiAin, gen. of bjiAn, raven, Fionn's favourite hound. 
The noun is masc, though this hound is always a 
female in the tales and poems ; 25. 
bfUMtp"óe, cond. pass, of bfitntim, I cook ; 134. 
bfiÁt, m., judgment, usually in the phrase 30 bfiÁc, 

till doomsday, for ever ; 25, 49, 91, 118. 
bjiAÚ, verbal noun, m. (a-ji), act of looking out for, 

depending on, &c. ; 123. 
bfiéAg, /., a lie ; 106. 
tyeAj (contracted spelling for btieAJ-ÓA), fine, 

splendid ; 118. 
djiéA^Án, m., toy, plaything ; 89. 
bjieAJÚA, conipar. of bfteÁg, fine, excellent ; 97, 143. 
bjiéAnA-ó, verbal noun, putrefying, smelling foul ; 132. 
bfi eit, verbal noun, act of bearing, carrying ; 87, 89, 97. 
bpeóice, sick ; 129. t05 

bfiiArAfi m. and/., a word, statement, dejia.ra.tion ; 

17. 38. 
bjiic-tiAtA, pi. of bjnc-tiAt, mottled, grey ; 75. 
b^S /•• power, efficiency, essence ; -oe bftij 50, 

because; 2, 5, 23, 35, 91, 131. 
bjiir-e<vó, perf. pass., bfiipm, I break ; 68. 
bfiifeA-ó, verb, noun, act of breaking ; 50, 03. 
5jiir-e4T>Aft. perf., 3rd p. of bjur-im, I break ; 113. 
bjufe Ann, pros. 3rd sing, of bfiipm, I break ; 29. 
bjur-eAf , rel. pres. of bfupm, I break ; 56. 
bfur-peA-o, fut. 1st of b|tipm, I break; 62. 
bfiifpxnr-, cond. 3rd p. of bfiipm, I break; 67. 
bjuppmip, cond. 1st p. of bjupm, I break; 63. 
bfiir-1-o. pres. 3rd. sing, of bfiipm, I break ; 113. 
bjnp ce, gen. s. of bftip eA*ó, verbal noun, act of breaking ; 
bppeA-ó caúa, the winning of a battle ; 
" Aon gÁifi AmÁm bftipce caca," one triumphant 
shout ; 135. 
bfioc, m., badger ; 18. 
bfioi-o,/., oppression, captivity; 25, 41 
bjiotlAi^, gen. bfioltAc, m., bosom ; 89. 
bfionn-pAifipinse, pi., broad-bosomed, broad-hulled ; 

101. 
bfion nuAoi, past subj. pass, of bfiontiAim, I bestow; 23. 
bfiuac, m., brink, edge; 85. 
bpúcu, m., a belch, a burst ; 56, 80. 
bftúcx, perf. 3rd. s. of bjtuccAim, I belch, burst forth; 

8 4 . 
bjtú-ó, verbal noun m., act of bruising ; 84. 
bpui-oeAtiiAil, brutish ; 87. 

bpui-óne, gen. of u fun -be An,/., mansion, palace; 80, 86. 
bjAuijm, d.s. of bftmjeAn, bjun-oeAn,/., a fairy palace; 

3i. 
bfivngne, g. s. of bfttn^eAn, b-fim-oeAn, /., a fairy palace ; 

55- 
bjuiinne, s.f., breast; gen. id., 50 bfunrme ah bfiÁÚA, 

till the brink of doom ; 123. 
bftmtce, past participle, cooked ; 89. 
bfiutAX), verbal noun, act of cooking ; 85 bu<\-ó # g. p. of btíAiT), m., virtue, victory ; 55, 118. 
bu<vÓA, g. s. of buAix>, m., virtue, victory, power; 27. 
btJAxxvó, per/, pass, of buAT>Aim, I overcome, triumph ; 
62. 

buA-ó-cofsAjt, m. gen. -Ai|t, victorious slaughter, 
triumph ; 6. 

btjAi-o, m., victory; g. buAT)A, 104. 

buAi-óeA*ó, pass, perf., buAiT>im, I overcome; 53. 

buAi-óeAfip AmAOfo, jut. 1st p. of buAiT>jnm, I vex; 40. 

buAi-ópeAX), cond. 3rd s. of buAi-oim, I conquer ; 98, 147. 

buAi-ópeAjt, fut pass, of buAi-oim, I overcome; 53 

buAi-op-oir*, cond. 3rd p. of buAi-c>im, I conquer; 68. 

buAi*ófieAT>, m., trouble; 8i, 91. 

buAi-ójteAtin, pres. 3rd s. of buAi-oftnn, I vex ; 40. 

6uaiI, perf. 3rd 5. of buAilim, I strike, 23 ; pres. 3rd s., 
77» 94; yd p., 70, 119; perf. pass... 80. 

btiAin, verbal noun /., act of cutting, reaping, &c, 22, 

48 ; ringing (a bell), 99. 
buAin-éAjA, g. s. of buAin-eA5, m., endless death, 

b. bÁif; 12, 54. 
buAÍA-ó, verbal noun, act of striking ; 46, 89. 
bu-dn-oi-ói-ó, g. s. of buAn-oix)eA*ó, m., lasting deatn ; 

11. 
buAn-fteAbcA, exceedingly mangled; 53. 
bui-óeACAif\ g. s. of bui-óeACA^, m. t thanks, gratitude ! 

100. 
bui-oéAt, m., a bottle; 107. 
btn-óeAti, /., band, company; 20, 48. 
bin-one, gen. of bui*6eAn, /., band, company; 24. 
bin^e^cc, /., softness; 83. 
buile,/., madness, fury; 78, 109. 
bints, g. s. of bot5, m: t belly, 
binlte, m., a blow ; 95, 128. 
bintti, pi. of bmlle, m., a blow; 71, 102. 
binnne, m., torrent; 56. 
b*minix>ib, d. p. of bin tine, m., torrent ; 58. 
buiji perf. 3rd s. of búiftim, I roar, bellow ; 29. 
báijtt?e<vó, verbal noun, act of bellowing ; 130. toy 

búitjie,/., a roar, act of roaring; 99, rog. 

buti, s. m., foot, bottom, lowest p^rt; 24, 76, 84, 128. 

btm-ófrÓA, yellow-butted ; 3. 

cÁ, intevrog. adj., what, prefixes /t to vowels ; 4. 

CAbAiji,/., relief; 97. 

caoLac, w., fleet; 8, 82. 

CAttjiAC, gen. sing, of caoaiji, relief ; 63. 

các, everybody, the others ; 14, 137. 

cÁic, gen. of cÁc., everybody, the others ; 35, 145 

CAilce, %en. sing, of caiIc, /., chalk ; 75. 

cAitt, per/. 3rd sing, of cAiltim, I lose ; 65. 

CAilleAc, /., a hag ; 18, 107. 

cAiltexvó, perf. pass, of cAiltirn, I lose ; no. 

cAilteAtriAinc, verbal noun /., act of losing; 76. 83 

119. 
cAilleAj\ per). 3rd sing, of c/iltim, I lose ; 63. 
CAittpi"ó, fnt. 3rd sing, of cAilLiTYi, I lose ; 77. 
cAilLpi-oeAti, /ti£. pass, of cAitlim, I lose ; 61. 
CAiltpji, fut. 2nd sing, of cAillim, I lose ; 145, 
GA1H15, dat. sing, of cAitleAc,/., a hag ; 107. 
CAittije, gen. sing, of CAilleAc,/. hag ; 112, 122 
CAiltce, lost ; 93. 
cAime, /., crookedness ; 59. 
cÁiti, /., reproach, fault, tribute, tax; 82. 
CAin, wrongly printed for pAin, that ; 103. 
c&inc, /., speech, talk, conversation; 48. 
CAipin, m., a cap : 38, 49, 63, 141. 
cAipcin, m., captain ; 83. 

cÁifroe,/., respite, delay ; 31, 49, 72, 106, 145. 
cÁifroe, pi. of cajia, ni., friend ; 31, 117. 
cAififtje, gen. sing, of caj\)iai5, /., rock; 61, 145. 
c-Aift-pseAc, gen. pi. of cA|ifu\i3, /., rock ; 58, 84. 
cAi|t|t5eAÓA, pi. of ca|\-jiai5, /., rock ; 56. 
cAififtj;ib, d. p. of cAjijtAij, /., rock ; 58, 85. 
cAir-leÁm, ^. of cAifteÁn, m. t castle; 115. ío8 

cAictArh, verbal noun, act of spending, consuming; 

aji jcAiteAtri, having spent ; 5, 17, 88. 
CAit-éi"oeA"ó, m., battle-armour ; 64, 98. 
cAit gleó, m., battle tumult ; 56, 103. 
cAitim, I cast, spend, use, wear, consume, I must 

(usually /w*. and cond.) ; pres. 3rd sing.. 83 ; 3rd pi, 

107 ; per/. 1st sing., 90; 3rd sing., 83 ; 1st pi., 92; 

3rd pi., 15, 71, 105; cond. 3rd sing., 21. 
cAit-tr)íte<vó, gen. pi. of cAit-ihíte, battle-hero ; 3. 
caía-ó, m., harbour, dock, quay ; 10 1. 
c4l<vó-poftu, m., harbour, port; 3. 
cAlma, brave ; 18, 65. 
cAlmAcc, /., valour ; 70. 
CAm-in5neACA, pi. of cAm-injneAC, crooked-nailed, 

crook-taloned ; 95. 
can, 3rd sing, of cAUAim, I sing, I speak ; 37. 
cAnAiji, pres. 3rd sing, of can Aim, I sing ; 106. 
CAnAif,/w/. 2nd sing, of cAnAim, I sing, utter, I nar- 
rate; 105, 106. 
caoi, verbal noun f. , act of lamenting ; 24, 55, 91, 140. 
cA0i5ti5if, d. s. oi caoi^uiseAf, -if, /., a fortnigU 

(also coi5tijeAf, -if, from CÚ15 4- -oeic, 15 days). 

100. 
CAOite, compar. of caoI, slender; 3. 
CAoim-eolAif, g.s. of cAOirii-eotAf , m. t good direction; 

145- 
CAoitvocilb, d. s. of cA0in-T)e4tb, /., gentle shape, 

100, 
CAOineAX), verbal noun, act of bewailing ; 144. 
CAOineAf, m., tenderness; 48. 
coOm-cotAinn, d. s. of cAom-colAnn,/., comely body ; 

144. 
cAom-cof p, m., comely body ; 41, 74. 
CAOTTi-lúijteAC, m., comely mail (armour) ; 74. 
CAomnA, m., protection ; 30. 
caoI nA cottiA, m., the narrow part of the body, the 

waist ; 94. 
~Aot, slender ; 3, 26. 
cAOjiA,/., sheep ; 3. log 

caojiac, g. 5. of caojia, /. , sheep, 36 ; g.p. of same, 106. 

CAOficAinn, g. s. of cAojitAnn, m., quicken tree, moun- 
tain ash, rowan tree ; 31. 

cajia, m., a friend ; 38. 

cajia-o, g. p. of cajia, friend ; 76, 120. 

cajiat>aip , g. s. of cAft<voAf\ m., kindness, friendship; 
54. 67. 

CA-pA-oAf, m., friendship; 50 

cajiai-o, n. p. for d. p. of cajia, w., friend. (See also 
cÁifi-oe), 16, 146 ; d. s. oi same, 46. 

CAjtcAift,/., prison ; 23. 

CAjm m., a heap ; 82. 

cAfipAi5,/., rock; 26. 

CAjijtÁm, gw*. of CAjijiÁn, m., a district in Co. Clare; 

H5- 
cA|ttAtiAC, friendly, kind ; 15. 

Áp, m., case, trouble, anxiety. -Ace 1 ^cÁf rséice 
•o'lomcAjt, but as for the matter of bearing a 
shield ; 8, 34. 
CAf pAi-ó, jut. g. s. of CAf Aim, I turn, return ; 132 
CAf^Af, /tit. tela. CAf Aim, I turn ; 53. 
cac, m., battle; 20. 

caca, g. s. of caú, m., battle ; 33, 39, 41, 58. 
cACAiji, /., city ; 103. 
CAÚA01J1, /., chair ; 19. 
CAtbAjiji. m., helmet; 56. 

CAtftAC, g. S.. Of CACAIfl, /., city \ I, II3. 

CAtjiACAib, d. p. of cacaiji,/., city ; 58. 

cacw^ax), verbal noun, fighting; 58. 

cé, what ? who ? cé ati f ópc ? what sort ? (Also 

written cia). 126. 
ceActAji, either, anyone of a number; 143. 
ceA-o, m. and/., permission ; 32. 
ceA-oA, g. s. of ceAt), m. and/., permission; 5ADÁ1I 

c eAX) a, taking leave ; 115. 
céA-opAi-ó,/., sense, feeling ; n. 
céAT>-t;oineAC, hundred-wounding; 57 
céA-un-A, same : m&p An jcéA-onA, likewise ; 3, 34, 62, 

122. no 

ceAtiA, already, before; acc ceAnA fobs.), however, &c; 

19, 20, 61, 74. 
ceAnjAl, w., act of binding, a binding; 42. 
ceAn^Ait, _/>«/. 3rd s. of ceAn5tAim, I bind ; 23, 64, jj, 

78. 

ceAri5Aitce, bound ; 31, 53, 77, 100. 

ceAnjAtACA, ceAn^lACA, pi. of ceAn^At, m., bond ; 29, 

78. 

ceAti^lA-ó, pass. per/, of ceAtigtAim, I bind ; 50, 109. 
ceAngtAi-o, pres. 3rd p. of ceAtijtAim, I bind ; 71. 
ceAtigtAtin, pres. 3rd s. of ceAn^tAim, I bind : 42, 06 
ceAnslAf , per/. 1st of ceAn^lAim, I bind ; 96. 
ceAnstócA-ó, cond. 3rd s. of ceAtijlAim, I bind ; 96. 
ceAtin, m.. head, end; 1 jceAtin, to meet, to fetch, with 

genitive ; 17, 18, 29. 
ceArm-Áijro, g. s. m. of ceAnn-Áfi-o, high-headed; 88. 
ceArm-Áfro, high-headed ; 85. 
ceAnn--oub, black-headed ; 127. 
ceAnn-^Afib, rough-headed ; 75. 
ceAnnp a, gentle ; 109. 
ceArm-uftom, heavy-headed; 68. 
ceAtinuf, m., authority, lordship, power ; 6, 23. 
ceApA-ó, perf. pass, of ceApAim, I think, invent, ap- 
point ; 142. 
ceApA-oAft, perf. 3rd p. of ceApAim, I appoint, &c. ; 10. 
ceApAmAji, perf. 1st p. of ceApAim, I decide ; 92. 
ceAftc-lÁfi, m., centre ; 45, 46, 126. 
ceAtA, pi. of ciot, m., show.ir ; 75. 
ceACfiAi-|i, g. s. of ceAt|iA]i, m., four persons; 71 
ceAtjiAmA-o, fourth ; 144. 
ceAt-pAtriA,/., a quarter, a fourth part • 73. 
ceAt-jiAH, m., four persons ; 62, 106. 
ceite, m., companion; a ééite, each other ; 3, 23, 58. 
ceiteAbftAi-o, pres. 3rd p. of ceiteAb|iAim, I take leave 

of ; 3, 68, 106, 139. 
ceiteAb|\Aim, I take leave of; 82. 
ceil*;, d. s. of ceAt^,/., deceit ; 33. 
ceit-peACA, misprint for beii-peACA, pi. of beitiji ; 95. Ill 

céitt, d. s. of ciAtl,/., sense ; 120. 

eéitneAnruv, pi. of cérni, /., a step ; in. 

ceo, m. and/., mist; 115, 116. 

céitte, g. s. of ciaU,,/., sense, intellect ; 11. 

ciaca, which of them ? 35. 

ciAn, long, remote, distant ; 45, 55, 80. 

ciAnAib, in phrase ó ciAnAib, just now, quite recently ; 
38. 

ciApÁtAc, pestersome ; 67. 

cuv|i-x)tjb, deep black ; 108. 

cix> cjiÁct:, cix) ufiÁ act: fobs.), however, Sec, in passing 
to a new part of the narrative ; 3. 

01*6, though ; 48. 

cipeAp rel. fut. of cim, I see ; 107. 

cip ix>, fut. 3rd s. of cim, I see. 
cinix>, g. s. of cmeA-ó, m., nation ; 50. 
cinn, pi. and g. s. of ceAnn, m., head ; 38, 51, 72. 
cmneA-o, per/, pass, of emmm, I resolve ; 87. 
cmneAiriAfi, per/, pi. of citimm, I decide, resolve ; 84. 
cionn, old dative of ceAtiti, head, end ; in phrases : aji 
cionn, before, in presence of, 19, 48 ; aji cionn, for 
the purpose of, 33; 50 cionn, till the end of, 2, 
96 ; 1 gcionn, at the end of, 89. 
aonnur, how ( = ca lonnur, what manner) ; 11, 21, 31, 

117. 
cionuAc, guilty ; 25, 132. 
ciof , m., rent ; 77. 

ciofifibA-o, verbal noun m., mangling ; 56, 102. 
ciofijibuijte, mangled : 57. 
cior, m., a shower ; 75. 

ci|tre, compar. of ceA-pu, right, just, proper ; 37, 120. 
ciúrmij, perf. 3rd s. of ciúntn$im, I grow quiet ; 100 
ctAj-f tiite, /. pi., hollow or sunken eyes ; 18. 
ctAib-béAt, m., an ugly mouth; 86. 
cÍAi-óini, gen. of cÍAi-óeAriri, m., sword ; 5, 46, 47. 
cÍAi-óirrite, pi. of ctAi-oeAm, m., sword ; 58. 
ctÁiji, gen. of clA-p, m., board ; 83. 
clAir-teACAn, broad-bladed. ; 41. I 12 ctArm,/., children (clAnn is singular number) ; 5. 
ctAnnaib, d. p. of ctArm, /., children, family. In 

plural, usually = descendants ; 35,97. 
ctAoct-uij, perf. 3rd s. of ctAOcluii;im, I alter ; 20. 
cIaoi./., act of subduing, overwhelming; 56, in. 
ctAon, perf. 3rd s. of ctAoriAim, I bow, incline ; 3. 
ctAonA-o, act of sloping, inclination ; 59. 
ctÁji, m , board ; 83. 
ctÁfiACAib, d. p. of ctÁji, m. t a board ; 84. 
cteArrmAr-, m., the marriage relation, marriage 

alliance ; 51. 
cté, left (i.e., the adjective denoting the left side) ; 97. 
ctéibe, gen. of ctiAb, basket, chest, breast. Usually 

masculine, with genitive cléib ; 71. 
ctí,/., left, the left side, a form of cté. (Ctí only 

occurs in this text as dative) • 41, 46, 78. 
ctiAb, m., breast; 122. 
cltAt,/., wattle, hurdle, defence; 65. 
ctip ce, skilful ; 76. 
clocAib d. p. of ctoc,/., stone ; 14. 
ctoc-buA-ÓAc, jewelled (ctoc bviA-ÓA a stone of power 

or virtue) ; 32. 
ctoj;, m. } bell ; 99. 
ctoic, d. s. of ctoc,/., stone; 26, 
cloice, g. s. of ctoc, /., stone ; 124. 
ctof , perf. pass, of cttnnim or ctoipm. (Also used as 

adjective or participle, bA ctor -oatd) ; 137. 
ctu, /., fame ; 118. 
ctuAm,/., trick, ruse; 33. 
ctuAif , d. s. of ctuAf , /., ear ; 25. 
ctuAife, g. s. of ctuAf, /., ear ; 24. 
ctuar, /., ear ; 24. 
ctuAf-tom, ear-bare, earless; 3. 
cnÁibe, g. s. of cnÁib, /, hemp ; 128. 
cnÁitri, m., bone, g. s, cnÁmA. (The nom. cnArii is also 

in use) ; 27, 109, 132. 
cnÁTTJA pi. of criÁirri, m., bone ; 62. 
cnAp, m., a knob ; 108. ««3 

cnApAó, knobby ; in. 

cneAT),/., a wound; 58. 

cneAT>Ac, wounded ; 59, 114. 

cneA-ÓAtb, d. p. of cneA*ó, /., a wound ; 114. 

cneAf, m., skin ; 57, 

cneAfA, pi. of cneAf, m., skin; 74. 

cneix), dat. of cneAx>, /., wound ; 36. 

cneif , gen. of cneAf, m., skin ; 62. 

cnoc, g. />. of cnoc, m., hill ; 115. 

cocAtt, s. m., foliage; gen., cocAitt ; 88. 

co-oIa-o, m. gen., co-oaLca, sleep ; i. 

cot>Ia-ó, m. gen co-oaIua, sleep ; aji rmut a cox>Ia-o 

•óom, on my going to sleep ; 10. 
cotAa-ó, s m., sleep, act of sleeping ; gen. s., cot>Iaca ; 

'n-A co"otA"ó, asleep ; cÁ co*oIa"ó aiji, he is sleepy; 

118. 
co"oIa-oaji, 3rd per. pL, per/. co"otAim, I sleep; infin. 

CO"otAT) ; 144. 
co-otAf 1st per sing., per/, tense coT>tAim, I sleep ; infin., 

COX)l/A-0 ; 98. 

co-otiomA-ó, verbal noun, m., act of balancing, striving, 

equalling ; gen., co-ojtomtA ; 81. 
coictiseAf, m., gen. -51 f, fortnight ; 2. 
coicci5ir-,gm of coiccijeAf , s. m., a fortnight ; 2. 
coi-óce adv., ever, used only in reference to future time j 

53- 
coi-óce, adv. ever, always used with future meaning ; 

26. 
coix)ce, adv., ever, with negative, never ; 17. 
coi-óce, adv., ever ; 124. 
coi-oeótAirm, condit. 1st per sing. co-otAim, I sleep ; 

infin., co"oLat> ; 73. 
coigeA-OAt; s. m., a clashing, a clanging ; gen., 

coijeA-oAit ; 58. 
coitt, 5. /., wood ; gen., cot tie (also gen. coitteA-o ; 

dat., coittit)) ; n. pi., coitlue ; 115. 
coitt, s. /., wood, forest ; gen., coitte •; 9«. 
coitte, gen. of coitt, s. /., a wood ; <><>. ii4 

coitte, gen. of cottt, s. f., forest, wood ; pi co>Hre • 

85 
coitte, gen., s. of coitt, s. /., wood (formerly gen. 

coitte<vó ; dat. f coiltix>) ; n. pi., coittue ; 124. 
. coitrmeAcu, s. /., presence, company ; gen., coitri- 

-oeAcuA ; 33. 
comroeAccA, gen. of coinroeAcc, s. /., safety, security; 

104. 
coitrmeACCA, gen., s. of coirrmeAcc, s. /., act of accom- 
panying, attendance ; 119. 
coimeÁ-o, m., act of guarding, keeping; -óa coimeÁT), 

to guard it ; 8. 
coimeÁ-o, m. gen. coimeÁ-ouA, act of keeping, guarding. 

2. 
coimeÁ-ofAiT), 3rd per. pi. future c 01 me at) Aim, I keep, I 

hold ; 47. 

coimeAf^Af, s. m., fight, mélée; gen. id. ; 139. 
coirmnc, s. /., protection, mercy; gen., coimijtce; 31. 
coimijtce, s.f., protection; gen. id., 103. 
coim-iomtÁn, adj., entire; 115. 
coithtíon, m. gen. -tin, multitude; a ^coimLion eile, 

an equal number of the others ; 2. 
coimneAf a, adj., nearest ; 55. 
coimneAfA, adj. irreg., nearest ; 58. 
coim-fjeiTTiteA-o, s.m., mutual panic ; gen. -rjeimti-ó ; 

58. 

coin, n. pi. of cú, 5./., hound ; gen. con, dat. com, n. pi. 

also conA ; 115. 
co)r\^e6X)Ax>, fut. 1st s. of conjbtn^im, v., I keep; vbl. n. 

con^bÁit; 136. 
coin^eAtL, s. ni., bond, agreement ; gen. comjitl ; 33. 
coinne, m., meeting, opposition: 1 n-A comne = to 

meet him ; 23. 
comne, s. m., appointment : 1 gcoinne, against, 

towards ; 122. 
comneAt, s. /., candle; gen. comnle, dat. coinmt ; 

115- 
coif, dat. of cor, s.f., foot; gen. coipe; 90. 
coif, dative of cop , s. /., a foot ; 23. "5 

coif cétmib, dat. pi. of coif cétm, 5. /., footstep ; gen. 

coifcéime; 135. 
601^5, 3rd per. sing. per/, coifjjim, I check; in fin. x>o 

cors; 35- 
coif 51-0, 2nd per. pi. imper. coifsim, I check ; infin. 

cofj, I restrain ; 78. 
cóif, adj., just, proper ; 13. 
cóif, 5./., justice, authority, arrangement, provision; 

gen., cóf-A; 106. 
cóif, adj. ; 129. 

cóif, adj., right, proper, just; comp. and nip. cófA ; 31. 
cóif , adj., right, proper, just ; comp. and sup. cóf a ; 89. 
coif, adj., just; comp. cóf a ; 50. 
coife, s. /., a chaldron, a tub; gen. id., 89. 
coifcijte, barked (?) ; he had lost the skin of his 

back ; 145. 
coiuceAnn, adj., general, universal; 46. 
co^Am, 3rd per. sing, perfect of co^iiAim, I chew; infin. 

•00 co^Amc ; 29. 
cotAinn, dat. of cotAnn, s. f. body ; in. 
cot ai tin, dat. of cot-Ann, s. /. the body ; 94. 
cotAinn, dat. of cotAinn, s. f. the body ; gen., cotnA ; 

46. 

cotAnn, 5. m., body ; gen., cotnA ; 102. 

cotAnn, /. gen. cotnA, body ; 3. 

cotnA, gen. of cotAnn, s., /., the body ; 94. 

com, s. m., waist ; gen., comA ; 76. 

com, as followed by te, e.g., bvnx>eAn com ÁtAinn ti6 

= a band as fine as you; 24. 
com, adv., as, so; 48. 

comAif, presence ; gen. id., j?Á comAif, awaiting ; 6. 
cotiiAif, /., presence ; of a ^comAif, in front of them; 

3- 
comAif, in phrase Af comAif, before, in front of ; 17. 
comAifte x)Of mneADAf eAcof f a fern, the plan they 

proposed among themselves ; 9. 
comAifte,/., counsel, advice ; 6. 
comAifte,/., counsel, advice ; gen. id. ; 2 
comAifte, s.f., advice ; sen. id\ 50. n6 

commit, verbal noun, m. t act of fulfilling, observance 

gen., coriiAitt ; 77. 
comAjiuA, m., sign, indication; dat. pi. corriAfitAiTMb ; 8, 
cotriA|ttAi-6ib, dat. pi. of cotrtAjitA, s. m., sign, token 

indication ; 8. 

coih-bojA-o, 5. m. t agitated movement; gen. bo$i& ; 58 
corh-bftireAT>Aft, npd per. pi. corh-bjiipm, I break 

mutually; infin. corfi-bftif eAT> ; 57. 
corhcftinn 111115 a-ó, s. ?;/., mustering, meeting, collection 

#m. corhcjm inmate ; 113. 
corrmÁil, s.f., meeting; gen. corh-óÁtA; 64. 
corn-óÁit, s.f., assembly, meeting ; gen. conróÁtA ; in. 
coriroAit, /., meeting, presence; 1 n-A comne -j 1 u-a 

cortTÓÁit — to meet and confront him; gen. 

corhx»,\tA. 
comfA-o, s. ;;?.,an equal length ; gen., corhpAi-o ; 76. 
corny o-^uy, adj., close ; 1 5conif05tir comp. prep., close 

to, near to ; 25. 
corh-5Air , 5ix>eAc, s. m., fellow champion ; gen. corh- 

5Aif5i-ói5 ; 9 8 - 
corii-iomtÁn, adj., whole, perfect : -oo rhnÁib Ati 

-ooriiAin 50 corh-iomtÁn, of all the women of the 

world; 19. 
corhtAinn, gen. of corhtAnn, s. m., a combat, strife; 74. 
corhtAiin, m., fight, combat; gen. corhtAinn ; 20. 
coriilAnn, s. m„ conflict; gen, comtAinn ; 68. 
conitAnnAib, dat. pi. corhtAnn, s. m., conflict; gen. 

comtAmn ; 76. 
corh-tAOi, gen. of corii-tÁ, s. m., noontide, noon; 65. 
corii-tuAt, adj., equally swift ; 56. 
coihmAoi-óeAr.. pres. relative indie, of corhmAOi-oim, I 

boast 
corhnAix>e, s. /., abode resting, tarrying; gen. id. ; 38. 
coihnAi-óe, s. /., tarrying, rest ; gen. id. ; 34. 
comnAix>e, s. /., tarrying, delay ; gen. id ; 51. 
corh-neAjicriiAji, adj., equally vigorous ; 65. 
comnAiT>e, m., act of staying or dwelling; gen., 

comnui^te in text ■ Ájiur com innate, a dwelling-, 
place ; 5. 117 

fcomnui5, 3rd per. sing., pevf. tense of comntiijjfftl, \ 

abide, stay ; infin., coirmm-oe ; 95. 
comnuijeA-o, past passive coTrmtaiisim, I abide, I delay; 

infin., coriinuije ; 101. 
comnui5eAX)A|i, 3rd per pi., perfect, cotrmui5im, I abide, 

I stay ; infin., coriinui-oe ; 145 
comnuigeAf, rel. form pres. indie, of comnuijim, v., 

I dwell, stay ; vbl. n. t comnunje ; 126. 
comnui^im, I dwell ; 6. 

compÁríAC, s. m., a companion ; gen., compÁnAij ; 46. 
compÁnAc, m., comrade, companion ; gen. compAnAij;; 

20. 
compAp, m., breast, 71. 

coriiftAC, verbal noun, act of fighting ; gen- comjtAic ; 25. 
corhftAc, s. m., a contest, a combat ; gen, comfiAic; 38. 
corhjiAc, s. m., a fight ; gen. comjwMc ; 58. 
comfiAic, gen. of comjtAC, s. m., a fight ; 33. 
comjiAic, gen. of comjiAC, 5. in., a fight ; 58. 
comftAi-o, gen. of conijtÁ-ó, s. m., conversation ; 48. 
comtAc, s. m., rout, slaughter; gen. comcAij; 46. 
comtfiom, s. m., a level space, a plain ; 85. 
comtfiorn, a dj>, each ; gen. cothujuiiTn ; 58. 
coiii-tuAft5Ain, s. /., act of mutually beating, smiting; 

gen. -tuAftjAnA ; 58. 
cotri-tuAfisAinu, verbal noun fern., act of mutually 

striking; gen. -tuAfijAnA ; 144. 
>(*oo) com-ttureA-oAft, pevf., they fell together; uinnm, 

I fall; 12. 
cotn-tjAibjieAC, adj., equally prouJ, haughty; 107. 
con, gen. of cú, s. /., hound ; 27. 
con, gen. pi. of cú, s. /., a hound ; 25. 
conAblAc, s. m., cascase ; gen., conAbtAi^ ; 135. 
conAib, dat. pi. of cu, s. /., a hound ; gen., con. 
conAiji, s.,f., a path ; gen. conAijie ; 51. 
conAtfie, gen. of conAiji, s. /., path ; 64. 
'conAifie, gen. of conAifi, s. /., a path ; 143. 
^on^Af), ?. m., fury ; gen., conjMi^; * con^vú binU'* 
^137;, "madiury;" 137. 118 

conp&x>, s. m., a fury, a storm,- gen., conjMiú; 103. 
conjTiAm, m., help, act of helping ; gen., con3AncA 

and conjtiAim ; 24. 
congAticA, gen., of consnAtri, s. m., help, assistance ; 

63- 
consAncA, gen. of con^nAX), s. m., help, succour ; 30. 
conjAncA, gen. of con^tiArh, s. m., help, succour ; 77. 
con^bAix), 2nd per. sing., impcr. of conjbAim, I keep ; 

infin., con^bÁil ; 63. 
conjnAm, s. m., help, the act of helping (le) ; gen., 

con^AnrA ; 120. 
conjnAtri, 5. m., help ; gen., congnAini, and gen., 

conjAnrA ; 98. 
ConnAcc, gen. of ConnAccA, the people of Connacht ; 

6. 
connAic, per/, of cim, I see ; ni fACAf, I did not see; 
ni f eicim, I do not see ; verbal noun, peicpn ; 
■00 conncA-oAfi cvica, they saw approaching 
them; 1. 
connAic, past perfect yd per. sing, of cixnm and peicim, 

I see ; inf. f eicpn ; 25. 
connAix), gen. s. of contiA-ú, s. m., wood, fuel; 128. 
connAific, part, yd s. of cim, v., I see; now usually 

connAic ; 118. 
conriAftcAmAji, \st per. pi. perf. feicim, I see; infin. 
connAjicAmAfi, \st per. pl...pcrf. of petcim, I see ; infin,, 

jreicpnc; 85. 
connAjicA-OAji, yd per. pi. pvcf. of feicrni, I see; infin. t 

r-eicpn ; 106. 
Conn Cftitiji, a man's narns; 101. 
conuAbAijiu, s.f., danger; gen. conuAbAtftce ; 81 
cójiA, compar. of coin, adj., right, just; 129. 
cófiA, comp. of cóijt, adj., just, right ; 114. 
cojtAi^eACT:,/., pledge, recognisance; ^«.cojtAijeAccA; 

16. 
cójtAigeAcc, s.f., arrangement;^. cofiAigeAcuA ; 32. 
co|tCv\m, gen. of cojicÁn, s. m., a crock ; 108. 
cojtoa, s. m., cord ; gen. id., 128. • 
cojtn, s. m., goblet; gen.,cw\\n ; 32. 
coftn, s. m., drinking-horn ; gen., cuiftn ; n8. irg 

co|tr>, in., goblet ; gen., ctiijiti ; 20. 

cojtn, m.,gen. cuijin, goblet 10. 

cojtp, s. w., body ; gw., cuijip ; 114. 

copp, noun mas., body; gen., cvnpp ; 26. 

cojip, s. m., a bo.ly ; gen., cuipp ; 47. 

^o^jjAiu, d^.. s . 01 lu^j, ^. /«., a buoy ; gm., cuipp ; 53 

coppAio, dot. pi. of copp, 5. m., a body ; ##&., ctnpp ; 

copp, vi., end (of a prow) ; gen., cuipp ; 14. 

coppA, pi. of copp, s. >»., a twist, a turn ; gen., cuijtp ; 

76. 
coppócAi-ó, fut., 3rd s. of coppm^™, v., I move, stir ; 

132. 
copping, pret., 3rd s. of copptnjim, v., I move, stir; 

132. 
coppvngeAnn, 3rd per, sing., habit, pres. of coppwgim, 1 

stir; I move; infin., coppngAf) ; 107. 
cop, gen. pi. of cop, 5. /. ; gen., coir-e ; in. 
cop, /.,£*». coipe, foot ; 3. 

COp,/. foot ; gWi., C01fe ; 23. 

copA, n. pi. of cop a, 5. /., foot, leg ; gen., coipe ; 115. 

copÁn, s.m., a path ; gen., copÁm ; 84. 

C0 V5> verbal noun, act of checking ; gen., coipj ; 45. 

copjAip, 3rd per. sing. per/, tense of cop^pAim, I slay, Í 
flay, I lacerate ; infin., cop^Aipc ; 36. 

cop^AptA, verbal adj., from cop^Aipc, act of attacking, 
lacerating, slaughtering ; 36. 

copjAptAC, adj., attacking, slaughtering, bloodcurd- 
ling ; 57- 

copthAit, adj., similar ; 62. 

copnATTi, verbal noun m. t defending, protecting ; gen., 
copAncA ; 54. 

cotujA-o, s. m., provision, feeding ; gen., cotui^ce ; 
90. 

cpÁ^A, pl, of cpÁj, a talv^n ; 95. 

cpÁ5Aib, d. p. of cpÁj, a talon ; 95. 

opAise, gen. oi cjw 15, f., a rock. 

cftAititi. gen. of cpAnn, tree, mast ; S3 , S3. ISO 

cftAtiffAit), d.p. of cjiAnn, m., tree, shaft (of a lanc^) ; 

14. 
cjtAnri-ttAriiAp, thick-shafted ; 134. 
cftArm-ftAirijtA, pi. of cftAnn-tiAniAifi, thick-shafted ; 57. 
CfiArm-fieAmjiA, pi. of cjiArm-fieAtTiAji, thick-shafted. 

[tteAtriAfi, same as fiAtriAft, slender and broad |1 

being often indistinguishable at the beginning of 

a word]. 41. 
cfiAoir-eAc/., a heavy spear ; g. p tl same ; 14. 
cjtAoir-eACA, pi. of cftAOifeAc, /., spear ; 57. 
cjiAoipj, dual and ds. of cjiAOipeAC,/., spear, ; 41, 60. 
cjiAor-, m., maw, gullet, gluttony ; 1, 86, 101. 
ctiAOf-fgAoitue, loosed-mawed, wide-mawed ; 56. 
c|tAOf-of5Aitce, open-mawed ; 106. 
cftéAcc, /., a wound ; 28, 58. 
cjtéAccA, pi. of c|\éAcc, /. a wound ; 99. 
cftéAccAC, wounding, wounded ; 59, 65, in. 
cféAccAib d. p. of cjiéAcc, /., a wound ; 31, 55, 102. 
cjiéAccniAji, wounding, wound-abounding ; 103. 
cfteAccrmijte, vbl. adj. of cjiéAcctitiijirh, I wound ; 139. 
cfiéAcunuij prct. 3rd s. of cfiéAárntn^im, v., I wound ; 

114. 
ciieA*©, intcrrog. pron., what ; 47, 60, 92. 
cftei-oim, I believe ; infin., cfieiT>eAtiiAinc ; 22. 
cjiei-oim, pres. indie,, 1st s., I believe ; vbl. n., cfiei-oe-d- 

iriAinc; 132. 
cttefoim, 1st per. sing, pres., I believe ; infin., cfiei-oea- 

iriAin ; 73. 
cftei-omi-r-e, pres. ind., 1st s., emph. form of cfieit>im ; 

v. intrans., I believe (takes -oo) ; vbl. n. cfiei-oeA- 

triAitic ; 119. 
cjtetmte, vbl. adj., of cjteimim, v., I gnaw; 114. 
epic, dat. of cfiioc, s. /., a country, an end; gen+ 

cjiice ; 80. 
cfiice, gen, of cfiioc, s. /., a country ; 50. 
Cfu'ce, gen. s. of qiíoc, s.f., territory, country ; 126. 
c]tfoc, /., gen., cftice, country, territory, conclusion, 

end ; 6 Í2J cjtíocdib, dat. pi. of cfiíoc, s. /., a country; gén., 

cftíce; 58. 
CfiíocAib, dat. pi. of Cfiíoc, a country; gen., cfiíce ; 55. 
CftíoCAib, dat.pl. of cjtíoc, s. /., country, territory, end; 

gen., cjiíce. 
cftíoCAib, dat.pl. of cjiíoc, s. /., end, territory, land; 

gen., cfiíce ; 16. 
cftíocnuigim, I finish, I decide upon ; 2. 
ciu'ocntJijeAT), 1st per. sing., conj. of cjiiocnuijim, I 

finish; infin., cftíocnuJA-ó ; 63. 
cftíocntnjeA-ó^r/.^assn^of cfiíocntnjim, I complete, 

I decide ; 6. 
cftíoónujxvó, verbal noun, act of completing ; 82. 
cfiioc, s. m., act of shaking ; gen., centre ; 58. 
cftiot-A-o-Afi, 3^i per. pi., per/, of cfnotAim, I shake; 

infin., cjnot; 74. 
CjnotDtiJA-ó, tw&o/ noim, act of shaking ; gen., 

cjuocnuijte ; 100 See before cfiut. 
cjtó, s. m. t a ring, a circle ; 46. 
cftó, s.m., ring, circle ; gen. id. ; 103. 
cjió-ÓA, adj., valiant ; 167. 
Cftó-ÓACCA, gen. of cfto-o^cc, s. /., bravery ; 30. 
Cfioib-"óeAfi5, adj., red-handed, red-pawed ; 65 
cjiotceAfiti, 5. m., skin; gen., cjtoicirm ; 62. 
cftoice-Atiti, m., skin; ^/., cjioicne ; dat., cftoictub ; i8« 
cjioice-árm, s. pt., skin, hide ; gen., cfioicmn; 36. 
cftotcnib, dat. pi. of cfioiceAtin, s. m., skin ; gen., 

Cftoicwn ; 18. 
ctioi*oe, s.m., heart; gen. id. ; 100. 
cpoi-óe, s. m., heart ; gen. id. ; 29. 
cfto:x)eAmAit, adj., hearty, spirited ; 65. 
cftoi-ote, pi. of C|toix>e, s. m., a heart ; gw*. id. ; 74. 
cftoix>te, //. of cftoiioe, s. m., heart ; gen. id. ; 102. 
cftó-leomce, verbal adj., wounded ; 144. 
cjtó-tinticeac, adj., abounding in pools of blood ; 57. 
cjtom, 3rd per. sing. per/, of cfiomAim, I bend, I bow, I 

incline; 3. 
Cftom, 3rd per. sing., per/, of cftomAim, I bend, I begin,- 

infin., Cftom a-o; 95. 122 

cjtoin, fret, 3rd s. of cfiomAtm, I stoop (with aji or 45), 

I b:g : n, set about ; 4< cftom ConÁn a$ búi|ipe^-ó " 

(1 $7), " C. began to roar ;" 137. 
Cfiom, 3rd per. sin*., per/. cjioittAim, I stoop, bend; 

"oo c,nom fí A5 513 1 if A5 caoi =she began to weep 

and lament ; 24. 
6|iom, Jri person, per/, tense, cfiorruv.m, I bend down, I 

commence ; infin. cjioniA-o ; 43. 
Cjiom nA C|tAi5e, a man's name, Crom of the Crag ; 

i. 
Cfiorn, m , a man's name ; gen., Cjunrn ; 21 
c|iof-o|fÓA, adj., gold-hilted ; 58. 
cfiop-ófi"ÓA, adj., golden-hiited ; 41. 
cftocA, ncm. pi. and gm s/#£. and pi. of cjiut, s., m., 

form ; 20. 
cjtocA-ó, ucrbal noun, m. t act of shaking ; gen., cpoixA ; 

95 
cfiú, i., /., blod ; 60. 
cfiuA-o-ceAngAt, s. m., a severe bond ; gen., ceAn^Ait; 

44. 

cpuAix)-com|iAic, gen. of corhjtAc, s. m., a hard fight, 

struggle ; 96. 
cfiuA-ó-corrijiAic, ^í». of c|iuA-ó-com|tAc, s. w., a hard 

fight ; 74. 

CftuA-ú-coitte, gen., s., of cftuA-ó-coitt, s. /., hard 

wood; 127. 
CfiuA-o-cuibfteAc, s. m., firm bonds ; gen., cjtuAx)- 

cuibjiig ; 42. 
cjiuA-o-cuibftij 3rd per. sing., perf. of cjiua-ó- 

cuibftijjim, I bind harshly ; 77. 
C|ttiA-ó-cviib|ii3iT), 3rd per. pi. pres. cfiuA-ó-cuib-ju^im, I 

bind harshly ; infin., cjtuA-o-ctnbfteAC ; 71. 
CfiuA-ó-ctnbjujce, perf. part., strongly manacled; 53, 
cfiuA-ó-cuipLeAnnAc, adj., hard-veined ; 3. 
CfiuAX)--ÓAiri5eAncAC, adj., hard and firm ; 102. 
c fui Ai-óeA-o Aft, 3rd per. pi. , perf. cfWAi-óim, I harden ; 

infin., q\\ uAi-ueAX) ; 102. 
CftuAró-5|teim, 5. m., a hard grip j gen., cftuAi-o- 

5fteATTiA ; 107. 
cjiuAf, s. m., hardness ; gen., cjtuAip ; 76. 123 

cjtuinne, s.f., the universe; gc;i. id. ; 63. 

cfwnnne, /., the world ; 3. 

cjunnne, gen., s., of cjtuinne, s.f., globe, world; 139. 

cftuinne, s.f., the universe; gen. id. ; 53. 

Cfivnnne,/., the globe, universe ; gen. id. ; 19. 

cfitnnnijeA-oAfi, 3rd per. pi., perf. , cjtuinni^im, I gather ; 

infin., cnuinniu^AX) ; 50. 
c|tuinni5i"o, 3rd per. pi., pres. cftumnijim, I gather ; 

infin., cftummuJAX) ; 54. 
cjunnniijte, past part, of ctttnnnm^dx), to collect, to 

gather ; 32. 
c|i«mniu5A-o, verbal noun, tn., act of gathering ; gen., 

cfitnnnijte; 22. 
c-pocnuij, 3rd per. sing., perf. tense, cjuotnui^im. I 

shake ; infin., cjnotnugA-ó ; 76. 
c^uc, s. m., form ; gen., cjioca ; 100. 
cjtut-AtAinn, adj., beautiful, handsome-featured ; 19. 
cu, /. hound, dog ; gen., con ; dat , coin ; n. pi., con a ; 

dat., conAib ; 22. 
cuat>aji, 3rd per. pi perf. uéi-óim, I go ; 89. 
cuat)Aji, 3rd per. pi perf. ceix>im, I go; infin., -out ; 74 
ctiAT)A|t, 3rd per. pi. perf. of céixnm, I go ; 53. 
cu<voAfi, 3rd per. pi. perf. of céi-óim, I go ; 25. 
cuA-OAfi, perf. 3rd pi. of ceixnm, I go, which see ; 18. 
cuA-ómAfi, 1st per. pi. perf . of reróim, I go ; 94. 
CUA1-Ó, perf. 3rd sing, of réiT>mi, I go : -oo cuai-ó f é 

■o'ionnfAi^e x\a luinge^he went towards the 

ship; 14. 

cuAitte, 5. /., a pole ; gen. id., 112. 
cuAitteAc, /., stake ; 22. 
cuaijit;, s.f., visit, circuit; gen. cuajiua, 55. 
cuAtAt)A|i, yd past sing. perf. etui mm, I hear; inf. clop 
and ctoirum, 41. 

cuaIat>aji, 3rd per. pi. perf . cUnmm I hear; 51. 
cuaIa, perfect of cluinim, I hear; infin. clop and 
ctoifcm, 40. 

cuaU, 3rd past sing. perf. ctuinnn, I hear; inf. dor 
and ctoifum, 48, 124 

cuAifir, 5. /., visit, circuit; gen. ctiAijtce; 126. 
cuaIai-o, pret. yd s. of cttumm, v. irreg., I hear ; other 

tenses reg. ; vbl. n. ctop, ctoifcm, ctoifcmc; 

123. 
cvtAtAmA|t, 1st per. pi. per/, of ctuirnm, I hear; inf. 

ctoir-cir>, 55. 
ctiAÍAÚAf, impersonal per/, tense of cttnmm, I hear; 

infin. ctof, 93. 
cuAitteACAib, dat.pl. of ctiAille, s.f., a stake; gen. id.,. 

22. 
cuah, m., harbour; 1. 
cuA|foui5te, gen. s. of cuAfvotiJA'ó, s. m. t act of search- 

ing; 119. 

ctiAfAib, dat.pl. of ctiAf, s. m.., a crevice; gen. ctJAif 

58. 
cuAr-Án, s. m., a small crevice or creek; gen. ctíAfÁiti, 

84. 
cuAfÁin, gen. of cuAr-Án, s. m. a crevice; 84. 
cubAi-ó, adj., fit, proper, seemly ; 80. 
cu£>Ai|\ 5./., oath, conscience; gen., cubAipe ; 60. 
cubAft-bÁn, adj., foam-white: masc. gen,, -bÁirj, 3. 
cuca, prep, pro., towards them ; 117. 
cu^A-ib-p e, emphat. prep, pron , to ye ; 32. 
ctjjAinn, prep, pron., to us, towards us; 97. 
ctijAtn-f a, prep. pron. emphatic, towards me; 38. 
ctii-o, 5. /., portion, share ; gen. co-oa ; 89. 
ctn-o,/., share, fortune; gen. cot>a, n. pi. cot>aca : buji, 

5ct>i"o freótA = simply your flesh ; 22 
cui-oeAcuA, nom /em., a company; gen. cuit>eAccAn ; 

25- 
ctn'oeAccAin, dat. s. of cui'oeAcuA, 5. /., company ,- gen. 

cuix)eAccAti : 1 5ctnt>eAcrAin (with gen.), in com- 
pany with ; 121. 
CÚ13, five, eclipses in the genitive, 1 ^cionn a CÚ15 . 

mbtiAX)An, "at the end of her five years" — just 

five years old ; 12. 
ctn^e, prep, pron., to him ; 73. 
cúi5eA|i, s. m., five persons; gen, cui$i|i ; 85. 
cuits, gen. of cots, sm * a swor( i * 2 &- 125 

ctnts-Tn'tteACA, adj., straight-bladed ; 58. 

ctnmit, 3rd per. sing. per/, of cuimitim, I rub ; infin. 

cuirmLc ; 107. 
ctaiirine, /., memory, remembrance ; 6. 
cuitrmii;, 2nd per. sing, imperative of cunrmijim, I 

remember; infin. t cuitrmiuJAT) ; 31. 
cuiriimiji-o, 2nd per. pi. imperative of cuitiinijim, I re- 
member ; 76. 
ctnnr-e, request ; read -oe before "ÓÁ; 143. 
cu ijieAx>, pass passive of cvnjtim, I place, I put; infin. 

cu|t; 60. 
cuifteA-oaft, 3rd per. pi. perfect of ctnfiim, I put ; infin. 

eufi; 56. 
cuijteAr-fA, 1st per. sing.perf. emphat. of cuiftim, I put, 

I place ; infin. cuft ; 94. 
cuiftpeAX), 1st per. sing. fut. of ctnjtim, I put ; infin. 

ctifi; 51. 
cuifipeAX), 3rd sing, condit. of ctiifiim, I place, put; 

infin. cujt ; 45. 
cui|t|?eA"ó, 3rd per. sing, condit. of cuijtim, I put; 48. 
caijtfoip, 3rd per. pi. imperfect of cui|iim, I place, 

I put; infin. cuft; 75. 
cwft|Mrm, 1st per. sing, condit. of ctiijum, I place, I put, 

I set; infin. ctaft ; 48. 
cuifti-o, 3rd per. pi. pres. of cuijiim, I put, I place; infin. 

cuft ; 71. 
cuifiix), gen. of cuifieA-o, invitation, act of inviting; 15. 
cuifip, gen. and pi. of cojip, s. m., a body; 74. 
cuifipce, adj., wretched; in. 

ctnjtteAft, pres. pass, of cui|tim, I put; infin. cujt; 77. 
cuif, s.fi, cause, reason; gen. cínr- e ; 55. 
empte, s. /., vein, arm ; gen. id., 89. 
cut, s. w., the back; gen. cuit ; 46. 
cuIai*o, s. w. or /., suit, vestments; gen. cuíait> and 

cuIat> ; 41. 
cutAite, n. pi. of cutAit, s. j. % a suit of clothes or 

armour; gen. id., 54. 
culAi-ote, n. pi. of cutAit, s. /., suit, dress ; 120. 
£um, prep., to, towards, for, for the purpose of; %. 126 

cujiaca, adj., knightly, soldierly; 76. 

cú-p-ám, s.m., charge, business ; gen. cúfiAim : " a scuji- 

Am &p ax) 5CA1VI15 " (121), in charge of the hag; 

121. 
cu]iAi5, gen. of cujiac, 5. m., a corach, a boat; 94. 
cufiAi-6'e, pi. of cujia-o, s.m., a knight ; gen. cufiAix) ; 57. 
cujiat>a, />/. of euft<vó, s. m., a knight, a warrior; ^». 

cufiAi*ó ; 102. 
cujia-ó, s.m., a warrior, a knight; gwt. cujtAi-o ; 26. 
cujtAcÁn, s.w., a boat, a corach ; ^w. cufiAcAm ; 91. 
cujiac, s.w,, a boat, a corach or curragh ; 94. 
cu|t, verbal noun, act of planting, burying; also s. m., 

burial; 147. 
cuji, verbal noun, act of putting ; 2. 
cwmtA, past participle, shaped, formed ; 90. 
c*nrtiT>Ai5ce, adj } , chased, adorned ; 20. 
cum-oAc, m., act of keeping or guarding; gen. cum- 

•ouijte; 2. 
CwriiAtt, gen. -Aitl, father of Fionn ; 1. 
c\iniAr)5, adj., narrow; compar. and super. curriAiii^e; 

42. 
cumAr-, m. gen. -Aif, power ; aji cumAp, in the power 

of; Afi a cumAp féin, in his own power, at his 

own disposal ; 7. 
cum, prep., to, as far as, takes gen. cum bÁif , to death ; 

32. 
cumA, adj., equal, indifferent ; 44. 
cum a, s. m., a shape, a form ; gen. id., 44. 
cumAccAc, adj., powerful; ctimACCAije, 21. 
cum-AccAi^e, compar. and super, of cuttiaccac, adj., 

powerful ; 21. 

cumAt, s. /., handmaid; g*». cumAile ; cumAt coim- 
•oeACUA, maid-in-waiting ; 119. 

■OÁ num., two ; -oÁ "ocftiAn = two-thirds : ufiiAn was for- 
merly a neuter noun, hence the eclipsis; 1. 

-oÁ = T)o-fA, prep.+rel., lit., of all that ; 1. 

*>a, with verbal nouns =* -00+ a, e.g., x>Á jia-ó teó, 
saying to them ; 14. I2 7 

•oÁ, particle, used before nouns and adjs. in comp. to 

express the idea of unlimitedness : x>Á irieit), however 

great ; -oÁ cfuiAi*oe, however hard ; 119. 
■oÁ, eonj., if, used with imperf. and condit. only; x>& 

bjMJAinn, if I could get ; 19, 32. 
■oÁ, to whom ; 51. 

•oÁ, prep. pron. of his, from his ; 47. 
i)& gcti, to their left hand ; 56. 
•oÁ eif, after it ; 55. 
•oÁ troeif , to their right hand ; 56. 
•oÁit, s.f., meeting, convention; gen. "daLa ; fÁ*o' T>Áit, 

for thee ; vo' -óÁit, to (meet) thee ; 120. 
tk'uI, f., gen. "oáía, state, condition, function; céi-o 1 

TTOÁit comAijite, they take counsel together ; 2. 
■oÁileAnn, habit, pres. of -oÁilim, I grant, I offer ; 35. 
•OAifigne, pi. of -oAin^eAn, adj., firm, strong; 71. 
■o-Ain^eA-n, adj., firm, strong, secure, close ; compar 

•OAingne ; 41. 
•oAingm, dot. sing, f em. of -oxMngeAti, s.f., firm, strong, 

secure, close ; 23. 
■OAin5mj;e<vó, past passive-, -oAin^ni^im, T made firm. I 

strengthen, 1 barricade; infin. -oAinjnmJAÓ ; 79. 
T>Áifie, prop, noun • T)Aifie, a man's name ; gen. id., 52. 
■oáía, m., tidings: e.g^-oAlA ÓonÁin, tidings of Conan, 

i.e., as regards Conan; 14. 

■oáiía, adj., fierce, bold ; 76. 

•DAHAjrOA, adj., barbarous, 76. 

OAOine, nom. aná gen. pi. of tnnne, s.m.,a human being: 
person, man ; 22. 

•oAoifi-ceAngAl, s. m., an enslaving bond ; gen.} 

-ce-AtijAit ; 79. 
•OAonnA, adj., human ; 18, 

■oáji, relative pronoun of all who (withes* tense) ; 83. 
t>Afi, used in such phrases as t>aji Uom (131), it seems, 

seemed to me ; 131. 

"°*fi> P re t" b y. use <i only in phrases -oaji mo bjHAt^, 
bv my word ; *OAft mo tÁim, by my hand, &c. • 

■p-AftA, ,MiW « a ^/» second, 83. Í28 ^>AftAb, verbal phrase, to whom is; 50. 

t)AftAC, gen. of -oAifi, s. /. , an oak ; 39. 

•oAfAcc, 5. /., daring, fierceness; gen. -oAf AcrA ; 54. 

■dac, s. w., colour ; gen., -a ; 115. 

•oAÚ-ÁtAmn, ^7., beautifully coloured ; 99. 

■oe, prep, of, from ; 1. 

■oe, /r*£. pron., of him, from him ; 38. 

-de, prep, pron., from him, from it ; other prep. prons. t 

•oíom, -oíou, -oí, "oírm, *oíb, -oíob ; 14. 
•oeAbAi-ó, s.f., strife ; gm.-oeAbtA; 57. 
T>eACAT)A|i, 3rd per. pi. perf., of céix>im, I go ; form used 
after particles ; infin., -oul ;, nÁ •oeACA'OAfi 1 f^eon 
1 1 njeAtcAijeAcu = that they were not struck 
with panic and frenzy; perf. cuA*ÓAf ; imperf., 
téixnnn ; fut., jiaca-o ; verbal noun, -out , 18, 113, 
135 
•oeACAi-ó, yd sing. perf. dependent form of -oo cuaio, 

went ; 6. 
•oeAJAilc. v. n. f. of "oeAJtAim, v., I separate ; 116. 
t>eAJ-bAile, s. m. t a goodly town, goodly home ; gen. 

id. ; 50. 
■oeAJ-b<Mlxe. n. pi. of •oeAJ-bAite, m. t goodly home- 
stead ; 16. 
■oeaj-lAoc, m., goodly hero; gen., -Iaoic; 15, 41, 51. 
■oeAJ-lAoic, plu. of -oeAj-tAOc, s. m., a goodly hero ; 

gen., -Iaoic ; 57. 
•oeAJ-iri umn^, s.f, goodly people; gen., -muincifte ; 

24. 
DeAJ-rAp^i^>i», plu. of -oeA^-UApAix), adj., good and 

quick, very quick ; 74. 
■oeAlb, /., form, hgure ; gen. -oeitbe ; 4, 19. 
•oeAlb-cojiCAji, ad/., scarlet-visaged ; 57. 
■oeATrxMn, gen. and pi. of -oeAiriAri, s.m., a demon ; 95 
■óéAnA-ó, 3rd. per sidp. imperf. of TjéAnAim, I do ; infin. 

-oeanATri ; 99. 
\)é. n*MT), vet ' al noun m., act of doing, acting; gen. 

■oeAncA and -oeATiAiTri ; 83. 
•oéATiAm, m., make, shape, fashion; 4. 
•DeAHATTi, m., bearing, appearance; gen. -oéAuuA ; 19. 129 

•oeAtiiM-o, 1st per. sing.fut., of -oeAtiAirn, I do; -oéAnpATj 

50m JAtAtin -oe, I will slay him ruthlessly and 

without fair play ; 38. 

-óéAnjM-ó, 3rd per. sing, conditional of -oeAnAim, I do; 26. 

■oéánpA'o-fA, 1st per. sing.fut. emphat., "oéAnAini I do ; 

63. 
•oeAtifAit), 3rd per. sing. fut. of ■oeAtiAirn, I do; infin. t 

•oéAnAih, •oéAtiA'ó. 
•oéAnjMi'óe, condit. pass, of T>éAriAim, I do ; 39. 
•oeAnjMfi, fut. pass, of "oéATiAim, I do ; 33. 
■oéAtrpAf, relative fut. active of ■oéAtiAim, I do ; infin. t 

•oéAHAtb ; 107. 
•oéAncÁ, 2nd per. sing. itnpf., -oeAnAim, I do ; infin., 

ToéAnAtVi ; 109. 
■oeA^t), adj., certain, assured ; 61. 
t)eAtibfiÁt<\ji, gen. s. of -oeAjtbtiArrAift, s. m. (own) 

brother ; n. pi., -bfiÁiúfte, -tbftÁitjieACA ; 117. 
■oeA|ib|iÁtAin, m. f brother ; gen., x>e&\\b\\&i&]\ ; 21. 
•oeAjicAnn, habit, pres. used for hist. pres. -oeAficAim, I 

look at ; infin., *oeAjtcAx> ; 44. 
■oeAftj;, adj., red, red-hot ; compar. and sup., -Deifi^e ; 59. 
•oeAjijA, nom. plu. of -oeAjij, adj., red ; 18. 
•oeAjAgAX), verbal noun, m., act of reddening; gen. 

•DeAfi^tA, 87. 
•oeA|t5Ann, habit, pres. 3rd per. sing, of "oeA^Aim, I red- 
den ; inf. "oeAjtjA-ó, 25. 
"oeAfi5-Á|i, s. m., red slaughter; gen., -Áijt ; 60. 
•óeAft^fAX), cond. 3rd sing, of "oeAttsAim, v., I redden ; 

trans., I kindle ; 118. 
■oeAjijFAi-ó, 3rd per. sing.fut., of -oeAn^Aim, I redden ; 

infin., "DeA-psA-D ; 62. 
•oeAniriA-o, m., iorgetfulness ; -oo cuait> a neAfic -j a 
tut Aft •oeA|tmAX>«AtA = they forgot their strength 
and vigour ; 20. 
•oeAjttiA, 3rd per. sing, perfi, T>éAr>Aim. 1 do ; only used 
after particles ni, iiac, etc. ; 34. 

■oeAHHA-oAtt, 3rd per, pi. perf. -oeAnAim, I do ; 58. 
x>eAf, adj., right ; gen. fern, -oeife ; 24. 
•oeAr, adj., pretty, nice; 141. 13° 

■oeAjM, pi. of t>eAf, adj., pretty ; compar. and super. 

•oeif e ; 74. 
■óeAftnj, 3rd per. sing, per/ . of -oeAfuijim, I arrange, 

I fix, I ornament ; infin., -oeAfuJA-o ; 36. 

■oeicneAbAf , m., ten persons ; gen., -aiji ; 9. 

•oei-oe-AtiAC, > j 1 x x 1 i 

>aa., latest, last ; 104. 
•oei"óeAnriAC,i 

■oéiT>-5e<At, adj., white-toothed ; 2. 

•oei^-bi-o, %en. of -oeij-biA-ó, 5. m., good food ; 44. 

•oeiij-bí-ó, n. plu., good foods; (see biA-ó) ; 14. 

■oei$-fi|t, ^/«. of -oeij-f e-Aft, s. m., a goodly man ; qew 

-Fif • 57- 
•oeitbe.g*». oft>eAlb, 5. /., shape, form, appearance ; 

60. 
■oeithin, adj., certain ; if -oenTiin tiom, I am certain , 

W H» -oeiriiin nÁ buAi-ófeA-ó ftuAJ An -ooniAin 

tii|tti " (120), it is certain that the armies of the 

world would not overcome her ; 50 •oeirhin; 

certainly. (Also used as substantive) ; 120. 
■oeiriineAC,^/., certain, assured ; 81. 
■oeijtbfeAtAii, g. s. of -oeifibpufi, s. /. (own), sister ; 

119. 
■oeifttfitajt, s. /. (own) sister; gen., -oeifbfeAÚAf, n. 

pi., -fiúf aca ; 116. 
■oeif eA-o, s. m., the end ; gen., -oeif i-o ; 49. 
x)ei|tix), gen. of -oeif eA-o, s. m., end, latter portion ; 5. 
•o'éif , comp. prep., after ; 59. 
•oeif, dat. sing. fern, of -oeAf , adj., right ; 25. 
•oeif, dat. of*oeAf, s. /., the right hand side ; 78, 
■oeife, gen. fern, of -oeAf, adj., right, right-hand ; 24. 
•oeitbifeAC, adj., hasty, speedy ; 48. 
*Oeitib, dat. pi. of *Oia, m., a God ; gen. TJé ; 3. 
•oeiúneAf, s. w., haste; gen. -oeicmf, 42. 
•oeo, adv., ever ; 83. 
•oeoc, s. /., drink ; gen. -oije. 114. 
•oeocAib, dat. pi. of -oeoc, /., drink ; gen. "0150, 14. 
•oeoin, s. /., will, intention, consent; gen. x>eoine ; 30. 
•01, prep, pron., of her, 34 i3i 

*Oia, m., gen. T>é, God ; pi. -oéice, gods ; 3. 
■oiAbtAi-oe, adj., diabolical, devilish; 7. 
-otAbtAi-oeACCA, gen. of •oiAbtAi-oeAcr;, $./., devilry, 

black art; 32. 
■01A1-Ó, the rear, behind ; 1 troiAix), after ; in t»«|i 

ti'oiAró, behind ye; 1 ti-A *óiait>, after him ; 1 n-A 

•Ó1A1-Ó fin = after that ; 22, 29, 124. 
•oiAtrtAift, adj., recess, lonely spot ; " 1 n*oiAriiAi ft coitte " 

(124), into the recesses of a wood ; 124. 
tn Airlift, gen.pl. of -oiAniAift, adj., lonely, gloomy ; 115. 
■oiAn, adj., vehement ; gen., *oém ; 57. 
■oiAn-tÁi'oiti, adj., vehemently strong ; 80. 
■oiAn-fgAoiteA-o, verbal noun, act of vehemently 

loosening, scattering ; gen., -oiAti-fSAOitce ; 103. 
•oifo, prep, pron., to ye ; 31. 

•oib-pe, emph.formoi *oib, prep, pro., to you ; 116. 
•oíceAt/l, s.m., best, utmost endeavour; gen. -oicitt ; 

mo -óíceAtt, my best ; x>o "oiceAtt, your best ; 

gen. -oicitt : j?a n-A -oiceAtt = to the best of his 

ability ; citib^A-o-f a mo xnceAtt con^nAim x>ib : 

I shall do my best to help you ; 14, 30, 134. 
■oíceAnnA-ó, verbal noun m., act of beheading ; 34. 
•015, dat. of -oeoc, s./., a drink, liquor; gen. -oige, 42, 
•01 1, adj., dear, beloved; 60. 
•oinn, prep, pron., of, from or off us, 
■oiob, prep, pron., off them, of them, from them, 41. 
•oiocjtA, adj., earnest, fervent; 60. 
•oiocjtdc, adj., fervent, earnest; 71. 
■oioctifi, verbal noun m., act of putting away, driving 

off; 27. 
•oiojAit, s. /., vengeance; gen. TnostA, 137. 
•oíoJAttc,/., act of revenging; gen. -oiogAtcA, 31. 
•oiogAlAttn, I revenge; infin, t>o -óíogAitc, 21. 
•oíojbÁit, s. /., damage, hurt; gen. -oiojbAlA, 97. 
■oío^bÁÍAC, adj., injurious, damaging; 57. 
■0Í05IA, gen. of TMOJAit, s. /., harm, damage, revenge; 

50. 
■oío^Ia, adj., vengeful, 135 132 

■oíot, s. m., payment, price, desert; gen. *oíoía ; "a 
-óíot x>e fp|té " (121), " a dowrv woi <hy of him ; " 
sufficiency, satisfaction; hac bpvnl a -óiól -oo 
iritiAoi 1 -oo fpjié lormuA, " thai finds not a fitting 
wife and dowry in them ; " 5, 121. 

"oioTriAoineAr- , s. m., pride, \ anity ; gen. •oioniAOiriir- ; 68. 

■oíombÁi-ó, s. /., confusion, distress, grief; gen. *oiom - 
bÁi-óe, 47. 

•oiombAi-o, n. pi. of ■oíornbÁ'ó, s. m., grief ; ecu. 
•oíombÁi-ó. (*OíombÁix), /., gen. -e, also occur-): 
" V\a tiuite *oíombÁi*ó ojim " (114), "confusion 
take me ; " 114. 

•oion, s.f., shelter, protection; gen. *oionA and "oin, 88. 

•oion, verbal noun/., act of protecting ; gen. •oiotiA and 

-oioncA ; 74. 
•o'lonnr-Aije, comp. prep., towards; 37. 
■oíor-gAifi, adj., active, sudden ; compar. "oifSt 1 ^ 84. 
•oior, prep, pron., of thee, from thee ; 92. 
•oíot-lÁitjutiJAX), verbal noun m., devastating ruin ; 

gen. "oiot-lAitjujue ; 75. 
•oioc-fA, prep. pron. emphat., from you ; 72. 
•oíottigA'ó, m., act of devastating, damaging, causing 

loss, slaughtering, annihilating; gen., "oiotuijte ; 

26, 48. 
•oifteAc, straight, direct ; $ac rmifieAc, directly, is 

either a neuter or an old accusative ; 3. 
■oip,/., pair, two (collectively); gm.-oife; 21. 
•oir-e, prep. pron. emphatic, for her ; 90. 
•oit, 5./., loss, want, damage ; gen., r>\ie ; 89. 
•oiteAc, adj., defective, in straits ; 103. 
•oiutrAT), past passive of ■oiúlxAim, I refuse ; infm,, 

•ouítrA-ó ; 99. 
•oiútrAij, 3rd person perj. tense, *oiutcAi5im, I refuse; 

infin., -oiutuAT) ; 40. 
•otút, adj., close, tightly fitting ; compar., -otwite ; 41. 
■ot lit u 5 at), verbal noun, crushing fastening ; gen., 

•otuctnijte ; 56. 
•no, prep, to, for : "o'éijiii; "oo téim túttriAfi = he rose 

with a vigorous leap ; 14. 133 

oo, prep, pron., to it, to him ; xkaiti, to me ; -ouic, to 
thee; *oi, to her; -oúirm, to us; x>'\b, to you; 
*oóib, to thee ; 14. 

•00, poss. pron., thy ; 4. 

•oo-t)é-á|ifA"o, 1st per. sing, future tense of -oo-beiftim, I 
bring, I give ; infin. *oo c &b a iftr; ; 30. 

•oo-béAfiFA-ó, 3rd sing, condit. of -oobeifiim, I give; 
•oo-béAjif-AX) mo bÁf\ which would cause my 
death ; 10. 

-oo-béAnfAix), ^rdper. sing, future; -oo-beifiim, I give ; 31. 

■00-be-AftfAm, 1st per. plu.fut.; -oo-beifiim, I bring ; 39. 

•ooc-Aift, gen. s. of •oocAft ; s. m., harm, trouble; 136. 

t)ocaji, s. m. t loss, damage, harm ; gen., -oocAift ; 30. 

•oócAf, s. m. t confidence, hope; gen. -oocAir- (takes Af 
before nouns to denote reliance on, hopes of: 
•oÁ riiéi-o "oo -óócAf AfUA," " however great thy 
confidence in them" : cf. tntnnigin Ap (trust in), 
bftó-o Af ; 119. 

•oo-cVuinci, habit, past passive of ctuinim, I hear ; infin., 
ciof and ctofcm ; 58 

•ooc^Ai"óeAc, adj. sore at heart, dejected; distressful, 
in evil plight ; 42, 113. 

•dot), contraction of *oo "oo, to thy ; 73, 

•00-eotAir* , gen. s. of -oo-eotAf ; s. m. % ignorance ; " cjie 
coiticib *oiAtriAi]ie •oo-eolAif" (136), "through 
mystic trackless (or unknown) woods ; " 136. 

•oo-jeobAVO, fut. o/-oo-5eibim, I get, I find; 64. 

-oo-jeobAix), 3rd per. sing, fut, tense of •oo-jeibim, I get, 
I find ; 106. 

•oo-jeobAirm, condit, 1st per. sing, of •oojeibim, I get, I 
find ; 10. 

-oo^jeobAifi, 2nd per. sing. fut. of jeibim, I get ; infin. 
pAgbAit ; 81. 

■oo-jjeobAi-oif, 3rd per plu. condit. of •oo-geibim, I 
obtain, I get ; 32. 

■oojnío'ó, imperfi 3rd s. of -oojuitn, v. irreg., I do ; 138 »34 

oo^tií-off, imperf. $rd pi. of -00311 ím, I do ; pret. 

x)0 ftijneAr*, -oo fimneAf ; imperf. "oojnínn ; fui. 

•oo^éAti-A-o ; secondary forms, pres. -oéAnAim ; 

fret. "oeA^riAf ; imperf. "oeAjtnAmn, T)éAnAinn ; 

fut. -oéAnfA-o; -oéAtipA-o (formerly -oi 01151? a-o) has 

now practically replaced -ooijéAnA-o as primary 

fut. ; vbl. n. "oédnAtTi ; 127. 
•00511 ím, I do ; imperative -oéan ; imperf. -00511 inn ; 

perf. -oonmneAf ; fut. -oo^eAnA-o ; cond. 

■oojé-AnAinn ; infin. *oo "óéAnAni ; 20. 
t)05|ixv, s.m. sorrow, grief ; gen. id. • 145. 
voj-jiAin^e, s. /. misery ; gen. id. ; 48. 
x)óit>,prep. pronoun, to them ; 50. 
DÓib, prep. pron. f to them, for them ; 41. 
T>ói"oe, plu. and gen. of -oói-o, s. f. t a hand ; 71, 76. 
•0015, /. hope, opinion ; gen. -oói^e, -oom -óói^, in my 

opinion , 5. 

"0015, adj., probably, likely ; in "0015 liom, I deem 136. 
•ooitbeA-ó, m. t sorcery, fiction ; gen. -ooitbte ; 21. 
ooitbte, gen. of -ooitbeAt), s. m., sorcery ; 21. 
OiteÁn *Ooitbte, Isle of Sorcery ; 140, 
uoitje-Af , s. m., grief, sorrow ; gen. -ooitjif ; 98. 
•ooithin, adj., deep ; compar. and super. -001 trine ; 95. 
■ooiihmb, dat. plu. of -ooimin, adj., deep ; s. f. a depth ; 

gen. "ooinine ; 113. 
TíO-iomJAbÁtA, hard to guard against ; 144. 
■ooificeAÓt, 5./., darkness ; gen. "ooificeACXA ; 127. 
T)oi|in T>éA-o-SoUnr, a woman's name ; 104. 
•ooiftpe, plu. of -ooftAf, s. m., a door ; gen. -oojiAir ; 79. 
•ooifireoifi, s.m., doorkeeper ; gen. -ooiftreofiA ; 80. 
•ooitin, s.f., sufficiency ; gen. -ooitne ; 5. 
•oo-teoince, adj., difficult to wound ; 71- 
•oom, prep, pron., to me ; 31. 
•oom', prep, and poss. adj., -oo mo, to my ; 19. 

•ootiiAin, gen. of "ooniAn, m., the world ; 4. 

lom&x),m., world ; gen. *ooir>Ain ; 19. 

ooriiAn*oA, adj., earthly, terrestrial ; 53. 

t>om-r-A, prep. pron. emphatic, to me ; 31 . *35 

DOtiAf , 5. m. f misfortune, affliction ; gen. -oonAif ; 105. 

oojica, adj., dark ; 52. 

•ooftxMf , gen. of -oo^r- ; s. tn., a door ; plu., x>ói|tf e ; 41. 

■ooftAr-, s.m., a door ; gen., -oojtAif ; plu. -oóijtf e ; 29. 

T>oftcA, adj., dark; 115. 

■óo|tcui5, yd per. sing. perf. tense of ■oo|tcui5itn, I 

darken ; infin. -ooftcuJA-o ; 95. 
t>o-|tinne, yd per. sing. per] of -oéAnAim, I do ; 59; 
"OO-fiinnexvo-Aji, yd per. plu. perf. of ■oéAHAiin, I do; 

infin. "oeAnAm ; 58. 

T)o-ftirmex\mAift-ne, emphat. 1st per. plu. perf. oÍT>é&x\&\xr\, 
I do ; infin. "oeAtiAni ; 63. 

■00-ftinneAf, 1st per. sing, perf . of t>é*MiAim, I do; 47. 

"oo-fimnif, 2nd per. sing. perf. relative form of -oeAnAirn, 

I do ; 47. 
■ooftn, s. m., a fist ; gen. troifui ; 80. 
•ooftnAib, dative plu. of X)0|tn ; s.m., a fist ; gen. T>uifm ; 

39- 
•oo|ttictA*ó, 5. ?w-., hilt ; gm; 134. 

^oftrA-ó, verbal noun, spilling, pouring out ; gen. 
•voipzie ; 56. 

•oo-f^AOitce, adj., difficult to loosen ; 66. 

"ojtA^Ati, s. m., dragon ; gen. "ofiAjAiti ; 99. 

T>|tAoiT)eAcr;, noun fern., magic, sorcery; gen. 

■ofiAOi-óeAccA ; 1, 25. 
T)fu\oix>eACCA, vidextp&owe&c-c ; 32. 
■ojieAc,/., face, countenance, feature ; gen. T>fteice ; 19. 
■ofteAC-nirrmeAc, adj., having a vengeful countenance ; 

57- 

D|ieAc-fotAif, genitivecase, of the bright countenance; 

2. 

t)f oé-Aigmx), gen. s. of Djioc-Ai^neAT), s. m., ill will; 

140. 
T)|ioic-irieAnmnAC, adj., unhappy in mind ; 104. 
ojiomA, gen. s. of •ojunm, s. /., the back, a ridge; plu 

■ottomAntiA; 4* 136 

■OftoniAnn-Aifc, dat plu. of -ofivMUi, s. /., the back, a 

ridge ; gen. -ofiomA ; 81. 

'°t tori 5' /> S en " *otvu ir, 5 e ' crowd, multitude ; 6. 
■ofitnT), 3rd per. sing. per/, of T)jiuiT)im, I close, I ap- 
proach ; infin. t)|ttiix)eAtTiAinc ; 103. 
x>fitiiT>eAmAji, 1st per. plu. per/, •o-fmi'oim, I close, I 

approach ; infin. -ofUiroeAtriAim; ; 88. 
■ojttnm, m. gen. t>-\\oyy)&, the back ; Ajt "OfitinTi t)& 

z&lm&t), on the face of the earth ; 4. 
■ojiuinj, /. dat. of -0^0115, people ; •ojion^ -OAonti-A, 

human race ; 18. 
•otiAX), s. m., difficulty, trouble, toil ; gen. •otaxM'ó ; 40. 
■out) ac, adj., gloomy, sad, dejected ; 68. 
•oub-3|tAiinA, adj., dark and ugly ; 18. 
•otjb^Af, 1st per. sing. per/, of .A'oeijiim, I say ; infin. 

tiÁx) ; 63. 
T)ut)\\&T>&\\, 3rd per. plu. per/. xvoeifum, I say ; 89. 
•otibfioin , gen. of "oubjión, s. m., sorrow, afrnction ; 91 
•oubjion, s. m., sorrow, grief ; gen. -oubfióin ; 145. 
■otjbjtónAC, adj., sorrowful ; 118. 
■ouib, gen. of *oub, adj., black ; 98. 
•ouit, s. /., creature, demon ; gen. "ouite ; 21. 
•oúile, plu. of •ouit, s. /., an element ; gen. "ouiie ; 

58. 
•otjine, 5. m. and/., man, person, human being ; gen 

id. ; 22. 
•oúinr», prep, pron., for us ; 31. 
■otiinr-iúti, 5., a dungeon ; gen. ; 29. 
■ouvfiti, gen. of -oojin, s. m., a fist ; 108. 
•óvnpij, 3rd per. sing. per/, of *oúir*i5im, I awake, 

verbal noun, -ovhfeAcc and "oúf^A-ó ; 1 . 
•óvhr-igeA-oA-fi, 3rd per. plu. perfect of -oúifijim, I 

awaken ; infin. -oúf^A-ó and Tunr-e^cc ; 25. 
•oúitcíb, dat. plu. of -oúiúce, s. /., country, district ; 

gen. id. ; 104. 
•ouic-pe, prep. pron. emphatic, for you ; 31. 
■out, m. t act of going ; 10. 
•oún-A, gen. of "0011, s. m. % a fort ; 32. «37 

oútic-A, n. pi. of *otit>, fort ; m. gen., ■oúin ; 16. 

oúji-cfioi-óeAc, «i/> hard hearted ; 76. 

•oútcAif dat. of •oútcdp, a<Z/., native, of one's country, 

natural ; 82. 
é&crA t nam. plu. of <?acu, s.m., a deed ; g^. e-Acu-A ; 51. 
e>AcuftA, s.w., adventure, expedition ; gen, id. ; 139. 
eAccjiAnti, 5. *»., a foreigner ; gw. e-Accfi-Ainti ; 43. 
éAT)Aii;, £íw. of éav&c, cloth, apparel, clothes, cloth 

ing; 89. 

é&v&in, gen. of eA'o^ti, s. w., the forehead ; 108. 

éAT>Ál&, gen. s. of éA*oÁit, s. /., booty ; 115. 

e\d*o.An, m., forehead; gen. é-A-oAin ; 18. 

eA-óón, adv., that is, viz., namely ; 54. 

e-A-ofiAimi, prep, pron., between us; 103. 

eA-oc-fiom, adj., light ; 135. 

é-djc-AOince, as adj., mournful, bewailing ; 78. 

éA^conitAinn, gen. of e-Ascomtann, s. m., oppressioj 1 

26. 
é-A^cjiiJc, s. m., deformity, ill aspect; gen. é-A^cjior^, 

136. 
e-Agt-A, s./., fear; gen. id.; 30. 
® A 5°r5) w *> appearance, dress; gen. é^oifj; 4. 
éA^fATTitA, n. pi. of éx\5fAiriAit, adj., varied, various 

eAtrAiT), dat. of e^tr-A, s. /. a flock of birds, a flight, a 

crowd ; gen. eatc-An ; 56. 
é-AtócxM-oip, 3rd per. plur. condit., éAtuijitn, I depai t 

covertly, elope ; infin. é-Ató-ó, e-AttijA-o ; 52. 
é-Ató'ó, wy&a/ noun, act of eloping, stealing away ; gen. 

e-dtui^te; 54. 
éAlutj, 3rd per. perfect, eAl/ui^im ; inf. qaI^a-o and 

éAló-ó, I flee, elope, steal away, desert ; 44. 
e-AttujeAntv habit, pres. for historical pres , éAttii^itn, 1 

elope, I steal away; inf. , eAUitjA-ó, éAtó*ó ; 35. 
éAn, s.m., a bird ; gen. ém ; 90. 
e-AfA, gen. of e<Af t s. w., a torrent, a cataract ; 39 
©AfbA-ÓAÓ, adj., deficient, wanting; 103. 
lutfbArá./., want, deficiency, loss; g«j. e-Ar-bxró-A ; 16 138 

cApcon, gen. of e<\fcú, s. /., an eel ; plu. ^afcutn ; 84. 

ÓAf 5A, /. noun, moon ; 16. 

éAf 541-0, adj., quick, sudden ; comp. and super , 
éAfjAi-óe ; 102. 

eAp5CAijroeAriiAit, adj., unfriendly, inimical; 42. 
e-AfscAijvoib, dat.plu. of eAf5c<\jiA f s. m., an unfriend, 
an enemy ; gen. -cAfi-AT) ; 40. 

eAplÁmce, /., sickness, infirmity ; gen. eAptÁwte, 
has force of, adj. ; 18. 

eAfmAitc, 5 ./., reproach ; gm. eAfmAitce ; 31. 

eApnAc, gen. plu. of eApnA, s. /., a rib ; 76. 

eAfonóiji , s. /., insult ; gen. eAfonóijie, eAr-onófiA ; 

81. 
eAuojijiA, prep, pron., between them ; 71. 
éi"oeA*ó, s. m., armour; gen. éi-ofó and éi*oi5ce ; 41. 
éiTHJte, past part., clothed, equipped, armoured ; xo6. 
éifeAcc, s. m., substance, result, effect ; 48. 
éi5céitli-óe, plu. of eigceitli-o, adj., sensejess ; 88. 
ei 5 e An, s. m., necessity, difficulty; gen. 615111 : " "oo 

b' éi5eAn"oó" (139), "he had to;" 139. 
615111, indef. adj., some, certain, particular ; 5. 
éi5ipre, gen. of éi5ipu, proper noun/., Egypt ; 52. 
eile, indef. adj. pron., other ; 2. 
éin, gen. and^/w. of éAn, s. m., a bird ; 95. 
éifie, s. /., Ireland ; gen. éi-peAnn ; dat. éifiinn ; 62. 
éijieAnn, /. gen. of éifte, Ireland ; 18. 
éi-jteocA-ó, 3rd per. sing, condit. éifnjim, I arise ; infin. 

éi^5 e I 55- 
éi|teocAix), 3rd per. sing. jut. tense éifn^im, I arise ; 

infin. éijige ; 97. 
ei^e, arising, rising ; 57. 
ei^jjeA-oAjt, 3rd per. plu. perf. of eifi^im, I arise ; infin. 

eir5 e : 58. 
éijigeA'OAfi, 3rd per. plu. perf. of éifujim, I arise ; infin. 

éit*5 e ; 55- 
éijnc, s.fi, payment, ransom, fine, forfeit, repara- 
tion ; gen. éiftce ; 26 # 117. '39 

éijuj, 3rd sing. perf. éittigim, I arise ; infin. éijtje ; 14. 

éip, trace ; "o'éip, after ; -o'Á éip , after him ; x>Á n-éip , 
after them ; 5. 

éipc, pret. 3rd s. of éipuim (te), v., I listen (to) ; vbl. n., 

éipceAcc ; 142. 
éipce-dcc, verbal noun m., act of listening ; gen. 

éifceAccA ; 41. 
eotcAifte, s.f., lamentation, sorrow ; gen. id. ; 91. 
eot-Ai-óe, m., guide ; gen. id. ; 18. 
eotAix>e, s. m., guide ; gen. id. ; 121. 
eotAi-óte, n. pi. of eolAix>e, s. m., guide ; gen. id. ; 

127. 
eotap , s. m., knowledge ; gen. eotAip ; 48. 
ép péjtiA, Hesperia ; 61. 
pA = p<v + Áprep. + rel. ; pa, prep., under, on account 

of, because ; ipé -pÁt pa •ouÁinij;, this is the 

reason that he came ; p-d n-A -oiceAtt, to the best 

of his ability, prep, pron., piim, pur, pAoi, puici, 

p«inn, puib, putA ; 3. 
pA nAoi , nine times ; in. 
pA tftApnA, adverb, crosswise ; 77. 
pACA, 3rd per. sing. perf. of peicim, I see, form used 

after particles ; 107. 
PAca*oaji, 3rd pet. phi. perf. of peicim, I see ; infin. 

peicim ; 41- 
pACAip, 2nd per. sing. perf. of peicrni, I see ; infin. 

peicpinc ; 45. 
pACAiriAft, 1st per. phi. perf . of peicim, I see. Form used 

after particles ; 97. 
pacAp, 1st per. sing. perf. of peicim, I see. Form used 

after particles ; 91. 
pxvoA, ad;,, long; níofi b' pa*oa, it was not long; 

compar. poi*oe and piA ; 6, 29. 
PÁ5, imper. of pÁ^Aim, I leave ; inf. pAsbÁit ; 42. 
PÁ5 uAob tiom é, leave him to me ; 42. 
pÁg, 3rd per. sing, perfect of pA^Aim, I leave ; infin 

PÁ5Á1I ; 59. 
Paí;a, 3rd per. sing. fut. active of pA5Aim, ^eibim, I get, 

I find ; 106. 140 

p^A-ó, 3rd per. sing, condit. of jeibim fa^aiiti, I get, I 

find ; 100. 
faja-o, 1st per. fut. of pA^Aim, I get ; 38. 
pA^AX), per/, passive of FÁ5A11T1, I leave ; 2. 
pÁ5A"OA|i, 3rd per. plu.peyf. of pÁgAim, I leave ; infln. 

rA^Ail ; 106. 
PA5AIX), 3rd per. sing. fut. oi seibim, I get, I obtain; 

33- 
FÁ5Á1I, verbal nounf., act oi leaving ; gen. f ajáía ; 41. 
FAJÁit, /. gen., f ajáía, act of getting, finding ; 6. 
FÁgAim, I leave ; per/, pass, -oo fa^a-d ; 9. 
fajaitti, 1st per. sing, pres,, I get ; 72. 
FAJAinn, 1st per. sing, condit. of "oo-^eibim ; 32. 
faíjatti, 1st per. phc. imperative, ^eibim, 1 get, I obtain ; 

infin. rAJbÁit ; 37. 
pÁjAmAji, 1st per. plu. perf., fÁjAim, I leave ; 88. 
pÁ^Ap, 1st per sing. perf, -pÁ^Aim, I leave; 62. 
FÁjfa-ó, cond. 3rd. sing, of pÁjbAim, I leave; 17. 
fa^fa-d, 1st per. sing, fut., fásahti, I leave ; infin. 

FÁ3Á1I ; 62. 
fAJA-ó, 3rd per. sing, condit. of jeibim, I get, I find ; 34- 
fa^f-ai^i, 2nd per. sing. fut. indie, of FÁgAirn, I leave ; 113. 
pA^pAmAoi-o-ne, 1st per. plu. fut. emphat. of pÁ^A^m, I 

leave ; 40. 
fajúá, 2nd per. sing, condit. of Jeibim, I get; infin. 

pAJbÁit ; 72. 
FAicFirm, condit. 1st sing, dependent form of •oocim. 

I see; 19. 
pAix), 5. /., length ; gen. FAi-oe ; 81. 
FÁilre, s. /., a welcome ; gen. id. ; 42, 97. 
jrÁilxii;eAnn, 3rd per. sing, habit, pres., pAiln^im, I 

welcome ; inún. -pÁitnn^AX) ; 67. 
FÁiU;ii;eArm, habit, pres. used as historical tense, 

of -pAilnjim, I welcome; 34. 
l?Ai|ie, verbal noun, act of watching ; gen. id. • 47. 
pAifipeA-ó, 3rd per. sing, condit., of FAiftim, I watch , 

infin. pAifte ; no. Hi 

pAifipi-ó, 3rd per. sing.fut. act., pAijum, I watch; infin., 

pAifte; 107. 
pAiftpi*oip, 3rd per. plu. condit., pAijuni, I watch; no. 
pAijipmj;, adj, wide; compar. and super., pAiftpmse; 42^ 
pÁipume, £0». 5., of pÁipcme, 5. /., prophecy ; 140. 
pAitce, s./., a field, a plain, a lane ; gen. id. ; 44. 
pAlcAtiAp, w., quarrel, enmity; gm, pAtrAnAip ; 21. 
fÁm\prep. and />ass. pron. combined ; pÁ, under, mo, my; 

pAn, 3rd per. sing, perfect, pAnAim, I stay, I remain; 6 
pAmvoAfi, 3rd per. plu. perfect of pAiiAnn, I wait; infin 

pAnAtriAitiu; 41. 
pAtiAi-o, dat. of pÁnA, s. /., slope, declivity ; le pÁnAix>, 

adv., with the slope, downwards ; 96. 
pAnAtÚA-o, s. m., ridicule, mockery ; gen. pAnArfiAi-o ; 3S. 
pAnAtnAinu, verbal noun f„ act of staying; ^«..pAUATTinA; 

25- 
pAnAmA|t, 1st per. plu. perf., pAnAim, I stay; inf., 

pAnATiiAinc ; 85. 
pAnpAt-ó./wí. 3rd s. of pAiiAim, v., I stay, wait ; vbl. n. 

pAnAmAinc ; 123. 
pAnn, adj., weak ; 114, 129. 
pAobjiAc, adj., edged, sharp ; 71. 
pAoi, prep, pron., under him ; 52, 115. 
pAot-coriAib, dat. flu. pAoi-cú, a wild dog, a wolf; 

gen. pAot-corf ; 56. 
pAftfiA-ó, s. m., proximity ; 1 bpAfifiAX), near ; 1 n-A 

pA|i|tA-ó, near him, with him ; 123. 
pAjitiA-o, s. m„ company ; gen. pApjiAi-o ; 54. 
TpÁf, s. m. } a waste, a deseri ; 43. 

pÁp, 3rd per. sing, perf., pÁpAirn, I grow ; infin, pÁp ; 58. 
pÁp^A-ó, s. m., a squeezing ; gen. ^Ay^tA ; 81. 
pÁp5ÚA, plu. of pÁp5Ax>, s.m., a squeezing ; 76. 

T ?A r5"^' á t t t 1Air, S' VCY0 - noun /• '» S en * -tA|t-jtAiti3te, s. /., 
a squeezing pull ; 66. 

pÁt, m. gen. pÁÚA, cause, reason ; 1. 

pAtAc, s.m., a giant ; gen. pAtAij ; 89, 125. 

peAbAp, m. t excellence; gen. peAOAip ; 15. 142 

peAc, 3rd per. sing, perf. of j?eACAim, I bend ; 3. 
peACA-ó, itnper 3rd s. of péACAim (a|i), I look (at) ; 

128 
f?éACA-oA|t, 3 r^r. plu. perf., -peACAim, I look ; infin- 

-péACAin ; 89. 
^éACAin, verbal noun, act of seeing, looking ; 11. 
peAcu, s. m., time, occasion ; gen., -peAcuA ; 55. 
peA-ó. s./., extent, space of time, continuance; aji peA-o, 

whilst, throughout ; An feA-o, whilst ; 42, 62. 
reA-OA-M, I know, defective verb used only negatively ; ni 

^eADAji, I do not know ; ní f eA"0|tAmA|t, we do not 

know ; 46. , 

péAT>A'OA-|i, 3rd per. plu. per j. tense. peA-oAim, I am able 

to; 83. 
péA'ojM'ó, condit. 3rd per. sing, of p éAt)Ann, I am able to ; 

infin., péA"OAX> ; 83. 
feAlt,/. gen., peitte, t?itt, treachery, murder; peAlt 

•00 -oeAriAiTi ofirn-r-A, to murder me ; 9. 
peAlt, 5. m. t treachery ; gen., pit ; 32. 
feAjt, m.,gen. ptjt, man ; 2. 

feAjiAX), ^tfsí passive -peAjiAim, I pour, shower, per- 
form ; infin. peAfiA-o ; 71. 
peAfiAib, da*. />/w. of peAft, s. w., a man ; gen. pp ; 109. 
f6A|iAi*o, 3rd per. plu. present tense ofpeAfiAim, I pour, I 

perform ; infin. -peAfiA-ó ; 100. 
peA|tATTitA, plu. of peAjiATÍiAil, adj., manly; 76. 
peAjiA-poc, w., a he-goat ; 18. 
peAji-ÓA, adj., manly ; 2. 
reA-|i 5 ,/., anger; gen. rei^e ; 23. 
fCAji^dc, ai/'., wrathful ; 142. 

peAji-ógtAc, s. m. t a m^nly youth ; gen. Ó5IA15 ; 46. 
feAf-Ó5ÍAC, s. m„ a youth, a young man ; gen. 

-05U13 ; IOI. 
peA|t|t, comp. of iriAit, good ; -oob peAfift-^who would 

be better; nÁft b'peAjijt ieip ni*ó "OÁ "ociocpA-ó x>e 
'nÁ otc A5«f nn^eAr-An, that he would be just as 

well pleased ii it led to evil and quarrelling; 8, 14. 
peAfif ax), m., spindle of a spinning wheel ; gen 
peAftfAIT) : 18. M3 

peAfttAirm, /., act of raining, pouring • gen. peAft- 

tAinne ; 20. 
péAft-tiAme, adj., green, grassy ; 144. 
peAf, s. m. t knowledge, cognizance ; gen. ?eAy& ; 51. 
peAp-Ac, adjec, cognisant ; 27. 
f eAfXA, adverb, henceforth ; 47. 
peicfin, vbl.n. of citn, v. irreg., I see ; pret. connAc 

cormACAf (contiAjic, connA-pcAf) ; imperf. cinn . 

fut. cipeAt) ; cond. cipmn ; secondary forms, pres 

■peicim ; pret. -pACAf ; imperf. peiciun ; fut. cond. 

peicpeAt), peicpnn ; 124. 
peicfin, verbal noun /., act of seeing; gen. peicfmue ; 

14, 26, 32. 
péroifi, possible ; originally the pres. pass, of péA"OAim, 

I am able, now used as an adjective ; if péroifi 

tiom, I can ; 8, 116. 

C|E?} fierce, sharp. 

peijit, s.f. t watching, guarding; gen. petite ; 24. 

peigit, s. /., attendance ; gen. -pei jte ; 77. 

peitt-beAjir;, s.f., treachery ; gen. peiU-beifiue (from 
feAtt, treachery, gen. peitte, and beAjiu, of deed, 
conduct : cf. feiU-Jniorh, an act of treachery) ; 
peitt-beAjic -oo -óéAnAíh ojica, to deal treach- 
erously with them ; 20, 119. 

peitte, gen. s. of peAtt, s. /., treachery ; 116. 

pern, self ; emphatic particle used after pronouns 
substance defined by a poss. pron. and verbs ; 3. 

f?éinn, dat. s. of pAnn, s. /., a body of champions, the 
band of pAnnA ; gen. -péirme ; 139. 

pémneAT>A, gen. plu. of fémni-ó, s. m. f warrior, 
champion ; gen. sing, péinnró ; 77. 

sémnix), 5. m., a warrior, champion; gen, id.; 41 

pémni-óe, plu. of pémni-ó, s.m., a champion ; 56. 

peifibe, gen. of p eAfib, s. 9 roebuck, stag ; 84. 

feifse, gen. of peAf^, s./. f anger ; 64. 

peififroe, secondary form of peAfifi, better = Eng. comp. 
with "the" prefixed; " tií ^ei^jtée r-ibpe tmt 
Ann " " ye will not be the better of goin~ 
there"; 120. i 4 4 

peóit,/, flesh; gen. peótA; 22. 

f eotA, gen. of f eoit, s. /., flesh, meat ; 31. 

peolA, gen. s. of p eoit, s./., flesh, meat ; 132. 

peol-cor-^Aifir, verbal noun /., rending of flesh, 

slaughtering; gen. -cos^A^tA ; 32. 
f iacaiI, /, ££»., -Aite, tooth ; 3. 
f 1ACA1Í, s. /., a tooth ; gen. -piActA. 
fiAx>, s. m., deer; gw., péi*ó ; 116. 
fiA-ÓAc, verbab uoun of jMA-ÓAim, ?'., I hunt; 116. 
j?iax)ai3, gen. s. o/fiAT)Ac, s. w.,game, hunt; 131. 
pA-ÓAin, adj., savage, wild; 9a ,„ .^ 

pA-fV^AiUeAc, s.y., wild hag ; gen. -cAiiuje ; toS. 
piA-óAine, n. pi: oi pAf>Ain, it^V, wild : 127. 
fÍA-óriAife, 5./., witness, testimony, presence; gen. id.; 

" 1 bfiAX>nAif e tn'Ajim " (114) " in presence of my 

weapons" ; 60, 114. 
pApfunj, 3rd per. sing, perfect ; fiAffmijim, I enquire, 

ask; infin. t pAfpwoe; 24, 
fiAfjiui^eATir», 3rd per. sing, habit, pres., fiAfjttnjjim, I 

ask ; in fin. t f iAf jiAi-oe ; 72. 
fiAp|iui5eAf-fA. I si per. si ug. per/, emph. ; piAfftuijim, 

I astf ; ififin. ^iAfjitnje ; 9Í. 
fiAi-ó-f5|teAX), s. /., a wild scream; gm -p sjtei-oe ; 112. 
pAnn,/. grw. -péinne, the National Militia of Ireland 

commanded byponti ; 1. 

pAtinAib, dat. pi. of pAnn, s. m. t a member of the 
Fianna Eireann ; gen. f?éinn, n. pi. pAnriA ; 
(Distinguish from p Ann, s. f., which means col- 
lectively the whole body of the pAntiA ; gen. 
-pémne); 119. 

pAtinAijeAcr:, s. /., Fenian life, " Fenianry ;" gen. 
pAnnAijeAccA ; (this is the name applied in Ire- 
land to Ossianic lore : f^éAÍ "piAntiAijjeAccA, 
Iaoi-o piAnnAi^eAccA, an Ossianic tale, poem) ; 
142. 

pee, gen. ficeAt) ; dat. jmcto; plu. nom. t picit), 
twenty ; 5. 

pci"o, dual, and phi, of -pice. s. /., twenty, a score ; 
102. 145 

pit, yd per. sing, perfect of pltim, I return, I fold; 

1. 1 fin. pitteAt) ; 112. 
fitle*vó, m gen. -lice, act of returning, turning, fold- 
ing: A5 fitteAT) •oúmn, when we were returning; 6. 
pun, gen. of ponn, s. m. t a man's name ; 25. 
pmn-teACAjt, s. m,y white leather, fair skin ; gen. 

-teACAifi ; 3.1. 
p'ocriiAft, adj., raging, furious ; 74, 143. 
pi0"ó, s. m., a wood, a thicket ; gen. -pio-óa ; 56. 
fotAfi, s. m., an eagl£ ; gen. -piotAi^i ; 113. 
ponn, King of the p Aim a éifteAnn ; gen. pnn. 
ponnAtn, Istper.plu. subj. of ponrAitn, I know ; I look 

upon ; 30 bponnAtn, tnat we may know ; 33. 
ponn-coitte,gm of piotin-coilX, s./., white wood; 22. 
f?ionn-coilt, /., white wood ; gen. fionn-coitte in 

adjectival sense ; 22. 
porm-coitle, gen. of pionn-coitl s. /., white forest or 

wood ; 77. 
ponnpA-ó, m., hair, fur, growth j 18. 
fiojt, adj., true ; 16, 24. 
fioft-cAtiriA, adj., truly brave ; ux. 
fio|\-6Aom, adj., very gentle ; cotnpar. and super, -pioft- 

CAome ; 19. 
fMOji-"óoirhm, adj., deep set ; pi. fio|i-x)omine ; 18. 
pioji-"óoirriine, nom, plu. of j?ioji--óoirriiii, adj., very 

deep ; 18. 
piofi-goncA, adj., cruel, lit., true-wounding ; 18. 
pioji-lAOCT>A, adj., truly hero :; 24. 
1Tio|imAmAinc, s./., firmament ; gm.,piofmiArnAinue; 56 
píoji-ó^Uc, s. m., a goodly youth; gen. -051^5; 43. 
flop-pun, true love ; 19. 
ftof, m., knowledge ; gen., ^peA^A ; 15. 
P°V> /• S en -> F 1 f e > vls i on , revelation ; 1. 
P 1^» 8 en - anc ^ fl u ' °* V eA V> s - m -i a man ; 3 1 , 85. 
pip-rjeAgAn, s. m., a very small quantity or number ; 

gen., Am ; 103. 
j?t|i-ihitfp.i adj., very sweet; compar. and super. , pfy- 

nntr-e; 19. T46 

tf\\-i\\é&t), adj., truly valiant; 102. 

pú, adj., worthy, worth; 105. 

ptAit, m. gen., ipl&tA, prince, chief ; 5. 

ftAnn-jujAi'óe, gen. fern, of ptAnn-tiuA-o, adj., bright 
red; 99. 

j?o, prep., -under, towards, throughout, along; 23, 55. 

pobA, s. m., a rush, an attack, an onslaught gen. id. ; 
29. 

pocAift, s. /., presence, company, used only after pre- 
positions in such phrases as 1 n-A -pocAi-ji, in \v r 
company ; 1 n-A focAifi, in his company ; 1 bfocAifi 
a céite, together ; 39. 

focAt, s.m., a word; gen., pocAit; 53. 

pÓTD-gtAf, adj., gr mi-sodded ; 144. 

fo-5Aifi, 3rd per. sing. per/, of pój^Aim, I announce, I 
proclaim; infin., -pójjiAT), po^Ai^u ; 102. 

pojtAim, verbal noun f., act ot learning; 21. 
fógjiA, verbal noun m. of fÓ5ftAim, v., I announce, 
warn ; 1 16. 

F 5 u r> '• /• an( ^ a 4J-> closeness and near; gen. and 
compar. t poi^fe, 1 bj?. -oo, close to him; 21, 25, 
32, 55- 

foix)i , one,/., patience; gm id. ; 11. 

fóif5, s. /., a ewe ; ££«., fóir^e ; 36. 

poijre, compar. of po5«f, ad/, near ; 25. 

-poigfe, sw/>£r. of f o^nf , ad/., near; 115. 

j?oi5feAcc, s.f., proximity, closeness ; gen. -poijfeAccA' 
in. 

poifiveAjijA'ó, s m. t blood-reddening ; gen. foift- 
•óeAji^tA ; 99. 

poijntin, s./., help, succour; gen., fóijnúne ; 35. 

j? oifiteAtAn, adj., very broad ; 146. 

foifipeA-o, yvdpcv. sing, condit. cf póijiim, I help, I suc- 
cour; infin. fóiftitm ; 32. 

j?óiftneAftc, s. m. % violence, oppression ; gen. j?óinni[ic; 
33- 

poi-ji-mtrineAC, adj., very venemous. 

foiúfnb, dat. pi. of j?ocaji, wood, grove ; ar. 
polA, £W. of -ptait, 5. / , blood ; 99. »47 

potAib, dat. piu. of ptnt; s.f., blood ; gen. -potA ; 4. 
potAiii, adj., empty; 43. 

pot cat), m. verbal noun, act of covering, clothing; 18. 
pole, 5. m., the hair of the head ; gen. ftntc ; 108. 
poluAriiAiii, verbal noun /., act of fluttering; g*w. 

pottiAtrmA ; 75. 
ponomAi-o, 5. /., mockery; gen., ponorhAi-oe : " te 

ponoriiAi'o tiom," (114) "to mock me"; 114. 
ponAtriAi'oe, gen. s. of ^onotríA-o, s.f. t mockery ; 137. 
pofirrmA, s. m., shoulder blade; gen. id.: 135. 
poftcActA, gen. of fOfirAcr, s. /., comfort, succour. 

relief; 24. 
pop, yet, still, also, moreover; 8. 
•pop^AX), m., shelter; gen. -pof^Aix); 17. 
fotftAtn, s. m., noise, sound; gen. j?o£fiAim ; 58. 
■pjiAoc, s. m., anger, fierceness; gen. -pjiAoic ; 74. 
f|iAoc-pAi|tti5e, s./,, raging sea; gen. id. ; 75. 
l?|teA5Ai|t, 2nd per. sing, imperative of ffieA5fiAim, I reply ; 

infin. -pjieASfiA-ó, 'Pt iecV 3 A1 í tT: ' IQ 6- 
PHeAjAiji, pret. 3rd sing, of -pjteAj-jiAim, I answer ; fut. 

FtieigeojiA'o, f jieASfiocA-o ; verbal noun, p- \w&$Mpz ; 

p|\eA5|tA. s. m. t answer, reply; gen. ^qa^a^ía ; 104. 

pjteAjitA-ó, s. m., act of answering; gen. -p]ieA5A|ttA ; 

69. 
FjieA$ttAim, I answer ; pret. -oo pjieAjAiji ; 9. 

fjieA5jiAmAiji-ne, 1st per. plu. per/, emphatic of 

f jteAjftAim , I reply, I answer ; infin., j?fieA5ftAT> and 

-pfieAjAijic ; 102. 
FfiioúÁiLfeAfi,/«/. rel., of pftiotÁitwi, I serve, I attend 

on; inf., p>piiotÁiteAtri ; 69. 
p^orhúA, adj., chosen, tested, tried; 52. 
fUA-omj, 3rd per. sing, perfect of puA-ovnjim, I steal, 

sn atch ; infin . , -pn a*o ac ; no. 
pnAuui^eAX), perfect pass, of ftiAutnjim, 1 carry away; 

infin., j?tiAT)AC ; 84. 
ftiAim, 5. /,, noise, sound ; gen., ptiAime; 58. 
puAirn-jeAjtÁn, 5. m. 9 loud-sounding complaint; gen., 

-jeAjiÁi«; 75 i 4 8 

ptuift, per/, of T)ojeit)im, I get, I find ; ptiAifi fé bÁf, 

he died ; 6. 
pta^Atf, per/, 2nd s. of jeibim, v., I get, find ; imperfi, 

geibinn ; fut., jeobAT), "OoJeAbAT) ; i^r&aZ «oií«, 

p-AJÁit ; sec. forms : — pres. f -pA^Aim ; /«/., puAfiAf; 

impevf., p^jAirm ;/#*., puijeA-o ; ^r**. />ass, fjiir, 

rnAjiAf; 136. 

^«Af^ÍA'ó, verbal noun m, 9 act of redeeming, rescuing; 

gen., pnAf^AtcAj 97. 
jniAfiA-OAfi,, per/. 3rd pi. of ■oojeibim , I find, which seeí 

18. 
fvjAfAmAji, per/, istpl. of -ooteiomi, I get, which see; 

15 
puAjiAp, 1st per. sing. per/, of jjeibim or fA^Aim, I get 

or find ; 62. 
ftiA|iAf-f a, is£ ^w. sw#. per/, emphatic of jeibim or 

fAJAim, I get, I find; infin., pÁJAit; 95. 
pi<\fAoi-oeAc, adj., angry, spiteful; 75. 
ptj^p^Ait, 3rd per. pi. per/, of puA, lAim, I rescue; 

infin., ftiAf^tA'ó; 73. 
puAfjAÍCA, ££«. of ■ptJAfgÍA'ó, verbal noun m., act of 

saving, redeeming ; 97. 
fUAf5tA"ó, 5. m., rescue, redemption ; gen., ^ma^aIza 

and ptjAfjtAigte , 30. 
FtJAfslAiijce, gen. of puAf^ÍA-ó, verbal noun m., act o* 

redeeming, rescuing ; -32. 
fUAt, s. /., hatred ; #*»., -ptJAtA ; 6b. 
puAtrríAji, adj., full of hate, hateful, frightful ; 95. 
puAtrriAjtA, plu. of pn At mA-fi, adj., hateful, hideous ; 95. 
Ftnj-oir, condit. dependent 3rd plu. of •oojeibim, I get, 

I find ; 13. 

pngeAO, 1st per. sing. fut. of |?A5Aim, jeibim, I get, I 

find ; 105. 
fin 31 tin, 1st per. sing, condit. of jeibim, I get. Form 

used after particles ; 60. 
puijteAc, s. m. t remnant, leavings; gen., ptn^lij; 40. 
ftiit, /. gen.,, -potA, blood; "o'^otAib tJAipte, from 

noble families or blood ; 4. 
ptntiji, 2nd per. sing. pres. of AuÁim t I am. Form used 

after particles and relative ; 108. »49 

ptntiuJA-o, s. m., bleeding; gen., ptitligce; gg. 

pintueAc, adj., blood-stained; 56. 
puinneArhAit, adj., vigourous, energetic, forcible ; 81. 
puinneoig, dat. s. of ptntineos, s. j., window ; gen., 
ptnnneoige ; 118. 

pumneogAib, dat. plu. oí ptiintieog, s. f. , a window ; 

gen., ptunneoige; 43. 
ptnfteAc, verbal noun, act of waiting; 42. 
puifimn, dat. of j?tnfiioTin, puijteAtin, s./., crowd, crew, 

company; gen., -ptnjunne, poijme ; 82. 
pthti, ^r^. pron., under her ; 107. 
f utAn5, verbal noun m., act of suffering; get'., yulAim^te ; 

109. 
fútn, prep, pron., under me, about me, regarding me; 

38, 99- 
pufiuACc, s. /., relief, succour, comfort ; gen., ptiftCACcA j 

38. 
pujtuAcirA, gen. of pufurAcc, s./., succour, assistance; 

32. 
piifAcc, s./., ease, facility ; gen., ptifAccA; 41. 

púcA, prep, pron., about them, under them ; 113. 

5 a, s.m., a javelin, a spear; gen., $Ai; plu., gAece; 
also gen., £Ae and 5A01 ; An 5A -oeAfts, the cele- 
brated lance of *QiAfmitn-o; 59, 128. 

5Ab, yd per. sing. per/. ; gA&Áit, seizing, taking, captur- 
ing, going, coming ; *oo §Ab teip ah gcnei-o, it 
united with the wound; -oo JAb A5 uiomftjjA-ó = 
he began to gather ; 11, 14, 36. 

5AbAx>, past. pass, of gAbAim, I go, I take; infin., 
^AbÁii ; 53. 

ijAbA-oAti, yd per. plu. per/, of ^AbAim, I take, I pro- 
ceed, I go; infin., ^AbÁit ; ^ADAim A5, I begin. 

5 At) At>A|i-f An, per/. 3rd pi. emphatic form of $Ab Attn; nío^ 
5ADAx>A|t-'f An tiAiT) é = they did not take it from 
him, i.e., did not permit him to do so; 15. 

5AbAi-o, yd per. plu. present of 5ADAim, I seize, go, 
come; infin., jADÁit; 54. 

5AbAi"o, yd per. plu. pres. indie, of ^AbAim (A5), I 
begin to, I set about ; 12. 

5ÁOA1-Ó, gen. of 5ÁbA"ó, s.m., necessity, extremity; 65, r 5<> 

5<At>Ail, verbal noun of 5AbAirn, v., I take ; gen., ^AbÁÍA ; 

'■ ^AbÁit ceA*0A " (115) " taking leave ' ' (reg. except 

in fut. and cpnd*: jeobA'o, jeobAinn — formerly 

SÓada-o, jéAbAitin) ; 6. 
jAbÁÍA, gen. of jAbÁit, verbal noun f., act of travelling, 

taking, &c. ; 84. 
^AbAim, I take ; 3. 
gAbAmxVfi, 1st per. plu. perf. of ^AbAim, I take, go, 

comt', &c. ; infin., gAbÁit ; 1 01. 
5AbAirm, $rd per. sing, habit, pres., of gAbAim, I go, 

come, &c. ; infin., j;AbÁit; 46. 
5AbAnn, habit, pres. used for historical pros . ofgAbAirn, I 

take, seize, go, come; infin., ^AbÁit ; 41. 
^AbAnn, habit, pres. of jAbAim, I go, &c. ; 56. 
5AbAf, 1st per. sing. perf. of^AbAim, I take, &c. ; infin., 

3AbÁit; 92. 

SAbtriAoit), 1st per. plu. pres. of ^AbAim, I commence, 

&c. ; infin., jAbAit. 
5AC, indef. adj. pron.; gen., jaca, each, every ; 2. 
5AÓ Aji initio Avp, all that befell him ; 50. 
5ACA, gen. of 5AÓ, adj., every ; 40. 
5AX)Ai|i, plu. and gen. of gA-OAfi, s. m. f a hound ; 22. 
5AX)A|i, m., hound ; gen., 3Ax>Aift ; 22. 
^Ae-óeAt, m. gen. -*óit, Irishman ; 5. 
SAexnt, gen. of ^AeioeAl, prober noun, Gaedhal or 

Gadelus, supposed progenitor of the Irish; 51. 
5ÁibteAc, adj., dangerous; 71. 
5AIX), gen. of gAt), s. w., a bond, a " gad ;" 39. 
3Ait, s. /., valour, g£«. 5Aite; 65. 
jAinith, s.f. sand ; genitive gAmrhc ; 39. 
jAinirie, gen. of jaiihtti, s.f., sand ; 82. 
gÁift, 5/. a shout ; gen. g&pÍA ; 78. 
5Ai|tb-eAf, s. m. a rough torrent, a cataract; gm 

-eAfA ; 113. 
5Á1J1, s. /. a shout, a loud noise ; gen. jÁftcA ; 46. 
jAifibe, comp. of ^Aftb, tfá/., rough, course ; 18. 
5Ái|te, /. laughter ; gen. id. ; 21. 
^ai^it), adjective, short ; 34. '5* 

SAifjeA-ó, m. heroism, bravery ; gen. 5^1^51-0 ; 9. 
^AifjeA-ÓAc, 5. m., a hero, a champion ; gen. 5Aif- 
5eAX)A15 ; 62. 

5-Aif5eAíriAit, adj., heroic; 60. 
JAip^ro, gen. of 5Aif5eA-ó,5. m., valour ; 54. 
5-Aif5i*óeAc, m. champion ; gen. 3Aifj,iT)i5 ; 24. 
jAifji'óeACAib, daí. plu. of ^Air^i^eAc, s. m., a hero, a 

champion ; 64. 
5Aif5ix>i5, voc. and gen. of 5Aif5ix>eACs. m. } champion, 

hero ; 24. 
jaIac , adjective, valorous ; 33. 
5AtAi|i, m, gen. of jAtAji, disease, has force of, adj. ; 

18. 

gAÍAnn, adj., hostile ; 38. 

5AtA|t, s. in. disease ; gen. ^aIai^i ; 60. 

SAW, prep., without ; £An An beAn a belt aca, without 
gaining the woman ; 12 ; ^An f An oiteÁn acc 
cu pern, since there is no one in the island but 
yourself; 13. 

5A01Í:, dat.sing. and dual form of gAot s. /., wind ; gen. 

SAOite ; 58. 
5AOite, gen. of $aoc s. /., wind ; 56. 
5Aoite, n. pi. of 5A, $Ae s. w., javelin, lance ; 136. 
5A|tb, adj., rough, coarse ; 12. 
3 A-pb -en Am ac, #<£/'., rough-boned ; 132. 
3A-jib--potcAc, adj., rough-haired ; 2. 
gÁjitA, gen. s. of 5Áifi, s, /,, outcry ; 140. 
^ArcAirte, s. f. Gascony ; gen. id. ; 61. 
36, conj., although ; 3. 
geAl-botjAc, adj., highly embossed ; 58. 
5eAt-T>óiT>,s./,, fair hand ; gen. --ooi-oe ; 112. 
^Q&l'-oómrt, plu. dat. of --oói-o, s. /., fair hand; gen. 

-•ooi-oe ; 74. 
jeAlt, 3rd per. sing. per/, of jeAltAim, I promise ; 

infin. ^eAÍtATÍiAinx; ; 50. 
geAttAT), per/, passive of geAVlAim, I promise ; 50 
^eAtUvimA, gen. s. of ^eAtÍAniAinc s. m., promise ; 

142. 152 

SeAluAÓAp, s. m., madness ; gen. ^eAtcACAif ; 136. 
Se&lc&cz, s. /., silliness, madness ; gen. ge-AtcAccA ; 

43- 
^edlcAi-óeAcc, /., madness, insanity ; gen. -t:a ; 8. 
^e^n, s. m. f affection ; x>o tmnj; a JeAti jAi-jie Aifi, 

he laughed ; 21. 
5ÓA|t, rtíf;'., bitter, sharp ; compar. and super., jéijte, 91. 
5eAji|t, íjí^'., short ; 56 ^uji seAfiji uaca é, although he 

was but a short distance from them ; 3. 

SeAfijiA-ó, vbl. n. m. of seAfiftAim, I cut ; gen. 5eAftf\ÚA ; 
128. 

JeAfifiA-oAfi, 3rd per. plu. pert, of seAfiftAim, I cut ; 

infin. jeA^jiA-o ; 74. 
$eAfifip4inn, 1st per. sing, condit. of jeAfifiAim, I cut ; 

iufin. ^eAjijiA-ó ; 37. 
5eAUAoi, nom. plu. of ^eAtr-A s. m., a gate ; gen. id. ; 113. 
Séibeann, s. m., bond, fetter, strait ; gen. ^éibitin ; 

120. 
5eibim, 1st per. sing. pres. tense, I get, I find ; infin. 

•o'-pAJÁit ; 30. 
5éitteA-ó, verbal noun m. t act of yielding ; gen. 

^éittre ; 50. 
Seitre ^tinne, phantoms'of the glen ; 95. 
jenrieAt, 5. m. % bondage, bonds ; gen. ^eirint ; 96. 
SéimeAnnAib, dat. plu. of 561m s. /., bellowing; gen. 

3éime, n. pi., geirneArmA ; 135. 

geincti-óeAcc, s. /., witchcraft ; gen. jemcti'óeAcuA ; 
21. 

Seitiuti-óeAcrA, gen. of 5eir)ctiT)eAcx s. f., witchcraft ; 
21. 

Seice, 5./., terror ; gen. id. ; 83. 

^eobA. -\rd per. sing.fut. indie, of jeibim, I get ; 113. 

^eob^-ó, 3rd per. sing, condit. of geibim, I get; infin. 

FA3A1L ; 72. 
^eobA-o-fA, 1st per. sing. fut. emphat. of ^eiuim, I get ; 

68. 
jeobAiT>, 3rd per. sing. fut. of geibrni, I get ; infin. 

j:A5Áit; 72 T 53 

$tbé, compd. indef. pron., whatsoever, whatever, who- 
soever ; 42. 

51 x>, conj., though, although ; 15. 

51-óeeVÓ, however ; 8. 

gtACA-ó, in., tlie act of talking, receiving ; 3. 

pu ac at> aji , 3rd per. plu. per/, oi glACAim, I take, I 
receive; 78. 

5lACfAm tie, 1st per. plu. fut. emphat. of gtACAun, I 
take, I receive ; infin. 5Íacat> ; 68. 

gtACAnn, habit, pres. of jtACAim, I receive, I take ; 35. 

5tAij\ gen. of 5tAf , adj., green ; 57. 

5tAc-lÁi"oi|t, adj., strong-handed ; 56. 

5tAin-bénneAnnAC, adj., of the clean strokes; 56. 

5tAif\ gen. :. of $tAf, s.m., lock ; 118. 

jtAif téit, gen. of stAiftiAt, adj., pale grey, or very 
grey; 18. 

5tAti, 3rd per. sing. per/, of gtAnAim, I grow clear, 1 
clean ; infin. ^Iaua-ó ; 100. 

StAn-Aille, gen, sing, compar. and super, of slAtv 

ÁLAinn, aá/'» P ure an d beautiful ; 5. 
jtAn-Áitte, adj., pi. , clean and beautiful; 76. 
gtAmJAit/, wrfctf/ noun /., howling, yelping ; gen. 

jtAmJAtA ; 25. 
5 1 An -At ai tin, adj., oomp., -Áittie or -Áitte, pure, 

bright, fair and beautiful ; 5. 
5tAn-béime4nnAc, adj., clean-smiting ; 2. 

5tAn-ftiAifie, gen. s. f. of jtAn-puAft, adj., clear, cold ; 
124. 

5tAn-3Aif5ix>eAc,«4/.' valorous; 9, 
glAu-ftviAij, gen. of 5ÍAn-fl\jA5 s. m., a selected 
army ; 102. 

sjIao-oac, vbl. n. m. of gtAO-ÓAim, I call ; 130. 
%l&ovó,plu. and gen. of jIao-ó 5. m., a shout ; 93. 
$tAf, s. m.,lock, bond ; gen. jtAif ; 29. 
5teArm, 5. m„ glen, valley ; gen. gteAnnA ; 85. 
5teArmA, gen. of gteAnn 5. m. t glen, valley ; 96. 
gtéAf , w. £#*. gtéif , preparation, order ; 2. '54 

5ÍéAf , m manner, means ; gcn. $téAfA ; gtéAf bAir 
■do ctai|\eATOA|i ofm, the way they determined 
to put me to death ; 10. 

5téAfAt)Af, pret. 3rd plu. of 5léAfAim v., I make 
ready; 139. 

jtéAfAmAft, 1st per. plu. per/, of stéAfAim, I prepare; 
infin. gtéAfA-ó ; 101. 

5téife,s./., selection, picked troops ; gen. id. ; 102. 
5tiA-ÓAi|te, m., a warrior, fighting man ; 9. 
gtinne (s^geitce gtitwe) ; 95. 
^tiocAf , m., cunning ; gen. ^tiocAif , 21. 
^tiocAif, gen. of ^tiocAf s. m. t cleverness, cunning; 
21. 

Slófi, s. m. voice ; gen. stoif ; 73. 
c;lófAc, adj., loud-sounding, boisterous; 113. 
gtuAif, 3rd per. sing. perf. of stuAifim, I go ; 1 pro- 
ceed ; infin. jtuAifeACu ; 64. 
jtuAifeACC, vbl. noun of jtuAifirn v., I move, progress ; 

jtuAifeA-oAf, 3rd per. plu. past of gtuAifim, I pro- 
ceed ; infin. ^tuAifeAcu ; 41, 

5LuAifeATnA-ji, 1st per. plu. perf. of ^tuAifirn, I pro- 
ceed ; infin. jttiAifeAcu ; 85. 

5luAifeAtin, 3rd per. sing, habit. p res . of ^tuAifim, I 
proceed ; infin. ^tuAifeAcc ; 68. 

5tuAifim, 1st per. sing, pres., I move, go; infin. 
jtuAif eAcc ; in. 

5tuAifimif, 1st per. plu. imperf., of ^ttiAifim, I pro- 
ceed ; infin. jtuAipeAcr ; 47. 

^tuAifte, gen. of 5ttiAife0.ee, verbal noun /.; act of 
travelling, proceeding ; 91. 

jtun, /. gen. ^túine, knee ; 3. 

5tún--oub, adj., black-kneed ; 52. 

5tiÁit-iof5Ait, s./., usual strife; gen. -lOf^Aite ; 65. 

5nÁf , 5. m. a custom ; gen. jnÁfA ; 50. 

511 Ác, adj., usual ; 135. 

^nÁt-ouAtA-ó, s. m., constant beating ; gen -buAilce , 
132. 155 

5nÁtAc, adj., customary, usual ; Af Ati 511ÁÚ4C, out 
of which it was usual = Af a + jio + (t><0 
^uAtAC ; io 
gnat-pet nne, gen. s. of gnAt-pAim, s. /., the standing 

Fionn ; 142. 
jtié,/. face, countenance ; nom. and gm. plu. ^néite ; 

20. 
■§x\Q\ie,norn. plu. and genitive plural of $né s. /., iace, 

countenance ; gm. si/tg. t jtiAoi ; 20. 
5111, 3rd per sing.pres. act. of ijnróim or «óé&nAitn, Í do; 

9*- 
Sním-eAccAc, ad/., of mighty deeds ; 9. 
gníoTTi, s. w. deed, act, exploit ; gen. 5m' th and 
jniorhA ; plu. 5níorriAfiÚA ; 60. 

gtif 01114, £*». of jniorh, s. m. a deed, an act ; 53. 
jjniorriAc, adj., active, energetic ; 57. 
gniorriAcc, s. /., activity ; gen. jniorhACCA ; 9. 
50 -ori, ^£. to, until. 
50 (eclipsing)/^, with ; 6. 
50, conj. that (eclipsing) ; 1 . 

jobA-o, verbal noun m. "beaking," pecking; gen 
5obtA ; 95. 

50111, s./. a wound, a hurt ; gen. 5011A ; 38. 

50iftti, imperf. passive of 501^11111, I call, designate : 

infin. 5Aijim ; 147. 
5ot, s. m. weeping ; gen. 5U1L ; 91. 
50 mAiiu-o uú é, may you live to wear it ; 36. 
5ontii5e, cornp. prep, as far as ; 89. 
50jim, adj., blue ; 132. 
5fiÁx>, M- love, affection ; gen. 5fiÁ-óA ; 24. 
5|tÁin/. loathing, hatred, horror; gen. 5jiÁme ; 19. 

5|\ÁmpeA*ó, 3rd per. sing, indie, conditional of ^jiÁmim, 
I loathe, I abhor ; 10. 

5fiÁineAiriAit, adj. hateful ; 117. 

5fiÁineAiritA, gen. of 5fiÁirieATriAil, adj., hideous, hate- 
ful ; 91. 
5fiÁirme, compar. and super, of 5fiÁnnA, adj., ugly ; 60 t5<> 

5ftÁnnA, ad/ . , ugly ; comfar. and super. gftÁinne ; 60. 
5|teA-oAnn, 3rd per. sing, habit, pres. of 5fte<yoAim, I 

beat, I rouse up ; iufin. 5f\e<\-oAT> ; 86. 
5J1ÓA5, gen. pi. of 5|téA5, obs. a Greek, or 5^6^5 = 0! 

the Greeks ; 60. 
5fieAmui$e.4'OAji, 3rd per. phi. perfect of ^eAmuijim, I 

catch hold of, seize ; infin. ^jteAmuJA-ó ; 23. 
5fteAtin, s. m. fun ; gen. Sftinn ; 125. 
5|teAnnmAi|te, comp. of gfteAnnriiAjt, adj., humorous, 

blithe ; 139. 
5peAntiTTiAji, adj. , pleasant, jolly ; 91. 
5|teAnnuJAT), verbal noun, act of defying ; 56. 
5fteim, 5. m., grip, bite ; gen. 5fieAmA ; plu. $jieAniAn- 

nA; 27. 
5fiéiri, dat. of 5|tiAn, s.f., the sun ; 73. 
5ftéine,£tftt. s. of sftiAn, $./., sun ; 127. 
5ftiAn,/. sun ; gen. jjiéme ; 

5|tiAn, s.f., base, bed, bottom ; gen. gfiéme ; 94. 
5|tmn, gen. of gjteArm s. m., fun, humour, pleasure; 

79- 
5|tinneAtt, s. m. the bottom of the sea ; gen. gftirmitt ; 

94. 
SftuA^Ac, s. w. a sorcerer ; gen. 511UA5A15 ; 52. 
5JUIA5A15, gen. of 5|tuA5Ac, s. w. sorcerer ; 61. 
5fuiAi-ú-x>eAft5, adj., red-cheeked ; 19. 
5« At, s. tn., coal ; gen. jviAit ; 127. 
guAlAirm, dat. of 3« aía, s.f., shoulder ; 94. 

5UAÍAnn, gen. of ^uaIa, s.f, shoulder ; iatf. gtiAtAinn . 
66. 

5tiAittio, dat. plu. of 5ua1a, s. f. shoulder ; gen. 
JUAtAUn ; 78. 

gUAif, s.f, danger ; gen. juAife ; 73. 
jtut, gen. of got, s. m. weeping ; 91. 
guitt, gen. of 5ott, s, m., a man's name ; 35. 
guifim, gen. mas. of 50ft™, adj. blue ; 100. 
gut, verbal nounm. act of weeping ; ^«.goit and guu 
24. 157 

S"! 1 = 5° + dependent form of if , £tif cw fit t>a 
hAiptm^e, that thou art the cause of the vision ; 

5v»jia43, dependent present of if = 50 + n + Ab, that if 

is ; 1. 
5«f , form of 50, />n$. to before the article 5«f An. 

to the, as far as the; gtif An-oiu, until to-day ; 8. 
i, prep, in (eclipsing), 1 -ocíft ; 1. 
i, pers.pron. /., her, it ; 14. 
iat>, ^r. pron. pi. ace., them ; 14. 
iA-ÓA*oAft, 3rd per. plu. per/, of iA-ÓAim, I enclose ; infin. 

1A-ÓAX) ; 71. 
ia-óaitd, Jrá per. plu. perf. of iA*ÓAim, I close ; infin. 

ia-óa-ó ; 113. 
iAT>Ann, habit, pres. of lAiOAim, I close ; 113. 
iAf, prep., after (eclipsing) ; iAft -oueAcr; x>oib, when 

they had come ; the dot. case here expresses the 

agent ; 2. 1aji -oueAcc riA mAi-one, when the 

mornin; came ; n. Utt n-ót nA Tn^e -óúinn, 

when we had taken the drink ; n. 

iAf Ainn, gen. of iAjtAnn,s. m. iron ; 23. 

lAfiAnn, m. iron ; gm lAfiAinn, with adjettival force ; 23 

lAftjt, «fri ^r. si«^. perf. iAff Aim, I seek ; infin. 
lAfftAix) : 96. 

iAf f , 3rd per. sing, perfect lAfifiAim (aji), I ask, I re- 
quest ; infin. iAfifiAi-o ; 11. 

iAfijiAtx>, verbal noun, act of asking, seeking ; 63. 

lAfif Ann, habit, pres. of lAff Aim, I seek ; infin. iaji jiaix>; 
64. 

iA]i|tAf, 1st per. sing. perf. of lAff Aim, I seek, I request ; 
infin. lAftjiAiT) ; 104. 

lAfjifArriAoir , 1st per. plu. condit. of lAffiAim, I seek, I 
request, I ask for ; 33. 

lAffAin, adv. after that; 82. 

iAf tA|t, m. gen. -tAifi, western portion ; 6. 

ib, 3rd per. sing, perfect, -o'ib fé, he drank ; ibeA-oAji, 
they drank ; 35. 

ibeA-ó, imperf. of ibim, I drink ; 11. 

ibeA-oAf, 3rd per. plu. perf. of ibim, I drink ; 55. 158 

» br^vo, adv., far off, in space or time ; 64. 

ibit>, 3rd per. plu. pres. indie, of 101m, I drink ; 20. 

ibim, I drink ; imperf. ibeAT) ; n. 

it), contraction of ix>o = in thy ; 60. 

i"oi|t, prep., between, among ; 6. 

if *\eAnn, m. hell ; gen. ipjtinn ; 21. 

ipjieAnnAc, wt., hellish wretch ; 7. 

1 gcoinne, prep, for, ?".£., to fetch ; against ; 64. 

1 5coitiT)Ait, prep., to meet ; 64. 

it--oeAlbAc, ad/, comely, of good features ; 9. 

imciAn, adj., very long, very distant ; in. 

imciAnA, plu. of imciAn, adj., distant, remote ; 6. 

imeA^lA-o, past passive of mieA^ÍAim, I frighten ; 78. 

itneAlt, s. m. f edge ; gen. imilt ; 124. 

imeojtA-ó, condit. of imjutn, I play, practise, inflict ; 

infin. imiftr; ; 45. 
irmjtu, /. gen. -jtce, act of inflicting, practising, play- 
ing; cum bÁif -o'irnifir; ofim-jM, to inflict death 
on me; 10. 
impi-óe, s. /., imploration, supplication ; gen. id. ; 50. 
im-iieAtrifiA, plu. of im|ieArhAji, adj. very thick ; 85: 
mifieAfAn, m. gen. -Air», strife, contention ; 6. 
im|teAf5Áit, s. /., struggling, wrestling ; gen. 

im|teAf5ÁÍA ; 76. 
imjteocA*ó, «3rd condit. sing, of imjiim, I play, I practice ; 

infin. miifiu ; 48. 
imteAcx, verbal noun m., act of departing ; gen. 

imte-dcuA ; 25. 
imteAccA, gen. and plu. imteAct, s. m. a ceremony, 

proceeding ; 106. 
imteAccA.^m. and plu. of irnteAcc, s. f. progress, ad- 
venture, occurrence, departure ; 81. 
imtij, 2nd per. sing, imper. of imcijim, I depart ; infin. 

imteACt ; 25. 
imtij, perfect 3rd per. sing, of imtijim- I depart. 546 

Afi imtij ofiAirme, all that has be^ilen us ; 25. 
imrigim, I depart; fut. tmúeócAX) ; verbal noun, 
miteAcc ; 2. 159 

imti5-r e > 2nd per. sing, imperative emphatic of itnti$im, 

I depart ; infin. imteACu ; 79. 
\r\A = m -f a, in his ; 1. 
inA = in + a, in which ; 5. 
1 n-Áic a céite, one after another ; 35. 
inbeAji, m. mouth of a river, estuary ; gen. mbi|i ; 14. 
mcmn.s./., brain ; gen. incmne ; 27. 
m-oeAnuA, verbal adjective, fit to be done, from *oéAtiArii, 

to do ; 25. 
m-oiu, adv., to-day ; 147. 
mjeAn,/. gen. -§me, daughter; 50 bpjit An itijeAn 

r*Ain a\\ TrmÁib Áitle An -ooniAin, and that 

daughter is one of the most beautiful women in the 

world ; 5. 

injeAnAib, dat. plu. of in^eAn, s. /. a daughter ; gen* 

mjitie ; 97. 
ingmb, plu. dat. of ion54, a claw, a talon, a nail ; gen. 

lon^An ; plu. m^ne ; 29. 
mif , /. gen. mre, island ; 7. 

(1) mneAtt, m. gen. -itt, mien, carriage, deportment ; 

4- 

(2) mneAtt, s. m. f state, condition ; gen. mmtt ; 57. 

(3) mneAtt, s. m., array, preparation, state ; gen. 
mmtt ; 113. 

inneAttcA, adj., prepared, settled, determined ; 112. 
inneofAinn, 1st per. sing, condit. of mnpm, I tell, I 

relate ; infin., mnpn ; 81. 
innif, 3rd per. sing. pcrf. of mmpm, I relate, tell ; 19. 
mnifce, gen. of mnp mc, verbal noun /., act of telling, 

relating ; 106. 
\nr\\>eA-6, past passive oi mnpm, I tell ; infin. mnpnr ; 78 
innfeAnn, habit, pres. for hist. pres. of mmpm, I tell, I 

relate ; infin. mnpnc ; 47. 

mnp-o, 3rd per. plu. indie, of mmpm, I tell, I relate ; 

innfi*o, they tell or relate ; 11. 
mnpm, verb act. 1st per. sing, pres., I tell ; inf. mnpn ; 

53- 
innpn, verbal noun f., act of relating ; gen. innifce i6o 

irmpinc, verhul noun /., act of telling, relating ; gen. 
imifinre ; 106. 

innn, prep. pron. /., in her, in it ; i4. 

incinn, /., mind, intention ; aji ircinn cú -o'fA^Ait 
mAji mriAOi = with intent to gain thee as a wife ; 
24. 

1 tin tine,/, gen. of incinn, mind ; 18. 

ioc, s. m., payment ; gen. íoca ; 37. 

íocat>, 1st per. sing. conj. of iocAim, I pay ; infin. ioc ; 

63- 

iocf A 1 », cond. 3rd sing, of iocAim, v. I pay, requite ; 

vbl. n. ioc ; 142. 
ioccAjtAC, adj., lower ; 108. 
iotyia-o, m. amount, quantity, many, a large number ; 

gen. lom-Ait) ; 3. 

iomAT), verbal noun, viewing, emulating, struggling ; 68. 

10m at) Arri Ait, adj., plentiful ; 90. 

iomAix), gen. s. of iomAT), s. m., much, many ; 119. 

lomAjtcAC, adj., excessive ; 139. 

lómcAft, verbal noun, act of bearing or carrying ; gen. 

lomcAiji ; 18. 
iomT)A, indef. adj. pron., many ; 21. 
lomtÁn, adjective, entire, whole ; also s. m., An 

r:-iomtÁn, the lot, the whole ; 31 
iompó-0, verbal noun m., act of twining ; gen. 10m pó-ÓA ; 

27. 

lomptnj, pret. 3rd s. of lompinjim, v. I turn ; vbl. n. 
<ompóx) ; 137. 

íom|i^i"6cib s dot, pi. of lonifiÁ-ó, 5. m., conversation, act 
at talking : " nio-fi ciATi x)óib aji nA hiom|tÁix)cib 
pr\ " (134), they had not been long thus convers- 
es* ;" iVr 

♦ornftAm, verbal noun m., act of rowing ; gen. iomfiArriA ; 
94. 

'otwt^vA, as for, relating to ; lit. tidings, adventures; 
** 

iotiat), s. m., a spot, a place; gen. iotiai-o ; 74. 

tonACA-ji, s. m., entrails, bowels ; gen. ior)ACAifi ; 31. i6i 

ioncomfi-4ic, adj., fit for combat : " ni hioncomf aic 

íaoc Y ah x)otfiAn teif " " no hero on earth 

is his match in fight ;" 126. 
lon^A,/., nail, claw ; gen. lonjAti ; dat. 101154111 ; n. pi. 

iti^ne ; 18. 
iotijaiii, dat. of lOti^A, s. J., a talon, a claw ; gen. 

10115^11 ; 108. 
10n5.Anc.Ac, adj., wondrous, astonishing ; 89. 
ion5AncAf , s. m., wonder ; gen. ion5AncAif ; 119. 
ion5nx\ , ó > s. m. } wonder, surprise; gen. lonjriAi'ó ; if 

ion5nxvó tiom, I wonder ; 7. 

lonmAin, adj., dear, beloved; lonmAin (te), dear (to) ; 

5- 
lonriiAf , m. gen. -Aif , treasure ; 5, 
lonnAmn, prep. pron. into us ; 89. 

ionnf Aii;e, /., approach, attack ; -da n-ionnf Ai^e, to- 
wards them ; 3. 

lonnrtn^eA-oAf, 3rd per. plu. perfect of ionnf tnjim, I 
approach ; in fin. lonnpn'óe ; 65. 

lonnftM^eAmAji, 2nd per. plural perf. tense of ionnf \1151m, 
96. 

ionnf tnijeAnn, habit, pres. of ionnrtii5im, I approach, 
I attack ; 106. 

lonncA, prep, pron., in them ; 40. 

lonncAoib, /, gen. -AOibe, trust, confidence ; 13. 

ionntjf 50, con/., so that ; 18. 

ionntif nAC, so that not ; 10. 

iof5Aite, gen. of iof5Ait, s. /., a conflict ; 52. 

iofAX), 3rd per. sing, condit. indie, of itim, I eat ; infin. 

ire ; 17, 23. 
if n-A, in the ; 58. 
if, pns. tense; h a, past tense-, bia*o, conditional, if mé, I 

am: 1. 
ifceAC, adv., in, into ; 11. 
ifd5, adv., in, inside ; 18. 
it, 3rd per. sing. perf. of itim, I eat ; infin. ite ; 89. IÓ2 

ite, verbal noun, act of eating; bujt jctM-o peolA 
tAbAific le n-ite *oo TftA-ofiAi-oib, to give your flesh 
to dogs to eat : 22. te n-ice, to be eaten, for eat- 
ing, fit to be eaten ; 31. 

ite<xt)A|t, pre*. $rd pi. of mm, v I eat ; fut. iofAT> ; 

vbl.n. ite ; 127. 
tie&m&y, 1st per. pin. perf. of iuitn, I eat ; infin. ite ; 

ite-Af-fA, 1st per. sing. per/, cmphat. of itim, I eat ; 

infin. it^ ; 89. 
icte, vbl. adj. of itim, v. I eat ; fut. ior-A-o, vbl. n. ite ; 

114. 
tÁ, m. gen., Ue ; áa*. tó, a day ; cjií IÁ, three days •; 

12 ; dat plm. tAetib ; 1. 
ÍAbAifi, 3rd per. sing.perf. of t-AbftAim, I speak ; 7. 
ÍAfcfiAf, 1st per. sing. perf. of lAbjiAim, I speak ; 87. 
tAe, £#». of VÁ, s. m. a day ; 69. 
Vaj, <**/., weak ; 85. 
tii"Ofie, //«., compar. and sw/>tfr. of tÁi-oifi, a<(/'., strong ; 

LÁi-rV., ^iví of tÁiii, s. /., a hand ; 23. 
liiw, dual form of tÁrii, 5 /., a hand ; 94. 
iÁitiie,£<w. of tÁtti, s./., a h^nd ; 112. 
lÁin-meAnmnAC, adj., full spirited, happily minded ; 

94. 
liin, #**. of lÁn, s. m., fullness, a full quantity ; 79. 
lÁin-jfiéAfACz:, s. /., act of fully inciting ; 65. 
tÁth,/. hand ; gen. LÁirhe ; dat. LÁirh ; n. pi. lÁriiA ; 

dat. lÁiriAib ; 20. 
Iáitia, //w. of lArri, s. f. a hand \ gen. tAiriie ; 71. 
lAriiAib, <i#2. //«. of tÁTTi, 5./. a hand ; gen. LÁinie ; 20. 
tÁiiiAf , prop, noun, Lamhas, a man's name ; 52. 
tÁr», fld/., full ; 3. 

tÁnAiriAin,/. a married couple; gen. tAnAtnnA ; 19. 
tÁn-AOibirm, adj., full, fair ; 1. 
iATi-AfittACCA, adj'. t fully powerful ; gen. and ^/«. tá. ; 

71; 
lÁn-bvnVle, s. w., a full blow ; g*n. id. ; 80. Í6'3 

VÁn-cAtmA, adj., full valiant ; 39. 

tÁn-éA-ocfiom, adj., very light ; tÁn = K/. full, a 

qualifying intensitive prefix ; éA = a negative 

particle ; 14. 

tÁn- jfiuAmA, arf/-> very frowningly ; 86. 
tÁn-leAbAiji, ai/., fully extended, very long ; 86. 
lÁn-niijie, s.f., full, great madness; gen. id. ; 74. 
LÁn-rhóifie,/i?w. g*». of tÁn-ihóft, aá/., very large ; 86. 
Van -tii op, very great ; cow/>. tÁn-móijte ; 3. 

tÁn-neAjiu, 5. w., full strength ; gen. -nei-pr;, -niftc ; 
140. 

lÁn-cAltriAin, dat. of tÁn-cAÍAni, s. /. the very ground ; 
gen. -TAtTTiAn ; dat. -uAtrriAm ; 26. 

lÁn-ufoitlre, s. /., great brightness, full brightness ; 
gen. id. ; 92. 

lÁn-rfoiltfeACA, adj. nom. plu., full-shining, brilliant ; 

14. 
Iaoc, m. gen. Iaoic, hero, champion ; 2. 

tAocAib dat. plu. of Iaoc, s. m. } a hero ; gen. íaoic ; 
147. 

Iaocjiatj, collective noun fern., heroes, warriors; gen. 
tAocfiAi-oe ; 57. 

Laocjiaix>,/. coll., warriors ; gen. tAocjiAi-oe ; 20. 
Iaoic, voc. of Laoc, s.ni. a hero ; 30. 
"Laoic, gen. of Iaoc, s. m. a hero ; 112. 
ÍAOc-A|tmAc, adj., of the heroic arms ; 52. 

tÁfi, s. m., a spot, a place ; 30 tÁ-ji, to the ground ; Ap 
tÁ-p, laid low ; 26. 

lA|t ; s. m., the middle • gm tÁijt ; 58. 

iÁtAijt, /. gen. } tÁtftAC. place, position, presence ; 
ceAcr 1 tÁtAift, cor ling into one's presence ; 2 ; 
aji An tÁÚAi|t fin, ir. that place ; 12 ; "oo beit aji 
Aon tÁi&ip = to meet together; 21 ; *oo LÁÚAift 
= at once ; 23. 

ÍAfA-ó, s. m., burning, b'azimj ; aji ÍAfA-ó, lighted, 
kindled ; 115. 

ÍAfAiji, s. /., a flame ; gen. I&tvac ; 52. 1 6 4 

le, prep, pron., with, by ; tiom, leAC, teif, teo, léi, 

turn, tib, teó ; le cjitnmeAcc = by reason of the 

heaviness ; 2 ; -oo b'ÁtAinn le u-a peicfin í = 

it was beautiful to see ; 14. 
LeAbAiT), f.gen. leAptA, a bed ; 11. 
leAOAifie, gen, fern., comp. and super, of leAbAifi, adj\ 

extended, long ; 113. 
leAbAti, s. m., a book ; gen. leAbAifi ; 104. 
teAbA|i-ctiA|icA, plu. of 1eAbA|i-c\iAi|ic, s. f. extended 

circuit ; gen. -cuajiua ; 55. 
leA-oAi-p, per/. 3rd per. sing, of leA-ojiAirn, I mangle, I 

wound; inún. leAOjuvó ; 27. 
teA-oAit-jteo, s. m. t hard-fought struggle ; gen- 

-gtiA-ó ; 57. 
leAT>}u\x), verbal noun m. t beating, attacking ; gen* 

teATK\jttA ; 43. 
teAg, 3rd per. sing. per/, of teAjAim, I cast down, 

prostrate ; infin. leA^AX) ; 83. 
teAjAiJ, verbal noun, act of prostrating, felling, knock- 
ing down ; gen. LeA^ÚA ; 90. 
teAn, 3rd per. perfect of LeAnAim, I follow ; infin. 

leATiArhAin ; 42. 
teAruvoAji, 3rd plu. perf. of leAnAim, I follow ; infin. 

teAn Arri Ainc ; 48. 
teAtiArnAinc, verbal noun f. act of following ; gen» 

teAnArhriA, 94. 
ieAUAf, present relative of LeAnAim, I follow ; infin. 

teAnAtiiAin ; 81. 
leAnb, s. m. t child ; gen. teinb ; 62. 
teAnrhAinr:, /. the act of following (-oe) ; gen. LeAnArhnA; 

2. 
teAf5, adj. lazy, reluctant ; compar. and super., leir$e; 

20. 
teAt, s.f. side ; gen. leice : leAt aji leAt, on either 

side; 141. 
teAtAn, adj. broad, wide ; comp. leitne ; pi. LeAÚnA ; 

3- 

teAÚAn-bAjtcA, plu. of leACAn-bAfic, 5. m., a broad 

boat ; gen. -bAific, 101. 
leAtAti-iriótt, adj., broad and great ; 1. i65 

XeAÍAp, s. m., leather, skin ; gtii. le&i&ip ; 29. 
teAÚ-"óóicin, 5. /., half a sufficient quantity ; gen. 

-•óóicne ; 72. 
le&i-z&oX), s. /., one side ; gen. -uAoibe ; 135. 
teAÚ-cAOib, dat. ofteAt-UAob, s.f., one side ; 85. 
le h-ticr, conj., for the sake of, for the purpose of, on 

account of, on the point of ; 32. 

téi, prep.pron., with her ; 33. 

léit)TrieACA, plu. of tei*otiieAc, adj., strong, valiant : yi % 
téi3, imper. sing. 2nd per. of téijirn, I allow; 25. 
téi^, $yd per. per/, of téi^im, I allow, I utter ; infin. 

téiseAii ; 55. 
iéi^eAX), past passive of 16151 m , I allow, permit ; infin. 

téi$eAn ; 80. 

Xé^eA-6, pret. indef. ofléijim (more usually teijim), I 
let, allow : u -oo téijeA-ó irreAc iax> " (119), 
" they were admitted." 

léijeAr», verbal noun m., allowing, permuting ; 47. 

tei^cAr-A-o, passive past of teije-AfAim, I cure; v. n. 
teijeAf ; 55. 

teijeAf-uA, vbl. adj. of teijeAfAim, I heal, verbal 

n. leigeAf; 139- 
léigpeAT), 1st per. jut. of téi^im, I allow, I perm t ; 

infin. téijeAn ; 31. 

léi5j?eA'ó, 3rd per, sing, condit. of téi^im. I allow; 69. 
téigp-oíf, 3^ d per, plu. condit. of téi^im, I allow ; infin. 

léi^eAn ; 67. 
léi$pnn, is* sing, condit. of téi£im, I allow ; infin. 

téi^eAn ; 51. 
léi^re, gen. of téijeA-ó, verbal noun m. t act of reading,- 

104. 
lei^teAji, passive pres. of téi^im, I permit ; 32. 
léim, /. leap ; gen. léime ; n. pi. téimeAnnA ; 14. 
téimeAnn,/>m. indie. 3rd s. of ternum, v., I leap ; 135. 
leift, in 50 téift, adv., altogether ; 114. 
teif pn, adv. thereupon ; 35. 
teit, dat. of teat, a side ; 1 teit, aside ; 1 teic Áji 

5cút, behind our backs ; 42. i66 

leiteA-o, m. breadth, extent ; gen. lettix> ; 14. 

teitéiT>,/., like, equal ; ot»fi leitéi-o x>o lAnariiAin = 
a couple like you ; 19; gen. leitéroe : " tna 
leitei-oe " (132), " the likes of me;" 132. 

teó, prep, pron., with them ; 41. 

leox>, per/., 3rd person singular of leo-ÓAim, I cleave, I 
cut, I mangle ; infinitive, leo-ÓA-ó ; 27. 

leoTTiAiti, plu. and gen. of leothAn, s. m., a lion ; 74. 
leonAX), verbal noun m., wounding ; gen. leonca, 

leomue ; 55. 
leonA-ó, perfect passive of leonAtm, I wound ; infin., *oo 

leon-A-o ; 30. 
leoncA, adj., wounded ; 57. 
leofi-x)óitin,/. full sufficiency, satiety, fill ; 15. 
Iia, adjec. irreg. comparative, more ; no positive. 
L1A5, s. m., stone pillar ; 124. 
I1A5A10, dat. plu. of tiA, m. precious stone, gem ; gen» 

llAg ; 14. 
liAt-cA|i)iAi3, s. f. grey rock ; gen. -cApp^^e ; 95. 
lib, prep, pron., with you ; 117. 
lib-r-e, prep. pron. emphat., with ye ; 63. 
lin5eAmAin-ne, 1st ptr. plu. perf. emphat. of lin^im, I 

spring, I leap ; 84. 
liom-r* a, prep. pron. emphat., with me ; 100. 
tíon, s. VI-, an amount, a number, a quantity ; gen. 

tin ; 39. 
lion, 3rd per. sing. perf. of lion^im, I fill ; infin. 

lion ax) ; 24. 
lion at), verbal noun m. from lion-Aim, I fill ; gen, 

lionca ; 17. 
tionaim, I fill, become filled, am filled ; 24. 
V\or\zA,p. p., filled ; 11. 
I1Ú, s. m., a shout ; gen. id. ; 78. 
I1Ú5, perf. 3rd sing, of liugAitn, I shout ; infin. 

liujtunj ; 14. 

liúifieAccA, #m. of liufteacu, 5./., bellowing, bewail- 
ing ; 78. 
ló, dat. of IÁ, s. w., day ; gen Lae ; 100. 1 67 

tobÚA, vbl. adj. of tot)Airn, I rot ; 136. 
LoctArm, gen. of toctAinn, s. pi. Lochlainn or Scan- 
dinavia ; dat. LoctAnnAib (cf. ContiAOrA, UIai-ó, 

tAijm, ftfieACAin, and other place names which 

are pi. really tribe-names) ; 121. 
toijA-ó, vbl. n. m. of toJAim, I decay, rot ; gen. 

tojt-A ; 132. 
toifgeAm-Af», per/. 1st pi. of loir-pm, I burn ; 16. 
toif$peA"o, 1st per. sing, future of toi^im, I burn; 

infin. tofjAT) ; 50. 
loif^neAc, adj., loud sounding ; 52. 
tom-cnÁTÍiAc, adj., bare-boned ; 18. 
tom-ttitiTyd, /. gen. -An ; dat. -Ain, bare leg ; 3. 
tom-ttjfijAn, gen. of tom-ttj|i$A, s. /., a bare shin, leg ; 

3- 
ton^. /, a ship ; gen. Unnje ; 14. 
torm, adj., fierce ; compar. and super, ttnnne ; 64. 
tonnACA, pi. of tontiAc, adj., fierce, bold ; 73. 
toft^, 3rd per. sing. per/, of toftjAim, I ask, I enquire, 

I track, I follow ; 47. 
tofij, s. m., trail, track, mark ; gen. tiaiftj ; 28. 
tofi5, s. w., act of pursuing, tracking ; gen. ttiijij : -oa 

tojij, in pursuit of them, after them ; 119. 
lor-, s. m. t force, effect, consequence ; gen. toif ; 33 
1/uac, s. w., price, payment, reward ; gen.; 46. 
ttiAcAift "óeA^Ai-ó, a district near Castleisland in 

Kerry ; 2. 
U>Ax>Aitt, /. moving, stirring, motion, vigour ; gen. 

l/uA*ÓAiVle ; 12. 
UiAimneAc, adj., nimble, active ; 2. 
tuAit, s. /., dust ; gen. tuAite ; 39. 
UiAit-'pe.AttsACA, />Jw. of UjAit-£eAfi5Ac, adj., quickly 

angered ; 73. 
ttJAt, adj., soon, quick j comp. tuAite ; 38. 
tiaAÚ-jomeAc, adj., swiftly-wounding ; 144. 
luAttJijeA-oAft, 3rd per. plu. per/, of ttiAtuijun, I 

hasten ; infin. "ItJAtujA-o ; 102. 
t«Af, s. m., speed ; gen. tuAif ; 25. i68 

túbA-oAjt, 3rd per. plu. perf. of tubAim, I bend ; infin 

tub at» ; 74. 
tucr, m. f people, folk ; gen. id. ; 18. 
tuJAi-oe, compd. adj. and prep. = Iuja, lesser ; -oe 

from or by it ; 40. 

tuibe, gen. and plu. of Unb, fern. gen. ttnbe, herb ; 10. 
tut J, 3^ ^£?- si'w£. ^«/. of ttn$im, I lie down ; infin- 

ttjije ; 107. 
tutge, vol. n. of in 131m, v., I lie (down) ; 139. 

tuijiT), 3rd per. plu. pres. of Unjim, I lie ; infin. Unje ; 
in. 

Itn 31m, 1st per. sing, pres., I swear ; inún. 
tvnte ; ItJijitn pám' AftmAib 5Aif3iT>, I swear by 
my knightly arms ; 31. 

Uiijim-r-e, 1st per. sing. pres. emphat., I lie; infin. 

Unje ; 60. 
tuimneAc, s. m. y Limerick ; gm. ttnmnij; ; 1. 
ttjm^, dat. of I0T13, s. /., ship ; 25. 
ttimje, gen. of ton^, s.f., ship ; 14. 
UnnjeAf , s. w., shipping, a fleet ; g*n. ttun^if ; 83. 
tuinne, s. /., anger, fury ; gen. id. ; 99. 
tnit, gw. of tut, s. m., vigour, activity ; 104. 

tufts*, /. gen. -AT), leg, shank; pi. Un^ne ; nÁ ^ac 
tufiTyA teif , than each of his shanks ; (than 
each leg which was his) ; 3. 

ItifA, plu. of Vuf , m., gw. tof a, herb, plant ; 10. 
tut, tn. vigour; gen. túit ; 20. 
UitjjÁift, 5./, joy ; gen. tut^Aifte ; 119. 
túcjÁijieAá, adj., joyful, mirthful ; comp. -ije ; 23. 
tút-5ÁfiA, adj., mirthful, joyful ; 34. 
\,6im&y, adj., vigorous ; 14. 
m&, conj., if ; 7. 

«iac, m. gen. mic, son, aspirates the initial consonant 
of the -following word when taken in its literal 
sense ; when it means a descendant it causes no 
change ; voc. a true ; 8. 

mACAifti.^/w. of mACAM^Q, s. m. a plain ; gen. id. ; 85. i6g 

mACAoim, gen. of mACAorii, s. m., a young man ; plu. 

rnACAOriiA ; 51. 
m-dcfATTiAit, s. m., an equal equivalent, fellow, match ; 

gen. and plu. m-Acp AmtA ; 100. 
mAc-f aitiIa, _^/m. andgw. of rn Ac-r- Am aiL, s. m„ an equal, 

match, fellow, equivalent ; 80. 
mA-omA, gen, of mAi-om, 5. m. t defeat, flight ; 103. 
m<vofiAi'óe, nom. and gen. plu. of mxop&, s. m. % a dog; 

^«. id. ; 37. 
mAOfiAi-oib, 4a/. />/«. of mA-ofiA, m., a dog; ^/. 

m-A-ofiAfoe ; 22. 
1HA5A-Ó, s. ;»., mockery, ridicule ; gen. mA^Aix) ; 38. 
mA^Ai'ó, gen. s. of mA3A*o, s. m., mockery ; gen. id. ; 

141. 
rriAi-otie, gen. of mArom, s. f., morning ; 71. 
mAije, gen. of mAJ, s.f., a plain ; 58. 
mAiii-óib, m. dat. pi. of hiaIa, eyebrow ; 18. 
mAiite te, together with ; 6. 
triAif, 3rd per. sing. perf. of mAi|titn, I live ; infin. 

mAfitAm ; 104. 
Tr»Ai|tveA-ó, yd per. sing, condit. of mAifiim, I live ; in} 

mAjitAin ; 97. 
TUAinfimi-o, 3rd per. plu, jut. of triAifiim, I live ; inf 

mA|ttAin ; 77. 
mAijts, s.f.>vjoe-,gen. triAi^e ; " 1f mAi^j -oÁfibAin An 

u-ufiOAfi f Am," " woe to her whom that cast 

has struck ;" 122. 
mAifii"ó, 3rd per. sing, optative of mAi-ftim, I live ; m/. 

mAjitAin ; 36. 
mAir-eA-o, conj., therefore, if that be so, well then, yet, 

nevertheless, but ; 13. 
ty)aic, adjective, good ; comp. and sup. peAjift ; 31. 
m&iie,pl. chiefs, princes ; dat. mAitib ; 1. 
mAite,/. good, goodness ; Aft rriAite LeAC péin, for the 

purpose of doing thee good ; 5. 

•mAiteAf , s. m., good, goods, riches ; gen. mAitif nd 
rriAiteAf a ; 53. 

mAitib, dat. plu. of TTiAit, adj., good, also s. m., a noble- 
man ; 105. 170 

maitim, 1st per. sing, present tense, I forgive; tnf t 

mAiceA*o ; 47. 
mAitiji, 2nd per. sing, present of mAitim, I forgive ; 47. 
mAtt, adj., slow ; 137. 
mAltAccAC, adj., evil-tongued ; 2. 
mAtl--pof5AC, adj., modest-eyed ; 19. 
TTlAo^nAf , proper noun, a man's name ; gen. iTlAoJTiAif ; 

5?. 
ITlAojnAif, gm of mAojnAf, Maoghnas, a man's 

name ; 54. 

mAOiT>eAm, vfe/. w. of mAoi-óim, I boast, exult ; takes 
Afi of person or thing exulted over ; ^m. of person 
or thing which causes the exultation : *' A3 
mAoi"óeATri nA cAilU^e ojim " (114), exulting over 
me with regard to the hag." 

mAOit, dat. of mAot, s./., summit, ridge ; 107. 

mAoitinn, s. /., brow (of a hill) ; gen. mAoitne ; 3. 

mAoin,/. gen. -tie, wealth ; 5. 

mAome, n.pl. of mAoin, s. /., treasure ; gen. id. ; 115. 

mAot, adj., bald ; 2. 

mAol-cnoc, m. gen. -ctiuic, a bare hill ; 3. 

mAol-cnuic, gen. of mAot-cnoc, 5. m., a bare hill ; 3. 

tyiaoji, s. m., steward, overseer ; gen. mAoifi ; 132. 

mAfi, prep., as ; mAp Aon te, together with ; 1. 

m&\\,prep., where; ttiaji a bpuil An fii, -.iiere the 
king is ; 32. 

niA-» a, gen. of muifi, s. /., the sea ; 32. 

triA^ 6ti 5céA*onA, adv. phrase, like, also ; 34. 

mAfi -ion te, along with; 39. 

mAft Aon teif , along with him ; 52. 

mAfi acá, <wto. namely, that is to say , 41. 

rriA-pb, 3rd per. sing, perj '. of niAjibAim, J kill, slay ; 21. 

m^tr>. <M?/ a| dead ; 11. 

triAtibA-o, verbal noun mas Pt act of slaying, killing ; gen. 

mAftt>tA ; 24. 
mAiiDAX), perfect tens.': passive of mAjibAim, I kill ; f»y, 

A TTIApbAX) ; 29. i7i 

TTiAfit)A-oAji, 3rd per.plu. pet J. of rn a jib Aim, I slay ; in; 

rruvjibAi-o, 3rd per. plu. pres. of mAjibAirn, I kill; inf. 

rnAftbAT) ; J 13. 
triAfibArnAfi, 1st per. plu. per/, of rnAfibAini, I kill, I 

slay ; inf. mAjtbA-o ; 85. 
ffiA-fibAf, 1st per. sing. per/, of mAfibAim, I kill ; inf 

mAjibA-o ; 104. 
mAjib-tAj, adjective, exceedingly weak ; 34. 
mAjib-ftiAn, s.m. t deadly sleep ; gen. -fuAin ; 59. 
mA|ibcA,^w. of mAnbAT), verbal noun mas., act of kill- 
ing, dying ; 24. 
mAfibcAfi, pvcs. passive of rnAftbAim, I kill ; 30. 
iriA|tr, s. m., ox ; gen. mAifiu ; 134. 
mAjitAin, s. f. } act of living ; gen. mAjtuAine : " te n-A 
triA|itAin " (120), as long as he lived ; (vbl. n. of 
mAijiim, v. I live) ; 120. 
mAf tAix>, gen. of mAftAT), s. m,, insult, slander ; 38. 
mÁrAiji, s.f., mother ; gen. m Át Aft ; 89. 
meA-ÓAifi, 5. /., merriment ; gen. mei-ófie and meA-o- 

|iac ; 40. 
meA-ooin, gen. of meA*óón, s. m,, middle ; 26. 
meA-óón, s. w., the centre, the middle ; gen. tneA-óóm ; 

7 1 - 
triéAT)ui5, 3rd per. sing. per/, of méATHJijim, I increase ^ 

I exceed ; inf. rnéA-ouJA-ó ; 107. 
iriéA'oui3eA , OA|t, 3rd per. plu. perf. of meA-oui§im, I in- 
crease ; inf. méA*o«5AT) ; 102. 
meAtt, 3rd per. sing. perf. indie, of meAilAim, I deceive ; 

inf. meAttAX) ; 21. 
meAttA-6, verbal noun m. act of deceiving ; gen 

meAttuA ; 32. 
meAttpAix), 3rd per. sing. fut. indie, of meAtlAim, I 

deceive ; inf. meAVlA*ó ; 21. 
tneAltAim, I ensnare, deceive ; 21. 
meATimA, s. /., mind, spirit, enthusiasm ; gen. 
meAnmAti ; dat. rneAnrriAin ; 35. 

meAtirnAn,/.,^, ofmeAtimA, mind, spirit ; 18. 
meAjt, adj. swift, nimble ; gen. mi|te ; 81. 172 

meAfbAtt, s. m., heedlessness, trance, error ; gen. 
m eAfb Atti ; Af rneAfbAtt, wandering ; tif CA|t 
rneApbAitt, a random shot ; 28. 

me-Aft-CALmA, adj,, nimble and valiant ; 51. 
meAfi-tÁiT>if , adj., nimble and strong ; 145, 
meAf, s. m. t respect, repute ; gen. meAf a ; 31. 
meAf, 1st per. sing. per/, of meAf Aim ; I think ; 104. 
meAf a, compar. and super, ofotc, adj. % evil, bad ; 38. 
meAf Aim, I think, I consider; 13. 
rhe^f Af , 1st per. sing, perfect of meAf Aim, I think , 
infin. meAf ; 82. 

meAf 3, s. m., midst, middle ; 48. 

meAf^AT), s. m.j strife, mixture, confusion ; gen. 
meAf 5UA ; 81. 

méi-o,/., greatness, extent, quantity ; gen. méi*oe ; -oÁ 
rhéi-o = however great ; 20 ; An méiT> fin «= so 
many ; 23 ; size, bulk ; gen. méi-oe ; 45 ; at:á "oe 
méiT) uof at) 1 uÁ-óbACu, such is the quantity of 
fruit and substance ; cof at> and uá-óoacu are 
plural genitives ; 13. 

mém, s. /., mind, disposition ; gen,, méme ; 100. 
meifb, adj., languid, fatigued, faint ; 34. 
meifbteAcu, /., languor ; gen. meifbteACCA ; 20. 
meifjeAc, adj., rusty, tanned (?) ; 18. 

meifjij, mas. gen., fern, dat., and voc. of meif^eAc, 
adj., blotched, swollen, rusty ; 107. 

méire, gen. of miAf , s. /., a dish ; 06. 
«léifeÁtA, gen. as adj., dishlike, dishing (P) ; 18. 
meifseAmAit, ;./., ntoxicating ; 43. 
meifneAC, s. m., courage; gen. meifnij ; 91. 
mí-Á*ót)A|tAc, adj., unhappy, unfortunate ; 96. 
miAti,/. gen. méme, desire ; if miAn tiom, I wish ; 5. 
mic, voc. of mAC, a son ; gen. mic ; 60. 
mi-jf eAnn, s. m., dislike ; gen. mi-j;jiirm ; 90. 
mi-tAocAf, s m., lack of heroism ; gen. mi-tAocAif ; 

57- 
mite, s. m., a thousand ; gen. mite ; pin. mitce ; 52. J 73 

mitteA-o, m. f act of destroying, corrupting ; peAjt 

iYit1*lre, a destroyer ; 2. 
miteACA, a^'., warlike ; 41. 
mi tip, adj., sweet ; cornpar. milpe ; 43. 
milWAT), ?w&fl/ «awt, m., act of destroying ; g a 

mittce ; 20. 
mit/leÁm, gen. sing, of milteÁn, s. m., blame ; 26 
mitteÁn, s. m., blame; gen. mitleAir> ; 6y. 
miLtim, I destroy; 20. 
miliue, adj., destructive, blundering ; 31. 
mitix>,s./., time; ip mici*o "ootyi, it is time forme; 

69. 
mm,s. /., meal ; gen. mine j 39. 
min-com^Ai-ont), dat. pi. of miti-comfiAT), s. m. t 

gentle discussion ; gen. -corhfu\i-ó ; 74. 

min--oeAlbAc, adj., smooth-formed or of tender build ; 

19. 
min-éxvriAib, dat. plu. of mm-é-An, s. m., a small bird ; 

gen. mm-éin ; 56. 
min-JfteAiriAnnA, nom.plu. of mm-jfieim, s. m. y a small 

piece, a fragment ; gen. min-jjteAmA ; 50. 
mime, adv., often ; cornpar. and super. mioncA; 16. 
min-iAf5Aib, dat. plu. of mm-iAfj, a small fish ; gen. 

min-éif3 ; 56. 

min-ufiéA-oAib, dat. plu. of mm-tftéA-o, a small flock ; 

gen. -c-pé-A-OA ; 56. 
míot, s. m. t an animal, a monster, a whale, an 

elephant ; 56. 
mioncA, cornpar. and super, ofmmic, adv., often ; 35 
mionn, s. m., crown, diadem ; gen. mionnA ; 42. 
mionnA,s, m., an oath ; gen. id. : 96. 
mion-poltAit>, dat. plu. of mion-pott, s.m., a small 

hole; gen. -puit/l ; 43. 

miof^Aife, gen. s. of miof$Aif, s. /., hatred, spite, 
enmity ; 140. 

miOf5Aif, i. /., spleen, enmity ; gen. miofgAir-e; 64 
m(o-rApAi-ó, adj., slow ; roio-, a negative particle ; 20 
mifie, s./., vigour, sprightliness, madness, fury; 54. 174 

míjieArmA, plu. of míji, s. /. , a part, a share, a bit ; gen. 

míjie ; 29. 
wife, emphat. per s. pron., me ; 53. 
mi-fgiAmAC, adj., unshapely, deformed ; 18. 
mi-fjiAmAij, mas. gen. and voc. and fern. dat. of 

mi-f^iAriiAC, ad/., ugly, " not beauteous ; " 107. 
mnÁ, g#r. of beAn, s./., woman, wife; rfdtf. mtiAOi ; plu. 

mtiÁ ; gen. plu. ban ; dat. plu. mnÁib ; 12. 
mnÁib, da*. />/. of beAn, s. /., a woman; gw. rrmÁ ; 

109. 
mtiAoi, tftzf. of beAti, s. /., woman ; 60. 
mó, comp. of mófi, great, big ; bu-ó rhó, greatest ; m 

mo, followed by verb = neither ; 9. 
mo, poss. adj. pron., my ; 16. 

moc, adj., early ; 1 moc tia mAix>ne, early in the morn- 
ing 5 35- 
mox), s. m., manner ; gen. tno-ÓA ; 104. 
moiv, s. /., an oath ; gen. mói*oe ; 54. 
móix>i5, yd per. sing. per/, of móit)i 31m, I swear ; infin. 

mói*oiti5A*ó ; 145. 
moill, s. /., delay ; gen. moitte ; 32. 
móip, dat. jem. of mófi, adj., great ; 86. 
móijt-béAt, m., great mouth ; gen. móifi-béit ; 23. 
móift-béime, gen. of móifi-béim, s. )., a great stroke ; 

in. 
móiti-béimeAnriAC, adj., giving and taking heavy 

blows ; 107. 
móifi-bf\iAÚftA, n - pl u - °f mói|t-b|tiACA|t, s. /., solemn 

word ; gen. móiji-bfiéicfte ; dat. -b-péitift ; 140. 
mói-pe,/?w. gen. of mó|i, adj., great; 86. 
inóijt-éA-oÁil, /., wealth, booty, plunder; gen., móiji- 

éA-oÁlA ; 15. 
móiti-éijeAti, s. m. f great trouble, extremity ; gen. 
móiji-éi5in ; 108. 

móiii-S teo ' s - m -> a 8 reat fi g Qt » battle » tumult; gen. 

-gliA-ó, -jteotx) ; 55 
■moiti-Jteoi-o, gen. of móift-^teo, s. m., great noise; 74. 
tnóiti-JT 1 eAmAnnAib, dat. plu. of móti-átteim, s. m., a big 

piece ; gen. -jfteAmA ; 86. J 75 

móifi-teine, s.f., a large fire ; gen. -uetneA-o ; 86. 
mot, 3rd per. sing, perfect of moUim, I praise, recom- 
mend ; inf. rnoWo ; past part. motcA ; 33. 
motA-ó, s. m and verb, noun, act of praising ; gen. 

motcA ; 65. 
motAim, I praise, I commend ; 13. 
motpÁ, 2nd per. sing, condit. of motAtm, I praise ; 

infin. motAT) ; 50, 
tnoti5, /., mane ; gen. mum^e ; 18. 
mon3-fA"OA, adj., long-haired ; 18. 
mó ft, adj., great ; cornp., mó ; 18. 
móji, noun of quantity, much, great, part ; 19. 
mojt-AiseArrcAC, adj., magnanimous ; 73. 
mófiÁn, m., many ; gen. moftAm ; 14. 
móftbuAi-ótieA'ó, m., gen. -buAroeAfitA, great trouble or 

confusion ; 2. 
mo-ftc, s. m., pile, heap ; gen. mtn-pc ; 85. 
moft-comftAic, gen. of móft-comiiAc, s. m., a great 

fight ; 57. 
móji-pAifijise, s f> a great torrent or sea ; 56. 
mó|t-5Ái|t, s. f., a great shout ; gen. -sÁijte ; 55. 
mó|t-5ÁtitA, n. plu. of móft-sÁifi, s.f., a. great shout ; 

gm. -sÁttte; 78. 
mó|t-ior»5AC, adj., of great shipping; 140 
mó|tmó]i, adv. (generally with 50), particularly, 

especially ; 120. 

mo-ft-rAfobfteAr- , m. t gen. -jiif, great riches; 5. 
móft-tonnAc, adj., having great waves ; 82. 
móft-viAifte, great nobles ; plu. of mófi-uAr* At ; adj. 

used as subst. ; 50. 
móti-ttbAtt, s. m„ a large apple; gen. -tibAttt; plu. 

-■ubtA; 108. 
mottACA, pi. of mottAC, adj. shaggy, rough ; 18. 
mottnj, 3rd per. perfect of moctnjim, I perceive; inf. 

mot«jA*o ; 44. 
motutjeAf, 1st per. sing. perf. of motut^im, I 

perceive ; inf. motuJA-o ; 103. 
motuJAT), m. gen. -tnjte, act of feeling, perceiving, 
perception ; 12. 176 

rntac, 5. /., a pig ; gen. rntnce ; phi. rnucA; 90. 

TTióc, 3rd per. sing. per/, of múcAun, I extinguish; infin. 

mvicAT> ; 104. 
múÓA-ó, verb, noun m. act of choking; extinguishing 

26; annihilating; gen. muccA ; 103. 
ttiiiiJ, 3rd per. sing, perfect, of tmnijim, I break, burst; 

21. 
mum, s. /., the back ; gen. trmine ; 107. 
muitifeA-o, 1st per. sing, future of tnúinim, I teach; infin. 

tnúineA"ó ; 48. 

mtnnéAt, s. m., neck ; gen. muinéit ; 26. ' 

mtnnéit, gen. of mtnnéAt, s. m. the neck ; 94. 

Trminre-AftAip, gwt. of mtnnceAfiAr-, s. m., friendship, 
acquaintance ; 53. 

mtnncifi, s.f, people; gen. muinuijie ; 47. 

muinri|ie, gm of tmnncifi, s. /., people ; 60. 

mui|t, /. gen., iy)a\\a, sea, 1. 

muijipi-o, 3rd pers sing., fut. tense of rriAjibAim, I kill ; 

infin., m-AjibAT) ; 109. 
mutt-Ac, s. m., a summit ; gen., mullAij ; 93. 
ITIuitia, /., gen. mum An, the Province of Munster ; 2, 
mun-A, conj., if not, unless ; 14. 
mtinAb, neg. dep. part, of if, if it be not, from munA 

and Ab ; 46. 
múfjtAT), vbl. n. of múfgtAim, v., trans, and intrans., I 

awake, arouse ; 132. 
nÁ, not ; particle used to form the imperative negative ; 

nÁ hAbAi-fi, do not say ; 7. 
nÁ, conj., than ; 14. 
nÁ, conj., nor, or ; 16. 

nÁ (before verbs), conj., that not ; this particle has no 
effect on consonants, but prefixes h to vowels ; see 
nAC ; 18 t r»A noc-pAT) ftÁn, that they would not 
escape; 53. 
nAC, conj-., eclipsing, that not ; 5, 
nÁ"oú|ttA, adj., natural ; 36. 
nAiTTToeAniAit, adj., inimical ; 71. 
nÁtfte, s.f, shame, bashfulness ; gen. id. ; 44. 177 

tiÁtriA, 5. m., an enemy ; gen. nAtViAt) ; plu. nÁinroe ; 38. 
tiÁtriAX), gen. sing, axiágen.plu. of nAriiA, s.m. t an enemy ; 

nom. plu. nÁitiroe ; 46. 
nÁtriAi-o, more properly nÁriiA, 5. m., enemy ; gen. 

nÁrnxvo ; dat. nÁriiAi-o ; 116. 
HA01, num. pr., nine ; 17. 
n-AonbAfi, m., nine persons ; gen. -aiji ; 2. 
tiÁji, conj., that, not ; (nÁ + po) ; 14. 
n-At|tACAit), dat. plu. of n-AÚAijt, s. /., a serpent ; gen. 
nAtjtAC ; 95. 

neAÓ, anyone ; ni neAc piji nÁ rnnÁ, no man or 

woman ; gen. neic ; 12. 
neA*o,s. /., nest ; gen. nei-oe ; 90. 

neAtri-'Uftcói'oe-Ac, adj., virtuous ; Hi. not spiteful ; 91. 
neAtÍTÓA, adj., heavenly ; 56. 
neanx, m., gen. nific, strength ; 11. 
neAftcrhAifie, s. /., vigour ; gen. id. ; in. 
neA|tunix\|i, adj., strong ; 26. 
neic, gen. of ne-AC, s. m., a person ; 22. 
nemVeAgtAc, adj., fearless ; 99. 
■neith-eAgt-Ac-A, plu. of neim-eAjtAC ; adj., fearless ; 

144. 
ní, ne^.part., not ; 3. 

ní*ó, m., thing ; gen. id. and neit, pi., neite ; 14. 
tmtti,/., gen. nithe, poison ; 10. 
tiirne, gw. of nirh, used as adj. = venomous ; 29. 
rnofi = ni + po, the negative particle used with past 

tenses -.3. 
n\oy t sign of compar, adj. = nix> ir ; 38. 
nó, conj., or ; 1. 
nó 30, conj., until ^ 41. 

noc, indie, rel.pron., who, that, which, whom ; 51. 
noórjjM-o, 1st per. sing. fut. of nocuAim, I reveal ; 

infin. nocrrAX) ; 32, 
nocc-d-ó, 3rd per. sing, imper. of nocuAim, 1 reveal ; 

infin. noccAX) ; 31. 
nu<\, adj., new. In -oo 1111A ^aca bí"ó, it has the force 
of a noun : 15. 178 

ntiAtl-jÁftÚA, flu. and gen. of ntiAll-sÁTji, s. f. , a 

shrill shout ; 26. 
l1tl1 5 e > 5° ^tai^e, ody. t unto, until ; 140. 
ó, prep., from ; 14. 
ó, jwyV, since ; 21. 
ocjiac, tfd/., hungry ; 114. 
ocjiaca, />/#. of ocjtAc, adj., hungry ; 56. 
ocfiAif, gen. of ocjiAf, s. m., hunger ; 85. 
ocfiAf, 5. m. t hunger ; gen. ocjiAir- ; 35. 
ocua, gen. of ucu, s. m., the breast ; 108. 
occAifi, gen. of occAfi, eight persons ; 18. 
ocuaji, s. m. t eight persons ; gen. occaiji ; 115. 
OT>A|t, adj., paie, white ; compar. and super, in-o^e; plu. 

ot)|iA ; 24. 
03, ad/., young ; 2. 

0541b, dat. pi. of 05, s. m., youth ; g^w. 015 ; 142. 
ó^tÁc, s. m., youth, warrior, soldier ; gen. Ó5IÁ1C ; 3. 
05IÁ1C, voc. of Ó5tÁc, warrior ; 15. 
oibjiitiJA-ó, vbl. n. of oibjiijim, v., I work ; 115. 
oi"óce, /. night ; pi. oix>ci ; 1. 
015, dat. fern, of 05, adj., young ; 69. 
° 1 5 e > compar. and super, of 05, adj., young ; 89. 
oi^eAti, m„ oven, pan ; gen. oii;in ; 18. 
Ó15-J1Í03AIT1, dat. sing, of ois-fuoJAn, s. /., a young 

queen ; gen. -fiiojtiA ; 20. 
01 1, pret. 3rd s. of oitim, I nourish, nurse ; vbl. n. 

oileATÍiAirn; ; 121. 
oiteÁin, gen. of oiteÁn, s. m. t an island ; 48. 
oiteÁn, m., gen. -Ám ; island ; 5. 

oitt-piAf u, /. ; gen. -peir-ue, monster, great serpent ; 1. 
oitlpeir-u, dat. of oiltpiAfu, s. /., monster ; gen. 

oitipéifce ; 109. 
óintr)iT>e, gen. of oinnn-o, s. /., a fool, a simpleton ; 31 
óinírnx)eAtríAit, adj., foolish ; 48. 
oiji, gen. of óji, s. m., gold ; 59. 
01 ft, £0»/., for, because ; 3. 
oiribeAjic, g£w. -betftue, repute, good deed ; 6. 179 

oifteAX), s. m., amount, quantity ; gen. otfifo ; 40. 
oiteÁm, gen. of oiteÁn, s. m., an island; 32. 
ófttAi^, gen. of ófitAÓ, s.w., an inch; 27. 
otftteAc, 5. m. f slaughter ; gen. 01^13 ; 56. 
ót, m., gm. óIua, act of drinking ; 10. 

ót, verbal noun, mas. of ótAirn, I drink; gm óit, past 
part. óíua ; 32. 

otc, w., gw. -uitc, evil ; ni Aft otc teAc-f a, not with 
evil intent towards thee ; 5 

otcAr, m., badness, meanness; gen. olcAtr ; 20 

ótfA<ó, ccw^. 3^ sing, of ótAim, I drink; 17. 

ot/l-boftb, tf^/., very fierce ; gen. mas. -"btii^ib ; 57. 

ótrA, ^w. of ót, verbal noun, act of drinking ; 10. 

oncom, dat. sing, and nom.pl. of oncu, s. /., a wolf, 106. 

onóift, s. i., honour; £*». onófiA; 52. 

onojt.dc, adj. honourable; 53. 

oft, m. gen. óift, gold ; 5. 

OftAib, prep, pro., on you ; 6, 11. 

oftAtb-fe, emphatic prep. pron. t on ye ; 32. 

oftAinne, prep.pron. emphatic, on us; 62. 

ófi-AftmAc, <«Z/., of the golden arms ; 52. 

ófrÓA, 0$., golden ; 14. 

OfvoÁn, s. w., a piece, a fragment ; 47. 

OfvouJA-o, s. m., guise, order, array; 134. 

ofrou^AT), m., gen. ofrotnjte, arrangement, order, con- 
dition ; Aft An ófrouJA-ó r-Atn, in that condition ; 2. 

óffotjt^, 3rd per. sing, per f. of óffotngtm, I order; infin. 
offovj^A-ó; 73. 

ófttAc, s. m., inch ; gen. ófttAij; ; 132. 

ófitAije, n. plu. of ófttAc, s.w., an inch ; gen. OfilAtj; 
108. 

oym, prep.pron., on myself ; 32. 
0fim--pA, prep. pron. emphatic, on me ; 89. 
oftft a, prep. pron. , on them ; 63. 
OftAinn, prep, pron., on us, upon us ; 42. 
otitA, prep, pron., upon them ; 53. i8o 

of, prep., over, above, upon ; 45. 
óf Afro, adv., aloud ; 55. 
ó'f, since it is; 62. 
ofxvó, s. m., cessation; gen. ofAi*o; 34. 
ofjAit, 3rd. per. sing. per/, of of^l^iir), I open ; infin 
OfSAitu; 23. 

ofjtAib, dat.plu. of of$At, s.f., the hollow under the 

arm ; gen. Of$Aite ; 96. 
of riA-ÓAc, verbal noun, groaning ; 46. 
of tiA-ó, s.m., a groan, a sigh ; gen. ornAi-6 ; 26. 
ofnAi-óe, n. plu. of ornA-o ; s. m. a groan; gen. id. ; 58. 
pÁifre, gen. of pÁifr, s./., part, partnership ; 67. 
péin, dat. of piAn, s. /., pain, torture ; £0». peine ; 72. 
péif fe, s. /., a perch (in length) ; 93. 
péifu, s.f., worm, monster ; gen. péifce ; 26. 
péifue, gen. of piAfc, s. f. t a worm, a reptile, a 

monster ; 25. 

pi An, s./., pain ; gen, peine ; 109. 

piAnA-ó, verbal noun m., punishing, paining ; gen. sing. 
& n. plu. piAnuA ; 66. 

piAfc,/., serpent, monster ; gen. péifce ; 21. 
ptucA, plural nom. of ptuc, 5. /., a cheek ; gen. pttuce ; 
114. 

ptncAib, dat. plu. of pLuc, s.f., a. cheek ; gen. ptuice ; 

36. 
P°3» 3rd per. sing. per/, of pÓ5Aim, I kiss ; infin. 

pó^A-ó ; 60. 

pój, pret. 3rd s. of pó^Ann, v., I kiss ; 121. 

po^A, n. pi. of PÓ5, s. /., kiss ; gen. pói^e ; 114. 

pójA-ó, verbal noun, act of kissing ; 89. 

pógAnn, habit, present of pójAim, I kiss ; infin. pójA-ó ; 

60. 
pójf Ainn, 1st per. condit. of pójAim, I kiss ; infin 

pó^AX) ; 60. 
poUxA, vbl. adj. of poltAim, v. f I pierce ; 114. 
pofCAib.. dat.plu. of pofu. s. m., a fort, a harbour, a 

port ; gen. and plu.. ouifc ; 58. i8i pop, 3rd per. sing. per/, of pópAirn, I marry ; infin. 

pop a*ó ; ioo. 
pópA-ó, past passive of pópAirn, I marry ; infin. popAT> 5 

ioo. 
pófAtin, 3rd per. sing, habit, pres. of pópAim, I marry ; 

infin. póf<vó ; 108. 
poppAT), 3rd per. sing, condit. of pópAim, I marry ; *«/w. 

pófA-ó ; ioo. 
ppAi-oinn, 5. /., necessity, need ; ^w. id. ; 69. 
ppÁip, £*». of ppÁp, s. w., bra^s ; 29. 
pftAp, <«Z/. í»á«?., sudden ; 50 ppAp, aiz;., with a start, 

suddenly ■ 25. 
ppeAb, 3rd pers. sing, of ppeAbAim, I start, I jump, I 

move quickly ; infin. , ppeAbA-o ; 107. 
pjieADATin, 3rd pers. sing., habit pres. of pjieAbAim, I 

start, I jump ; infin., ppeAbA-o ; 107. 
pftéAtriAib, dat.pl. of ppéAiri, s.f., root ; gm ppeime ; 

126. 
pjteib, dat. of ppeAb, s. /., a start, a jump ; gm, ppeibe ; 

107. 
p^iom-^Aif 51-015, plu. and gen. of ppíoiii-sAipsi'óeAé, 

5. w»., excellent hero, champion ; 61. 
ppiotri-lAoc, s. m., chief prince ; gen. -Iaoic ; 57. 
pup, s.f., a lip ; gen., ptnpe ; 108. 
pufAC, adj., big-lipped ; 37. 
pvupleAc, adj., blubber-lipped ? 37. 
jtAbAT>Aji, perf. 3rd plural of the dependent form of 

cÁitn (see beic). 
jtAbAip, 2nd per. sing. perf. of auáitti, I am. Form used 

with particles ; 64. 
fiAbAmAip-tie, 1st per. plu. perf. emphat. of ACÁim, I am ; 

93- 
jtAbAticA, s. m., flood, torrent, rage, gen. id. ; 64. 
jtAbAfiuAr- , m. t flood, deluge, an excessive quantity ; 11. 
fiAbAp, 1st per. sing, perf . of ACÁim, I am. Form used 

after particles ; 81. 
fiAbAf— pA, 1st per. sing, emphat. dependent perfect oí AuÁim, 

I am ; 11. 
jiAca, 3rdper. sing. fut. of uéi"óitn, I go ; infin. -out; 160. 182 

juaca-o, 1st per. sing. fui. of céfóim, T go; inf. -out; 8 
JiACA-ó, condit. 3rd per. sing, of céi*óim, I go ; 8. 
|i|iACAT)Aoif, 3rd per. plu. condit. oi uéi-óim, I go; úr/íw 

■out; 100. 
jiaca-o-jm, 1st per sing. fut. emphat. of céi-óim, I go ; 39. 
p&CAroff, 3rd plu. condit. of céiTÍ>im, go ; infin. -out ; 52. 
fiACAinn, 7s/ per. sing, condit. of céi-óim, I go; infin. 

■out ; 100. 

fiACAifi-r e, 2wd />*r. sing. fut. emphatic, thou wilt go ; 

infin -out 42. 
ftA-o, 3rd person sing, perfect of ha-oahti, I give ; infin. 

ftAT>A"ó ; 66. 
fiÁ-ó, tvrfaj ;;omw, act of saying (see AT>eifiim) ; At>eifiim, 

I say ; 14. 
fiA-ÓAific, gen. s. of jiA-ÓAfic, s. m., sight; "1 n-ior>A"o 

fiA-ÓAijic T)ó," in sight of him; 124. 
fiA-ÓAfic, w. gen. -A1J1C, sight, view ; 8. 
pu^AX), past passive of beijnm, I bear; /w/iw. bfieic ; 147. 
jiáit>, preterite of jiÁi-óim, 1 say ; 4. 
^15, s. /., frenzy ; gen. fiÁi^e ; 79. 
ftÁmi3, 3rd. /^r. s/«g. perfect of 11151m, I reach ; infin. 

jtocuAin ; 11. 
TIÁ1Ú ÓonÁiTi, proper noun, Conan's Rath, name of 

place ; 147. 
jiAiViAfi, s. m., the thick part ; gen. jiAmAifi ; 94. 
ftArriAi-oeAcu, verbal noun /., rowing ; gen. jiÁmvM-óeAccA ; 

82. 
ItÁnjA-oAii, 3rd per. plu. perf. of 11131m, I reach ; infin. 

fiocuAin ; 41. 
jiÁnjAr* , 1st per. sing. perf. of t 11 ^ 1 ™» I reach ; infin. 

jioccAin ; 103. 
jiAnn, s. m., a part, a division ; gen. jiAirm, 93. 
jtAnnA, gen. and plural of fiomn, s. /., a portion, a divi- 
sion, continent, island, 32. 
jiAobA-ó, vbl. n. of jiAobAim, v., I tear, rend ; 114. 
fiAobAit), pres. indie. 3rd pi. of jiAobAim ; v. I tear, 

break, 121. 
jiAobcA, vbl. adj. of fiAobdim, v., I tear, break ; 122. 
fiAcn, s. m., a track, a v»y : gen. fióoin ; 103. r*3 

tié, $./., a period of time ; i ^nonn tia fie pin. at the 
end of that time ; 12. 

|ie, adj., alternate; 54c )\e btiAtK\in, every second 
year ; 77. 

jiéAb, 3rd per. sing.perf. of tiéAbAmi, I rend; see «AobA-o, 

&c. ; 78. 
tiéAb, 3rd per. singular perfect of jié<\bAim, I tear ; tig/fa, 

tiéabax) ; 29. 
fieAbA-o, past passive of fiéAbAim, I rend, I tear ; isifin. 

ftéAbA-ó ; 78. 

IiéAbA-OA|t, 3rd pers. plu. jiéAbAtm, I rend ; infin. 
fiéAbA-ó ; 57. 

fieAbAi-o, 3rd pers. plu. pres. of jiéAbAim, I tear, I rend, 
infin., |téAbAX) ; 113. 

jieAccrriAji, adj., well arranged ; 65. 
{teArfiAft-cnATYiAC, adj., thick-boned ; 126. 
fteAmAiji-fleAj;, 5./., thick spear ; gen. -plei^e , 135. 
jieACA, gen. s. of fiifc, s. m., running ; 136. 
ftéró, adj., free, clear, ready, apart from ; 97. 
ftéróe, plu. of fiéi"ó, adj., clear, level, ready ; 85. 
|iéim, s. /., sway, career, course j gen. ftéime; ^ Ut 
jiéimeAnnA ; 112. 

péift, dat. s. of juAjt, s.f. t authority, rule, control ; gen» 
|téi|te : "t)eix) mé -oo-o ftéift,** "I shall obey 
thee;" 136. 

jiéiueAc, verbal noun, m. t act of agreeing, settlement; 
gen. ftéitijte ; 106. 

ftí, 5. m., a king; gen. fiioj; da/. t"5; wow « P?* J n 5^ e i 5« 
tiiAÍxAnAp, 5. w., necessity; £m. fUACCAttAip; 77. 
jiiAm, adv., ever ; «s^ always with reference to past time ; 4 
fiiAn, s. w., mark, trace; gen. jiiAin ; 132. 
proifie, s. w., a knight ; gen. id. ; 52. 
jiroini, ». />/w. of ju-oifie, s » m *% a knight ; 76. 
ju-oifib, tó. //«. of jtroijie, s. m. t a knight ; 79. 
tu-oifu-pe, plu. of fiiT)ijie, s. m. t a knight ; with detvoH 
pron. -pe (= peo, po) ; 4m eg At ft a* eile ji. pe, 
these other four knights ; íoÉL 

^u'5, dat. of |ti, s. m. t a king ; 48. 1 84 

fug, 3rd per. sing. perf. of 11151m, I reach ; infin. 

fiocuAin ; 94. 
t'Í5-ceAti$Al. s. m., kingly bond ; gen. -ceAtijAit ; 66. 
HÍ^-TriíteA'ó, m. gen. -Iro, royal soldier, kingly 

warrior ; 5. 

jn'^te, nom. plu. of fii, a king ; gen. ftioj ; 97. 
|tinn,/., point (of spear) ; 18. 

fiitine, 3rd per. sing, perfect of -oo-^mm, I do, I make; 28. 
tiinneADAji-f a, 2nd per. plu. perf. emphat. of -oo-jnim, I 
I do, I make ; 63. 

fiiocc, m. } gen. j\e&cz&, condition, state; 12. 
fuoccAib, dat. plu. of fiiocc, s. m., form, plight, con- 
dition ; 21. 

jtioccAib, d#2. //. of juocc, s- M-, condition, form ; gen 
fteAcuA ; 132. 

fiioj, gen. of jti, s.m. f a king ; 33. 

ftioijAcc, s./., kingdom, gw. ftiosAccA; 82. 

fiioi;Ain, jiio^An, s. /., a lady, a queen ; gjn. ftiognA ; 33- 

fiiogAin, dual of jn'05-dn, queen, princess; gen. juó^riA, 
dat. jtioJAin ; 141. 

fii 05-04, adj., royal, kingly ; 18. 

jiío^íia, gen. of -jiio^An ; s. /., a queen ; 76. 

jiit, /ra. 3rd sing. of fticim, v., I run ; vbl. n. jiii ; 129. 

|AiteAt)A|i, 3rd per. plu. perf. of jtitim, I run ; infin. 

flit ; 71. 
jtiueArm, habit. pres., used as historical pres. of -pitim, 

run ; infin. -oo |ti ie&x> ; 26, 29, 46, 66. 
fiiteAf , 1st pers. sing. perf. of ftiuim, I run ; infin. 

t"t ; 99. 

jticfo, 3rd per. plu. pres. of fiitim, I run, infin. jut. ; III' 

|io, particle preceding the perfect tenses of verbs ; 4. 

|ió-Ai5eAnuAc, ai/-> ver y spirited ; 65. 

jtó-Áitte, plu. and cow/>. and sw/>. of ftó-Áttnrm, 0$., 
very beautiful ; 17, 85. 

jió-Anf ait), gen. as adj., very stormy ; 17. 

tió-A|i|tACCA, tfd/., very powerful ; 69. rffS 

fió-be^5, adj., exceedingly small, \ ery small; compar. 

-bi 5 e ; 38. 
ftó-bmn, c/(i/'., very melodious ; 105. 
fió-btiAi-óeAfiÚA, «4/., exceedingly trouble 1 ; 54. 

ftoccAin, vbl. 11. f. of ju^im, v. I reach ; (properly 
from ftoicim) ; 121. 

|tocuAm, verbal noun, act of reaching, arriving at ; 
14. 

ftó-TMAn, adj., very vehement, very pressing ; 1 11. 

ftó-pAifipn5, adj., very wide ; 106. 

fio-peifse, gen. 0/ fió-f eAfig, s.f., great anger ; 66. 

I105 a, s. /., choice ; gin. ftojan ; 40. 

jio-joincAc, adj., deeply wou- ding ; in. 

ftoiceAmAji, 1st plu. perf. of 11151m ; xnfin., jioccaw ; 83. 

|toirn, prep., before; prepositional pronouns-, fior'nam, 
•jiotTiAC, jioithe, -fioimpi, ftoiriAmn, fioriiAib, jiompA; 
|toime feo, before this, 60; jioinie fin, before 
that, 91. 

ft oirhe, prep, pron., before him ; 67. 

pounpi, prep, pron., before her; 34. 

fioinniheAfi, adj,, dividing, cleaving, sharing ; 144. 

•fioinnu, verbal noun, /., act of dividing ; gen. jtomne ; 22. 

ftotiiAinn, prep, pron., before us; 85. 

fto-triAif eAc, adj. very beautiful, splendid ; 18. 

•pó-triéA-o, s. /. or m. f excess ; gen., -riiéroe ; 116. 

iftó-tifióft, adj., very great; 64. 

jiompA, prep, pron., before them ; 42. 

fio-fteAthfiA, plu. of fió-fieAtriAfi, adj., very stout, 
plump, thick; 71. 

fió-fteAtA, gen. of jió-jnt, verbal noun f., great running; 
112. 

fior- ca, vbl. adj. of fior-cAim, I roast ; 127. 
fióf TC&-6, verbal noun, act of roasting ; 86. 
ftó-tijeAfmA, 5. m., a great lord ; gen. id. ; 51. 
ftó-ttAtiTiAji , adj., very frightful ; 60. 
fi*iA-ó-Af\mAc, adj., of the red arms ; 52. fWA^Ain, verbal noun, act of dashing; gen. ixua^aíía , 
82. 

\\uái&\\, m., onset, rush ; gen. ftuAtAijt ; 3. 
ptnbe, s.f., a single hair ; gen. id. ; 108. 
t™3, 3^ /^. $*»£. />*r/. of beiftim, I carry ; inf. bfieit ; 
fttij Aft, seized ; 83. 

f ÁbÁit, imper. 2nd s. of r-ÁbÁitim, v., I save ; 136. 

f Ai-óbfie, n. pi. of f Ai-óbift, adj., rich ; 17. 

f<MT>bjteAf, 5. m., wealth, riches ; gen. r* Ai*óbjtif ; 118. 

f-Ai^-oe, gen. of r-AijeAT), s.f., an arrow ; 91. 

f AiTjeA-oóiji, 5. m., an archer ; gen. fAijeA-oófiA ; 52. 

X>A\x\,dern. ad., that, those; An tÁ fAin, An trip fm, 

pn becomes fAin when the last vowel of the 

noun is broad ; 1. 

fÁifc, $./., a thrust ; £Wt. pÁite ; 99. 
fÁit, 3^ per sing. perf. of pÁitim, I thrust ; infin. 
f &Í&-6 ; 86. 

fÁit, s./., a sufficiency ; £«*. r-Áite ; 89. 
fÁiteAmAji, 1st. per. plu.perf. of fÁitim, I thrust ; inhn. 
f ÁtA-ó ; 87. 

rÁt-muijt, s. /., salt sea ; gen. r-Át-mAfiA ; 82. 

f Am, adj., gentle, pleasant ; compar. and super. pÁime ; 
73. 

f AmAit, s. /., likeness, manner, equal ; gen. p AthtA ; 
f AtiiAii te, like to ; 18 ; -oo f AmAit-pe, your 
like, the like of you ; x>o f . -o'oil/l-péift; •oiAbÍAi'óe, 
such a develish monster as you ; 109 ; aji AOti 
cf Am Ait, in one manner ; 56. 

f An, Prep. + article — in the ; 17. 

fAnnrjAC, adj., eager, greedy, envious, covetous, 

desirous; compar. and super. fAnncAi^e; 23, 42, 

7i- 
X AOJAit, gen. of f AOJAt, s. m„ life, the world ; 34. 
f ao^aI, m. gen. -Ail, world, life ; 8. 
f aojaIua, adj., wordly ; 5. 
fAOit, pret. 3rd s. of r-Aoitim, v., I think ; 124. 
f ao|ia, nom. piu. of r- AOft, adj., noble ; 14. t8j 

f\\ofifMi-oíf\ 3rd per. plu. condit. of jMOfUim, í save ^ 

infin. "oo fAOjiA-o ; 31. 
fAot|i«i5, 3rd per. sing. per/, tense of r-Aotfun^im, I 

labour ; infin. r-Aotfui5A , o ; 38. 
fAfi-buAtA-o. verbal noun, great striking ; 71. 
pAji-SAfOA, adj., very clever ; 71. 
fA|t-mAit, <w?/-» exceedingly good, excellent j 17. 
fÁfi-motA*ó, verb. noun. m. f act of highly praising ; gen- 

-ttioIca ; 76. 

pÁfi-nirhneACA, plu. of pAjt-mthneAc, o^/., very 
venomous; 74. 

r-ÁfiuiJeAX), past passive of pAfiuijim ; I excel, I con- 
quer ; infin. fAfiuJA-o ; 76. 

pÁr-Atii, s. 7W., satisfaction, i6quital ; gen. pApAini ; 31. 

fAfAttiAit, satisfied ; cotnpar. fÁr*Atr>tA ; 23. 

f Áf attiIa, ww^. and sw^. of fÁfAriiAil, #4/.* satisfied : 

23. 
pÁpcA, #4/.» satisfied ; 108. 
pÁtAC, «4/-» satisfied ; aji mbeit t>o pÁrAC — * when he 

had taken his fill, was satisfied ; 14. 
fMtxvó, verbal nounm., act of thrusting ; gen. pÁitce ; 

74. 
pÁtA-ó, 5. w., a thrust ; gen. pÁitxe ; 26. 
peAbAC, s. m., a hawk ; gen. peAbAic ; 56. 
peAbAic, gen. axidplu. of peAbAC, s. m„ a hawk ; 106. 
peAC, prep, beyond, in comparison with, before ; 27. 
f eACA, prep. pro., past him ; 135. 
f eACA-o, prep., beside, around, about ; 85. 
peACAin, 2nd per. sing.imper. of peAcnAirn, I shun ; I 

avoid ; 47. 
p eACc, numeral, seven ; 21. 
feAccrtiA-o, adj., seventh ; 131. 
peACcrhAine, gen. s. of peACctiiAin, s. /., week ; 125 
reAcuriioJA, num. adj., seventy ; 83. 
féA-oA, n. plu. of péA-o, s. m., jewel, valuable, treasure ; 

gen. p éi-o ; 125. 
peAn, adj., old ; comp. pine ; 15. 
reAn-AtAitt, w., a grandfather ; gen. acaji ; 8. i88 

peAttCAip, gen. of feAncAf, s. m., history, antiquity; 

104. 
feAn-iiiÁtAift, s. /., grandmother ; gen. feAti-riiÁtAfi ; 

109. 
f eAfit>-comfiÁx>, s. m. t bitter talk ; gen. -corhftÁi-ó ; 129. 
r-eAftb-5lófi, s. m„ bitter speech, voice ; genitive, 

-jlóift ; 48. 

fe-Afic, /., love ; gen. feijice ; 24. 
f eAf Am, m. f act of standing ; gen. f eAf Aim ; 8. 
fe-AffAt), 3rd sím#. /w. C0«rf^. of f eAf Aim, I stand ; inf. 
feAf atti ; 108. 

feAfmAC, ad/, steadfast ; 53. 

fCAt, $rd per. sing, pet f. of fUAÚAim, I pull, I jerk; 
inf. f cAtA-ó ; 89. 

r-éiT)eAx>, verbal noun, blowing ; 56. 

féi-oeÁin, gen. sing, of féi-oeÁn, s. m., a blast of wind, 

a puff ; 82. 
feilge, gen. s. of feAlj, s./., chase ; 142. 
reifeAn, emphatic per. pronoun, he ; 100. 
feifeAf , s. m., six persons ; gen. r-eipji ; 86. 
peo, demon, pron., this, these ; also as fo ; 15. 
péot), m., gen. feoit> ; nom.plu. r-eoi-oe, jewel : 5 
f eoi*oe, nom. plu. of feo-o, s. f., a jewel ; gen. f eoit>e ; 

39- 
feowb, dat. plu. of feo-o, s. /., jewel, valuable gen. 

f eoix>e ; 121. 
feoit,g*tt. of feot, s. m., a sail ; plu. r-eotuA ; 83. 
feoUvo, past passive of feotAim, I direct, drift, sail, 

send, &c ; inf. f eotAT> ; 82. 
X eoUvó, tw^w/. /wss. of f eoUim, v. I direct, guide ; 

115- 
feotAtnAtt, 1stper.pl. perfect of feotAim, I sail, direct, 

drift, send, &c. ; w/. féotA-ó ; 101. 
feot-cfAnn,w., a mast ; gen. -cfAitin ; 3. 
feottA, »./>/«. of feot, m. ; £*«, feoil ; 17. 
f5AOAU, s. w., the cavity of the chest ; gen. f^bAiU j 

59. 189 

f5AipiT>, present indie. 3rd plu. of fjAipitn, v., L scatter; 

137. 
f5-Aipe<vó, verbal noun m., act of scattering ; gen. 

fSAipce ; 56. 
p5Aipe.A-0.dfi, yd per. plu. pet f. off^Aipim, I distribute, 

scatter ; inf. f^aipeA-o ; 46. 
fjAijic, perf. 3rd sing, of f3Aificim, I cry, call out ; 

fjAificeAnn, habitual pres. used as historical pres.; 

v. n. f5Aifire<vó, to call out ; 26. 
fjAnnjiA-o, m., fright, terror ; gen. f5AnnjiAi , ó ; 8. 
fjAnnjiAiT), gen. of y jAnnfiA-o, s. m., terror ; 108. 
1*5401 1, 3rd per. perf. of r^Aoitim, I loosen, I free ; 

inf. f5AoiteAT> ; 44. 
f5Aoit, 2nd per. sing, imperative of pjAoitim, I loosen ; 

79. 
f5AoileAX>, verbal noun m., act of loosening ; gen. 

f 5Aoitce ; 27. 
r*5AOiteAx>, past passive of f5Aoilim, I loosen ; inf. 

f5AoiteAx> ; 105. 
f5AOitf i-óeAji, fut. passive of f5Aoilim, I loosen * infin. 

f5A0iteA-ó; 78 

f 5Aoitre, past participle, loosened ; 83. 

P5AoitteAfi, pres. passive off5Aoitim, I loosen ; inf. 

f5AoiteAX) ; 77. 
f5Aot, s. /., drove ; gen. f5Aoite ; 121. 

rS A t 1 » 3 y d P er - sin g' P ef f- °f rS^Í 1 ^ 1111 ' * P art » **?' 
f5AjiAiriAini: ; 50. 

f5AHAtiiAinr, vbl. n. f. of f5AttAim, I separate ; gen. 

f5AjiATTinA ; 129. 
YS&yip&-ó, 3rd per. sing, condit. of fjAjiAim, I part, I 

separate ; inf. p5AfiAT) ; 96. 
f 5AfitA, verbal adjective, parted, from f 5Ajiat>, to part ; 

25. 
f5AUA, s. m., a flock, a swarm ; gen. id. ; 113. 
P5eACAib, dat. pi. of fgeAC, s. /., bramble ; gen. 

fSeice ; 131. 
fjédl, m., story, news ; gen. f5éit ; 23. 
f5éAÍA, noun m. plu., tidings, news ; 25. 190 

fgéAtAib, dat. of fséAUx, s. tn. t plu. news, tidings; 53. 
fjé-álAi-óe, s. m., story-teller ; gen id. ; 46. 

fjéAlAi-óeAÓu, s.y., story-telling; gen. fjéAlAi^eAcu^; 
141. 

P5é4lAi-óeAct;.A, gen. of fjé^tAi-óeAcc, s.f., story- 
telling ; 46. 

fjé^tuA, plu. of fsé^t, 5. w., a story ; gen. fjéil ; 
105. 

fjéit, gen. of fjéAt, 5. m. t tale, story, matter ; 86. 
fjéiíii, 5./., beauty ; gen. fjéirrie ; 38. 
fjeithteA-ó, m., surprise ; gen. f^einili-o ; 8. 
f5einniT)if , condit. 3rd per. plu. of r-jeinnim, I dart 
off, I rush away ; inf. p^eintie-A-o ; 26. 

SjeotAinT, gen. of SseolAnj, 5. /., one of Fionn's 
hounds ; 25. 

pgeón./., panic, start, terror, horror; gen. f^eóm ; 
18. 

fsiATriAC, adj., beauteous ; 50. 

P51AC, 5./., shield ; gen. f^éite ; 5. 

fjiACA, n. plu. of fjiAt, s. /., shield ; gen. pjéite ; 70. 

f3iAÚAib, dat. plu. of r^iAc, s. /..ashield ; gen. f^éite ; 

74- 
T5 1 5 e » *•/•» derision ; g$n. id. ; 142. 
fjior-, m. ; gen. r-sir-e, weariness, fatigue ; 6. 
fjotcAX), verbal noun m., act of splitting ; gen. p 501 1 re ; 

46. 

pjópnAc, s. m., the throat ; ^«. fSÓfmóig ; 29. 
f^otA-ó, zw&a/ noun m., act of lopping off, cutting 
away ; gen. fgoitce ; 78. 

r-jfiéAfArm, habit, pres. used as historical pres. r*5fté\ACA-ó, 
to screech ; 26. 

fjpeAT), s.f., a roar, a loud cry, a scream; £*». 
f5tien>e ; 87. 

f5fie-<vo, 3rd per. sing, perfect of r-5tte<vo4im, I cry 
aloud ; infin. r-SfteA-oA-o ; 49. 

fSftiof, verbal noun tn., act of plucking / tearing ; gen 

rst^r; 22 - tgi 

r$í 11o r» 5 - m -> scourging, lacerating, devastation; gen. 

j SlUOfUA ; 29. 
rgtiiop-fAobfiAC, adj., keenly, destructive ; 144. 
fSt^iof Ai-o, pres. subj. yd s. of rsftiof Aim, v., I destroy, 

ravage, tear j 136. 
f5j\o5-tiivjineÁt, m., long or thin neck ; 18. 
fjuADAf, rel. pres. of psuAbAim, I sweep ; infin. 

f$uAlrA"ó ; 56. 
f5ui|t, yd per. sing. per/, indie, of rguifi.Tn, I cease, I 

desist ; infin. r-juft ; 143. 
r-14, comp. and super, of ^a-da, adj., long, far ; 45. 
pAfi.ad/., westward, backward; 29. 
pib, 2»^ /*r. ^/w. /«\ pron., you ; 19. 
pibf e, emphai. pers. pron., ye ; 32. 
fije, w., rush, spring ; gen. id. ; 23. 
fit, perfect yd per. sing, of p'tim, I think ; mi/. pleAX> ; 

26 ; (better f A0iteA"6). 
pVeA-ó, wWw/ woww, m., shedding ; gen. ptce ; 99. 
pteA-oAf, 3rd per. plu. emphat. per/, of p'Um (i.e., 

ywoitim, I think); 50. 
pleA-DAft, 3rd per. pl.perf. ot filim, I deem, I think ; 

3- 
fíteAmA^, 1 st per. plu. perfect oi p'tim, I think ; iw/iw 

pleAX) ; 100. 
pieAf , rel. pres. of f itim, I think ; 46. 
f iteAf -f a, 1st per. sing. perf. emphat. of r- itim, I think , 

72. 
p'tim, recte fAOitim, I think; 7. 
y\x\ t see rAin ; 1. 
fin, 3 r d P er - sin 8- P er f' °* r inifn » * stretch ; i»/i«. 

pneAX) ; 86. 
p'neAnn, yd per. sing. pres. habit, of pmm. I stretch ; 

infin. p'neAX) ; 86. 
pnn, personal pronoun, we , 31. 
r\x\x\e, emphat. form oi px\x\ we ; 55. 
pocAiti, s. /., cause, reason % gen. pocAijie ; 31 
poji-Am^c, verbal noun m„ att of continuously lcok- 

ing ; gen, -AmAipc ; 88. 192 

poji-co-ol gen, of píofi-co-olA-ó, long, unbroken 

slumbtM ; 17. 

pi of, adv. down ; 14. 
riot, s. m., peace ; gen. pi oca ; 50 
piotA, gen. of p \ot, s. m., peace ; 53. 
píotcÁin,s. /., peace; gen. píotcÁnA ; 63 
píteoilce, #4/-» peacefully disposed ; 147. 
piot-f a-oa, arf/., very long ; 74. 

p iti-p iteA-ó, wf&tf/ how» mas., act of continuously shed- 
ding ; gen. píp-ptce ; 108. 

pubAil, past tense 3rd per. sing, of p lublAim, I walk; 

t»/. piubAl ; 80. 
pmbAilfirm, 1st per. sing.condit. of piublAim, I walk ; 

19. 
riubAt, verbal noun m., act of walking ; gen. pub Ail ; 

83. 
riubAlrAib, dat. plu. of p iubAl, verbal noun and s. m., a 

journey, journeying ; gen. pubAil ; 19. 
publAf, 1st per. sing. per/, of pubUtm, I journey, 

travel -,19. 
pu-o, pron., that, those, yonder , 19. 
rlAbttA-o, m„ chain, cord ; gen. plAbpAi-o ; plu. 

plAbpAix>e ; 23. 
plÁin-cpéACCAC, adj., cured from wounds, from plan, 

healthy, well, and cpéAct, a wound ; 55. 

pLÁn, adj., safe, well ; 53. 

plÁti, s. m., farewell , gen. pi Ám , 140. 

plÁnuijte, gen. of plÁnu^A-ó, verbal noun m., act of 

saving, rescuing ; 107. 
pUinceJ., health; gen. id. ; 19. 
plÁnAijeACC, /., confirmation, assurance ; gen. 

flÁnAigeACUA ; 16. 
pleAJ,/, spear ; gen. pleije ; 14. 
pleAiriAm, adj., smooth, slippy ; 84. 
pleA^Aib, dat.pl. of fleAJ, s./., a spear ; gen. plei^e,- 

74- *93 

fleAfAyt), dat. pi. of fliop, s. in., a seat, a cliff; gen. 

pteAf a ; 56. 
r-téibe, gen. of fliAD, s. w., a mountain ; 56. 
f tei£e, gen. of p teAJ, s. /., a spear ; 26. 
ftiAb, gm plu. of ftiAb, 5. w., mountain ; gen. r-iéibe ; 

dat. ptéib or ptiAb ; n. pi. ptéibce ; 115. 

ftije, /., gen. ftijeAT), away ; A|t ftigfo a hótcA, 
ready for drinking ; 10. 

flitn, adj., smooth ; 108. 

r-tmneAn, s m., the shoulder blade ; gen. ftinneAm • 
108. 

pliocu, m. gen. pie act; a, offspring, family ; 5, 

ptiop, m., side ; gen. pteAp a ; 16. 

pluAJ, s. tn., a host, an army ; gen. pUiAij ; wow. />/w. 

pluAii; and ptuAijce ; gen. pin., ptój and p U1A5 ; 

32. 

pluAii;, gm of fltiAj, s. m. t a host, an army ; 101. 

r-UiAiJce, noni. plu. of ptuAJ, s. m., a host, an army ; 
gen. pUjAiJ ; 63. 

ptuAijnb. dat. plu. of fttJAj, a host, an army ; 46. 

ptmspeA-o, 3rd per. condit. of pUn^im, I swallow, I 
devour : 1. 

fttnj, 3rd per. sing. per), of pitn^im, I swallow ; infin, 
piujA-o ; 86. 

pttiijte, past part., swallowed ; 83. 

pUiijteAp, present passive of pUngim, I swallow ; inf. 
ftui^eAT) ; 83. 

p Ui^a-d, verbal noun m., act of swallowing ; gen. 

ptui^te ; 43. 
pmACX, m. gen.--c&, subjection, restraint, authority; 

6. 

pmACCA, gen. s. of pmAcc, s. w., oppression, restraint, 
control ; 128. 

rniAom, pret. 3rd s. of pmAOirnm, v., I thirk ; 142. 
yv(\AO\rwo 9 3rd per. pres. act. prnAoinim, I think; infin. 
pmAOvneA-o ; no. 194 

ftriAoint^, 3rd per. sing. per/, of prriAoinijim, I think, I 

reflect, I consider ; i. 
fmijin, $./., chin ; gen. id. ; 108. 
fmioji, s. m., pith, marrow ; gen. pmeAfiA ; 29. 
pmufttA, m., "chuckle-head," thick head, big chunk 

(of a head) ; 18, 
pmupAC, s. m. t core ; gen. ptnupAii; ; 29. 
f fiA-ómAT), past passive of p tuvoniAim, I bind, tie, knot ; 

infin. pn A-ómA-ó ; 59- 
ftiA-óniAit), 3rd per. pin. per}, of p nAT>mAim, I knot j 

inf. p tiA-omAt» ; 76. 
pnAm, s. w., act of swimming ; gen. ptiÁim ; 39. 
pnÁthAij, 3rd per. sing. per/, of pnÁriiAim, I swim ; inf. 

pnÁm ; 93. 

po-otApuA, a<2/., sweet (to the taste) ; 14. 
foe, s. m., nose, muzzle ; gen. p uic ; 29. 
poCAróe, s.f., gathering, host, army ; gen. id. ; 33. 
fo-CAitíhe, adj., good, wholesome, pleasant, delicious 
(for eating) ; 14. 

poóAp.w., profit, advantage ; gen. pocAip ; 16. 
poitbijt, adj., agreeable, affable ; 147. 
poittpe, s. /., brightness ; gen. id. ; 88. 

poittpeocAi-o, 3rd per. sing, future tense of poiltr-i^im, 
I shine ; inf. poiLtpmJA-o ; 97. 

poitlpij;, 3rd per sing. per. of poitlpjim, I shine, I 
brighten ; inf. poittpiu£AT> ; 100. 

po-tiieAnmn ac, <&£/., easy in mind, happy, high-spirited, 

enthusiastic ; 35. 
poiteAÓ, s. m., vessel ; gen. poicij ; 117. 

pon, in comp.prep., a\\ pon, for the sake of, on account 
of, notwithstanding ; 15. 

po-ótA, adj n pleasant (to drink) ; 14. 
SopcA, prop, noun fern., Sweden ; gen. id. ; 52. 
pójtc, s. m.y sort ; gen. póipc ; 126. 
ppÁj,/. gen. -Ái^e, aflat foot ; a paw ; 3. 
PPÁ15, dat. of PPÁ5, s. /., a flat foot, a paw ; S"» 
rpÁise ; 3. 195 

rpéiti, s. f., sky, firmament ; gen. V péipe ; plu 

fpe^irA ; 95. 
fpolcA, verbal adj., dishevelled, disfigured ; 114. 
fpjié,/., dowry, gen. id. ; 5. 
fftAc, yd. per. sing, perfect of r-ftACAim, I snatch, ] 

tear away ; in/in. t>o ffiACA-o ; 29. 
f jiaca-ó, vbl. n. of ffiACAim, v., I tear ; 114. 
ffiAoil, 3rd per. singular perfect of fjiAoilim, I tear, I 

lacerate ; infin. do f jiAoileA-o ; 29. 
r-fiAonaú, vbl. n. of r-fiAonAim, v., I draw out ; 142. 
f-fieAtAX), vW. «ok» of r- fieACAim, v., J. arrange, set in 

rows, spread abroad ; 142. 
fttuc, $. tn, t a stream, a rivulet; gen. r-jioÚA ; 84. 
r-jmcAn, s. m., brook, stream, rivulet ; gen. vnui&in • 

84 

fCA*o, s. ?» , cessation, stop, delay; gen. r-uAi-o ; 26. 
fZAX>, 3rd per. sing, p erf . of fCATMim, I sop; inf. 
f ca-o ; 84. 

r-cA"OAim, I stop, I cease ; níojt pcA"OA"ó (perf. pass.) 

lei, it did not stop ; 3. 
fZA-DAX) , past passive of r*c<voAim, I cease, I stand ; 143. 
r-cA-opA-ó, yrd pw> sing, cmdit. of pcA'OAim, I stay, I 

stop ; infin. fCA'OAT) ; 53. 
f cai*o, gen. of fCA-o, s. m. t cessation, waiting, delay ; 

88. 
fCAiji-fiAclAib, dat. plu. of fiACAil, s. /., a large or 

gag tooth ; gen. -fMACAile ; 114. 
fCAift-f iacaiI, s. /., a gag tooth ; gen. -piACAile ; 108. 
pcocAC, s. m., a youth, an attendant; gen. puócAi^ ; 

107. 
fcócAÓAib, dat. plu. of pcócAc, 5. m., a youth, an at- 
tendant ; gen. pcocAii; ; 107. 
r-coifim, s. f. t storm ; gen. r-coifime ; 100. 
pep ACAim, 3rd per. sing. pres. of pujiACAim, I tear, 

I rend ; infin. y cflACA-ó ; 86. 
fC|tAOileA-ó, verbal noun, m., act of tearing; gen. 

fCfiAOilte ; 62. 
fCftAoilte, verbal adj., torn, mangled, rent ; 114. 
r-cjiioc, s. /., stripe; gen. rr^ice ; 115. 1 96 

futJAig-tei|t5, dat. of p cuAig-LeAfts, s. /., arched slope; 

gen. -tei^e ; 41 
puAi-ó, gen. of ruA-ó, s. m., wisdom, learning ; 104. 
fVJAinineAf, s. m., rest, ease; gen. r-uAirrmip ; 131. 
puAimneAr*AC, adj., quiet ; 132. 
puAiriirnr-, gen. of fUAtTineAf, s. m., rest, repose ; 79. 
r-uAin, ££#. of puAti, w., sleep, slumber ; 17. 
fiiAific, adj., agreeable, pleasant; 91. 
r-uAijtce, compar of r-uAific, a#-» pleasant, cheerful; 

139. 
jmAn,s. m,, rest, repose ; gen. jniAin ; 72. 
f ubAc, ai/., merry ; 35. 
f u-o, demon, adj., \* yon ;" used instead of «x> with per. 

pron., to form demon, prons., é pitro ; he whom 

you know, yon fellow ; oftrA f út), on them ; 

( = those people whom we have in mind) ; 120. 
fú^AC, adj., merry ; 91. 
r*Ú5fiAX>, verbal nounm., act of playing ; 89. 
put, adv., before ; 32. 
fui'ói'ó, 2nd per. piu imper. of r-uixnm, I sit ; infin. 

ftii'óe ; 19. 
f ui-óe, verbal noun, act of sitting ; 19. 
f mx>mi"o, 1st per plu. pres. of fufóitn, I sit ; infin. 

jmi-oe ; 85. 
f uit : s. /., an eye ; gen. r- uite ; 108. 
ruil,/., hope, expectation ; gen. fúite ; mAfi fuitjo, 

in the hope that; 50; " ctiijii-ó bAfi full t>e " 

(125), "give up hope for him ;" 125. 
pjim,/. gen. -tme, heed, regard, esteem ; níojt cuift pé 

r-vnm 1, he did not pay heed to. 
caoac, m., gen -A15, collecting, compelling, levying ; 6. 
CAbAijir, gen. rAt)A-|itA, verbal noun /., from x>o-t)ei|iim, 

I give; cAOAift, imperative] t>o beijurm, imperf., 

tu^Af , perf. ; -oo béAjiA-o, jut. • -oo béAjiAtnn, cond. 

Dependent forms — uAbjiAtm, pres. ; nubftAt), jut. 

ciubfiAinn, cond. ; 6. 
CAbAifiz:, followed by Af = to rescue from, e.g., 

ÚAbAijiu Af ATh^Afi, to rescue from distress; 24. 
CAbAficAfi, passive pres. of caujuvih., l ^ivq ; 77. 197 

CAbjiAtiiAoir-, 1st per, plu. impft. optative of -oo-beijum, 

CAbfiAim, I give; inf. UAbAiftt: ; 55. 
cacaji, verbal noun, act of collecting ; gen. rACAift ; 14. 

Printed as cacaji. 
cacua-o, verbal noun, w., act of strangling, choking; 

gen. cacuca ; 23. 

cÁ-óbAcc,/., substance, substantiality ; gw*. uÁ-óbÁcuA ; 

13. 
cAjAtin, 3rd pers. sing., perfect tense, of rAjAim, I come $ 

uA^Ann *oo CAipin "otnc, your cap becomes you, 

suits you ; 36. 
cAix>br-eAC, adj., awful, ghostly; 56. 
caiIc, adj., brave, stout, strong, courageous; 26. 
cÁirii,/. gen. -me, sleep, plague, trance; Airvaitstiti bÁf 

•oe tÁnn -oo jeóbAinn, as if I died in a fainting 

fit ; 10. 

rÁiiTi-tiéAt Aib, dat. plu. of cÁirh-néAt, s. m., paroxysm, 

fainting-fit ; gen. -néit ; 135. 
cÁiTTi-néAtt, m.gen., -néitt, fainting fit, slumber ; 11. 
CAim-f e, 1st per s. pres. sing, emphatic, I am; infinitive, 

beit; 31. 
UÁ11115, 3rd. sing., pref., of U1511TJ, I come ; tÁmij *oe 

fin, It resulted from that ; 12. 
uAi|ibe, s. /., profit, advantage, reward, gen. id. ; 107. 
tAiftj, 3rd pers. sing. perf. of uAijijim, I offer ; inf* 

rAifijfin ; 100. 

tAifmjeocA-ó, 3rd. sing. cond. of uAijinjim, v., I 
draw ; pret tAi^in^eAf ; vbl. n. uAjijtAinj ; 126. 

tAittjinjeA-oA-ji, 3rd pers. plu. perf. of cAi^n^im, I 
draw ; inf. cAfiftAms ; 58. 

cAiftnreArm, habitual present used for historical present^ 
of cAftjiAi 1131m, I draw, I pull; inf., uAjiftAing; 2 8. 

CAijtp, prepl. pron., over it, over her ; 84. 

tAifbeAn, past 3rd sing, of cAifbcÁnAim, v. I show ; 
vbl. n. rAir-beAinc ; 132. 

cAifbeÁtiA-ó, perf. pass, of uAifbeÁnAim, I show ; inf. 
uAipbeÁm: ; 13. 

cAifbeÁnAitn, I show, I reveal, I manifest; 13. 
uAipe, s.f, pity> softness ; gen. id. ; 50. rg8 

rAife, f, weakness ; dat. phi. rAifib ; lie 
cAif5*A-ÓA, gen. of cAipjje, /., storing, deposit ; 58. 

CAir^e, /., act of storing or depositing ; gen. id- 
anduAifjeA'ÓA ; dat. id. &rAif5iT>; 1 -otAifjeASAm, 
deposited with me, in my keeping ; 6 ; 1 wai 1*51-0, 
stored up; 121. 

cAifib, dat. plu. of cAife, s. /., weakness, softness, 

leniency, mercy ; 11. 
cAipceAt, m. gen., -nt, act of journeying, passing 

along ; 3. 
cAifceAt, 3rd pers. sing, perf, of rAifueAlAim, I 

journey, I traverse, inf., uAipceAL ; 144. 
CAirtnj, 3rd pers. sing. per/, of CAitrnjim, I shine; in}, 

uAiuneArii ; 97. 

tAitmjeA-o, imptrf. 3rd s. of cAitm^im (te), I agree 
(with) please ; "ah uaiji nÁ cAiúnigeA-ó léi " 
(128), when she did not like ; {pret. -oo 
cAitmjeAf, 3rd s. cAitm, tAitni^) ; 128. 

cAirneAmAC, adj., pleasant, bright ; 17. 
cAicneAiritA,//w., comp. and super, of cAicneAtuAit, adj., 
pleasant, agreeable ; 20. 

cAicmjeAnn, 3rd sing, pres., used as rel. form (see 

CAitni^im) ; 21. 
CAitni5im (te), I please, I delight ; 6. 
caIatti, /. earth ; gen. cAliiiAn ; dat. cAtrriAin ; 24. 
cAlrhAn, gen. of caIa™, s. /., land, ground, the earth; 

3 1 - 
CAmAtl, s. m., a space of time or distance; gen. 

uATDAitt ; 6. 
uAiriAilt, gen. of cAiriAtt, s. m., a space of time or 

distance ; 89. 
CAn, s. m., time ; An cAn, when, adv. 26 ; An cAn f Am, 

at that time ; 2. 
úÁn^AT)A|i, 3rd per. plu. perf. of 1:131m, I come ; in] 

reACC ; 63. 
úÁn^Aif-fe, pret. 2nd s. emph. of cijim, v. irreg., 1 

come; 141. 
cAob, s. f. and m., side ; gen. cAoib and cAoibe ; n, 40, 

84 199 

uAmb, dat of rAob, s. m. and /., a side ; 41. 

CA0ib-T)eA|t3, ái/'., hr.ving gory >:des; 57. 

CAOi-oe, s. /., the tid j , g?w. tá. ; 84, 93. 

cdOf^xvo, verbal neun, m., act of draining; #m 

CAOf 5UA ; 102. 
uAotfeACAib, dat. pi. ol tAoir-eAc, s. m., chieftain ; gen- 

cAoipj; 123. 
cAoifi^, %en. sing, and nom. piu. of tAOipeAc, s. ».; a 

chieftain, a lealer; 57. 
rAftPVp., over; 115. 
caji, 2nd per. sing, imper. of cigim, I come, inf. ceAcc ; 

55- 
cajica, g*». s. of cajic, s. m., thirst ; 116. 
CAjicAipne, s. /., contempt; gwt. tá. ; 68. 
cApcAir-mje, compar. and sw^y. of uAficAipneAc, adj. 

contemptaous; 109 
ca|i éif, compar. prep. af;er ; 17. 
< AfiU, /t/., it happened, it chanced ; cajiIa pinn r-An 

oiteÁn, we met wi;h the isla;,d ; 6 ; Áic 1 -ocÁftlA 

mé lib, lit. where I met you ; 21. 
cÁftUvoAfi, 3rd perf.plu. perf. of cajiLa, d$f. verb, it 

happened, came to pass ; 62. 

CAftjtAms, verbal noun, fern., act of drawing, attaching, 
pulling ; gen. u^pjiAin^ce ; 107. 

cAjiftAi jeAf, 1st per. sing. perf. of cajijiai 1151111, I 
draw ; inf. uAftjiAms ; 95. 

cAfipnA, athwart, across, takes gen. after it, 29; " caji- 
ftiA An *ojiomA " (123), "across the back;" aji 
rv.fipn a, crosswise; 128. 

cAfipnA, adj. thwarting (?) ; 37. 

rApu, v m., thirst; gen. rAprA ; n. 

cA|tc, 'rep. pro., o/er thee ; 129. 

uAfiCA, gen. of rAftu, s. m., thirst; 11. 

ceAc c, verbal noun, mas. t act of coning ; gen. ceAécA í 

:3. 2Ó . 3- 
ceAcr; Af, referring to, talking about; 34. 
reACCA, gen. s. of reAcc, ybl. n. f. of uijim, I come; 119 
ueAcrJAijte, s. m, a messenger; gen. id.; 113. 200 

reAccAifieacc, s. /., message, embassy; gen. ceActAiji- 

eACXA; 119. 
se-d-OA, n. />/w. ofzé&x), s. /., a cord, a string, gen. céi-oej 

96. 
ceAJtÁc, s. m., hearth, household ; gen. ueajlAij ; 

33- 
ceAJtAij, gen. s. of teA^lAc, s. m. t household ; 39. 
ceAjniÁil, s. /., act of meeting ; gen. ceAsmÁtA ; 119. 
ceAticAijiib, dat. plu. of ceAncAift , /. pincers, tongs ; 
gen. ceAncAifie ; 22. 

reAnjA, s. /., tongue, language ; gen. reAnjA-ó ; dat. 

reAtt^Aix) ; (gen. -Ati ; dat. -Ain ; also found) ; 

37- 
ceAti5TriAi5, 3rd per. sing. per/, of ceAiijniAijitri te, 

I encounter, I chance upon; inf. ceAn^triÁit ; 36. 

ceAnsrinATriAft, 1st. per plu. per/, of ceAn^niAijim, I 
meet, encounter; inf. ceAti^miit ; 62. 

ceArmuuijte, verbal adjective, enclosed, cribbed, 
cabined, confined ; 112. 

ceA-pc, adj., mean, few, scanty; compar. ueiftce; 64. 
céAjimA, s. m., a term, a time ; gen. id. ; 34. 
ceAfitiA, 3rd per. sing. perf. of obs. ceAjmAim, I pass 
away, escape ; 82. 

reAfs, 3rd per. perf. of ceAf^Aim, I cut, I lop off; inf 
ueAf 3AX) ; 46. 

teAfcuij, 3rd sing, perf . of reAr-cuiijim, I am absent 

or wanting from ; 47. 
ceiceAT), verbal m. noun, of ueicim ; fleeing, flight ; 54 
céro, pres. tense 3rd per. sing., of céróim, I go ; inf. -out ; 

n. 

céro, 3rd per. plu. present of réix>im, I go ; inf. "out ; 60. 
téróeA-ó, 3rd per. sing, imperfect of céfóim, I go ; inf. 
■out; 83. 

céi-óeATin, 3rd per. sing. pres. of réi-óim, I go; inf 
"out; 53. 

téi-óim, I go ; 1st sing, indie, past, -oo cuA-OAf, I went ; 
ní -óeACAr-, I did not go; fut. jia^a-o or jiaca-o, ? 
shall go ; verbal noun, mil ; 2. aoi 

reit^, 3rd per. sing. perf. of reit^im, I cast, I throw ; 
inf. ; 66. 

ceitgix), 3rd per. plu.per/. of ueiljim, I cast ;inf. reti- 
re An ; 76. 

teit3t?inn, 1st per. sing, condit. of reitsim, I cast 
out; 37. 

rsmeA-o, gen. s. of ueme, s.f., fire ; dat. ceini-ó ; n. />/ 
ceinue, cemueACA ; 75. 

ceini-o, dat. of ceine, s. /., fire ; 87. 

ceinceAÓA, plu. of ceme, s. /., fire ; gen. plu. ceince : 
58. 

cemci-oe, «a/.» fi er y '> 56. 

ceiftce, s./.i ££#• id. scarcity; 76. 

ceifu,/. testimony, tidings; mAfi t)obeifi fé ceirx Aift. 
as he describes it ; gen. ce-Af ca ; 8. 

ceofva, s. /., limit, border; gen. ueojiAnn ; 144. 

ceojiA, num./,, three; ceofiA pó^, kisses; 35. 

ci, pres. subj. 3rd s. of cigim ; v. I come; used in 
phrase 50 , oci = "till he (or it) comes," now = 
" unto " ; 50 "oci An fti = to the king ; 118. 

ciAft, adj., western, backward, remote; 8. 

C15, 3rd. per. sing, present of uigim, I come; inf 
ceA6c ; 60. 

ctje, gen. of ceAC, s. m. t a house ; dat. rij ; 42. 

cije, 3frf sm£. swty'. of cijim ; mutiA -oct^e leAc-fA, if 

you cannot ; 134. 
cije, gwt. of reAc, s. w. a house ; 44. 
ci^eA-ó, imp/. 3rd per. sing, of cijim, I come; 87. 
ci^eA-finA, m., lord ; gen. id. ; 5. 
ciji^ó, imperat. 2nd plu. of cij;im, v. irreg. I come ; 

fret. cÁnAg, tÁngAf ; imperf. £151 nn ; jut. 

ciocpAt), cond. -fAinn ; vbl. n. } ueACc ; 116. 
C151T), 3rd per. plu. pres. of ui^im, I come ; 70. 
cimceAtl, 5. in., circuit, compass; gen. cimcitt ; 

with gen. about, encompassing, 46 ; concerning, 

relating to, regarding, 6, 38 ; 1 •ocimceAtt ; 

around ; 22, 41. 
cime, s. /., fear, pride, dread ; 71. 
citineAfnAC, adj., sudden, active, vigorous, stout; 74 202 

ciocjMT>, yd person sing, condit. of C1311T1, I come; inf. 

ze&cr ; 42. 
ciocfAi-o, 'yd per. sing. fut. tense of n^im, I come; inf. 

ceAcu; 97, 106. 

ciocjMp, fut. relative form of ci$im, I come ; inf. 
ceAcc ; 25. 

tiomÁmeAmAfi, 7s2 per. plu. perf. of ciomÁmim, I 
drive ; inf., ciomÁmc ; 92. 

ciotDfuJA-ó, verbal noun m. t act of gathering, assemb- 
ling ; gen. uiomftn^te ; 1. 

tiontif54in, yd per. sing. perf. of cionnf^nAim, I com- 
mence ; in fin. cionnpsnArh ; 81. 

ciotinfjnATh, s. m. t a beginning ; gen. cionnpjAncA ; 

54. 
nonót, m. t gen. t -oil, a gathering, assembly ; "oo ctiifi 

f é cionót Aft = he caused to gather 

riojicAib, dat. plu. of uift, s. f, land, country ; gen- 

cifte ; nom. plu. ctofitA ; 35. 

z'\p t f.gen,, cifte, country ; ueAcc 1 *oci|i = to land 5 
1. 

cifie, gen. of rift ; 5. /., a country f plu., uíojica, 58. 
ciubAjicAji, />m. pass, of cAbftAim, I give, I bring ; 

infin. cAbAipt ; 73. 
ciubjt at), 3rd per. sing. cond. of cAbjtAim, I bring, I 

give ; infin. cAbAific ; 69. 

nubfiA-o, 1st per. fut., of •oo-beijiirn, I give. This 
form is used only after particles ni, 50, etc. ; 31. 

citibftA-o-pA, 1st per. sing, fut.emphat. of uAbfiAim, I give ; 
infin. rAbAifn: ; ciubfVA-o is the form after 
particles ni, uac, An, etc. ; 46. 

fciubfiAinti, 1st per. sing, condit. of uAbfiAim, I give ; 52. 
nacfAix), 3rd per. plu. fut. of rigim, I come ; infin- 
ceAcc ; 77 

cmJAcc, s. /., thickness ; gen. ciu^acta ; 127. 
nuj-fttJAJ, s. m. t numerous host ; 43. 
rtÁccA, gen. of ctÁcr, s. /., timidity, weakness ; 71. 
ctÁf, s. w., feebleness, cowardliness ; gen. ctÁip ; 57. 
cocmdftc, s. /., wooing ; gen. uocmAific ; 100, 114. 203 

CÓ5, 2nd per. sing, imperative of co^Aim, I lift, I raise ; 

infin. CÓ5Á1Í ; 107. 
ÚÓ5, 3rd per sing, perfect ofuó^Aim, I lift, I raise ; 107- 
C05A, 5./., choice, selection; gen. id. ; 24. 
^oJA, /., act of choosing ; gen. id.; 8. 
CÓ5AX), past passive of co^Aim, I take, I lift; infin. 

uógÁit ; 81. 
cósA-oAft, perf. 3rd plu. of cósbAim, I raise, erect, 

hoist; infin. uógbÁit ; 17. 
CÓ5Á1I, verbal noun, act of raising, uplifting; gen. 

CÓ5ÁUA ; 18. 
to5Aift, 'yd per. sing. perf. of co5jiAim, I wish, desire •' 

3i. 
cogAnti, 3rd per. sing, habit, pres. of co^Aim, I lift, I 

take; infin. cójÁit ; 77. 
C05PAT), 3rd per. sing, condit. of cósAim, I raise, I take ; 

infin. uOTyAit ; 89. 
CÓ5P AiT>e, condit. passive of cágAim, I raise, I take ; 

infin. cógA-ó ; 73. 
roicitn, motion, movement; j?Á'n -ocoicim pti, in that 

manner; 3. 
coil, s. /., will consent ; qen. coIa ; 49. 
cóiji, 5./., pursuit; gen. uójia ; 20. 
coificim,/., trance; 17. 
coi|tmeAf5, Wfi)a/ wo«;i /w., hindering, impeding; gen. 

coijimir-5 ; 41. 
coijtmeAfs, verbal noun m., act of hindering, checking; 
£*#. uoiftmipg ; A5 uoi|tmeAf5 An cujiAir- pn 
o-pcA, checking their departure ; 15. 
cótftneAC, s. m. and/., thunder; gen. coiftnij and 

cóijtnije; 58. 
coifim^, gen. of uói|ineAc, s. m., thunder, 56. 
cóifuii5e, gen. s. of cóijtneAc, s. /., thunder ; 135. 
coific, 5./., bulk, quantity; gw*. uoijiue; 80. 
coifg, 5./., cause, purpose, reason; gen. uoifge; 145 
coipeocA*o, 1st per. si fig. fit. of uofuijmi, I begin; in/, 

uor«5A-ó: 54. 
CotATTiAf, proper name, Tolamas; gen. ColAmAip; 
52- 204 

cot^ÁtiAc, adj., haughty; 6$. 

coLUvó, verbal noun, m., act of piercing; gen. colics 

and cottuijte; 102. 
cott-boftb, adj., rough or hard-headed, with matted 

hair, &c. ; 26. 
cott-boftbA, plu. of cotl-bojtb, adj. fierce-headed ; 76 
cojt, w., journey, pursuit; gen. roifi; 20. 
cojic, s. w. boar, hog; grw. cuific; 134. 
cojtA-ó, we.; gw*. cofiAi-ó, fruit, profit; 13. 
cóftAi-óeAcc. s. f, pursuit ; gwi. có[iAiT>eAccA; 129. 
coftAtin, s. w., sound, noise, tumul ; gen. coji4irm ; 86, 

56, 135- 
cofAC, s. m. t the beginning, front; gen. uopAij; 65, 127. 
copAc, w. front, prow (of a ship); gen. uopAij;: 14. 
coping, per/, tense oi copuijim I begin; inf. copujA-ó. 
cftAcc, s. w., relation, reference ; gen. cjiácca48. 
cjiácc, z/W. n. m. of cfiÁcuAim (aji, j?á), z/:, I talk of, 

treat of; 129. 
CfiÁccpAi-oíp, cond. 3rd pi. of CfiAcuAim (aji, fÁ), v., I 

speak of, treat of ; vol. n., upiÁcr; ; 139. 
tfiÁcupAp, /w/. ycI. form of c-jtÁcuAirn (aji, pÁ), v., I 

speak, treat (of) ; 114. 
cjtAocAX), /as/ passive of tfiAOCAim, I empty, exhaust ; 

infin. cjiaocat) ; 99. 
cpiAOCAX), verbal noun mas., act of exhausting; gen. 

ufiAOCCA; 107. 
cyu\pnA, prep., across, takes genitive ; 77. 
upÁpcA (50 -oujiÁpcA), adv., hitherto; 137. 
cftÁt, s. m., time, gen., ufiÁcA ; 58. 
eye, prep., through by means of ; 3. 
CjieAt>A]i-x)Ain5eAr), exceedingly firm ; 58. 
z\yeAlAm, s. m. t equipment, apparel, array : gen. 

ufteAtAitri ; 96. 
CftéAii, adj., brave, bold, strong ; 26. 
c^éAn, s. m., a hero ; gen. ujiéin ; 50. 
cjtéAn-Á-óbAt, adj., powerfully vast ; 56. 
tjteAn-Aiftleoi5, dat. of cjiéAn-Ai-pteo^, s. /., a strong 
swimming stroke ; gen. Aiftteoige ; 93. 205 

tjieAr» -bo-fib, adj., powerful .and fierce ; com far. and 

super., btnjib ; 74. 

ujieAn-btiAtA-o, verbal noun, m., vigorously beating ; 

gen. -bu Alice ; 56. 

cjiéAn-cAitteAc, s. /., a mighty hag ; gen., -cAittije ; 

107. 
cfieAn-sluAipeAcc, s. /., rapid motion ; gen., -jtuAif- 

eAccA ; 131. 
cfieAti-teomtiAib, dat.plu. of -leorhAti, s. m., a powerful 

lion ; gen., teornAin ; 74. 
c|téAn-iitiAtAji, s. m. t a valiant onslaught ; gen. 

-fitiAtAifi ; 113. 
cfieAn-ruAfi^Ain, verbal noun, act of strenuously 

striking ; gen. cua-ji^atia ; 43. 
cfieAf, s. m., battle, struggle ; gen. ; 57. 
qieAr-, adj., third ; 121. 

c|teAf-béim, s./., a mighty blow ; gv»., -béime ; 144. 
cfieAf 5Aifi, 3rd per. per/, sing, of c|teAf5|iAiin, I fell, 

I prostrate ; 26. 
cfteAr-jAific, verbal noun, f. felling, prostrating, gen., 

cjieAfSAfitA ; 48. 
cfieAfsAfttA, plu. of u|teAf5Ai|ic, verbal noun /., act of 

prostrating ; 76. 
rrfieAf5 jiArm , habit. pres. used for historical pres.oí-c^eA^- 

ftAim, I fell, I knock down; infin. cfieApsAiftc ; 

42. 
c|\eAf5]iAf, 1st, per. sing, per f. of cjieAf5fiAim, I pros- 
trate ; infin. u|teAf5Ai|tu ; 99. 

cjteirirpe, s. /., a space of time ; gw id. ; 8i. 
cjtéine, com/', and super, of cjiéAti, tfd/., strong, 
valiant ; .93, 105. 

cjie'ti-^eAft, 5. w., a valiant man ; infin. -fiju 
r|téni-rníte, s. m., valiant warrior ; gen. id. ; 104. 
ctiéin-míteA-ó, s. m., valiant warrior ; gen. -mili-o ; 33. 
Cftém-fivc, s. w., hard race ; gen. cfiéin-fteACA ; 131. 
cpeir- , 5. /., a battle, a fight ; gen. cfteife ; 53. 
cjieifiuJA-o, vbl. n. m. of ufteip^itn (aji), I prevail 

against, overcome; g'm. cfteipsce; 41. 
cpéic, arfy., weak, faint, compar. and $«#., cjtéice ; 85. 2o6 

Cftí, numeral, three ; 12, 18. 

cftiAtt, verbal noun, act of travelling, proceeding ; 39 

úftiAÍl, 3rd. per. sing. per/, of uftiAttAirn, I proceed, I 

travel; inf. cfiiAtt; 74. 
i^&ltoQ&y, perf. , 3rd. plu. of ctiiAttAim, I go, advance, 

proceed, 15. 
ctiiAttAit), 3n£ ^. plu. pres., cjiiAtUMm, I proceed, 

I travel; in/, cftiAtl, 74. 
cfiiAtlAirn, I proceed, I advance ; 3. 
CftiAttArnAoi-o, 1 st per. plu. present of CfiiAltAtm, I travel, 

I proceed ; infin. rftiAtt ; 85. 

cftiAttAmAfi, 1st per. plu. per/, of cjtiAttAim, I travel; 88. 
cfiiAltArm, habit, pres. for historical pres. of ujtiAtlAim, I 
journey ; infin. r-jiiAtt ; 41. 

cftiAltAf, /5^ /if. sing, p erf . of CfUAtlAitn, I proceed, 
journey ; infin. cftiAlt ; 92. 

t|iiAttAf-f a, Istper. sing. perf. past, emphat., c|tiAtlAim, 
I travel, I traverse; inf. cjiiaLL ; 104. 

cftiAn, m. third part ; -oÁ t)C|iiAn, two thirds ; 1. 

ufiiAt, m. % gen. f -ca, a chief; 5. 

ujii-o, prep, pron., through it, through him; 61. 

rfti-o, prep., through ; 29. 

cfiiotA, /ftf/>. pron., through them ; 56. 

c|tiú|t, s. m. } three persons; gen. cfiiuifi; 89. 

tyey, prep., through ; 100. Used before art. 

c-fioi-o, s.f. also verbal noun, a fight; gen. cfio-oA ; 50. 

cfto-oA, gen. of tfioiT), s. /., fighting, strife ; 96. 

cftoig,/., foot; gen. pi. ujioijte ; 18. 

ufioij-eAfSAi-o, adj., light-footed ; 112. 

cfioi Jte, nom. plu. of rftoij, s.f., a foot ; 90. 

cftoim-TieAfit:, w., violence ; nom.pl. cftoitn-neific ; 20. 

cjtom, aá/*s., heavy ; cow/>. and super, rfitiime ; 26. 

ufiom-AiseAncAC, rá/. low-spirited, gloomy ; 137. 

ujiom-ceAtitiAc, orf/*» heavy-headed ; 145. 

c^om-'pó'OAc, adj., heavily sodded ; 61. 

cjiom-jonuA, adj. , heavily wounded ; 59. 

c|tom-5omeAC, adj., heavily wounding ; 57: 207 

Cfiom-fUjAi;. s. m., great army; gen. -fttSAii; ; 54. 
cfiorrmijeA-oAfi, ^rdper.plu. per/, of ufiornvnjirn, I make 

heavy; inf. cftorrmsA-o ; 102. 
cjtor-c, s. m., noise; gen. cftofUA ; 86 
rjitiAg, s. m. t a weakling; gen. cfiuAij; 50. 
c-|itiA5, adjective, wretched, miserable, pitiful ; comp. 

and sup. rjtuAije ; 33 ; if cjttiAJ f aiti, alas ! 24. 
CfttiAij-éijeATÍi,/. ; ^». -jme, crying pitifully; 12. 
cfttiAitt, s. /., sheath; gen. c^uAitte; 95. 
CjitiAittib, dat.plu. of uftuAitt, 5./., sheath, scabbard, 

gen. c|ttJAilte,//w. unuAitteACA; 58. 
cfiuimeAct;, /. heaviness; 3. 
cú, pers. pron., 2nd sing., thou ; 24. 
ctiAi*ó, s. /., the north; gen. ctíAi-óe; 58. 
cuAiftim, /..opinion, conjecture, guess, direction ; gen. 

cuAiftime ; j?Á ttiAiftim, on account of; 13, 53. 
cuAifiim, s. /., guess, conjecture. 

cuAipseAftuAc, adj., clumsy, blundering, rustic, north- 
ern; 145. 
cuAfiAim, s. /., guess, conjecture, opinion; gen. cua- 

fiAime, cuAiftme; 91. 
ctiA|tAif5, /., information, tidings; gm cuAfiAifse; 7. 
cuAftAf^bÁit, s. /., tidings, description ; gen. 

utiAftAfsbÁtA ; 19. 
c«A|tAfUAt, m. gen., -Ait, hire, salary, wages ; 7. 
cuA|i5Ain,/., act of smiting, beating ; 45 utiAfisAin 

a ceile, smiting each other ; 12. 
cu 4415 An a, gw. of ctiAjigAm ; s. /., act of smiting ; 

40. 
cubAifc ; s^ cwbAifce ; 105. 

cubAirxe, s. /., a misiortune, calamity, gen. id. ; 38. 
cubAipceAC, adj. } unlucky, unfortunate ; 37. 
tu$, prf. 3rd sing. t of *oo-bei|tim, I give. In phrase, 

tt>5 f é st 11 ^ 11 ^S^f ^ A f5 A > ne swore by sun and 

moon ; 16 ; tug fí téi= she brought ; 20. 
cujax), perj. pass, of -oo-beiftim, I give ; inf. uAbAiftc ; 

50. 
tu^A-DA-fi, 3rd. per plu. perf. of cAbjtAim, 1 give; in). 

cAbAijtc ; 46. 2o8 

C135AIT), 3rd per. sing. pres. of cu^Aim orbeijiim, I bring, 

I give; ifl/.'cAbaifti;; 60. 
cu5Ainn, 1st per. sing, imperf. ofcAbfiAim, I give; inp 

rAbAiftu; 99. 
cti^Aif, 2nd per. sing. per/, of uAbftAirn, I give; 81. 
cujAi-oif, 3rd per. plu. imperfect of cAbtiAim, I give; inf 

CAbAijtc ; 74. 
úti^AmAji, perf. 1st pi. of "oo-beiium, which see, 16. 
ctiSAmAji, 3rd per. Uu.perf of *oo-beittitn, I give, I bring ; 

62. 
ttisAmAji, 1st per. plu. perfect of -oo-beitum, I give (-oo) ; 

I bring (Af) ; 6. 

^ u 5 A r> 1st P er - sing- P& r f> of cAb|tAim, I give ; inf. 

uAbAifiu ; 95. 
cugAf-fA, 1st per. sing, perf . etnphat. oftADjiAim, I give; 

91. 
cujtAoi, imperf. passive of CAbfiAim, I give, I bring ; 

inf. cAbAijiu; 95. 
cu5ÚA|t, pres. passive of uAbjiAim, I give, I bring ; 147. 
cui^eAT), pros, indef. of uui5im, v., I understand; "*oo 

cui^eAX) T>Am " (130), I imagined {verbal noun, 

cuijpnc) 130. 
cuijeAX), past passive of ctn^im, I understand ; inf. 

uuispn ; 93. 
tui^eAmAjt, 1st per. plu. perf. of umjim , I understand; 

93- 
cui^eAf-fA, 1st per. sing. perf. emphat. of cui5im, I 

understand ; inf. uui^fin ; 89. 
cui^pri, s. /., intelligence, discernment ; gen. 

ctuspnue ; 89. 
CU15CÍ, imperf. pass, of ctn$im, v., I understand ; 130. 
ctiilteAT), s. m., an addition ; gen. uuittix) ; 48. 
ttntleA-oA|i, 3rd per. plu. perf . of cuiltim, I earn, I 

deserve; inf. uuitleAx>; 76. 
cuilteATTi, f,gen. cmttrhe, wages; m. %en. cuittim; 7. 
cuittme, gen. of uuitleAtii, s. /., wages, recompense; 

7- 
zTUinpeArnAit, adj., strong, powerful? 26. 
ctJinn, dat. 0/uonn, s. f, a wave; gen. tuirme; 82. 209 

cuiftc, gen. and plu. of cojic, s. w., boar; 73, 89. 
ctnjic, n. pi. of uojic, s. w., boar, hog; gen. cuijtc; 121. 
cúi|ttm5, 3rd per. sing. per/, of uúijitmsim, I alight, 

I descend upon; inf. cthfitins; 95. 
cuifif e, 5. /., weariness, gen. id. ; 98. 
ctiijifeAc, ad/, pitiful, mournful; 24, 
cuifteAc, ad/., stammering, stuttering ; 37. 
twz, perf. 3rd sing, of utncirn, I fall ; 17. 
cuiufeAX), condit. 3rd per. sing, of cuicim, I fall ; in) 

cuintn ; 104. 
tuirroir- , 3rd />*r. ^/w. cojwft*. of ruicim, I fall ; inf. 

ctnuitn ; 41. 
cuiteAtnAji, /si per. piu. perfect of cuiuitn, I fall ; /w/. 

ruinm ; 11. 

ctnue-Atiti, 3rd per. sing, habit, pres. of oncim, I fall; 87. 

cuicim, wr&a/ noun /., act of falling ; gm cuicme ; 38. 

utnuim, I fallj; 3rd per. plu. ttnteAmAfi ; 11. 

cmcme, gen. of cuiuim, tw6a/ wíww /. act of falling ; 
64. 

ctjfiAtf, gen. of ctifiAf, w., journey, pilgrimage, ex- 
pedition ; 15. 

cujitiir- , gen. of rvifiur- , s. m., journey, expedition ; 145. 

cufiAip, gen. of cufi-Af, s. m., journey, exploit, ex- 
pedition ; 41. 

cufmp , s. m. t journey ; gen., ctiftuif ; 61. 

cup, s. m., commencement, beginning ; gen. rthp ; 

&y "ocúf, adverbial phrase t at first, first of all ; 35. 
rur-A, emphatic form of cú, thou, you; 25. 
cúf5A, a^., sooner, rather than, ní cur-jA "o'ót fé, 

no sooner did he drink ; 35. 

cmc, 3rd per. sing. perf. of utucim, I fall ; infin. 

cvncim ; 107. 
ua, £«*. ui, grandson ; the genitive sing, aspirates the 

following word when possible, so do the dat. sing. 

and plu. forms, the gen. plu. causes eclipses; 8. 
iiAibfieAc, adj., proud ; compar. and super., uAibjAige ; 39. 
uaccajiac, adj. upper; 88. 
UAibjteAf, s. m. f pride; gen. viAibjiir-; 76. 2IO 

uait>, prep, pron., from him, from it ; other persons are, 

«Aim, tiAitin, uAib, uaca. 
UAilte, gen. and plu. of tiAitt, s. /., a yell; 78. 
uAilt, s. /., cry yell; gen. and plu. uAitte; 93, 128. 
uA^neAc, adj., lonely, lonesome, very quiet, stealthy; 

35- 
tiAim-pe, prep. pron. etnphat., from me; 105. 
uAin, s. /., time, a chance, an opportunity: gen. UAine; 

35, 6o - 
tiAine, adj., green; 61. 
v Amr), prep, pron., from us; 57. 
uAifle, gen. sing., compar. and super, of uAf-At, 0#* 

noble; 4. 

uAipte, n. pi. of tiAf At, ad/'., n oW e ; Ir 5, 121. 

uAifi, s. /., time, an hour; gen. tiAifte; 100. 

tjAtt-5Ái|i, s. /., yell; gm \iAtl-$Ái|ie (uAitt, s. /, cry, 
howl; g^», tjAilte; 5Áifi, s./., outcry, shout, laugh- 
ter; gen. 3Áifte;) 128. 

UATtiAn, m. gen. -Ain, fear dread, horror ; btix> mo 
uAthdn, most horrible ; uArhAn might here be 
parsed as an accusative of closer definition ; 3. 

uAir-lib, dat. plu. of ua^aI, s. m., a noble ; gen. 
uAfAit ; 41. 

uArhAin, gen. of uAtiiAn, fear, dread, horror ; used 
here apparently as an adjective = horrible, fearful ; 
4- 

tiAÚA, prep, pron., from them ; 41. 

tiAÚA-ó, s. m., loneliness ; fewness (2), 41. 

«AÚbÁf, s.m., terror, dread ; gen. uAtbÁif ; 58. 

UAtbÁfAC, adj. t frightful ; compar. and super. 
uAtbÁfAii;e ; 109. 

uAtrhAji, adj., fearful, horrible ; 21. 

uc\,k\x\, gen. s. of uclÁn, s. m., lamentation ; 140. 

ticc, s. m. f bosom, breast; gen. occa; 30. 

úx), demonstrative pron. , that, yonder, yon ; 19. 

tnle, indef. adj., all ; 12. 

uime, prep, pron., about, him ; 41. 

mme fin, adv., therefore; 35, 211 

uitnpi, pnp. pro. about her ; 122. 

uiji, dat. sing, f em. of úft, adjec, fresh ; 36. 

ut^, s. /., clay, sod, soil ; gen. uijie ; 31. 

u^eAr-bAiti), s. /., great loss, great want ; gen. 

tnneAfbA-ÓA ; 101. 
ni|i|ti, prep, pron., on her ; 29. 

tMftti, ^f#. /n>., on her; " A5 •oeAnAiii tnfiti (122); 
" making for her, approaching her ;" 122. 

uLax), g*«. of uIait>, Ulster; 97. 

ullAth, adj., ready, prepared ; 86. 

uttniti ía*ó, m., gw. -tngce, act of preparing ; 10. 

utttrmij;, pret. 3rd. s. of tiltthuigim, v., I make ready» 

«m,^., about ; 39, 58. 

umAil, s. /., knowledge; only used in the phrases a 

ctifi 1 n-uriiAit, to explain; -00 cuiji pé 1 n-uriuMl, 

etc. ; 42. 
umAm, prep, pron., about me; 92. 
umLtnj, pret. 3rd s. of utrituijim, v. intrans., I bow, 

greet (takes -oo) ; trans. I humble, make low ; 1 19. 
umpA, prep, pron., upon them, about them ; 54, 70, 120. 
ujiA^Alt, s. m. t message; gen. u^A^Aitt; 101. 
ujicAiji, gen. of uficAjt, s. m. % a cast, a throw, a shot; 91. 
uftcAft, s. m., shot, throw, cast; gen. ujicAift; 27. 
ujijjtÁin,/., gen. -Áme, ugliness, monstrousness; 3. 
t.ít5|tÁntiA, adj, loathsome, hideous; 21, 86, 127 
unlAí"óe,5./., conflict, beating, hammering; gen. id, ; 74. 
ujilAi-óeAcc, combat, conflict ; 57. 
*MlAirm, da/, of ufilAtin, s. /., the staff of a spear; gen. 

ufttAirme; 74. 

ujilAun,/., spear-shaft; gen. tifitAirme; 14. 
u|ttÁ|t, m., floor, deck of ship ; gen. ti|tbÁi|i ; 14. 
ujuhóji, s. m.. most of, the greater portion of; gen. 

ufiirióifi (also ftj|tirió|i) ; 61. 
ti|i|tAiTTi, s. /., respect ; gen. ujifiAime ; 77. 
«|tf atia, plu. of ujtf a, s. /., a support, upright, prop ; 

gen. ujir-An I 73- 
up a, compar. and sw/><t. of pt»|tAf , ad/., easy ; 64. ft/OCX?^ 

-6H cló-cuniAnn, (Ceo^nc^, 
CLox)ói|\í ^Ae-óitge, 

txaile Át^ cUaC DATE DUE UNIVERSITY PRODUCTS, INC. #859-5503 BOSTON COLLEGE 
3 9031 026 18365 7